Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

Tên khác: Vạn Cổ Chí Tôn
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vạn Cổ Chí Tôn:

Nội Dung Vạn Cổ Chí Tôn:

Truyện Vạn Cổ Chí Tôn được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại TruyenNgay.Net. Hãy ghé thăm TruyenNgay.Net mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Vạn Cổ Chí Tôn.

 

Truyện Vạn Cổ Chí Tôn được đánh giá là một tác phẩm tiên hiệp hài hòa có sự logic bởi ngòi bút của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy đã tạo nên sự khác biệt cho các màn pk trong đó có cả tình tiết hài hước tuột độ. Cách đây đúng 15 năm, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế…

Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên Đãng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục! Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lục Thiên Vũ vắng lặng mấy trăm năm, lần thứ hai gió nổi mây vần.

Danh sách chương

Thiên Tái Phong Vân Một Tiếng Cười 05/06/2018

Người Ngoài Ý Muốn. (Hạ) 05/06/2018

Người Ngoài Ý Muốn. (Thượng) 05/06/2018

Lại Đến Ma Giới 05/06/2018

Tạm Biệt, Lý Vân Tiêu. (Hạ) 05/06/2018

Tạm Biệt, Lý Vân Tiêu. (Thượng) 05/06/2018

Ai Là Minh Chủ 05/06/2018

Ma Ha Cổ Thần 05/06/2018

Trở Về. (Hạ) 05/06/2018

Trở Về. (Thượng) 05/06/2018

Thiên Lôi Đánh Xuống 05/06/2018

Ngốc Tử. (Hạ) 05/06/2018

Ngốc Tử. (Thượng) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (9) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (8) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (7) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (6) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (5) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (4) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (3) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (2) 05/06/2018

Cuộc Chiến Cuối Cùng. (1) 05/06/2018

Tháo Chạy 05/06/2018

Cuộc Chiến Thương Huyền Sơn. ( Hạ ) 05/06/2018

Cuộc Chiến Thương Huyền Sơn. ( Trung ) 05/06/2018

Cuộc Chiến Thương Huyền Sơn. ( Thượng ) 05/06/2018

Chương 3790 05/06/2018

Ma Chủ 05/06/2018

Nghị Chiến. (Hạ) 05/06/2018

Nghị Chiến. (Thượng) 05/06/2018

Đêm Trước Quyết Chiến 05/06/2018

Giới Vương Cảnh. (Hạ) 05/06/2018

Giới Vương Cảnh. (Thượng) 05/06/2018

Kết Minh 05/06/2018

Lựa Chọn. (Hạ) 05/06/2018

Lựa Chọn. (Thượng) 05/06/2018

Gặp Lại Đại Công Tử 05/06/2018

Lưỡng Bại Câu Thương 05/06/2018

Thánh Ma Cuộc Chiến. (Hạ) 05/06/2018

Thánh Ma Cuộc Chiến. (Thượng) 05/06/2018

Bị Trọng Thương 05/06/2018

Bị Nhốt 05/06/2018

Cạm Bẫy. (Hạ) 05/06/2018

Cạm Bẫy. (Thượng) 05/06/2018

Viễn Chinh Cổ Vực 05/06/2018

Cuộc Chiến Ngoài Thành. (Hạ) 05/06/2018

Cuộc Chiến Ngoài Thành. (Thượng) 05/06/2018

Không Tự Do, Chi Bằng Chết 05/06/2018

Chiêu Hàng. (Hạ) 05/06/2018

Chiêu Hàng. (Thượng) 05/06/2018

Tái Nhập Ma Giới 05/06/2018

Lấy Mẫu Long Hồn 05/06/2018

Cái Chết Của Dận Vũ. (Hạ) 05/06/2018

Cái Chết Của Dận Vũ. (Thượng) 05/06/2018

Hai Tầng Long Huyệt 05/06/2018

Ý Trời Khó Trái 05/06/2018

Vận Mệnh Cự Luân. (Hạ) 05/06/2018

Vận Mệnh Cự Luân. (Thượng) 05/06/2018

Cười Đến Cuối Cùng 05/06/2018

Kết Cục. (Hạ) 05/06/2018

Kết Cục. (Thượng) 05/06/2018

Nhất Đạo Không Thân Tức Pháp Thân 05/06/2018

Chiến Quy Khư 05/06/2018

Bố Cục. (Hạ) 05/06/2018

Bố Cục. (Thượng) 05/06/2018

Hóa Hư Là Thật 05/06/2018

Hỗn Độn Kê Tử. (Hạ) 05/06/2018

Hỗn Độn Kê Tử. (Thượng) 05/06/2018

Yên Vân Cổ Chiếu 05/06/2018

Giam Lỏng 05/06/2018

Huyết Mạch. (Hạ) 05/06/2018

Huyết Mạch. (Thượng) 05/06/2018

Chương 05/06/2018

Năm Năm. (Hạ) 05/06/2018

Năm Năm. (Thượng) 05/06/2018

Về Thành 05/06/2018

Tiên Tri. (Hạ) 05/06/2018

Tiên Tri. (Thượng) 05/06/2018

Một Khúc Thành Thương 05/06/2018

Kết Quả Đời Thứ Bốn 05/06/2018

Khuôn Mặt Quen Thuộc. (Hạ) 05/06/2018

Khuôn Mặt Quen Thuộc. (Thượng) 05/06/2018

Công Đầu 05/06/2018

Vô Tung Vô Ảnh. (Hạ) 05/06/2018

Vô Tung Vô Ảnh. (Thượng) 05/06/2018

Cái Chết Của Lý Dật 05/06/2018

Chân Thân Giáng Lâm 05/06/2018

Đàm Phán Tan Vỡ. (Hạ) 05/06/2018

Đàm Phán Tan Vỡ. (Thượng) 05/06/2018

Kiền Sát 05/06/2018

Giết Ma Tôn 05/06/2018

Đại Công Tử. (Hạ) 05/06/2018

Đại Công Tử. (Thượng) 05/06/2018

Đối Chiến Ma Viêm 05/06/2018

Thù Mới Hận Cũ. (Hạ) 05/06/2018

Thù Mới Hận Cũ. (Thượng) 05/06/2018

Tới Cuộc Hẹn 05/06/2018

Thành Thiên Hàn. (Hạ) 05/06/2018

Thành Thiên Hàn. (Thượng) 05/06/2018

Loạn Nguyên Quận 05/06/2018

Kiếm Đẩy Ngã Đàn Ma. (Hạ) 05/06/2018

Kiếm Đẩy Ngã Đàn Ma. (Thượng) 05/06/2018

Ma Tôn Cảnh 05/06/2018

Nguồn Gốc Của Huyền Minh Thạch 05/06/2018

Hóa Linh Thành Ma. (Hạ) 05/06/2018

Hóa Linh Thành Ma. (Thượng) 05/06/2018

Bị Lộ Thân Phận 05/06/2018

Cầu Cứu. (Hạ) 05/06/2018

Cầu Cứu. (Thượng) 05/06/2018

Mỗi Người Tự Cẩn Thận 05/06/2018

Trong Biển Ma 05/06/2018

Hành Lang Phù Đồ. (6) 05/06/2018

Hành Lang Phù Đồ. (5) 05/06/2018

Hành Lang Phù Đồ. (4) 05/06/2018

Hành Lang Phù Đồ. (3) 05/06/2018

Hành Lang Phù Đồ. (2) 05/06/2018

Hành Lang Phù Đồ. (1) 05/06/2018

Phân Thân 05/06/2018

Lý Dật Tái Hiện 05/06/2018

Lối Vào Cổ Vực. (Hạ) 05/06/2018

Lối Vào Cổ Vực. (Thượng) 05/06/2018

Đắc Thủ. (Hạ) 05/06/2018

Đắc Thủ. (Thượng) 05/06/2018

Phù Đồ 05/06/2018

Thoát Thân. (Hạ) 05/06/2018

Thoát Thân. (Thượng) 05/06/2018

Trộm Gà Không Xong 05/06/2018

Cướp Đoạt Trắng Trợn. (Hạ) 05/06/2018

Cướp Đoạt Trắng Trợn. (Thượng) 05/06/2018

Tranh Chấp. (Hạ) 05/06/2018

Tranh Chấp. (Thượng) 05/06/2018

Hợp Lực Mua 05/06/2018

Nguyên Quận. (Hạ) 05/06/2018

Nguyên Quận. (Thượng) 05/06/2018

Hóa Lân Ma Cốt 05/06/2018

Đi Băng Vực 2 05/06/2018

Đi Băng Vực 1 05/06/2018

Chặn Bắt 05/06/2018

Mỗi Người Tự Lộ Bài Tẩy 2 05/06/2018

Mỗi Người Tự Lộ Bài Tẩy 1 05/06/2018

Thanh Ly Đan 05/06/2018

Giết Ma Trụ 05/06/2018

Kịch Chiến Ma Trụ 05/06/2018

Lợi Dụ 2 05/06/2018

Lợi Dụ 1 05/06/2018

Uy Một Mảnh 05/06/2018

Phá Thành 05/06/2018

Ma Thân 05/06/2018

Chỉ Còn Một Cách 2 05/06/2018

Chỉ Còn Một Cách 1 05/06/2018

Gặp Lại Lỗ Thông Tử 05/06/2018

Cướp Ma Đản 05/06/2018

Kinh Biến 2 05/06/2018

Kinh Biến 1 05/06/2018

Ai Giá Cao Thì Được 05/06/2018

Đất Băng Vực 05/06/2018

Ma Lâm Ngọc 2 05/06/2018

Ma Lâm Ngọc 1 05/06/2018

Diêu Quang Điện 05/06/2018

Nâng Giá 05/06/2018

Nặc Á Chi Chu Tái Hiện 2 05/06/2018

Nặc Á Chi Chu Tái Hiện 1 05/06/2018

Tây Bắc Chư Bộ 05/06/2018

Được Kính 2 05/06/2018

Được Kính 1 05/06/2018

Một Chiêu Quyết Định 05/06/2018

Đối Chiến Ma Tôn 05/06/2018

Mấu Chốt Thắng Bại 2 05/06/2018

Mấu Chốt Thắng Bại 1 05/06/2018

Lệnh Vương Khó Cãi 05/06/2018

Chế Địch 05/06/2018

Địch Tập 2 05/06/2018

Địch Tập 1 05/06/2018

Tiếu Ngạo Hồng Trần 05/06/2018

Tiền Cược 05/06/2018

Gia Sư Mục Trần 2 05/06/2018

Gia Sư Mục Trần 1 05/06/2018

Trao Đổi Điều Kiện 05/06/2018

Hẹn Ở Thành Thiên Hàn 2 05/06/2018

Hẹn Ở Thành Thiên Hàn 1 05/06/2018

Dung Hòa Thức Hải 05/06/2018

Một Gian Mật Thất 05/06/2018

Nguyệt Bộ 2 05/06/2018

Nguyệt Bộ 1 05/06/2018

Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi 05/06/2018

Trần Thế Vì Sao 2 05/06/2018

Trần Thế Vì Sao 1 05/06/2018

Băng Vực Nguyên Quận 05/06/2018

Dục 05/06/2018

Thành Công Đánh Chết 2 05/06/2018

Thành Công Đánh Chết 1 05/06/2018

Lý Vân Tiêu Đã Chết 05/06/2018

Thế Giới Trong Lửa 2 05/06/2018

Thế Giới Trong Lửa 1 05/06/2018

Tự Biết Giả Minh 05/06/2018

Ai Ăn Ai 05/06/2018

Thuốc Bổ 2 05/06/2018

Thuốc Bổ 1 05/06/2018

Phệ Giới Ma 05/06/2018

Thông Qua 05/06/2018

Đối Chiến Ma Quân 2 05/06/2018

Đối Chiến Ma Quân 1 05/06/2018

Nhập Giới 05/06/2018

Đi Ma Giới 2 05/06/2018

Đi Ma Giới 1 05/06/2018

Thu 05/06/2018

Động Thủ Cướp Đoạt 05/06/2018

Chết Con Em Ngươi 05/06/2018

Lý Vân Tiêu Chết 2 05/06/2018

Lý Vân Tiêu Chết 1 05/06/2018

Thế Giới Lửa 05/06/2018

Tự Biết Mình 05/06/2018

Vân Thú 2 05/06/2018

Vân Thú 1 05/06/2018

Ngọn Núi To Lớn 05/06/2018

Đánh Nát Không Gian 05/06/2018

Mất Tích 2 05/06/2018

Mất Tích 1 05/06/2018

Cướp Lấy 05/06/2018

Tranh Giành Hồn Thiên Nghi 2 05/06/2018

Tranh Giành Hồn Thiên Nghi 1 05/06/2018

Lấy Nghê Hồng Thạch 05/06/2018

Gặp 2 05/06/2018

Thiên Cơ Chưa Tới 05/06/2018

Giới Nô 05/06/2018

Giới Khanh 2 05/06/2018

Gặp 1 05/06/2018

Thái Độ Cửu Uyên 05/06/2018

Cửu Uyên Tới 2 05/06/2018

Cửu Uyên Tới 1 05/06/2018

Hiên Viên Diệu 05/06/2018

Bước Đường Cùng 05/06/2018

Phổ Chiếu Đại Địa 2 05/06/2018

Phổ Chiếu Đại Địa 1 05/06/2018

Thánh Ma 05/06/2018

Viện Binh Đã Đến 2 05/06/2018

Viện Binh Đã Đến 1 05/06/2018

Tam Sơn Ngũ Nhạc 05/06/2018

Phiêu Miểu Vân Trận 2 05/06/2018

Phiêu Miểu Vân Trận 1 05/06/2018

Còn Cứu Được Không? 05/06/2018

Vĩnh Viễn Không Chia Lìa 2 05/06/2018

Vĩnh Viễn Không Chia Lìa 1 05/06/2018

Sinh Cơ 05/06/2018

Kiếm Khí Kinh Hồng 05/06/2018

Lại Đến 2 05/06/2018

Lại Đến 1 05/06/2018

Đối Kháng Ma Binh 05/06/2018

Dốc Sức Đấu Trọc Khôn 2 05/06/2018

Dốc Sức Đấu Trọc Khôn 1 05/06/2018

Cảnh Giới Rất Cao 05/06/2018

Linh Của Giới Thần Bi 1 05/06/2018

Nói Toạc Thân Phận 05/06/2018

Trọc Khôn 05/06/2018

Linh Của Giới Thần Bi 2 05/06/2018

Bất Phân Thắng Bại 1 05/06/2018

Ứng Chiến 05/06/2018

Lai Giả Bất Thiện 2 05/06/2018

Lai Giả Bất Thiện 1 05/06/2018

Oan Gia Ngõ Hẹp 05/06/2018

Chân Linh Còn Sót Lại 05/06/2018

Bốn Long Tử 2 05/06/2018

Bốn Long Tử 1 05/06/2018

Vạn Linh Chi Địa 05/06/2018

Tọa Độ Thiên Cung 2 05/06/2018

Tọa Độ Thiên Cung 1 05/06/2018

Cảm Ứng 05/06/2018

Tiến Vào Tử Hải 2 05/06/2018

Tiến Vào Tử Hải 1 05/06/2018

Biển Chết 05/06/2018

Lại Tới Đại Luân Đảo 2 05/06/2018

Lại Tới Đại Luân Đảo 1 05/06/2018

Tìm Kiếm Tù Thân 2 05/06/2018

Tìm Kiếm Tù Thân 1 05/06/2018

Thánh Ma Uy Hiếp 05/06/2018

Ngự Ma Khải 2 05/06/2018

Ngự Ma Khải 1 05/06/2018

Phá Ma Nhận 05/06/2018

Chiến Lược Biến Hóa 2 05/06/2018

Chiến Lược Biến Hóa 1 05/06/2018

Tranh Giành Lợi Ích 05/06/2018

Thủy Chủ Trầm Phù 2 05/06/2018

Thủy Chủ Trầm Phù 1 05/06/2018

Mất Đi Ý Thức 05/06/2018

Thắng Bại Đã Phân? 05/06/2018

Pháp Tắc Chi Liên 05/06/2018

Chín Đạo Tử Lôi 05/06/2018

Phong Hoa Tuyệt Thế 2 05/06/2018

Phong Hoa Tuyệt Thế 1 05/06/2018

Dung Hợp Kiếm Ý 05/06/2018

Độ Khó 05/06/2018

Luyện Hóa Vạn Vật 2 05/06/2018

Luyện Hóa Vạn Vật 1 05/06/2018

Bốn Tạo Hóa Cảnh 2 05/06/2018

Xuất Hiện 05/06/2018

Bốn Tạo Hóa Cảnh 1 05/06/2018

Đặt Cược 05/06/2018

Trước Giờ Thuật Quyết 2 05/06/2018

Trước Giờ Thuật Quyết 1 05/06/2018

Sụp Xuống 05/06/2018

Không Gian Bí Tàng Hoàn 05/06/2018

Cuộc Quyết Đấu Số Phận 05/06/2018

Giải Khai Phong Ấn 2 05/06/2018

Giải Khai Phong Ấn 1 05/06/2018

Ma Binh Mất 05/06/2018

Cái Chết Của Đế Già 05/06/2018

Chủ Địa Giới 2 05/06/2018

Chủ Địa Giới 1 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 34 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 33 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 32 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 31 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 30 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 29 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 28 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 27 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 26 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 25 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 24 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 23 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 22 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 21 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 20 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 19 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 18 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 17 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 16 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 15 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 14 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 13 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 12 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 11 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 10 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 9 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 8 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 7 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 6 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 5 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 4 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 3 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 2 05/06/2018

Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 1 05/06/2018

Kích Xuyên Không Gian 2 05/06/2018

Kích Xuyên Không Gian 1 05/06/2018

Tái Hiện Ngày Xưa 05/06/2018

Liên Minh Mới 05/06/2018

Khát Vọng To Lớn Xa Xăm 2 05/06/2018

Khát Vọng To Lớn Xa Xăm 1 05/06/2018

Cái Giá 05/06/2018

Diệc Phục Hà Ngôn 2 05/06/2018

Diệc Phục Hà Ngôn 1 05/06/2018

Rời Khỏi Thánh Khí 05/06/2018

Chuyện Cũ Vương Thành 2 05/06/2018

Chuyện Cũ Vương Thành 1 05/06/2018

Sức Mạnh Hợp Kích 05/06/2018

Một Vương Bảy Lão 05/06/2018

Nguyệt Đồng Chi Thành 2 05/06/2018

Nguyệt Đồng Chi Thành 1 05/06/2018

Tự Tin Quá Mức 05/06/2018

Kháng Mệnh Không Tuân 05/06/2018

Biến Mất 2 05/06/2018

Biến Mất 1 05/06/2018

Mục Đích 05/06/2018

Trên Quy Tắc 2 05/06/2018

Trên Quy Tắc 1 05/06/2018

Nghi Thức 05/06/2018

Tiêu Diệt Hết 2 05/06/2018

Tiêu Diệt Hết 1 05/06/2018

Yên Ba Vô Kế Nhiễu Đời Này 05/06/2018

Trang Chu Mộng Điệp 05/06/2018

Ý Chí Một Thể 2 05/06/2018

Ý Chí Một Thể 1 05/06/2018

Tới Đây Có Chuyện Gì 05/06/2018

Ảo Cảnh Tinh Nguyệt 05/06/2018

Truyền Hoán 2 05/06/2018

Truyền Hoán 1 05/06/2018

Cúc Cung Tận Tụy, Chết Không Chối Từ 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 10 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 9 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 8 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 7 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 6 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 5 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 4 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 3 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 2 05/06/2018

Cuộc Chiến Sinh Tử 1 05/06/2018

Hồn Hóa Hàng Vạn 2 05/06/2018

Hồn Hóa Hàng Vạn 1 05/06/2018

Đáng Hay Không 05/06/2018

Dương Điện 2 05/06/2018

Dương Điện 1 05/06/2018

Hải Thần Điện 05/06/2018

Cứu Binh 2 05/06/2018

Cứu Binh 1 05/06/2018

Thân Phận Của Ba Mộc 05/06/2018

Cho Ta Mượn Dùng 2 05/06/2018

Cho Ta Mượn Dùng 1 05/06/2018

Đoạt Xá 05/06/2018

Tương Tàn 05/06/2018

Lửa Giận Ngút Trời 2 05/06/2018

Lửa Giận Ngút Trời 1 05/06/2018

Hải Thần 05/06/2018

Nửa Bước Tạo Hóa 2 05/06/2018

Nửa Bước Tạo Hóa 1 05/06/2018

Rồng Có Chín Tử 2 05/06/2018

Rồng Có Chín Tử 1 05/06/2018

Nội Chiến 05/06/2018

Siêu Hải Tộc 05/06/2018

Gặp Lại Tổ Á 2 05/06/2018

Gặp Lại Tổ Á 1 05/06/2018

Phong Đổ 05/06/2018

Vương Tộc Thoái Ẩn 2 05/06/2018

Vương Tộc Thoái Ẩn 1 05/06/2018

Cuồng Sa Tộc 05/06/2018

Dự Cảm 2 05/06/2018

Dự Cảm 1 05/06/2018

Sóng Lớn Xô Bờ 05/06/2018

Âm Dương Nhị Khí Bình 2 05/06/2018

Âm Dương Nhị Khí Bình 1 05/06/2018

Xá Ta Kỳ Ai 05/06/2018

Bắc Minh Độc Kiếm 2 05/06/2018

Bắc Minh Độc Kiếm 1 05/06/2018

Lão Tổ Tông 05/06/2018

Bắc Minh Huyền Cung 2 05/06/2018

Bắc Minh Huyền Cung 1 05/06/2018

Dùng Giết Ngừng Giết, Lấy Ma Chế Ma 05/06/2018

Luân Lưu Trấn Thủ 2 05/06/2018

Luân Lưu Trấn Thủ 1 05/06/2018

Viện Bộ 05/06/2018

Toàn Bộ Mệnh Lệnh 2 05/06/2018

Toàn Bộ Mệnh Lệnh 1 05/06/2018

Anh Hùng Thật Sự 05/06/2018

Hộ Quân 05/06/2018

Vi Ma 2 05/06/2018

Vi Ma 1 05/06/2018

Hoa Rơi Cố Ý Nước Chảy Vô Tình 05/06/2018

Rốt Cuộc Bản Tâm 2 05/06/2018

Rốt Cuộc Bản Tâm 1 05/06/2018

Thánh Ma Thế Gia 05/06/2018

Cùng Ta Nhập Ma 05/06/2018

Lục Đạo Không Gian 2 05/06/2018

Lục Đạo Không Gian 1 05/06/2018

Cuộc Chiến Ma Binh 05/06/2018

Sinh Vật Cường Đại 2 05/06/2018

Sinh Vật Cường Đại 1 05/06/2018

Điện Thánh Ma 05/06/2018

Khe Hở Biến Dị 2 05/06/2018

Khe Hở Biến Dị 1 05/06/2018

Rất Ngốc, Rất Ngây Thơ 05/06/2018

Đảo Phù Không 2 05/06/2018

Đảo Phù Không 1 05/06/2018

Pháp Tắc Thế Giới 05/06/2018

Thánh Nhân Bất Nhân 05/06/2018

Càn Tam Sơn 2 05/06/2018

Càn Tam Sơn 1 05/06/2018

Ma Tôn 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 13 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 12 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 11 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 10 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 9 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 8 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 7 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 6 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 5 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 4 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 3 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 2 05/06/2018

Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 1 05/06/2018

Rơi Vào Ma Vụ 2 05/06/2018

Rơi Vào Ma Vụ 1 05/06/2018

Nguyên Tượng Trí Mang 05/06/2018

Giáp Trụ Vỡ Nát 2 05/06/2018

Giáp Trụ Vỡ Nát 1 05/06/2018

Hình 05/06/2018

Quy Tắc Tỏa 2 05/06/2018

Quy Tắc Tỏa 1 05/06/2018

Tiến Vào Nội Hải 05/06/2018

Hư Không Toái 2 05/06/2018

Hư Không Toái 1 05/06/2018

Đại Hư Không Thuật 05/06/2018

Mưa Sao Băng 05/06/2018

Ma Hóa 05/06/2018

Tụ Tập 2 05/06/2018

Tụ Tập 1 05/06/2018

Trao Đổi 05/06/2018

Đồ Thành 2 05/06/2018

Đồ Thành 1 05/06/2018

Đường Sống 05/06/2018

Thành Ly Quang 2 05/06/2018

Thành Ly Quang 1 05/06/2018

Quyết Định 05/06/2018

Ân Tình 2 05/06/2018

Ân Tình 1 05/06/2018

Ta Muốn Giết Ngươi 05/06/2018

Xem Tỷ Võ 2 05/06/2018

Xem Tỷ Võ 1 05/06/2018

Giết Người Diệt Khẩu 05/06/2018

Thời Cơ Chưa Đến 2 05/06/2018

Thời Cơ Chưa Đến 1 05/06/2018

Bí Đình Phong 05/06/2018

Toái Vân Thiên Xuyên 2 05/06/2018

Toái Vân Thiên Xuyên 1 05/06/2018

Không Hề Nghĩ Nhiều 2 05/06/2018

Không Hề Nghĩ Nhiều 1 05/06/2018

Bàn Nghị 05/06/2018

Bốn Bộ 2 05/06/2018

Bốn Bộ 1 05/06/2018

Hấp Dẫn Trí Mạng 05/06/2018

Không Quy Củ, Không Phạm Vi 2 05/06/2018

Không Quy Củ, Không Phạm Vi 1 05/06/2018

Tranh Giành Vị Trí Minh Chủ 05/06/2018

Độc Chiếm Một Vực 2 05/06/2018

Độc Chiếm Một Vực 1 05/06/2018

Thuyết Khách 05/06/2018

Xảo Trá 2 05/06/2018

Xảo Trá 1 05/06/2018

Bố Cục 05/06/2018

Kiến Thiết 2 05/06/2018

Kiến Thiết 1 05/06/2018

Không Quay Đầu Trở Lại 05/06/2018

Toàn Thân Trở Ra 1 05/06/2018

Xé Rách 05/06/2018

Kỳ Thần Thuật 05/06/2018

Luận Tội 2 05/06/2018

Luận Tội 1 05/06/2018

Cân Nhắc 2 05/06/2018

Cân Nhắc 1 05/06/2018

Đao Giới Chi Thương 2 05/06/2018

Đao Giới Chi Thương 1 05/06/2018

Đao Chi Vương 05/06/2018

Hỗn Chiến (2) 05/06/2018

Hỗn Chiến (1) 05/06/2018

Diêu Kim Lương Chết 05/06/2018

Phong Ba Lại Nổi Lên 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 11 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 10 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 9 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 8 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 7 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 6 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 5 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 4 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 3 05/06/2018

Trận Chiến Đánh Cuộc 1 05/06/2018

Xuất Quan 05/06/2018

Ai Đẹp Hơn 2 05/06/2018

Ai Đẹp Hơn 1 05/06/2018

Đánh Cuộc 05/06/2018

Thiên Nhân Ngũ Suy 2 05/06/2018

Thiên Nhân Ngũ Suy 1 05/06/2018

Long Phù 05/06/2018

Chênh Lệch 2 05/06/2018

Chênh Lệch 1 05/06/2018

Chiến Phong Yếu Ly 05/06/2018

Thủ Hộ 2 05/06/2018

Thủ Hộ 1 05/06/2018

Thử Thách 05/06/2018

Gặp Nhau 2 05/06/2018

Gặp Nhau 1 05/06/2018

Cầu Kiến 05/06/2018

Nghi Hoặc 2 05/06/2018

Nghi Hoặc 1 05/06/2018

Nói Chuyện 05/06/2018

Chối Từ 2 05/06/2018

Chối Từ 1 05/06/2018

Diệp Nam Thiên 05/06/2018

Thạch Chi Vương 11 05/06/2018

Thạch Chi Vương 10 05/06/2018

Thạch Chi Vương 9 05/06/2018

Thạch Chi Vương 8 05/06/2018

Thạch Chi Vương 7 05/06/2018

Thạch Chi Vương 6 05/06/2018

Thạch Chi Vương 5 05/06/2018

Thạch Chi Vương 4 05/06/2018

Thạch Chi Vương 3 05/06/2018

Thạch Chi Vương (2) 05/06/2018

Thạch Chi Vương (1) 05/06/2018

Cướp Đan (10) 05/06/2018

Cướp Đan (9) 05/06/2018

Cướp Đan (8) 05/06/2018

Cướp Đan (7) 05/06/2018

Cướp Đan (6) 05/06/2018

Cướp Đan (5) 05/06/2018

Cướp Đan (4) 05/06/2018

Cướp Đan (3) 05/06/2018

Cướp Đan (2) 05/06/2018

Cướp Đan (1) 05/06/2018

Xuất Sắc Lược Thải (2) 05/06/2018

Xuất Sắc Lược Thải (1) 05/06/2018

Ba Cẩn, Nguyên Cơ (2) 05/06/2018

Ba Cẩn, Nguyên Cơ (1) 05/06/2018

Lấy Hết Chín Đan 05/06/2018

Tình Cùng Lợi (2) 05/06/2018

Tình Cùng Lợi (1) 05/06/2018

Bắc Quảng Pháp Thiên Đan 05/06/2018

Kinh Bạch Mộc (2) 05/06/2018

Kinh Bạch Mộc (1) 05/06/2018

Tử Kim Lôi Kiếp Đan 05/06/2018

Lôi Um (2) 05/06/2018

Lôi Um (1) 05/06/2018

Thập Giai Thần Đan 05/06/2018

Thiên Vũ Minh (2) 05/06/2018

Thiên Vũ Minh (1) 05/06/2018

Thiên Vận Tạo Hóa Đan 05/06/2018

Thân Phận Của Dận Vũ 05/06/2018

Sống Có Gì Buồn, Chết Có Gì Khổ (2) 05/06/2018

Sống Có Gì Buồn, Chết Có Gì Khổ (1) 05/06/2018

Hai Vị Bằng Hữu 05/06/2018

Dận Vũ (2) 05/06/2018

Dận Vũ (1) 05/06/2018

Huyền Ly Đảo 05/06/2018

Thiên Đạo Luận (2) 05/06/2018

Thiên Đạo Luận (1) 05/06/2018

Khôi Phục 05/06/2018

Dùng Thân Trợ Luyện (2) 05/06/2018

Dùng Thân Trợ Luyện (1) 05/06/2018

Bản Tôn Đã Đến 05/06/2018

Hung Trận Uy 05/06/2018

Cưỡng Ép Phá Trận (2) 05/06/2018

Cưỡng Ép Phá Trận (1) 05/06/2018

Chiến Du 05/06/2018

Phúc Địa Ấn 05/06/2018

Tin Tức Vĩ Linh (2) 05/06/2018

Tin Tức Vĩ Linh (1) 05/06/2018

Bàng Vân 05/06/2018

Vĩnh Sinh Chi Giới 05/06/2018

Chân Dung Thiên Phượng (2) 05/06/2018

Chân Dung Thiên Phượng (1) 05/06/2018

Giết Toàn Bộ 05/06/2018

Cấm Địa 05/06/2018

Ngọc Thư Các (2) 05/06/2018

Ngọc Thư Các (1) 05/06/2018

Chủ Nhân Khôi Lỗi 05/06/2018

Mục Tinh (2) 05/06/2018

Mục Tinh (1) 05/06/2018

Biến Cố 05/06/2018

Phượng Sào (2) 05/06/2018

Phượng Sào (1) 05/06/2018

Trọng Khí Tháp 05/06/2018

Tụ Hợp (2) 05/06/2018

Tụ Hợp (1) 05/06/2018

Bị Thương 05/06/2018

Chính Chủ 05/06/2018

Bị Nguy (2) 05/06/2018

Bị Nguy (1) 05/06/2018

Bốn Phía Thọ Địch 05/06/2018

Bốc Thăm 05/06/2018

Nhận Rõ Tình Thế (2) 05/06/2018

Nhận Rõ Tình Thế (1) 05/06/2018

Tứ Linh Đồ, Cổ Tư Linh 05/06/2018

Hữu Nghị Trường Tồn (2) 05/06/2018

Hữu Nghị Trường Tồn (1) 05/06/2018

Tân Quý Ly Diễm Quang 05/06/2018

Cứu Người (2) 05/06/2018

Cứu Người (1) 05/06/2018

Tiêu Tan Hiềm Khích Lúc Trước 05/06/2018

Đế Đan Lâu (2) 05/06/2018

Đế Đan Lâu (1) 05/06/2018

Đảo Đơn Độc (2) 05/06/2018

Đảo Đơn Độc (1) 05/06/2018

Lang Hoàn Thiên 05/06/2018

Dịch Thiên Số (2) 05/06/2018

Dịch Thiên Số (1) 05/06/2018

Long Cốt 05/06/2018

Gặp Nhau (2) 05/06/2018

Gặp Nhau (1) 05/06/2018

Tùy Tùng (2) 05/06/2018

Tùy Tùng (1) 05/06/2018

Chờ Chực 05/06/2018

Hội Họp (2 05/06/2018

Hội Họp (1) 05/06/2018

Lại Gặp Đại Luân Đảo 05/06/2018

Lại Gặp Đại Luân Đảo (2) 05/06/2018

Lại Gặp Đại Luân Đảo (1) 05/06/2018

Tự Phế Đan Điền (2) 05/06/2018

Tự Phế Đan Điền (1) 05/06/2018

Lục Môn Cái Phế 05/06/2018

Lập Tức Ly Khai (2) 05/06/2018

Lập Tức Ly Khai (1) 05/06/2018

Mong Muốn Duy Nhất 05/06/2018

Quẫn Cảnh (2) 05/06/2018

Quẫn Cảnh (1) 05/06/2018

Phong Ấn Cuối Cùng 05/06/2018

Lưỡng Bại Câu Thương (2) 05/06/2018

Lưỡng Bại Câu Thương (1) 05/06/2018

Mười Vạn Năm Qua Đệ Nhất Nhân (2) 05/06/2018

Ười Vạn Năm Qua Đệ Nhất Nhân (1) 05/06/2018

Thập Phương Quy Tắc 05/06/2018

Gặp Lại (2) 05/06/2018

Gặp Lại (1) 05/06/2018

Không Nhận Mệnh 05/06/2018

Chân Ma Pháp Tướng (2) 05/06/2018

Chân Ma Pháp Tướng (1) 05/06/2018

Trận Hoàn 05/06/2018

Long Quy (2) 05/06/2018

Long Quy (1) 05/06/2018

Phong Ấn Ánh Sáng 05/06/2018

Tây Bối Thượng Nhân (2) 05/06/2018

Tây Bối Thượng Nhân (1) 05/06/2018

Nhất Các Tiếp Chiêu 05/06/2018

Phổ Thúc (2) 05/06/2018

Phổ Thúc (1) 05/06/2018

Tầng Thứ Năm (2) 05/06/2018

Tầng Thứ Năm (1) 05/06/2018

Càn Quét Quần Ma 05/06/2018

Ba Mươi Ba Tầng (2) 05/06/2018

Ba Mươi Ba Tầng (1) 05/06/2018

Hắc Bào Nhân 05/06/2018

Phong Ấn Chi Địa (2) 05/06/2018

Phong Ấn Chi Địa (1) 05/06/2018

Tiêu Thất 05/06/2018

Quả Nhiên Là Hữu Duyên (2) 05/06/2018

Quả Nhiên Là Hữu Duyên (1) 05/06/2018

Tan Rã Trong Không Vui 05/06/2018

Kiếm Vũ Phong Huy 05/06/2018

Đao Lĩnh Kiếm Phong (2) 05/06/2018

Đao Lĩnh Kiếm Phong (1) 05/06/2018

Tranh Đấu Gay Gắt 05/06/2018

Thú Triều Điên Cuồng (2) 05/06/2018

Thú Triều Điên Cuồng (1) 05/06/2018

Cách Cục (2) 05/06/2018

Cách Cục (1) 05/06/2018

Phân Phối Lệnh Bài 05/06/2018

Ba Tôn Cự Linh (2) 05/06/2018

Ba Tôn Cự Linh (1) 05/06/2018

Nói Lời Từ Biệt 05/06/2018

Ba Nghìn Thế Giới, Phong Cách Cổ Xưa Như Ở Trước Mắt (2) 05/06/2018

Ba Nghìn Thế Giới, Phong Cách Cổ Xưa Như Ở Trước Mắt (1) 05/06/2018

Mặt Nạ, Song Giản 05/06/2018

Thần Sát Cự Linh (2) 05/06/2018

Thần Sát Cự Linh (1) 05/06/2018

Hung Hồn Sát 05/06/2018

Quyết Liệt 05/06/2018

Chúc Ngươi May Mắn 05/06/2018

Ma Quân 05/06/2018

Mặt Người (2) 05/06/2018

Mặt Người (1) 05/06/2018

Biến Mất 05/06/2018

Không Cam Lòng 05/06/2018

Tọa Độ Tiên Cảnh (2) 05/06/2018

Tọa Độ Tiên Cảnh (1) 05/06/2018

Thù Riêng 05/06/2018

Thăm Dò Lẫn Nhau 05/06/2018

Kết Minh (2) 05/06/2018

Kết Minh (1) 05/06/2018

Chuyện Hồng Thạch 05/06/2018

Khiêu Khích (2) 05/06/2018

Khiêu Khích (1) 05/06/2018

Âm Thầm Giao Phong 05/06/2018

Tư Tật (2) 05/06/2018

Tư Tật (1) 05/06/2018

Chờ Đợi Đã Lâu 05/06/2018

Thiên Hạ Mười Người 05/06/2018

Một Trận Chiến (2) 05/06/2018

Một Trận Chiến (1) 05/06/2018

Hấp Thu Ma Khí 05/06/2018

Xông Vào 05/06/2018

Cổ Ma Tỉnh (2) 05/06/2018

Cổ Ma Tỉnh (1) 05/06/2018

Tẩu Hỏa Nhập Ma 05/06/2018

Cường Thể Hồi Dương Đan 05/06/2018

Tâm Luyện Khôi Lỗi 05/06/2018

Tử Duệ (2) 05/06/2018

Tử Duệ (1) 05/06/2018

Chuyện Cũ 05/06/2018

Hóa Thần Hải (2) 05/06/2018

Hóa Thần Hải (1) 05/06/2018

Hải Thị Thân Thành 05/06/2018

Tìm Kiếm Đột Phá (2) 05/06/2018

Tìm Kiếm Đột Phá (1) 05/06/2018

Nhật Nguyệt Tinh Thiềm 05/06/2018

Bao Nhiêu Hồng Nhan (2) 05/06/2018

Bao Nhiêu Hồng Nhan (1) 05/06/2018

Đều Có Tâm Tư 05/06/2018

Từ Từ Suy Thoái (2) 05/06/2018

Từ Từ Suy Thoái (1) 05/06/2018

Núi Không Thể Chứa Hai Hổ 05/06/2018

Cam Tâm Tình Nguyện 05/06/2018

Chư Pháp Không Tương (2) 05/06/2018

Chư Pháp Không Tương (1) 05/06/2018

Thịnh Thế Như Mơ (2) 05/06/2018

Thịnh Thế Như Mơ (1) 05/06/2018

Là Thương Của Ngươi 05/06/2018

Huyết Cấm Thuật 05/06/2018

Lại Đến Lần Nữa (2) 05/06/2018

Lại Đến Lần Nữa (1) 05/06/2018

Địa Tôn Giả 05/06/2018

Chiếu Xem Cõi Trần (2) 05/06/2018

Chiếu Xem Cõi Trần (1) 05/06/2018

Hắc Ám Vô Tận 05/06/2018

Lực Lượng Ký Chủ (2) 05/06/2018

Lực Lượng Ký Chủ (1) 05/06/2018

Nhận Cái Cúi Đầu Của Ta 05/06/2018

Thiên Đạo Không Do Người 05/06/2018

Rất Là Ra Vẻ (2) 05/06/2018

Rất Là Ra Vẻ (1) 05/06/2018

Mênh Mông Khắp Nơi 05/06/2018

Thần Đạo Tam Cảnh (2) 05/06/2018

Binh Khí Giết Chóc (2) 05/06/2018

Binh Khí Giết Chóc (1) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (50) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (49) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (48) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (47) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (46) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (45) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (44) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (43) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (42) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (41) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (40) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (39) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (38) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (37) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (36) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (35) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (34) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (33) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (32) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (31) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (30) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (29) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (28) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (27) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (26) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (25) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (24) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (23) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (22) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (21) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (20) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (19) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (18.2) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (18.1) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (17) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (16) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (15) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (14) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (13) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (12) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (11) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (10) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (9) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (8) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (7) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (6) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (5) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (4) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (3) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (2) 05/06/2018

Cuộc Chiến Phong Ấn (1) 05/06/2018

Mặc Kệ 05/06/2018

Oan Ức (2) 05/06/2018

Oan Ức (1) 05/06/2018

Lựa Chọn 05/06/2018

Nội Chiến (2) 05/06/2018

Nội Chiến (1) 05/06/2018

Ngũ Hà Sơn (2) 05/06/2018

Ngũ Hà Sơn (1) 05/06/2018

Vạn Yêu Chi Hoàng 05/06/2018

Khải Thân 05/06/2018

Thế Sự Như Cờ 05/06/2018

Ngọc Ấn (2) 05/06/2018

Ngọc Ấn (1) 05/06/2018

Cắn Ngược Lại 05/06/2018

Bất Quy Cảnh (2) 05/06/2018

Bất Quy Cảnh (1) 05/06/2018

Lo Lắng (2) 05/06/2018

Lo Lắng (1) 05/06/2018

Lẻn Vào 05/06/2018

Chất Vấn (2) 05/06/2018

Chất Vấn (1) 05/06/2018

Tiến Thêm Một Bước (2) 05/06/2018

Tiến Thêm Một Bước (1) 05/06/2018

Thù Mới Hận Cũ 05/06/2018

Tửu Lâu Phong Ba 05/06/2018

Cổ Võ Đế Quốc (2) 05/06/2018

Cổ Võ Đế Quốc (1) 05/06/2018

Bộ Tộc Thương Yêu (2) 05/06/2018

Bộ Tộc Thương Yêu (1) 05/06/2018

Bách Chiến Thắng (2) 05/06/2018

Bách Chiến Thắng (1) 05/06/2018

Dương Tiên Sinh (2) 05/06/2018

Chương 2878: Dương Tiên Sinh (1) 05/06/2018

Huyết Trì 05/06/2018

Kim Giản (2) 05/06/2018

Kim Giản (1) 05/06/2018

Thông Đạo Vô Tình Gặp Được (2) 05/06/2018

Thông Đạo Vô Tình Gặp Được (1) 05/06/2018

Chương 2872: Hạo Dương Nhất Chỉ 05/06/2018

Chín Tháng Chiêu Thiên (2) 05/06/2018

Chín Tháng Chiêu Thiên (1) 05/06/2018

Nhưng Cầu Vừa Thấy 05/06/2018

Hạo Xỉ Minh Nguyệt (2) 05/06/2018

Hạo Xỉ Minh Nguyệt (1) 05/06/2018

Long Nha Sơn Trang (2) 05/06/2018

Long Nha Sơn Trang (1) 05/06/2018

Lẩn Trốn 05/06/2018

Tương Đối Dục Hồng Y (2) 05/06/2018

Tương Đối Dục Hồng Y (1) 05/06/2018

Vô Địch 05/06/2018

Thần Thể Thất Trọng (2) 05/06/2018

Thần Thể Thất Trọng (1) 05/06/2018

Cuồng Bạo (2) 05/06/2018

Cuồng Bạo (1) 05/06/2018

Hóa Xà Địa Cốt 05/06/2018

Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân 05/06/2018

Kích Hoạt (2) 05/06/2018

Kích Hoạt (1) 05/06/2018

Bắc Hải Vương Thất 05/06/2018

Phương Pháp Cứu Trị (2) 05/06/2018

Phương Pháp Cứu Trị (1) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (15) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (14) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (13) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (12) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (11) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (10) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (9) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (8) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (7) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (6) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (5) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (4) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (3) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (2) 05/06/2018

Thiên Minh Chi Chiến (1) 05/06/2018

Luyện Kiếm 05/06/2018

Ma Giới Bí Tân (2) 05/06/2018

Ma Giới Bí Tân (1) 05/06/2018

Cách Phá Trận 05/06/2018

Hỗn Ám Kim Kỳ (2) 05/06/2018

Hỗn Ám Kim Kỳ (1) 05/06/2018

Cửu Thiên Thập Địa 05/06/2018

Tâm Tính Biến Đổi (2) 05/06/2018

Tâm Tính Biến Đổi (1) 05/06/2018

Bí Tàng Khuyết Thất 05/06/2018

Không Gian Trữ Vật 05/06/2018

Khó Xử (2) 05/06/2018

Khó Xử (1) 05/06/2018

Đồn Đãi 05/06/2018

Sức Mạnh Của Mọi Người (2) 05/06/2018

Sức Mạnh Của Mọi Người (1) 05/06/2018

Gặp Lại Đế Dạ 05/06/2018

Cuộc Tranh Giành Phá Trận (2) 05/06/2018

Cuộc Tranh Giành Phá Trận (1) 05/06/2018

Ảnh Đế 05/06/2018

Phương Án Phân Phối (2) 05/06/2018

Phương Án Phân Phối (1) 05/06/2018

Địa Chi Bối Tích 05/06/2018

Thanh Đằng Cổ Thụ 05/06/2018

Truyền Tống Trận Tạm Thời (2) 05/06/2018

Truyền Tống Trận Tạm Thời (1) 05/06/2018

Ngươi Là Diệp Lương Thần Thì Sao? 05/06/2018

Ngọc Quan Vỡ Nát (2) 05/06/2018

Ngọc Quan Vỡ Nát (1) 05/06/2018

Chương 2805: Ba Ấn Hợp Nhất 05/06/2018

Rút Thăm Lại (2) 05/06/2018

Rút Thăm Lại (1) 05/06/2018

Bộ Pháp Quái Dị 05/06/2018

Lông Tơ Cũng Không Có (2) 05/06/2018

Lông Tơ Cũng Không Có (1) 05/06/2018

Thời Gian Gấp Năm Lần 05/06/2018

Đỉnh Vũ Đạo (2) 05/06/2018

Đỉnh Vũ Đạo (1) 05/06/2018

Người Càng Bất Ngờ Hơn 05/06/2018

Người Ngoài Dự Đoán (2) 05/06/2018

Người Ngoài Dự Đoán (1) 05/06/2018

Lỗ Hổng 05/06/2018

Rút Thăm (2) 05/06/2018

Rút Thăm (1) 05/06/2018

Quần Hùng Tụ Họp 05/06/2018

Đảo Đại Luân (2) 05/06/2018

Đảo Đại Luân (1) 05/06/2018

Không Hiểu Ra Sao 05/06/2018

Đăng Phong Tạo Cực 05/06/2018

Ba Thần Thuật Khôi Lỗi (2) 05/06/2018

Ba Thần Thuật Khôi Lỗi (1) 05/06/2018

Gieo Gió Gặt Bão (2) 05/06/2018

Gieo Gió Gặt Bão (1) 05/06/2018

Cái Đích Cho Mọi Người Chỉ Trích 05/06/2018

Cơ Quan Các (2) 05/06/2018

Cơ Quan Các (1) 05/06/2018

Chủ Mục Gia 05/06/2018

Đảo Thông Thiên (2) 05/06/2018

Đảo Thông Thiên (1) 05/06/2018

Bí Tàng 05/06/2018

Thái Sơ Chân Quyết (2) 05/06/2018

Thái Sơ Chân Quyết (1) 05/06/2018

Vây Công 05/06/2018

Phong Yếu Ly (2) 05/06/2018

Phong Yếu Ly (1) 05/06/2018

Thủy Yên La 05/06/2018

Dẫn Độ Yêu Hồn (2) 05/06/2018

Dẫn Độ Yêu Hồn (1) 05/06/2018

Tiểu Băng Thiên 05/06/2018

Cương Phong Cự Linh (2) 05/06/2018

Cương Phong Cự Linh (1) 05/06/2018

Tiến Vào Thủy Kính 05/06/2018

Hữu Nghị Sâu Xa (2) 05/06/2018

Hữu Nghị Sâu Xa (1) 05/06/2018

Một Kiếm Trảm Hầu 05/06/2018

Chậm Sa Huyền Vũ (2) 05/06/2018

Chậm Sa Huyền Vũ (1) 05/06/2018

Cảnh Thất 05/06/2018

Động Thủ (2) 05/06/2018

Động Thủ (1) 05/06/2018

Cứu Người 05/06/2018

Phó Tông Chủ (2) 05/06/2018

Phó Tông Chủ (1) 05/06/2018

Bất Động Quy Lâm 05/06/2018

Không Thể Ngăn Cản. (2) 05/06/2018

Không Thể Ngăn Cản. (1) 05/06/2018

Truy Tung. 05/06/2018

Nhốt. (2) 05/06/2018

Nhốt. (1) 05/06/2018

Dòng Sông Không Gian. 05/06/2018

Xưa Đâu Bằng Nay. (3) 05/06/2018

Xưa Đâu Bằng Nay. (1) 05/06/2018

Tham Cật Xà. (1) 05/06/2018

Thâm U Thủy Kính. 05/06/2018

Lại Tới Thành Định Thiên. (2) 05/06/2018

Lại Tới Thành Định Thiên. (1) 05/06/2018

Phần Thắng. 05/06/2018

Một Câu Kinh Người. 05/06/2018

Cứu Mỹ Nhân. (2) 05/06/2018

Cứu Mỹ Nhân. (1) 05/06/2018

Kiêng Kị. (2) 05/06/2018

Kiêng Kị. (1) 05/06/2018

Nghịch Chuyển. 05/06/2018

Đầu Bò Sính Uy. (2) 05/06/2018

Đầu Bò Sính Uy. (1) 05/06/2018

Là Ai? 05/06/2018

Tông Chủ Chết. 05/06/2018

Tham Cật Xà. (2) 05/06/2018

Cửu Trọng Thiên Ba. (1) 05/06/2018

Bí Tàng. 05/06/2018

Rời Thành. (2) 05/06/2018

Rời Thành. (1) 05/06/2018

Long Huyết Tôi Thể 05/06/2018

Hai Thức. (2) 05/06/2018

Hai Thức. (1) 05/06/2018

Gậy Ông Đập Lưng Ông 05/06/2018

Lòng Người Dễ Thay Đổi. (2) 05/06/2018

Lòng Người Dễ Thay Đổi. (1) 05/06/2018

Ba Chiêu. 05/06/2018

Do Dự. (2) 05/06/2018

Do Dự. (1) 05/06/2018

Trật Tự Mới. 05/06/2018

Át Chủ Bài Cuối Cùng. 05/06/2018

Trụ Quang Bàn. (2) 05/06/2018

Trụ Quang Bàn. (1) 05/06/2018

Nhân Vật. 05/06/2018

Hồn Loại. (2) 05/06/2018

Hồn Loại. (1) 05/06/2018

Sát Thần Khải Y. (2) 05/06/2018

Sát Thần Khải Y. (1) 05/06/2018

Kiếm Ý Thẳng Trời Cao. 05/06/2018

Áo Giáp Màu Tím. 05/06/2018

Đại Cực Lạc Vãng Sinh. (2) 05/06/2018

Đại Cực Lạc Vãng Sinh. (1) 05/06/2018

Xác Rùa. 05/06/2018

Quy Nghiêu. 05/06/2018

Vũ Tốn Phong. 05/06/2018

Chiến Đấu Thanh Đồng Cổ Đài. (2) 05/06/2018

Chiến Đấu Thanh Đồng Cổ Đài. (1) 05/06/2018

Bò Cạp Khổng Lồ. 05/06/2018

Trảm Thủ Đại Hội. (2) 05/06/2018

Trảm Thủ Đại Hội. (1) 05/06/2018

Ăn Khớp Ngươi Hiểu Không? 05/06/2018

Thượng Cổ Đại Trận. (2) 05/06/2018

Thượng Cổ Đại Trận. (1) 05/06/2018

Vận Mệnh Chưa Bao Giờ Do Người. (2) 05/06/2018

Vận Mệnh Chưa Bao Giờ Do Người. (1) 05/06/2018

Tưởng Như Hai Người. 05/06/2018

Khuyên Can. (2) 05/06/2018

Khuyên Can. (1) 05/06/2018

Bức Vị. (2) 05/06/2018

Bức Vị. (1) 05/06/2018

Đáp Ứng. 05/06/2018

Chỉ Bạch Tuyết. (2) 05/06/2018

Chỉ Bạch Tuyết. (1) 05/06/2018

Người Về Đêm Gió Tuyết. (2) 05/06/2018

Người Về Đêm Gió Tuyết. (1) 05/06/2018

Thiên Nhất Các Rung Chuyển. (2) 05/06/2018

Thiên Nhất Các Rung Chuyển. (1) 05/06/2018

Phụ Tử. (2) 05/06/2018

Phụ Tử. (1) 05/06/2018

Làm Con Rể Ta. 05/06/2018

Thân Thế Linh Nhi. (2) 05/06/2018

Thân Thế Linh Nhi. (1) 05/06/2018

Chân Tướng. (2) 05/06/2018

Chân Tướng. (1) 05/06/2018

Bẩy Rập. 05/06/2018

Tụ Tập. (2) 05/06/2018

Tụ Tập. (1) 05/06/2018

Không Coi Ai Ra Gì. (2) 05/06/2018

Không Coi Ai Ra Gì. (1) 05/06/2018

Thế Cục. 05/06/2018

Che Chở. (2) 05/06/2018

Che Chở. (1) 05/06/2018

Một Con Mắt Trăm Năm. (2) 05/06/2018

Một Con Mắt Trăm Năm (1) 05/06/2018

Đan Phương 05/06/2018

Chỗ Tu Luyện (2) 05/06/2018

Chỗ Tu Luyện (1) 05/06/2018

Hạ Thủ Lưu Tình 05/06/2018

Cửu Âm Cửu Dương (2) 05/06/2018

Cửu Âm Cửu Dương (1) 05/06/2018

Ăn Tết (2) 05/06/2018

Ăn Tết (1) 05/06/2018

Tái Tụ Tử Diễm Các 05/06/2018

Vạn Tự Vương Lệnh (2) 05/06/2018

Vạn Tự Vương Lệnh (1) 05/06/2018

Xích Long Trượng 05/06/2018

Điều Giải (2) 05/06/2018

Điều Giải (1) 05/06/2018

Lưu Minh Phủ (2) 05/06/2018

Lưu Minh Phủ (1) 05/06/2018

Lại Tới Tân Duyên Thành 05/06/2018

Lâu La Đao (2) 05/06/2018

Lâu La Đao (1) 05/06/2018

Lăng Vân Mười Hai Đao. 05/06/2018

Người Hiền Bị Lấn. (2) 05/06/2018

Người Hiền Bị Lấn. (1) 05/06/2018

Trảm Thần Kiếm 05/06/2018

Giáo Dục Một Chút. (2) 05/06/2018

Giáo Dục Một Chút. (1) 05/06/2018

Cơ Duyên. 05/06/2018

Lưỡng Bại Câu Thương. (2) 05/06/2018

Lưỡng Bại Câu Thương. (1) 05/06/2018

Vũ Quyết. (2) 05/06/2018

Vũ Quyết. (1) 05/06/2018

Đẳng Cấp Uy Áp. 05/06/2018

Không Muốn. (2) 05/06/2018

Không Muốn. (1) 05/06/2018

Một Kiếm Kinh Người. 05/06/2018

Đã Là Thiên Uyên. (2) 05/06/2018

Đã Là Thiên Uyên. (1) 05/06/2018

Phát Lệnh Truy Nã. 05/06/2018

Lọ. (2) 05/06/2018

Lọ. (1) 05/06/2018

Trên Thiên Lĩnh. 05/06/2018

Ma Phó. (2) 05/06/2018

Ma Phó. (1) 05/06/2018

Long Gia. (2) 05/06/2018

Long Gia. (1) 05/06/2018

Linh Hoa Diệu Cảnh. 05/06/2018

Phương Án. (2) 05/06/2018

Phương Án. (1) 05/06/2018

Lai Lịch Thánh Vực. 05/06/2018

Nghị Sự. 05/06/2018

Ý Chí Còn Sót Lại 05/06/2018

Xấu Hổ Và Giận Dữ. (2) 05/06/2018

Xấu Hổ Và Giận Dữ. (1) 05/06/2018

Song Hồn Hợp Nhất. 05/06/2018

Kim Linh Không Gian. (2) 05/06/2018

Kim Linh Không Gian. (1) 05/06/2018

Tu La Hải. (2) 05/06/2018

Tu La Hải. (1) 05/06/2018

Quy Về Cát Bụi. 05/06/2018

Nguyên Tội. (2) 05/06/2018

Nguyên Tội. (1) 05/06/2018

Khai Thiên Tích Địa 05/06/2018

Quyết Đoán. (2) 05/06/2018

Quyết Đoán. (1) 05/06/2018

Biến Số. 05/06/2018

Người. (2) 05/06/2018

Người. (1) 05/06/2018

Trọng Thương. (2) 05/06/2018

Trọng Thương. (1) 05/06/2018

Đối Sách. 05/06/2018

Không Có Cách. (2) 05/06/2018

Không Có Cách. (1) 05/06/2018

Phân Thân. 05/06/2018

Thổ Hệ Chân Linh. (2) 05/06/2018

Thổ Hệ Chân Linh. (1) 05/06/2018

Ngoài Ý Liệu. 05/06/2018

Tẩu Hỏa Nhập Ma. (2) 05/06/2018

Tẩu Hỏa Nhập Ma. (1) 05/06/2018

Đại Diễn Luyện Hồn Quyết. 05/06/2018

Ác Đấu. 05/06/2018

Phong Đao. (2) 05/06/2018

Phong Đao. (1) 05/06/2018

Tự Cho Mình Quá Cao. 05/06/2018

Liều Chết Tay Ai? (2) 05/06/2018

Liều Chết Tay Ai? (1) 05/06/2018

Một Kích Cuối Cùng. 05/06/2018

Kim Sắc Ngữ Giả. (2) 05/06/2018

Kim Sắc Ngữ Giả. (1) 05/06/2018

Sụp Đổ. 05/06/2018

Hồn Lưu Kiếm. (2) 05/06/2018

Hồn Lưu Kiếm. (1) 05/06/2018

Hoàng Phủ Bật. 05/06/2018

Thiên Tinh Tử. (2) 05/06/2018

Thiên Tinh Tử. (1) 05/06/2018

Nội Gián. (2) 05/06/2018

Nội Gián. (1) 05/06/2018

Trong Sơn Mạch. 05/06/2018

Chuyển Bại Thành Thắng. (2) 05/06/2018

Chuyển Bại Thành Thắng. (1) 05/06/2018

Trận Chiến Mấu Chốt. 05/06/2018

Xả Thân Hộ Chủ. (2) 05/06/2018

Xả Thân Hộ Chủ. (1) 05/06/2018

Khó Thắng. (2) 05/06/2018

Khó Thắng. (1) 05/06/2018

Truy Phong Pháo. 05/06/2018

Tướng Kỳ. (2) 05/06/2018

Tướng Kỳ. (1) 05/06/2018

Thần Ý Tử Kim Trùng. (2) 05/06/2018

Thần Ý Tử Kim Trùng. (1) 05/06/2018

Thiên Kiếm Lưu. 05/06/2018

Thất Tán Tử. (2) 05/06/2018

Thất Tán Tử. (1) 05/06/2018

Phán Các Ngươi 05/06/2018

Ba Cỗ Thi Thể. 05/06/2018

Phồn Tinh Lệnh. (2) 05/06/2018

Phồn Tinh Lệnh. (1) 05/06/2018

Kha An. (2) 05/06/2018

Kha An. (1) 05/06/2018

Chiến Hồn Sơn. 05/06/2018

Thanh Câu Dong Binh Đoàn. (2) 05/06/2018

Thanh Câu Dong Binh Đoàn. (1) 05/06/2018

Tử Hôi Chi Khí. (2) 05/06/2018

Tử Hôi Chi Khí. (1) 05/06/2018

Thành Giang Quái. 05/06/2018

Sát Khí Lẫm Nhiên. (2) 05/06/2018

Sát Khí Lẫm Nhiên. (1) 05/06/2018

Tạm Thời Có Việc. (2) 05/06/2018

Tạm Thời Có Việc. (1) 05/06/2018

Đi Ở Tùy Ý. 05/06/2018

Dọa Vỡ Gan. (2) 05/06/2018

Dọa Vỡ Gan. (1) 05/06/2018

Lỗ Tai Quá Tốt. (2) 05/06/2018

Lỗ Tai Quá Tốt. (1) 05/06/2018

Nhất Mâu Thiên Lý. 05/06/2018

Lăn Lộn Với Vân Thiếu. (2) 05/06/2018

Lăn Lộn Với Vân Thiếu. (1) 05/06/2018

Đầu Heo Này Là Ai? (2) 05/06/2018

Đầu Heo Này Là Ai? (1) 05/06/2018

La Thiên Ra Tay. 05/06/2018

Vạn Hoa Bách Bảo Lộ. (2) 05/06/2018

Vạn Hoa Bách Bảo Lộ. (1) 05/06/2018

Cửu Ngũ Bích Liên Thần Công. 05/06/2018

Địa Vị Thật Lớn. (2) 05/06/2018

Địa Vị Thật Lớn. (1) 05/06/2018

Gặp Lại Người Quen. 05/06/2018

Ước Hẹn Nửa Năm. (2) 05/06/2018

Ước Hẹn Nửa Năm. (1) 05/06/2018

Phản Bội. 05/06/2018

Bất Diệt Kim Thân. 05/06/2018

Tổ Bà Bà. (2) 05/06/2018

Tổ Bà Bà. (1) 05/06/2018

Phối Hợp Diễn. 05/06/2018

Xử Lý Theo Lẽ Công Bằng. 05/06/2018

Phong Ấn. (2) 05/06/2018

Phong Ấn. (1) 05/06/2018

Mười Hai Hư Quang. 05/06/2018

Pháp Tắc Chi Liên. 05/06/2018

Thiên Đạo Chi Nhãn. (2) 05/06/2018

Thiên Đạo Chi Nhãn. (1) 05/06/2018

Tam Linh Chung Thể. 05/06/2018

Phong Ấn Như Thế Nào? (2) 05/06/2018

Phong Ấn Như Thế Nào? (1) 05/06/2018

A Ma Luân Bảo. 05/06/2018

Long Vực. 05/06/2018

Chư Tương Phi Tương. 05/06/2018

Mượn Thể Hàng Lâm. 05/06/2018

Lực Lượng Một Đao. (2) 05/06/2018

Lực Lượng Một Đao. (1) 05/06/2018

Thiên Địa Dị Tượng. 05/06/2018

Thật Nhiều Máu. 05/06/2018

Nhân Sinh Tùy Hứng. (2) 05/06/2018

Nhân Sinh Tùy Hứng. (1) 05/06/2018

Thiên Phượng Tử Vong? 05/06/2018

Thất Bại Trong Gang Tấc. (2) 05/06/2018

Thất Bại Trong Gang Tấc. (1) 05/06/2018

Hy Vọng Cuối Cùng. 05/06/2018

Lại Lâm Tuyệt Cảnh. (2) 05/06/2018

Lại Lâm Tuyệt Cảnh. (1) 05/06/2018

Quỷ Vương Trọng Thương. 05/06/2018

Chung Sức Đánh Một Trận. (2) 05/06/2018

Chung Sức Đánh Một Trận. (1) 05/06/2018

Trí Chi Tử Địa. 05/06/2018

Thánh Khí Chi Linh. (2) 05/06/2018

Thánh Khí Chi Linh. (1) 05/06/2018

Thiên Địa Vô Pháp. 05/06/2018

Hành Tung. (2) 05/06/2018

Hành Tung. (1) 05/06/2018

Giả Thần Giả Quỷ. 05/06/2018

Luân Hồi Đại Chuyển Bàn. (2) 05/06/2018

Luân Hồi Đại Chuyển Bàn. (1) 05/06/2018

Mưu Tính. 05/06/2018

Người Trưởng Thành. (2) 05/06/2018

Người Trưởng Thành. (1) 05/06/2018

Hù Dọa. (2) 05/06/2018

Hù Dọa. (1) 05/06/2018

Chém Tên Vương Bản Đản Ngươi. 05/06/2018

Xin Tự Trọng. (2) 05/06/2018

Xin Tự Trọng. (1) 05/06/2018

Lực Cản. (2) 05/06/2018

Lực Cản. (1) 05/06/2018

Thất Bại Thảm Hại. 05/06/2018

Phản Chế. (2) 05/06/2018

Phản Chế. (1) 05/06/2018

Tranh Đoạt Mảnh Vỡ. (2) 05/06/2018

Tranh Đoạt Mảnh Vỡ. (1) 05/06/2018

Ảo Cảnh Nứt Vỡ. 05/06/2018

Lực Lượng Một Cảnh. (2) 05/06/2018

Lực Lượng Một Cảnh. (1) 05/06/2018

Đạo Linh. 05/06/2018

Đạo Quả Chi Tranh. (2) 05/06/2018

Đạo Quả Chi Tranh. (1) 05/06/2018

Bán Thần. (2) 05/06/2018

Bán Thần. (1) 05/06/2018

Đạo Thần. 05/06/2018

Huyền Chân Tiễn. (2) 05/06/2018

Huyền Chân Tiễn. (1) 05/06/2018

Huyền Hoa Vs Diêu Kim Lương 05/06/2018

Thái Hư Đạo Quả. (2) 05/06/2018

Thái Hư Đạo Quả. (1) 05/06/2018

Không Gian Phong Bạo. 05/06/2018

Ba Mươi Ba Công Tào. (2) 05/06/2018

Ba Mươi Ba Công Tào. (1) 05/06/2018

Áp Chế. 05/06/2018

Quỷ Vương. (2) 05/06/2018

Quỷ Vương. (1) 05/06/2018

Triệu Hoán. 05/06/2018

Cửu Mệnh. (2) 05/06/2018

Cửu Mệnh. (1) 05/06/2018

Đồng Nội Đánh Một Trận. 05/06/2018

Nghịch Chuyển. (2) 05/06/2018

Nghịch Chuyển. (1) 05/06/2018

Phá Trận Chi Chiến. 05/06/2018

Cường Giả Tề Tụ. (2) 05/06/2018

Cường Giả Tề Tụ. (1) 05/06/2018

Kết Cục Đã Định. (2) 05/06/2018

Kết Cục Đã Định. (1) 05/06/2018

Chung Bại Chi Địa. 05/06/2018

Hồi Mộng. (2) 05/06/2018

Hồi Mộng. (1) 05/06/2018

Hiến Tế. 05/06/2018

Hiện Tại Sảng Khoái Đi. (2) 05/06/2018

Hiện Tại Sảng Khoái Đi. (1) 05/06/2018

Ngũ Tuyệt Phong. 05/06/2018

Cửu Đỉnh Chi Chu. (2) 05/06/2018

Cửu Đỉnh Chi Chu. (1) 05/06/2018

Tiến Nhập Huyễn Điện. 05/06/2018

Cản Đường. (2) 05/06/2018

Cản Đường. (1) 05/06/2018

Hổ Thẹn. 05/06/2018

Tuyệt Tích. (2) 05/06/2018

Tuyệt Tích. (1) 05/06/2018

Đệ Nhị Trọng. 05/06/2018

Tu Luyện Linh Mục. (2) 05/06/2018

Tu Luyện Linh Mục. (1) 05/06/2018

Có Lão Bà. 05/06/2018

Bất Tử Chi Thân. (2) 05/06/2018

Bất Tử Chi Thân. (1) 05/06/2018

Bách Thú Trận. 05/06/2018

Thái Hư Huyễn Điện. (2) 05/06/2018

Thái Hư Huyễn Điện. (1) 05/06/2018

Chủ Thể. 05/06/2018

Giảng Hòa. (2) 05/06/2018

Giảng Hòa. (1) 05/06/2018

Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. 05/06/2018

Chân Anh Hùng. (2) 05/06/2018

Chân Anh Hùng. (1) 05/06/2018

Hai Người Chết. 05/06/2018

Thiên Phú. (2) 05/06/2018

Thiên Phú. (1) 05/06/2018

Quỷ Vương Hiện. 05/06/2018

Đại Yêu Chi Mê. (2) 05/06/2018

Thập Giai Thần Huyết. 05/06/2018

Quỷ Tu La. (2) 05/06/2018

Quỷ Tu La. (1) 05/06/2018

Tuế Nguyệt Không Để Lại Người. 05/06/2018

Nhất Khí Hóa Tam Thanh. (2) 05/06/2018

Nhất Khí Hóa Tam Thanh. (1) 05/06/2018

Tái Hội Đỉnh Phong. 05/06/2018

Hỗn Chiến. (2) 05/06/2018

Hỗn Chiến. (1) 05/06/2018

Quyết Liệt. (2) 05/06/2018

Quyết Liệt. (1) 05/06/2018

Đại Yêu Chi Mê. (1) 05/06/2018

Không Đủ Phân Lượng. 05/06/2018

Huyền Khí Cự Linh. (2) 05/06/2018

Huyền Khí Cự Linh. (1) 05/06/2018

Sơ Chiến Chỗ. 05/06/2018

Thái Hư Huyễn Cảnh. (2) 05/06/2018

Thái Hư Huyễn Cảnh. (1) 05/06/2018

Toái Tinh Lực. 05/06/2018

Thân Ở Giữa Thái Hư Không Gian. (2) 05/06/2018

Thân Ở Giữa Thái Hư Không Gian. (1) 05/06/2018

Trôi Qua Tức Thì. (2) 05/06/2018

Trôi Qua Tức Thì. (1) 05/06/2018

Càn Khôn Đại Na Di. (2) 05/06/2018

Càn Khôn Đại Na Di. (1) 05/06/2018

Cửu Tiêu Lôi Long. 05/06/2018

Ngũ Chỉ Sơn. (2) 05/06/2018

Ngũ Chỉ Sơn. (1) 05/06/2018

Ai Cũng Chớ Đi. 05/06/2018

Hồng Nhan Tri Kỷ. (2) 05/06/2018

Hồng Nhan Tri Kỷ. (1) 05/06/2018

Phù Du Lay Cây. (2) 05/06/2018

Phù Du Lay Cây. (1) 05/06/2018

Mặc Ngàn Vạn Người Ta Vẫn Đi. 05/06/2018

Danh Chấn Thiên Hạ. (2) 05/06/2018

Danh Chấn Thiên Hạ. (1) 05/06/2018

Đáp Án. (2) 05/06/2018

Đáp Án. (1) 05/06/2018

Thực Sự Tới. 05/06/2018

Những Người Khác. (2) 05/06/2018

Những Người Khác. (1) 05/06/2018

Đi Theo Ta Đi! 05/06/2018

Kỷ Xử Tảo Oanh Tranh Noãn Thụ. (2) 05/06/2018

Kỷ Xử Tảo Oanh Tranh Noãn Thụ. (1) 05/06/2018

Hồi Lâu Không Gặp. (2) 05/06/2018

Hồi Lâu Không Gặp. (1) 05/06/2018

Thân Thể Thành Thánh. (2) 05/06/2018

Thân Thể Thành Thánh. (1) 05/06/2018

Ngờ Vực Vô Căn Cứ. 05/06/2018

Giới Lực Chi Tỏa (2) 05/06/2018

Giới Lực Chi Tỏa (1) 05/06/2018

Tử Tâm Nguyên Đan Thuật! (2) 05/06/2018

Tử Tâm Nguyên Đan Thuật! (1) 05/06/2018

Tử Tế 05/06/2018

Như Thế Nào Bá Chủ? (2) 05/06/2018

Như Thế Nào Bá Chủ? (1) 05/06/2018

Xuất Quan (2) 05/06/2018

Xuất Quan (1) 05/06/2018

Đảo Khách Thành Chủ 05/06/2018

Ăn Thì Không Ngon, Bỏ Thì Tiếc (2) 05/06/2018

Ăn Thì Không Ngon, Bỏ Thì Tiếc (1) 05/06/2018

Thuận Ta Thì Sống (2) 05/06/2018

Thuận Ta Thì Sống (1) 05/06/2018

Bán Khúc Côn Lôn 05/06/2018

Ai Có Thể Lưu Lại? (2) 05/06/2018

Ai Có Thể Lưu Lại? (1) 05/06/2018

Quyết Liệt (2) 05/06/2018

Quyết Liệt (1) 05/06/2018

Tôn Nghiêm 05/06/2018

Tan Tác (2) 05/06/2018

Tan Tác (1) 05/06/2018

Bắc Vực Vương (2) 05/06/2018

Bắc Vực Vương (1) 05/06/2018

Vĩnh Viễn Không Suy Kiệt 05/06/2018

Đạo Bất Đồng (2) 05/06/2018

Đạo Bất Đồng (1) 05/06/2018

Xưa Đâu Bằng Nay (2) 05/06/2018

Xưa Đâu Bằng Nay (1) 05/06/2018

Không Thể Buông Tha 05/06/2018

Khoáng Cổ Tuyệt Kim (2) 05/06/2018

Khoáng Cổ Tuyệt Kim (1) 05/06/2018

Thiên Mục (2) 05/06/2018

Thiên Mục (1) 05/06/2018

Ngũ Lôi Oanh Đinh 05/06/2018

Tử Thụ Tiên Hương (2) 05/06/2018

Tử Thụ Tiên Hương (1) 05/06/2018

Chân Của Đế Thính 05/06/2018

Kết Ấn. (2) 05/06/2018

Kết Ấn. (1) 05/06/2018

Thanh Sắc Quái Ngư. (2) 05/06/2018

Thanh Sắc Quái Ngư. (1) 05/06/2018

Không Đề. (2) 05/06/2018

Không Đề. (1) 05/06/2018

Giúp Bạn Không Tiếc Cả Mạng Sống. 05/06/2018

Gọi Món. (2) 05/06/2018

Gọi Món. (1) 05/06/2018

Mạo Phạm. 05/06/2018

Có Ý Tứ. (2) 05/06/2018

Có Ý Tứ. (1) 05/06/2018

Vi Vô Nhai. (2) 05/06/2018

Vi Vô Nhai. (1) 05/06/2018

Thất Sắc Đâu Suất Thiên 05/06/2018

Đi Theo. (2) 05/06/2018

Đi Theo. (1) 05/06/2018

Áp Chế. (2) 05/06/2018

Áp Chế. (1) 05/06/2018

Giết Sạch Rồi Đi. 05/06/2018

Thiên Thương Địa Phục. (2) 05/06/2018

Thiên Thương Địa Phục. (1) 05/06/2018

Sơn Phong Chi Uy. 05/06/2018

Nhất Kiếm Tuyên Cổ. (2) 05/06/2018

Nhất Kiếm Tuyên Cổ. (1) 05/06/2018

Kinh Hãi Toàn Trường. (2) 05/06/2018

Kinh Hãi Toàn Trường. (1) 05/06/2018

Nhân Quả Yết Đế! (2) 05/06/2018

Nhân Quả Yết Đế! (1) 05/06/2018

Cửu Thiên Đô Lục Đại La Hoàn. 05/06/2018

Tuần Tra Đẩu Ngưu. (2) 05/06/2018

Tuần Tra Đẩu Ngưu. (1) 05/06/2018

Thần Khôi. (2) 05/06/2018

Thần Khôi. (1) 05/06/2018

Nghịch Hồn Tiên. (2) 05/06/2018

Nghịch Hồn Tiên. (1) 05/06/2018

Tinh Cung Chi Chủ. 05/06/2018

Hữu Vô Tương Sinh, Phong Hỏa Ly Hợp. (2) 05/06/2018

Hữu Vô Tương Sinh, Phong Hỏa Ly Hợp. (1) 05/06/2018

Vạn Thế Ngự Kiếm. (2) 05/06/2018

Vạn Thế Ngự Kiếm. (1) 05/06/2018

Thân Phận. 05/06/2018

Thứ Lợi Hại Hơn. (2) 05/06/2018

Thứ Lợi Hại Hơn. (1) 05/06/2018

Thi Lễ Chi Vương 05/06/2018

Ngũ La Khinh Yên Chưởng. (2) 05/06/2018

Ngũ La Khinh Yên Chưởng. (1) 05/06/2018

Trấn Tà. 05/06/2018

Thần Phù. (2) 05/06/2018

Thần Phù. (1) 05/06/2018

Thiên Mê Trận. (2) 05/06/2018

Thiên Mê Trận. (1) 05/06/2018

Mười Bảy Cánh Cửa. 05/06/2018

Tam Sắc Thần Sơn. (2) 05/06/2018

Tam Sắc Thần Sơn. (1) 05/06/2018

Bảo Quang Điện. 05/06/2018

Huyền Vũ Tinh Cung. (2) 05/06/2018

Huyền Vũ Tinh Cung. (1) 05/06/2018

Thi Lễ. (2) 05/06/2018

Thi Lễ. (1) 05/06/2018

Đại Địa Chi Phù. 05/06/2018

Không Gian Điệp Gia. (2) 05/06/2018

Không Gian Điệp Gia. (1) 05/06/2018

Diệu Pháp Linh Mục. (2) 05/06/2018

Diệu Pháp Linh Mục. (1) 05/06/2018

Đoan Mộc Thương 05/06/2018

Sinh Cơ. (2) 05/06/2018

Sinh Cơ. (1) 05/06/2018

Hỗn Loạn Tinh Đồ. (2) 05/06/2018

Hỗn Loạn Tinh Đồ. (1) 05/06/2018

Vĩnh Minh Bích 05/06/2018

Huyền Thần Thiêm. (2) 05/06/2018

Huyền Thần Thiêm. (1) 05/06/2018

Lưỡng Giới Sơn. (2) 05/06/2018

Lưỡng Giới Sơn. (1) 05/06/2018

Tâm Tư. 05/06/2018

Thất Bại. (2) 05/06/2018

Thất Bại. (1) 05/06/2018

Chân Linh Phượng Hoàng. (2) 05/06/2018

Chân Linh Phượng Hoàng. (1) 05/06/2018

Người Ở Dưới Mái Hiên. 05/06/2018

Đàm Thỏa. (2) 05/06/2018

Đàm Thỏa. (1) 05/06/2018

Cửu Ngũ Chí Tôn Đan. (2) 05/06/2018

Cửu Ngũ Chí Tôn Đan. (1) 05/06/2018

Như Người Như Ngọc. (2) 05/06/2018

Như Người Như Ngọc. (1) 05/06/2018

Quyền Uy. (2) 05/06/2018

Quyền Uy. (1) 05/06/2018

Đại Ngự Kiếm Thuật! (2) 05/06/2018

Đại Ngự Kiếm Thuật! (1) 05/06/2018

Chuyên Nghiệp. 05/06/2018

Tính Toán. (2) 05/06/2018

Tính Toán. (1) 05/06/2018

Hằng Hà Đại Thủ Ấn. (2) 05/06/2018

Hằng Hà Đại Thủ Ấn. (1) 05/06/2018

Loan Quân Hạo. 05/06/2018

Sớm Muộn Phải Trả. (2) 05/06/2018

Sớm Muộn Phải Trả. (1) 05/06/2018

Thảm Liệt. (2) 05/06/2018

Thảm Liệt. (1) 05/06/2018

Cực Khổ. 05/06/2018

Ly Hợp Cổ Chung. (2) 05/06/2018

Ly Hợp Cổ Chung. (1) 05/06/2018

Hành Tích Bại Lộ. (2) 05/06/2018

Hành Tích Bại Lộ. (1) 05/06/2018

Đổ Thắng. 05/06/2018

Luyện Không Thuật. (2) 05/06/2018

Luyện Không Thuật. (1) 05/06/2018

Huyễn Quyền Như Biển. (2) 05/06/2018

Huyễn Quyền Như Biển. (1) 05/06/2018

Thiên Ưng Thần Miếu. 05/06/2018

Đoạt Kiếm. (2) 05/06/2018

Đoạt Kiếm. (1) 05/06/2018

Giá Trên Trời. (2) 05/06/2018

Giá Trên Trời. (1) 05/06/2018

Tầm Chủ. (2) 05/06/2018

Tầm Chủ. (1) 05/06/2018

Linh Thảo Thập Giai. 05/06/2018

Vật Áp Trục. (2) 05/06/2018

Vật Áp Trục. (1) 05/06/2018

Thăm Dò. (2) 05/06/2018

Thăm Dò. (1) 05/06/2018

Phát Hiện. 05/06/2018

Giải Tỏa Nghi Vấn. (2) 05/06/2018

Giải Tỏa Nghi Vấn. (1) 05/06/2018

Gặp Mặt. (2) 05/06/2018

Gặp Mặt. (1) 05/06/2018

Nâng Giá. 05/06/2018

Nguyên Tố Ngũ Hành Kỳ. (2) 05/06/2018

Nguyên Tố Ngũ Hành Kỳ. (1) 05/06/2018

Một Ngày Nào Đó Sẽ Gặp Phải. (2) 05/06/2018

Một Ngày Nào Đó Sẽ Gặp Phải. (1) 05/06/2018

Vô Lại. (2) 05/06/2018

Vô Lại. (1) 05/06/2018

Lục Đinh Lục Giáp. 05/06/2018

Thiên Phượng Niết Thể. (2) 05/06/2018

Thiên Phượng Niết Thể. (1) 05/06/2018

Như Thế Có Nguyên Tắc. (2) 05/06/2018

Như Thế Có Nguyên Tắc. (1) 05/06/2018

Tuyền Tiên Sinh. 05/06/2018

Kim Sắc Khôi Lỗi. (2) 05/06/2018

Kim Sắc Khôi Lỗi. (1) 05/06/2018

Đều Có Tâm Tư. (2) 05/06/2018

Đều Có Tâm Tư. (1) 05/06/2018

Hóa Điệp. (2) 05/06/2018

Hóa Điệp. (1) 05/06/2018

Kim Linh Chi Khí. (2) 05/06/2018

Kim Linh Chi Khí. (1) 05/06/2018

Tử Diễm Các 05/06/2018

Thổ Lộ. (2) 05/06/2018

Thổ Lộ. (1) 05/06/2018

Mặt Mũi. (2) 05/06/2018

Mặt Mũi. (1) 05/06/2018

Tên Xui Xẻo. 05/06/2018

Đại Nhân Vật. (2) 05/06/2018

Đại Nhân Vật. (1) 05/06/2018

Chu Sở. (2) 05/06/2018

Chu Sở. (1) 05/06/2018

Khí Tức Kinh Khủng. 05/06/2018

Mấu Chốt Thành Thần. (2) 05/06/2018

Mấu Chốt Thành Thần. (1) 05/06/2018

Tu Luyện Thánh Địa. (2) 05/06/2018

Tu Luyện Thánh Địa. (1) 05/06/2018

Ba Vấn Đề. 05/06/2018

Tinh Nguyệt Trai. (2) 05/06/2018

Tinh Nguyệt Trai. (1) 05/06/2018

Tân Duyên Thành. (2) 05/06/2018

Tân Duyên Thành. (1) 05/06/2018

Chịu Chết. 05/06/2018

Kết Giao. (2) 05/06/2018

Kết Giao. (1) 05/06/2018

Ăn Uống Thả Cửa. (2) 05/06/2018

Ăn Uống Thả Cửa. (1) 05/06/2018

Trở Về Thành. 05/06/2018

Thiên Kiếp Chi Uy. (2) 05/06/2018

Thiên Kiếp Chi Uy. (1) 05/06/2018

Nhân Tình. (2) 05/06/2018

Nhân Tình. (1) 05/06/2018

Diệt Thế Thần Lôi. (2) 05/06/2018

Diệt Thế Thần Lôi. (1) 05/06/2018

Tuyệt Thế Ất Mộc 05/06/2018

Công Trận. (2) 05/06/2018

Công Trận. (1) 05/06/2018

Thân Thể Cường Hoành. (2) 05/06/2018

Thân Thể Cường Hoành. (1) 05/06/2018

Phân Phối. 05/06/2018

Không Thú. (2) 05/06/2018

Không Thú. (1) 05/06/2018

Lôi Giới 05/06/2018

Chọc Giận. (2) 05/06/2018

Chọc Giận. (1) 05/06/2018

Đánh Lén. (2) 05/06/2018

Đánh Lén. (1) 05/06/2018

Thiết Khấu Tử. (2) 05/06/2018

Thiết Khấu Tử. (1) 05/06/2018

Thân Bất Tử. 05/06/2018

Ai Thắng? (2) 05/06/2018

Ai Thắng? (1) 05/06/2018

Thiên Không Nguyên Khí Tỏa. (2) 05/06/2018

Thiên Không Nguyên Khí Tỏa. (1) 05/06/2018

Mở Ra Võ Quyết. (2) 05/06/2018

Mở Ra Võ Quyết. (1) 05/06/2018

Thương Nghị. 05/06/2018

Chứng Cứ. (2) 05/06/2018

Chứng Cứ. (1) 05/06/2018

Miệng Pháo. (2) 05/06/2018

Miệng Pháo. (1) 05/06/2018

Quần Hào Tụ. (2) 05/06/2018

Quần Hào Tụ. (1) 05/06/2018

Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận. 05/06/2018

Phong Viễn Tiên Sinh. (2) 05/06/2018

Phong Viễn Tiên Sinh. (1) 05/06/2018

Tức Giận. (2) 05/06/2018

Tức Giận. (1) 05/06/2018

Phấn Sắc Tinh Trần. 05/06/2018

Nguyệt Chi Vũ Bộ. (2) 05/06/2018

Nguyệt Chi Vũ Bộ. (1) 05/06/2018

Bắc Hải Vương Tử. (2) 05/06/2018

Bắc Hải Vương Tử. (1) 05/06/2018

Sơn Vũ Dục Lai. (2) 05/06/2018

Sơn Vũ Dục Lai. (1) 05/06/2018

Ta Không Hiểu. 05/06/2018

Ngươi Hiểu. (2) 05/06/2018

Ngươi Hiểu. (1) 05/06/2018

Tiền Đặt Cọc. (2) 05/06/2018

Tiền Đặt Cọc. (1) 05/06/2018

Thiên Sơn Lầu. 05/06/2018

Vì Muốn Tốt Cho Ngươi. (2) 05/06/2018

Vì Muốn Tốt Cho Ngươi. (1) 05/06/2018

Hồng Hoa Thương Hội. (2) 05/06/2018

Hồng Hoa Thương Hội. (1) 05/06/2018

A Mang. (2) 05/06/2018

A Mang. (1) 05/06/2018

Hải Mộc Trấn. 05/06/2018

Linh Lôi Quả. (2) 05/06/2018

Linh Lôi Quả. (1) 05/06/2018

Tinh Tuyền Bạo. (2) 05/06/2018

Tinh Tuyền Bạo. (1) 05/06/2018

Bát Thiên Cường. 05/06/2018

Tinh Diệt. (2) 05/06/2018

Tinh Diệt. (1) 05/06/2018

Hương Ba Lão. (2) 05/06/2018

Hương Ba Lão. (1) 05/06/2018

Thiên Thánh Khí. 05/06/2018

Sáu Đạo Ma Binh. (2) 05/06/2018

Sáu Đạo Ma Binh. (1) 05/06/2018

Là Bạn Không Phải Địch. (2) 05/06/2018

Là Bạn Không Phải Địch. (1) 05/06/2018

Huyền Phong Đao. (2) 05/06/2018

Huyền Phong Đao. (1) 05/06/2018

Di Sơn Đảo Hải. 05/06/2018

Chân Linh Biến Thân. (2) 05/06/2018

Chân Linh Biến Thân. (1) 05/06/2018

Kinh Sợ. (2) 05/06/2018

Kinh Sợ. (1) 05/06/2018

Hiểu Lầm. 05/06/2018

Lục Quyết Thủy Lôi. (2) 05/06/2018

Lục Quyết Thủy Lôi. (1) 05/06/2018

Chặn Lại. (2) 05/06/2018

Chặn Lại. (1) 05/06/2018

Khóa Tinh Bàn. 05/06/2018

Đông Trụ. (2) 05/06/2018

Đông Trụ. (1) 05/06/2018

Kiếm Vực Thần Thông. (2) 05/06/2018

Kiếm Vực Thần Thông. (1) 05/06/2018

Chân Hỏa Dị Động 05/06/2018

Dị Tập. (2) 05/06/2018

Dị Tập. (1) 05/06/2018

Cốt Hồng. (2) 05/06/2018

Cốt Hồng. (1) 05/06/2018

Thiên Địa Dong Lô. 05/06/2018

Sau Võ Đạo Chung Điểm. (2) 05/06/2018

Sau Võ Đạo Chung Điểm. (1) 05/06/2018

Tam Thiên Quy Tắc 05/06/2018

Nhìn Thấu Chân Thân. (2) 05/06/2018

Nhìn Thấu Chân Thân. (1) 05/06/2018

Chỉ Điểm Một Chút. (2) 05/06/2018

Chỉ Điểm Một Chút. (1) 05/06/2018

Hải Chi Sâm Lâm. 05/06/2018

Thất Tinh Đăng. (2) 05/06/2018

Thất Tinh Đăng. (1) 05/06/2018

Lần Thứ Hai Thần Hàng. (2) 05/06/2018

Lần Thứ Hai Thần Hàng. (1) 05/06/2018

Một Kích Kinh Khủng. (2) 05/06/2018

Một Kích Kinh Khủng. (1) 05/06/2018

Siêu Phàm Nhập Thánh! 05/06/2018

Khai Sơn Thiên Đinh. (2) 05/06/2018

Khai Sơn Thiên Đinh. (1) 05/06/2018

Rải Đậu Thành Binh. 05/06/2018

Ô Ngôn Uế Ngữ. (2) 05/06/2018

Ô Ngôn Uế Ngữ. (1) 05/06/2018

Phù Diêu Thánh Cung. (2) 05/06/2018

Phù Diêu Thánh Cung. (1) 05/06/2018

Ôm Cây Đợi Thỏ. (2) 05/06/2018

Ôm Cây Đợi Thỏ. (1) 05/06/2018

Một Pháp Thông Thì Vạn Pháp Thông. 05/06/2018

Di Sơn Đảo Hải. (2) 05/06/2018

Di Sơn Đảo Hải. (1) 05/06/2018

Nhân Sinh Hỏng Bét. (2) 05/06/2018

Nhân Sinh Hỏng Bét. (1) 05/06/2018

Huyền Khí Cảm Ứng. 05/06/2018

Không Có Nói Đùa. (2) 05/06/2018

Không Có Nói Đùa. (1) 05/06/2018

Một Chén. (2) 05/06/2018

Một Chén. (1) 05/06/2018

Vén Rơi Tổ Chim. (2) 05/06/2018

Vén Rơi Tổ Chim. (1) 05/06/2018

Khí Quy Nhất Kiếm. 05/06/2018

Ếch Ngồi Đáy Giếng? (2) 05/06/2018

Ếch Ngồi Đáy Giếng? (1) 05/06/2018

Long Trời Lở Đất. (2) 05/06/2018

Long Trời Lở Đất. (1) 05/06/2018

Linh Tâm. 05/06/2018

Đánh Chết Nghiễm Chính. (2) 05/06/2018

Đánh Chết Nghiễm Chính. (1) 05/06/2018

Giải Trận. (2) 05/06/2018

Giải Trận. (1) 05/06/2018

Ngươi Còn Muốn Mặt Mũi Sao? (2) 05/06/2018

Ngươi Còn Muốn Mặt Mũi Sao? (1) 05/06/2018

Trở Về. 05/06/2018

Sưu Hồn. (2) 05/06/2018

Sưu Hồn. (1) 05/06/2018

Chấn Nhập Hư Không. (2) 05/06/2018

Chấn Nhập Hư Không. (1) 05/06/2018

Thiên Chi Tẫn Đầu 05/06/2018

Hám Long Chùy. (2) 05/06/2018

Hám Long Chùy. (1) 05/06/2018

Thế Giới Chi Kiếm. (2) 05/06/2018

Thế Giới Chi Kiếm. (1) 05/06/2018

Chân Long Quyết. 05/06/2018

Đảo Tụ Long. (2) 05/06/2018

Đảo Tụ Long. (1) 05/06/2018

Vi Trần Giới Tử. (2) 05/06/2018

Vi Trần Giới Tử. (1) 05/06/2018

Rời Đi. 05/06/2018

Thanh Tâm Chú. (2) 05/06/2018

Thanh Tâm Chú. (1) 05/06/2018

Một Bước Ngắn. (2) 05/06/2018

Một Bước Ngắn. (1) 05/06/2018

Hai Bên Nhìn Nhau. 05/06/2018

Luyện Chế Kinh Thế. (2) 05/06/2018

Luyện Chế Kinh Thế. (1) 05/06/2018

Hứa Hẹn Lúc Trước. (2) 05/06/2018

Hứa Hẹn Lúc Trước. (1) 05/06/2018

Phòng Ngừa Chu Đáo 05/06/2018

Cùng Một Trận Tuyến. (2) 05/06/2018

Cùng Một Trận Tuyến. (1) 05/06/2018

Quan Thiên Kính. (2) 05/06/2018

Quan Thiên Kính. (1) 05/06/2018

Phát Giác. (2) 05/06/2018

Phát Giác. (1) 05/06/2018

Thụ Thương. 05/06/2018

Giao Phong. (2) 05/06/2018

Giao Phong. (1) 05/06/2018

Kim Cốt. (2) 05/06/2018

Kim Cốt. (1) 05/06/2018

Long Mộ. 05/06/2018

Long Vệ. (2) 05/06/2018

Long Vệ. (1) 05/06/2018

Luyện Hóa. (2) 05/06/2018

Luyện Hóa. (1) 05/06/2018

Thiên Địa Thủy Nguyên. (2) 05/06/2018

Thiên Địa Thủy Nguyên. (1) 05/06/2018

Vũ Địa. 05/06/2018

Vạn Vũ Hội Tụ. (2) 05/06/2018

Vạn Vũ Hội Tụ. (1) 05/06/2018

Đông Hải Bí Tân. 05/06/2018

Tiểu Minh Vương Ấn. (2) 05/06/2018

Tiểu Minh Vương Ấn. (1) 05/06/2018

Tư Cách Chi Tranh. 05/06/2018

Không Có Nghe Tiếng. (2) 05/06/2018

Không Có Nghe Tiếng. (1) 05/06/2018

Từ Bi Tâm Tràng. (2) 05/06/2018

Từ Bi Tâm Tràng. (1) 05/06/2018

Phong Ấn. 05/06/2018

Nghê Thạch Chi Hoạn. (2) 05/06/2018

Nghê Thạch Chi Hoạn. (1) 05/06/2018

Lưỡng Nghi Vi Trần Trận. (2) 05/06/2018

Lưỡng Nghi Vi Trần Trận. (1) 05/06/2018

Hồng Nhan Họa Thủy. 05/06/2018

Thiên Hành Hữu Thường. (2) 05/06/2018

Thiên Hành Hữu Thường. (1) 05/06/2018

Một Đạo Không Thân Tức Pháp Thân. (2) 05/06/2018

Một Đạo Không Thân Tức Pháp Thân. (1) 05/06/2018

Hàng Ma. (2) 05/06/2018

Hàng Ma. (1) 05/06/2018

Kinh Thế Chi Diễm. 05/06/2018

Tâm Như Lưu Ly. (2) 05/06/2018

Tâm Như Lưu Ly. (1) 05/06/2018

Ngoan Cố Chống Cự. (2) 05/06/2018

Ngoan Cố Chống Cự. (1) 05/06/2018

Thiên La Địa Võng. 05/06/2018

Lục Tộc Vương Giả. (2) 05/06/2018

Lục Tộc Vương Giả. (1) 05/06/2018

Đông Hải Chi Chủ. (2) 05/06/2018

Đông Hải Chi Chủ. (1) 05/06/2018

Ma Lâm Đông Hải. (2) 05/06/2018

Ma Lâm Đông Hải. (1) 05/06/2018

Âm Hồn Không Tiêu Tan. 05/06/2018

Chỉ Đơn Giản Như Vậy? (2) 05/06/2018

Chỉ Đơn Giản Như Vậy? (1) 05/06/2018

Chân Linh Kiếm Hồn. (2) 05/06/2018

Chân Linh Kiếm Hồn. (1) 05/06/2018

Trí Nhớ Phủ Đầy Bụi. 05/06/2018

Chuyện Thống Khổ Hơn Cả Chết. (2) 05/06/2018

Chuyện Thống Khổ Hơn Cả Chết. (1) 05/06/2018

Bát Khổ Kiếm Thức. (2) 05/06/2018

Bát Khổ Kiếm Thức. (1) 05/06/2018

Bốn Kiện Chí Bảo. 05/06/2018

Bắc Minh Thiên Lộc. (2) 05/06/2018

Bắc Minh Thiên Lộc. (1) 05/06/2018

Thượng Cổ Chân Linh. 05/06/2018

Tứ Thần Phong Ấn. (2) 05/06/2018

Tứ Thần Phong Ấn. (1) 05/06/2018

Cự Quy. (2) 05/06/2018

Cự Quy. (1) 05/06/2018

Xương Đại Ngư. 05/06/2018

Hòn Đảo Liên Hoa. (2) 05/06/2018

Hòn Đảo Liên Hoa. (1) 05/06/2018

Khối Nghê Thạch Thứ Ba. (2) 05/06/2018

Khối Nghê Thạch Thứ Ba. (1) 05/06/2018

Bí Mật Song Thạch. 05/06/2018

Thành Ý. (2) 05/06/2018

Thành Ý. (1) 05/06/2018

Đánh Rơi Không Gian. 05/06/2018

Khí Phách. (2) 05/06/2018

Khí Phách. (1) 05/06/2018

Huyền Khí Đua Tiếng. (2) 05/06/2018

Huyền Khí Đua Tiếng. (1) 05/06/2018

Sinh Tử Một Đường. (2) 05/06/2018

Sinh Tử Một Đường. (1) 05/06/2018

Khôi Phục Toàn Thịnh. 05/06/2018

Mục Tiêu Hải Vực. (2) 05/06/2018

Mục Tiêu Hải Vực. (1) 05/06/2018

Thần Ma Nhất Niệm Gian. (2) 05/06/2018

Thần Ma Nhất Niệm Gian. (1) 05/06/2018

Loạn Cục. 05/06/2018

Ứng Tác Như Thị Quan. (2) 05/06/2018

Ứng Tác Như Thị Quan. (1) 05/06/2018

Rên Rĩ Kiếm Vũ Phong. (2) 05/06/2018

Rên Rĩ Kiếm Vũ Phong. (1) 05/06/2018

Tất Cả Có Tâm Tư. 05/06/2018

Dự Cảm Điềm Xấu. (2) 05/06/2018

Dự Cảm Điềm Xấu. (1) 05/06/2018

Vạn Bất Đắc Dĩ. (2) 05/06/2018

Vạn Bất Đắc Dĩ. (1) 05/06/2018

Sát Tâm Như Sắt. 05/06/2018

Thiên Mệnh Về Ai? (2) 05/06/2018

Thiên Mệnh Về Ai? (1) 05/06/2018

Chân Long Chi Hàng. (2) 05/06/2018

Chân Long Chi Hàng. (1) 05/06/2018

Cuộc Chiến Thiên Tài. 05/06/2018

Võ Đạo Chi Tâm. (2) 05/06/2018

Võ Đạo Chi Tâm. (1) 05/06/2018

Như Thị Ngã Văn. (2) 05/06/2018

Như Thị Ngã Văn. (1) 05/06/2018

Phiên Nhược Kinh Hồng. 05/06/2018

Ra Tay. (2) 05/06/2018

Ra Tay. (1) 05/06/2018

Chủ Đề Bi Thương. (2) 05/06/2018

Chủ Đề Bi Thương. (1) 05/06/2018

Pháp Hoa Liên Thai. (2) 05/06/2018

Pháp Hoa Liên Thai. (1) 05/06/2018

Đại Đảo Chủ. 05/06/2018

Bạch Phạn. (2) 05/06/2018

Bạch Phạn. (1) 05/06/2018

Đột Phá Hưu Môn. 05/06/2018

Liên Thủ. (2) 05/06/2018

Liên Thủ. (1) 05/06/2018

Chiến Cửu Thiên. 05/06/2018

Chém Giết. (2) 05/06/2018

Chém Giết. (1) 05/06/2018

Đoạt Bảo. (2) 05/06/2018

Đoạt Bảo. (1) 05/06/2018

Cáo Mượn Oai Hùm. 05/06/2018

Ba Tuần Chi Hoa. (2) 05/06/2018

Ba Tuần Chi Hoa. (1) 05/06/2018

Thiên Điểu Thần Mộc. (2) 05/06/2018

Thiên Điểu Thần Mộc. (1) 05/06/2018

Huyễn Bảo Đại Hội. 05/06/2018

Linh Hồn Cấm Chế. (2) 05/06/2018

Linh Hồn Cấm Chế. (1) 05/06/2018

Tân Thần. (2) 05/06/2018

Tân Thần. (1) 05/06/2018

Kiếm Ý. 05/06/2018

Người Gây Chuyện. (2) 05/06/2018

Người Gây Chuyện. (1) 05/06/2018

Tứ Đảo Chủ. (2) 05/06/2018

Tứ Đảo Chủ. (1) 05/06/2018

Thần Thể Chi Mê. 05/06/2018

Viễn Cổ Thần Dịch Lực. (2) 05/06/2018

Viễn Cổ Thần Dịch Lực. (1) 05/06/2018

Người Muốn Tìm. (2) 05/06/2018

Người Muốn Tìm. (1) 05/06/2018

Tử Tuyết San Hô. 05/06/2018

Đi Mòn Gót Sắt Tìm Không Thấy. (2) 05/06/2018

Đi Mòn Gót Sắt Tìm Không Thấy. (1) 05/06/2018

Tinh Qua. 05/06/2018

Lạc Ấn Nô Dịch. (2) 05/06/2018

Lạc Ấn Nô Dịch. (1) 05/06/2018

Luyện Hóa Hắc Viêm Sơn (2) 05/06/2018

Luyện Hóa Hắc Viêm Sơn (1) 05/06/2018

Điều Kiện Khiến Người Sợ Hãi. 05/06/2018

Cuộc Chiến Thuật Luyện Sư Cửu Giai. (2) 05/06/2018

Cuộc Chiến Thuật Luyện Sư Cửu Giai. (1) 05/06/2018

Nguyễn Tích Tuyền Bỏ Mạng. (2) 05/06/2018

Nguyễn Tích Tuyền Bỏ Mạng. (1) 05/06/2018

Trợ Giúp Lớn Nhất Đối Với Ta. 05/06/2018

Sư Tôn Cứu Ta! (2) 05/06/2018

Sư Tôn Cứu Ta! (1) 05/06/2018

Thỉnh Giáo. (2) 05/06/2018

Thỉnh Giáo. (1) 05/06/2018

Đảo Hãm Không 05/06/2018

Bị Ép Lưu Lại. (2) 05/06/2018

Bị Ép Lưu Lại. (1) 05/06/2018

Cút. 05/06/2018

Tâm Phục Khẩu Phục. (2) 05/06/2018

Tâm Phục Khẩu Phục. (1) 05/06/2018

Long Ngâm Phương Trạch. (1) 05/06/2018

Người Muốn Tìm Chết. 05/06/2018

Người Muốn Tìm Chết. (2) 05/06/2018

Người Muốn Tìm Chết. (1) 05/06/2018

Thủy Tiên. (2) 05/06/2018

Thủy Tiên. (1) 05/06/2018

Loạn Thủy. 05/06/2018

Hồn Thể Đại Thành. (2) 05/06/2018

Hồn Thể Đại Thành. (1) 05/06/2018

Quyết Định. (2) 05/06/2018

Quyết Định. (1) 05/06/2018

Lựa Chọn. 05/06/2018

Kiếm Cuồng Đồ. (2) 05/06/2018

Kiếm Cuồng Đồ. (1) 05/06/2018

Hóa Thân Chân Long? (2) 05/06/2018

Hóa Thân Chân Long? (1) 05/06/2018

Thời Gian Trọng Hồi. 05/06/2018

Cự Thú Bỏ Mình. (2) 05/06/2018

Cự Thú Bỏ Mình. (1) 05/06/2018

Nỏ Mạnh Hết Đà. (2) 05/06/2018

Nỏ Mạnh Hết Đà. (1) 05/06/2018

Đối Oanh. 05/06/2018

Trùng Kích Phòng Tuyến. (2) 05/06/2018

Trùng Kích Phòng Tuyến. (1) 05/06/2018

Thiên Phú Tuyệt Thế. (2) 05/06/2018

Thiên Phú Tuyệt Thế. (1) 05/06/2018

Đào Góc Tường. 05/06/2018

Chiến Hạm Cửu Giai. (2) 05/06/2018

Chiến Hạm Cửu Giai. (1) 05/06/2018

Ngô Sinh Hữu Nhai. (2) 05/06/2018

Ngô Sinh Hữu Nhai. (1) 05/06/2018

Một Bước Mười Lui. 05/06/2018

Chiến Đội. (2) 05/06/2018

Chiến Đội. (1) 05/06/2018

Một Kích Cuối Cùng. (2) 05/06/2018

Một Kích Cuối Cùng. (1) 05/06/2018

Phá Giới Chi Lực. 05/06/2018

Cự Kiểm Lâm Thành. (2) 05/06/2018

Cự Kiểm Lâm Thành. (1) 05/06/2018

Cô Lỗ Thú. (2) 05/06/2018

Cô Lỗ Thú. (1) 05/06/2018

Chiến Hạm. 05/06/2018

Giao Chiến. (2) 05/06/2018

Giao Chiến. (1) 05/06/2018

Gấp Rút Tiếp Viện. (2) 05/06/2018

Gấp Rút Tiếp Viện. (1) 05/06/2018

Bố Trí. (2) 05/06/2018

Bố Trí. (1) 05/06/2018

Thu Thập. 05/06/2018

Tranh Đối. (2) 05/06/2018

Tranh Đối. (1) 05/06/2018

Truyền Thuyết Thâm Hải. (2) 05/06/2018

Truyền Thuyết Thâm Hải. (1) 05/06/2018

Đồ Đằng Chi Lực. 05/06/2018

Người Ta Kính Có Ba. (2) 05/06/2018

Người Ta Kính Có Ba. (1) 05/06/2018

Mưu Tính Của Đông Hải. (1023)”Bành” 05/06/2018

Vào Thành. (2) 05/06/2018

Vào Thành. (1) 05/06/2018

Phong Tỏa. (2) 05/06/2018

Phong Tỏa. (1) 05/06/2018

Thật Có Lỗi, Thời Gian Đang Gấp. 05/06/2018

Không Thể Buông Tha. (2) 05/06/2018

Không Thể Buông Tha. (1) 05/06/2018

Lui Binh. (2) 05/06/2018

Lui Binh. (1) 05/06/2018

Đánh Bại. 05/06/2018

Phệ Hồn. (2) 05/06/2018

Phệ Hồn. (1) 05/06/2018

Giết Chóc. 05/06/2018

Đại Hoang Cổ. (2) 05/06/2018

Đại Hoang Cổ. (1) 05/06/2018

Hỏa Thú. (2) 05/06/2018

Hỏa Thú. (1) 05/06/2018

Tin Tức. (2) 05/06/2018

Tin Tức. (1) 05/06/2018

Công Thành. (2) 05/06/2018

Công Thành. (1) 05/06/2018

Quen Biết Cũ. (2) 05/06/2018

Quen Biết Cũ. (1) 05/06/2018

Lôi Bí Quyết Đại Thành. 05/06/2018

Đỏ Mắt. (2) 05/06/2018

Đỏ Mắt. (1) 05/06/2018

Khôn Ngọc Kiếm. (2) 05/06/2018

Khôn Ngọc Kiếm. (1) 05/06/2018

Tuyệt Mạ. (2) 05/06/2018

Tuyệt Mạ. (1) 05/06/2018

Truy Kích. (2) 05/06/2018

Truy Kích. (1) 05/06/2018

Tập Kích. 05/06/2018

Tình Hình Quân Địch. (2) 05/06/2018

Tình Hình Quân Địch. (1) 05/06/2018

Bạo Tinh Nhất Tộc. (2) 05/06/2018

Bạo Tinh Nhất Tộc. (1) 05/06/2018

Đại Thành. 05/06/2018

Lao Tới Tiền Tuyến. (2) 05/06/2018

Lao Tới Tiền Tuyến. (1) 05/06/2018

Kỹ Kinh Toàn Trường. (2) 05/06/2018

Kỹ Kinh Toàn Trường. (1) 05/06/2018

Cười Nhạo. 05/06/2018

Tiểu Tụ. (2) 05/06/2018

Tiểu Tụ. (1) 05/06/2018

Thành Liệt Quang. (2) 05/06/2018

Thành Liệt Quang. (1) 05/06/2018

Kiếm Ý Vô Hạn. 05/06/2018

Thực Lực Võ Đế Cao Giai. (2) 05/06/2018

Thực Lực Võ Đế Cao Giai. (1) 05/06/2018

Gặp Phải Người Quen. (2) 05/06/2018

Gặp Phải Người Quen. (1) 05/06/2018

Ngũ Hành Đỗ Bạch Ngư. 05/06/2018

Hiến Bảo. (2) 05/06/2018

Hiến Bảo. (1) 05/06/2018

Thoát Đi. (2) 05/06/2018

Thoát Đi. (1) 05/06/2018

Biến Cố. 05/06/2018

Giải Phong. (2) 05/06/2018

Giải Phong. (1) 05/06/2018

Lấy Kiếm. (2) 05/06/2018

Lấy Kiếm. (1) 05/06/2018

Không Sợ Hãi. 05/06/2018

Bảo Kiếm Bí Tân. (2) 05/06/2018

Bảo Kiếm Bí Tân. (1) 05/06/2018

Lôi Quyết Chi Uy. (2) 05/06/2018

Lôi Quyết Chi Uy. (1) 05/06/2018

Độc Đan. (2) 05/06/2018

Độc Đan. (1) 05/06/2018

Phong Linh Thành. (2) 05/06/2018

Phong Linh Thành. (1) 10/05/2018

Xuất Thủ. 10/05/2018

Truy Đào. (2) 10/05/2018

Truy Đào. (1) 10/05/2018

Hổ Lạc Đồng Bằng. 10/05/2018

Người Và Vật Không Còn! (2) 10/05/2018

Người Và Vật Không Còn! (1) 10/05/2018

Về Lại Hồng Nguyệt Thành. (2) 10/05/2018

Về Lại Hồng Nguyệt Thành. (1) 10/05/2018

Kinh Hách. (2) 10/05/2018

Kinh Hách. (1) 10/05/2018

Huyền Khí Đỉnh Cấp. 10/05/2018

Chiến Đấu Kịch Liệt. (2) 10/05/2018

Chiến Đấu Kịch Liệt. (1) 10/05/2018

Đoạt Xá. 10/05/2018

Nghê Thạch Chi Lực. (2) 10/05/2018

Nghê Thạch Chi Lực. (1) 10/05/2018

Thiên Mệnh Tại Thân. (2) 10/05/2018

Thiên Mệnh Tại Thân. (1) 10/05/2018

Thủ Hạ Cấp Thấp. (2) 10/05/2018

Thủ Hạ Cấp Thấp. (1) 10/05/2018

Giết Chóc Thảm Thiết. 10/05/2018

Tình Cảnh Trong Điện. (2) 10/05/2018

Tình Cảnh Trong Điện. (1) 10/05/2018

Thu Tuyệt Lôi. (2) 10/05/2018

Thu Tuyệt Lôi. (1) 10/05/2018

Lôi Đình Luyện Đỉnh. 10/05/2018

Lôi Long Hỏa Phượng. (2) 10/05/2018

Lôi Long Hỏa Phượng. (1) 10/05/2018

Mộ Điện. (2) 10/05/2018

Mộ Điện. (1) 10/05/2018

Người Tần Gia. 10/05/2018

Một Bước Một Cảnh. 10/05/2018

Thu Hết. (2) 10/05/2018

Thu Hết. (1) 10/05/2018

Hồng Sắc Sa Lịch. (2) 10/05/2018

Hồng Sắc Sa Lịch. (1) 10/05/2018

Người Úy Gia. 10/05/2018

Vách Núi. (2) 10/05/2018

Vách Núi. (1) 10/05/2018

Đại Công Cáo Thành. 10/05/2018

Trùng Kích Vũ Đế. (2) 10/05/2018

Trùng Kích Vũ Đế. (1) 10/05/2018

Vũ Đế Mà Thôi. (2) 10/05/2018

Vũ Đế Mà Thôi. (1) 10/05/2018

Cuồn Cuộn Mà Đến. (2) 10/05/2018

Cuồn Cuộn Mà Đến. (1) 10/05/2018

Ý Mời Chào. 10/05/2018

Không Mặt Mũi Gặp Người. (2) 10/05/2018

Không Mặt Mũi Gặp Người. (1) 10/05/2018

Nhị Công Tử. 10/05/2018

Kiệu Hoa. (2) 10/05/2018

Kiệu Hoa. (1) 10/05/2018

Rất Có Triết Lý. (2) 10/05/2018

Rất Có Triết Lý. (1) 10/05/2018

Thái Nhất Huyền Khí. (2) 10/05/2018

Thái Nhất Huyền Khí. (1) 10/05/2018

Rời Đi. (2) 10/05/2018

Rời Đi. (1) 10/05/2018

Thoáng Như Hôm Qua. (2) 10/05/2018

Thoáng Như Hôm Qua. (1) 10/05/2018

Giang Sơn Như Họa. (2) 10/05/2018

Giang Sơn Như Họa. (1) 10/05/2018

Một Chiêu. (2) 10/05/2018

Một Chiêu. (1) 10/05/2018

Dương Nguyên Thư. (2) 10/05/2018

Dương Nguyên Thư. (1) 10/05/2018

Thời Đại Mở Màn. 10/05/2018

Tin Tức Tốt Xấu. (2) 10/05/2018

Tin Tức Tốt Xấu. (1) 10/05/2018

Tranh Quyền. (2) 10/05/2018

Tranh Quyền. (1) 10/05/2018

Thành Viên Nghị Hội. 10/05/2018

Thiên Tướng Đại Biến. (2) 10/05/2018

Thiên Tướng Đại Biến. (1) 10/05/2018

Tổ Linh Quy Khư. (2) 10/05/2018

Tổ Linh Quy Khư. (1) 10/05/2018

Thập Phương Thần Kỹ. 10/05/2018

Thiêu Đốt Linh Hồn. (2) 10/05/2018

Thiêu Đốt Linh Hồn. (1) 10/05/2018

Hóa Hư Thành Thật. (2) 10/05/2018

Hóa Hư Thành Thật. (1) 10/05/2018

Không Chỗ Để Trốn. 10/05/2018

Ngân Lũ Cổ Tê. (2) 10/05/2018

Ngân Lũ Cổ Tê. (1) 10/05/2018

Tên. (2) 10/05/2018

Tên. (1) 10/05/2018

Thiên Tư. 10/05/2018

Đại Điện. (2) 10/05/2018

Đại Điện. (1) 10/05/2018

Biệt Việt Hoàn Quân. 10/05/2018

Phá Cấm. (2) 10/05/2018

Phá Cấm. (1) 10/05/2018

Vào Núi. (2) 10/05/2018

Vào Núi. (1) 10/05/2018

Cự Sơn Thông Thiên. 10/05/2018

Mê Vụ Chi Hải. (2) 10/05/2018

Mê Vụ Chi Hải. (1) 10/05/2018

Kỳ Hoa Dị Thảo. (2) 10/05/2018

Kỳ Hoa Dị Thảo. (1) 10/05/2018

Đại Môn. 10/05/2018

Phong Tử. (2) 10/05/2018

Phong Tử. (1) 10/05/2018

Huyền Khí Phân Thân. (2) 10/05/2018

Huyền Khí Phân Thân. (1) 10/05/2018

Thiên Lĩnh Long Gia. 10/05/2018

Đồng Tâm Hiệp Lực. (2) 10/05/2018

Đồng Tâm Hiệp Lực. (1) 10/05/2018

Ngươi Thật Là Một Người Xấu. (2) 10/05/2018

Ngươi Thật Là Một Người Xấu. (1) 10/05/2018

Ánh Trăng. 10/05/2018

Đồng Tộc. (2) 10/05/2018

Đồng Tộc. (1) 10/05/2018

Người Nọ. 10/05/2018

Nhan Diện. (2) 10/05/2018

Nhan Diện. (1) 10/05/2018

Hoang Mạc. (2) 10/05/2018

Hoang Mạc. (1) 10/05/2018

Yêu Đan. 10/05/2018

Chứng Minh. (2) 10/05/2018

Chứng Minh. (1) 10/05/2018

Hoang Dã. (2) 10/05/2018

Hoang Dã. (1) 10/05/2018

Luyện Lôi. 10/05/2018

Tinh Hoàn. (2) 10/05/2018

Tinh Hoàn. (1) 10/05/2018

Thú Đấu. 10/05/2018

Chạm Đất. (2) 10/05/2018

Chạm Đất. (1) 10/05/2018

Nguyệt Dương. (2) 10/05/2018

Nguyệt Dương. (1) 10/05/2018

Truy Trốn. 10/05/2018

Thiết Lệ. (2) 10/05/2018

Thiết Lệ. (1) 10/05/2018

Kết Giới. (2) 10/05/2018

Kết Giới. (1) 10/05/2018

Cực Quang Kỳ. 10/05/2018

Tâm Động. (2) 10/05/2018

Tâm Động. (1) 10/05/2018

Ám Toán. (2) 10/05/2018

Ám Toán. (1) 10/05/2018

Hoạt Động Lớn. (2) 10/05/2018

Hoạt Động Lớn. (1) 10/05/2018

Trời Cao Treo Hồng Nguyệt. (2) 10/05/2018

Trời Cao Treo Hồng Nguyệt. (1) 10/05/2018

Khai Thiên Tích Địa. 10/05/2018

Lời Mời. (2) 10/05/2018

Lời Mời. (1) 10/05/2018

Năm Bí Ẩn Lớn. (2) 10/05/2018

Năm Bí Ẩn Lớn. (1) 10/05/2018

Nhất Tự. (2) 10/05/2018

Nhất Tự. (1) 10/05/2018

Ta Thích, Ta Muốn Rồi. 10/05/2018

Đánh Cuộc. (2) 10/05/2018

Đánh Cuộc. (1) 10/05/2018

Bạo Nguyên Quả. 10/05/2018

Phường Thị. (2) 10/05/2018

Phường Thị. (1) 10/05/2018

Đại Ca. (2) 10/05/2018

Đại Ca. (1) 10/05/2018

Chuyển Chính. 10/05/2018

Rời Trấn. (2) 10/05/2018

Rời Trấn. (1) 10/05/2018

Triệu Hoán. (2) 10/05/2018

Triệu Hoán. (1) 10/05/2018

Phong Hỏa Luân Lớn Nhỏ. 10/05/2018

Hồng Thạch. (2) 10/05/2018

Hồng Thạch. (1) 10/05/2018

Đối Phó. (2) 10/05/2018

Đối Phó. (1) 10/05/2018

Đòi Người. 10/05/2018

Trao Đổi. (2) 10/05/2018

Trao Đổi. (1) 10/05/2018

Thiên Quan. (2) 10/05/2018

Thiên Quan. (1) 10/05/2018

Chân Thành. 10/05/2018

Sinh Khí. (2) 10/05/2018

Sinh Khí. (1) 10/05/2018

Ý Định. (2) 10/05/2018

Ý Định. (1) 10/05/2018

Hải Cảnh. 10/05/2018

Ta Muốn Đánh Ngươi. (2) 10/05/2018

Ta Muốn Đánh Ngươi. (1) 10/05/2018

Sẵn Sàng Nghênh Địch. (2) 10/05/2018

Sẵn Sàng Nghênh Địch. (1) 10/05/2018

Nghê Thạch Biến Hóa. 10/05/2018

Trời Cao Biển Rộng. (2) 10/05/2018

Trời Cao Biển Rộng. (1) 10/05/2018

Bọ Ngựa Đấu Xe. (2) 10/05/2018

Bọ Ngựa Đấu Xe. (1) 10/05/2018

Thành Chủ Liêu Dương Băng. 10/05/2018

Thất Bại Thảm Hại. (2) 10/05/2018

Thất Bại Thảm Hại. (1) 10/05/2018

Vạch Trần Vở Kịch. (2) 10/05/2018

Vạch Trần Vở Kịch. (1) 10/05/2018

Màn Kịch Phía Sau. (3) 10/05/2018

Màn Kịch Phía Sau. (2) 10/05/2018

Màn Kịch Phía Sau. (1) 10/05/2018

Phân Giải. (2) 10/05/2018

Phân Giải. (1) 10/05/2018

Chê Cười. 10/05/2018

Kiểm Nghiệm. (2) 10/05/2018

Kiểm Nghiệm. (1) 10/05/2018

Giả Đan. 10/05/2018

Thương Diễn. (2) 10/05/2018

Thương Diễn. (1) 10/05/2018

Hải Thiên Trấn. (2) 10/05/2018

Hải Thiên Trấn. (1) 10/05/2018

Thần Thể Dị Tượng. 10/05/2018

Bị Cáo. (2) 10/05/2018

Bị Cáo. (1) 10/05/2018

Lừa Dối. 10/05/2018

Thập Phương Thần Lực. (2) 10/05/2018

Thập Phương Thần Lực. (1) 10/05/2018

Vừa Bắt Đầu. 10/05/2018

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân? (2) 10/05/2018

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân? (1) 10/05/2018

Cửu Thiên Lãm Nguyệt. (2) 10/05/2018

Cửu Thiên Lãm Nguyệt. (1) 10/05/2018

Ẩn Giấu. (2) 10/05/2018

Ẩn Giấu. (1) 10/05/2018

Khuất Nhục. 10/05/2018

Một Thương Kinh Thiên. (2) 10/05/2018

Một Thương Kinh Thiên. (1) 10/05/2018

Huyết Mạch Đẳng Cấp. 10/05/2018

Hối Hận. (1) 10/05/2018

Thắng Lợi Trong Tầm Mắt. (2) 10/05/2018

Thắng Lợi Trong Tầm Mắt. (1) 10/05/2018

Hóa Giải. 10/05/2018

Quyết Tâm. (2) 10/05/2018

Quyết Tâm. (1) 10/05/2018

Nguy Cơ. 10/05/2018

Tình Thế Bức Bách. (2) 10/05/2018

Tình Thế Bức Bách. (1) 10/05/2018

Tâm Loạn. (2) 10/05/2018

Tâm Loạn. (1) 10/05/2018

Không Địch Lại. 10/05/2018

Đấu Văn. (2) 10/05/2018

Đấu Văn. (1) 10/05/2018

Trong Hồ. (2) 10/05/2018

Trong Hồ. (1) 10/05/2018

Đọc Được Trí Nhớ. 10/05/2018

Giao Thủ. (2) 10/05/2018

Giao Thủ. (1) 10/05/2018

Nhìn Thấu? 10/05/2018

Cứu Người. (2) 10/05/2018

Cứu Người. (1) 10/05/2018

Chạy Trốn. (2) 10/05/2018

Chạy Trốn. (1) 10/05/2018

Luận Võ Chọn Rể. 10/05/2018

Diệt Viên. (2) 10/05/2018

Diệt Viên. (1) 10/05/2018

Tranh Chấp. (2) 10/05/2018

Tranh Chấp. (1) 10/05/2018

Truyền Thừa Võ Kỹ. 10/05/2018

Thiên Địa Du Du. (2) 10/05/2018

Thiên Địa Du Du. (1) 10/05/2018

Tuế Nguyệt Như Ca. (2) 10/05/2018

Tuế Nguyệt Như Ca. (1) 10/05/2018

Hồn Nô Địa Cấp. 10/05/2018

Đông Môn Diệu. (2) 10/05/2018

Đông Môn Diệu. (1) 10/05/2018

Quy Củ Thành Hồng Nguyệt. (2) 10/05/2018

Quy Củ Thành Hồng Nguyệt. (1) 10/05/2018

Sao Có Thể? 10/05/2018

Đánh Người Không Đánh Vào Mặt. (2) 10/05/2018

Đánh Người Không Đánh Vào Mặt. (1) 10/05/2018

Hoa Nở Hoa Tàn Hoa Đầy Trời. (2) 10/05/2018

Hoa Nở Hoa Tàn Hoa Đầy Trời. (1) 10/05/2018

Có Dám Đánh Một Trận. (2) 10/05/2018

Có Dám Đánh Một Trận. (1) 10/05/2018

Thập Tức. 10/05/2018

Bất Phong Ma, Bất Thành Hoạt. 10/05/2018

Xin Lỗi, Ta Thua. (2) 10/05/2018

Xin Lỗi, Ta Thua. (1) 10/05/2018

Thiên Ba Chiếu Ảnh. (2) 10/05/2018

Thiên Ba Chiếu Ảnh. (1) 10/05/2018

Kỳ Vật Cộng Hưởng. (2) 10/05/2018

Kỳ Vật Cộng Hưởng. (1) 10/05/2018

Nguyệt Quỹ. 10/05/2018

Nhân Sinh Chi Khoái Sự. (2) 10/05/2018

Nhân Sinh Chi Khoái Sự. (1) 10/05/2018

Hết Thảy Đều Vui. (2) 10/05/2018

Hết Thảy Đều Vui. (1) 10/05/2018

Bêu Xấu. (2) 10/05/2018

Bêu Xấu. (1) 10/05/2018

Nói Anh Hùng Ai Là Anh Hùng. 10/05/2018

Huyết Trà. (2) 10/05/2018

Huyết Trà. (1) 10/05/2018

Không Được Đi Vào. (2) 10/05/2018

Không Được Đi Vào. (1) 10/05/2018

Chân Ma Pháp Tướng. (2) 10/05/2018

Chân Ma Pháp Tướng. (1) 10/05/2018

Nghê Thạch. 10/05/2018

Đại Trận Giết Người. (2) 10/05/2018

Đại Trận Giết Người. (1) 10/05/2018

Cầu Nghê Hồng. (2) 10/05/2018

Cầu Nghê Hồng. (1) 10/05/2018

Nghi Ngờ. 10/05/2018

Tế Luyện. (2) 10/05/2018

Tế Luyện. (1) 10/05/2018

Hai Điều Kiện. (2) 10/05/2018

Hai Điều Kiện. (1) 10/05/2018

Giải Ấn. (2) 10/05/2018

Giải Ấn. (1) 10/05/2018

Khỉ. 10/05/2018

Tính Là Bản Lãnh Gì? (2) 10/05/2018

Tính Là Bản Lãnh Gì? (1) 10/05/2018

Ếch Ngồi Đáy Giếng. (2) 10/05/2018

Ếch Ngồi Đáy Giếng. (1) 10/05/2018

Truy Tìm Tung Tích. (2) 10/05/2018

Truy Tìm Tung Tích. (1) 10/05/2018

Trao Đổi. 10/05/2018

Tương Phản Cực Lớn. (2) 10/05/2018

Tương Phản Cực Lớn. (1) 10/05/2018

Trình Vĩnh. (2) 10/05/2018

Trình Vĩnh. (1) 10/05/2018

Xuyên Tạc. (2) 10/05/2018

Xuyên Tạc. (1) 10/05/2018

Vì Người Mà Khác Biệt. (2) 10/05/2018

Vì Người Mà Khác Biệt. (1) 10/05/2018

Có Ý Gì? 10/05/2018

Rất Buồn Cười Sao? (2) 10/05/2018

Rất Buồn Cười Sao? (1) 10/05/2018

Nghiệp Chướng. (2) 10/05/2018

Nghiệp Chướng. (1) 10/05/2018

Thân Phận. (2) 10/05/2018

Thân Phận. (1) 10/05/2018

Đồ Cưới. 10/05/2018

Bát Tượng. (2) 10/05/2018

Bát Tượng. (1) 10/05/2018

Thủ Khôi. (2) 10/05/2018

Thủ Khôi. (1) 10/05/2018

Đại Bi Mộ Vân Bảo Kính. 10/05/2018

Quả Đắng. (2) 10/05/2018

Quả Đắng. (1) 10/05/2018

Hương Mô Mô. (2) 10/05/2018

Hương Mô Mô. (1) 10/05/2018

Lại Phách. 10/05/2018

Người Quen Cũ. (2) 10/05/2018

Người Quen Cũ. (1) 10/05/2018

Tinh Tướng Bị Sét Đánh. 10/05/2018

Tuyết Cầu. (2) 10/05/2018

Tuyết Cầu. (1) 10/05/2018

Khối Băng. (2) 10/05/2018

Khối Băng. (1) 10/05/2018

Dội Trà. 10/05/2018

Túy Vong Sầu. (2) 10/05/2018

Túy Vong Sầu. (1) 10/05/2018

Hoa Đào Tửu. 10/05/2018

Hồng Nguyệt Thành. (2) 10/05/2018

Hồng Nguyệt Thành. (1) 10/05/2018

Kinh Sợ Thối Lui. (2) 10/05/2018

Kinh Sợ Thối Lui. (1) 10/05/2018

Ân Oán. 10/05/2018

Tình Nghĩa Lưỡng Nan. (2) 10/05/2018

Tình Nghĩa Lưỡng Nan. (1) 10/05/2018

Lúng Túng Nói Đừng. (2) 10/05/2018

Lúng Túng Nói Đừng. (1) 10/05/2018

Luyện Hóa Ma Nguyên Quả. 10/05/2018

Thu Thập Huyết Thú. (2) 10/05/2018

Thu Thập Huyết Thú. (1) 10/05/2018

Đi Mà Quay Lại. 10/05/2018

Đánh Nát Hư Không. (2) 10/05/2018

Đánh Nát Hư Không. (1) 10/05/2018

Kinh Thiên Quyết Đấu. (2) 10/05/2018

Kinh Thiên Quyết Đấu. (1) 10/05/2018

Đỉnh Cao Chiến Trường. 10/05/2018

Lại Có Biến Cố. (2) 10/05/2018

Lại Có Biến Cố. (1) 10/05/2018

Ma Nô Tốt Nhất. 10/05/2018

Liền Sinh Biến Số. (2) 10/05/2018

Liền Sinh Biến Số. (1) 10/05/2018

Nguy Cơ. (2) 10/05/2018

Nguy Cơ. (1) 10/05/2018

Rốt Cục Gặt Hái. 10/05/2018

Cướp Đoạt Phân Thân. (2) 10/05/2018

Cướp Đoạt Phân Thân. (1) 10/05/2018

Ma Phó Dư Nghiệt. (2) 10/05/2018

Ma Phó Dư Nghiệt. (1) 10/05/2018

Thiên Quang Vân Ảnh. 10/05/2018

Vây Giết. (2) 10/05/2018

Vây Giết. (1) 10/05/2018

Bi Ai. 10/05/2018

Ân Cừu. (2) 10/05/2018

Ân Cừu. (1) 10/05/2018

Gặp Ma. (2) 10/05/2018

Gặp Ma. (1) 10/05/2018

Long Xác. 10/05/2018

Ma Vân. (2) 10/05/2018

Ma Vân. (1) 10/05/2018

Trò Chuyện Với Nhau. (2) 10/05/2018

Trò Chuyện Với Nhau. (1) 10/05/2018

Kinh Động. 10/05/2018

Ma Hóa. (2) 10/05/2018

Ma Hóa. (1) 10/05/2018

Người Là Con Nào? (2) 10/05/2018

Người Là Con Nào? (1) 10/05/2018

Nhất Đao Thiên Thu. 10/05/2018

Thiên Đạo Thôi Diễn. (2) 10/05/2018

Thiên Đạo Thôi Diễn. (1) 10/05/2018

Ma Phó. 10/05/2018

Ăn Người. (2) 10/05/2018

Ăn Người. (1) 10/05/2018

Hỏi Đường. (2) 10/05/2018

Hỏi Đường. (1) 10/05/2018

Chấn Động. 10/05/2018

Khô Lâu. (2) 10/05/2018

Khô Lâu. (1) 10/05/2018

Thủy Đàm. (2) 10/05/2018

Thủy Đàm. (1) 10/05/2018

Dũng Đạo. (2) 10/05/2018

Dũng Đạo. (1) 10/05/2018

Nhập Đỉnh. 10/05/2018

Yêu Tương. (2) 10/05/2018

Yêu Tương. (1) 10/05/2018

Nhiệm Vụ. (2) 10/05/2018

Nhiệm Vụ. (1) 10/05/2018

Đoan Mộc Hữu Ngọc. (2) 10/05/2018

Đoan Mộc Hữu Ngọc. (1) 10/05/2018

Trấn Khí. 10/05/2018

Nước Suối. (2) 10/05/2018

Nước Suối. (1) 10/05/2018

Hoa Viên. (2) 10/05/2018

Hoa Viên. (1) 10/05/2018

Huyền Khí. 10/05/2018

Buồn Nôn. (2) 10/05/2018

Buồn Nôn. (1) 10/05/2018

Kén Trùng. 10/05/2018

Cung Điện. (2) 10/05/2018

Cung Điện. (1) 10/05/2018

Kỳ Dị. (2) 10/05/2018

Kỳ Dị. (1) 10/05/2018

Hỏa Âm. 10/05/2018

Địa Mạch Phản Chấn. (2) 10/05/2018

Địa Mạch Phản Chấn. (1) 10/05/2018

Treo Giải Thưởng. (2) 10/05/2018

Treo Giải Thưởng. (1) 10/05/2018

Truy Trốn. (2) 10/05/2018

Truy Trốn. (1) 10/05/2018

Ngoài Ý Muốn. 10/05/2018

Phá Cửa. (2) 10/05/2018

Phá Cửa. (1) 10/05/2018

Đại Phong Xa. (2) 10/05/2018

Đại Phong Xa. (1) 10/05/2018

Huyết Thần Cung. 10/05/2018

Gia Vị. (2) 10/05/2018

Gia Vị. (1) 10/05/2018

Phủ Khố. (2) 10/05/2018

Phủ Khố. (1) 10/05/2018

Đệ Tử Huyết Thần Cung. 10/05/2018

Ngươi Sống Quá Lâu Rồi. (2) 10/05/2018

Ngươi Sống Quá Lâu Rồi. (1) 10/05/2018

Quả Cà. (2) 10/05/2018

Quả Cà. (1) 10/05/2018

Công Dương Chính Kỳ. 10/05/2018

Đại Sự. (2) 10/05/2018

Đại Sự. (1) 10/05/2018

Hai Loại Biện Pháp. (2) 10/05/2018

Hai Loại Biện Pháp. (1) 10/05/2018

Kết Thúc. 10/05/2018

Kinh Chiến. (2) 10/05/2018

Kinh Chiến. (1) 10/05/2018

Bù Đắp. 10/05/2018

Trấn Thiên Tháp? (2) 10/05/2018

Trấn Thiên Tháp? (1) 10/05/2018

Cho Ta Mượn Xem Một Chút. (2) 10/05/2018

Cho Ta Mượn Xem Một Chút. (1) 10/05/2018

Chúng Sinh Câu Xá. 10/05/2018

Giao Phó. (2) 10/05/2018

Giao Phó. (1) 10/05/2018

Khốc Liệt. 10/05/2018

Xa Nhau. (2) 10/05/2018

Xa Nhau. (1) 10/05/2018

Tiêu Chuẩn. (2) 10/05/2018

Tiêu Chuẩn. (1) 10/05/2018

Kiềm Chế. 10/05/2018

Phá Trận. (2) 10/05/2018

Phá Trận. (1) 10/05/2018

Chấp Pháp Giả. 10/05/2018

Vương Tộc. (2) 10/05/2018

Vương Tộc. (1) 10/05/2018

Câu Xá Luân. (2) 10/05/2018

Câu Xá Luân. (1) 10/05/2018

Biến Thân. 10/05/2018

Long Tử. (2) 10/05/2018

Long Tử. (1) 10/05/2018

La Hậu Thần Thương. (2) 10/05/2018

La Hậu Thần Thương. (1) 10/05/2018

Lý Vân Tiêu Đối Chiến Tường Tử. 10/05/2018

Ngươi Có Dám Làm Chủ. (2) 10/05/2018

Ngươi Có Dám Làm Chủ. (1) 10/05/2018

Phô Trương. 10/05/2018

Một Cơ Hội. (2) 10/05/2018

Một Cơ Hội. (1) 10/05/2018

Lĩnh Vực Đặc Thù. (2) 10/05/2018

Lĩnh Vực Đặc Thù. (1) 10/05/2018

Trận Chiến Đầu Tiên. 10/05/2018

Vũ Quyết Mở Ra. (2) 10/05/2018

Vũ Quyết Mở Ra. (1) 10/05/2018

Là Người Phương Nào? 10/05/2018

Bạch Y Nam Tử. (2) 10/05/2018

Bạch Y Nam Tử. (1) 10/05/2018

Bí Mật Long Cốt. (2) 10/05/2018

Bí Mật Long Cốt. (1) 10/05/2018

Cốt Châu Tử. 10/05/2018

Thắng Lợi. (2) 10/05/2018

Thắng Lợi. (1) 10/05/2018

Tầng Thứ Chín? 10/05/2018

Đấu Trí. (2) 10/05/2018

Đấu Trí. (1) 10/05/2018

Tầng Thứ Tám. (2) 10/05/2018

Tầng Thứ Tám. (1) 10/05/2018

Công Kích Linh Hồn. 10/05/2018

Siêu Thời Gian. (2) 10/05/2018

Siêu Thời Gian. (1) 10/05/2018

Biên Giới Đào Thải. 10/05/2018

Một Câu Trả Lời. (2) 10/05/2018

Một Câu Trả Lời. (1) 10/05/2018

Bên Trong Thuật Tháp. (2) 10/05/2018

Bên Trong Thuật Tháp. (1) 10/05/2018

Đặt Cược. 10/05/2018

Thuật Quyết Chi Tháp. (2) 10/05/2018

Thuật Quyết Chi Tháp. (1) 10/05/2018

Đại Ngốc Mũ. (2) 10/05/2018

Đại Ngốc Mũ. (1) 10/05/2018

Xảo Ngôn. 10/05/2018

Tập Hợp. (2) 10/05/2018

Tập Hợp. (1) 10/05/2018

Đại Nhật Tử. 10/05/2018

Thiên Khiển. (2) 10/05/2018

Thiên Khiển. (1) 10/05/2018

Tử Xà Kiếm. (2) 10/05/2018

Tử Xà Kiếm. (1) 10/05/2018

Cái Tát. 10/05/2018

Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết. (2) 10/05/2018

Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết. (1) 10/05/2018

Bạch Y Công Tử. (2) 10/05/2018

Bạch Y Công Tử. (1) 10/05/2018

Lôi Đình Tôi Kiếm. 10/05/2018

Quan Hệ Thông Gia. (2) 10/05/2018

Quan Hệ Thông Gia. (1) 10/05/2018

Không Ngờ Được. 10/05/2018

Lam Vãn Thiết Châm. (2) 10/05/2018

Lam Vãn Thiết Châm. (1) 10/05/2018

Không Nể Mặt. 10/05/2018

Sơn Thủy Có Gặp Lại. 10/05/2018

Hồng Nhan Bạc Mệnh. (2) 10/05/2018

Hồng Nhan Bạc Mệnh. (1) 10/05/2018

Trong Tiểu Viện. (2) 10/05/2018

Trong Tiểu Viện. (1) 10/05/2018

Thong Dong. 10/05/2018

Yêu Yến. 10/05/2018

Phá Giải Đơn Giản. (2) 10/05/2018

Phá Giải Đơn Giản. (1) 10/05/2018

Che Dấu Tai Mắt Người. 10/05/2018

Thập Nhật Đồng Thiên. (2) 10/05/2018

Thập Nhật Đồng Thiên. (1) 10/05/2018

Tiền Đặt Cược Trăm Tỷ. 10/05/2018

Tư Cách Võ Quyết. (2) 10/05/2018

Tư Cách Võ Quyết. (1) 10/05/2018

Phát Dương Chính Khí. 10/05/2018

Không Thể Nhịn Được Nữa. (2) 10/05/2018

Không Thể Nhịn Được Nữa. (1) 10/05/2018

Kiếm Sinh Mệnh. 10/05/2018

Hồi Tưởng Một Kiếm Kia. (2) 10/05/2018

Hồi Tưởng Một Kiếm Kia. (1) 10/05/2018

Kiếm Khí Có Linh. 10/05/2018

Đứng Sai Đội. 10/05/2018

Thí Nghiệm. 10/05/2018

Sư Đồ Gặp Nhau. 10/05/2018

Băn Khoăn. (2) 10/05/2018

Băn Khoăn. (1) 10/05/2018

Tình Báo Giá Trị. (2) 10/05/2018

Tình Báo Giá Trị. (1) 10/05/2018

Thính Hương Thủy Tạ. 10/05/2018

Có Dám Gặp Một Lần. (2) 10/05/2018

Có Dám Gặp Một Lần. (1) 10/05/2018

Triệu Tập. (2) 10/05/2018

Triệu Tập. (1) 10/05/2018

Cáo Thư. (2) 10/05/2018

Cáo Thư. (1) 10/05/2018

Thủ Đoạn Lôi Đình. 10/05/2018

Đào Thải Trước Hạn. (2) 10/05/2018

Đào Thải Trước Hạn. (1) 10/05/2018

Thế Cục. (2) 10/05/2018

Thế Cục. (1) 10/05/2018

Nghi Hoặc. 10/05/2018

Khuất Nhục. (2) 10/05/2018

Khuất Nhục. (1) 10/05/2018

Thân Như Một Nhà. (2) 10/05/2018

Thân Như Một Nhà. (1) 10/05/2018

Tống Nguyệt Dương Thành. 10/05/2018

Nghênh Đón. (2) 10/05/2018

Nghênh Đón. (1) 10/05/2018

Kiếm Ý. (2) 10/05/2018

Kiếm Ý. (1) 10/05/2018

Lại Xuất Hiện Đậu Bức. 10/05/2018

Trong Thông Đạo. (2) 10/05/2018

Trong Thông Đạo. (1) 10/05/2018

Tu Sửa Đại Trận. (2) 10/05/2018

Tu Sửa Đại Trận. (1) 10/05/2018

Lực Lượng Khủng Bố. 10/05/2018

Hà Khúc Thông U. (2) 10/05/2018

Hà Khúc Thông U. (1) 10/05/2018

Lẻn Vào. (2) 10/05/2018

Lẻn Vào. (1) 10/05/2018

Chìa Khóa. 10/05/2018

Cánh Cửa. (2) 10/05/2018

Cánh Cửa. (1) 10/05/2018

Hòa Đàm. (2) 10/05/2018

Hòa Đàm. (1) 10/05/2018

Võ Đế Ra Tay. 10/05/2018

Trở Mặt. (2) 10/05/2018

Trở Mặt. (1) 10/05/2018

Mời. (2) 10/05/2018

Mời. (1) 10/05/2018

Khiếp Sợ. 10/05/2018

Kim Linh Thạch. (2) 10/05/2018

Kim Linh Thạch. (1) 10/05/2018

Dưỡng Hồn Mộc. (2) 10/05/2018

Dưỡng Hồn Mộc. (1) 10/05/2018

Cửu Di. (2) 10/05/2018

Cửu Di. (1) 10/05/2018

Đại Hội Giao Dịch. 10/05/2018

Diệu Linh Nhất Thức Quyết. (2) 10/05/2018

Diệu Linh Nhất Thức Quyết. (1) 10/05/2018

Tông Chủ Huyền Diệu Tông. (2) 10/05/2018

Tông Chủ Huyền Diệu Tông. (1) 10/05/2018

Đánh Nhau. 10/05/2018

Ao Cạn Rùa Nhiều. (2) 10/05/2018

Ao Cạn Rùa Nhiều. (1) 10/05/2018

Hàn Hữu Mai Hương. 10/05/2018

Tin Tức Ngoài Ý Muốn. (2) 10/05/2018

Tin Tức Ngoài Ý Muốn. (1) 10/05/2018

Rời Khỏi Thành Nam Hỏa. 10/05/2018

Tình Thế Yếu Hơn Người Ta. (2) 10/05/2018

Tình Thế Yếu Hơn Người Ta. (1) 10/05/2018

Ra Oai Phủ Đầu. 10/05/2018

Không Còn Hoài Nghi. (2) 10/05/2018

Không Còn Hoài Nghi. (1) 10/05/2018

Hai Thức Quyết Đấu. (2) 10/05/2018

Hai Thức Quyết Đấu. (1) 10/05/2018

Ngưu Bức. 10/05/2018

Ôn Tồn Gặp Cố Nhân. (2) 10/05/2018

Ôn Tồn Gặp Cố Nhân. (1) 10/05/2018

Sư Đồ Chiến Một Trận. 10/05/2018

Đoạt Được Tất Cả. (2) 10/05/2018

Đoạt Được Tất Cả. (1) 10/05/2018

Phân Phối Tinh Nguyên. 10/05/2018

Dung Nhan Tuyệt Thế. (2) 10/05/2018

Dung Nhan Tuyệt Thế. (1) 10/05/2018

Phong Ấn Ác Linh. 10/05/2018

Quỷ Dị. (2) 10/05/2018

Quỷ Dị. (1) 10/05/2018

Tiến Vào Bên Trong. 10/05/2018

Tế Đàn. (2) 10/05/2018

Tế Đàn. (1) 10/05/2018

Ác Linh Biến Hóa. 10/05/2018

Ác Thú Yêu Tướng. (2) 10/05/2018

Ác Thú Yêu Tướng. (1) 10/05/2018

Mạc Tiểu Xuyên. 10/05/2018

Kinh Biến. (2) 10/05/2018

Kinh Biến. (1) 10/05/2018

Thông Đạo Sống. 10/05/2018

Thương Thảo. (2) 10/05/2018

Thương Thảo. (1) 10/05/2018

Tranh Giành Lợi Ích. 10/05/2018

Quáng Động Thâm Sâu. (2) 10/05/2018

Quáng Động Thâm Sâu. (1) 10/05/2018

Bất Diệt Kim Thân? 10/05/2018

Yêu Thú Lầy Lội. (2) 10/05/2018

Yêu Thú Lầy Lội. (1) 10/05/2018

Yêu Thú Bát Giai. 10/05/2018

Hỗn Loạn. 10/05/2018

Đánh Chết Phương Thiên Hạc. (2) 10/05/2018

Đánh Chết Phương Thiên Hạc. (1) 10/05/2018

Bách Xuyên Nguyên Thủy. 10/05/2018

Ma Khí Nhập Vào Cơ Thể. (2) 10/05/2018

Ma Khí Nhập Vào Cơ Thể. (1) 10/05/2018

Vũ Vu Nhất Trạc Bình Hồ Kính. 10/05/2018

Mặt Hồ Kỳ Dị. (2) 10/05/2018

Mặt Hồ Kỳ Dị. (1) 10/05/2018

Tranh Mua Không Còn. 10/05/2018

Đảo Khách Thành Chủ. (2) 10/05/2018

Đảo Khách Thành Chủ. (1) 10/05/2018

Mỏ. 10/05/2018

Điều Kiện. (2) 10/05/2018

Điều Kiện. (1) 10/05/2018

Khen Thưởng. (2) 10/05/2018

Khen Thưởng. (1) 10/05/2018

Đấu Giá Hội. 10/05/2018

Áo Chế Ma Thương. (2) 10/05/2018

Áo Chế Ma Thương. (1) 10/05/2018

Đối Đãi Chân Thành. 10/05/2018

Tị Nạn. 10/05/2018

Phá Vỡ Đế Khí. (2) 10/05/2018

Phá Vỡ Đế Khí. (1) 10/05/2018

Tình Thế Nghịch Chuyển. (2) 10/05/2018

Tình Thế Nghịch Chuyển. (1) 10/05/2018

Không Nhục Sứ Mạng. 10/05/2018

Quấy Rầy Kế Hoạch. (2) 10/05/2018

Quấy Rầy Kế Hoạch. (1) 10/05/2018

Xuất Thủ Cứu Giúp. 10/05/2018

Nhu Tình Tự Thủy. (2) 10/05/2018

Nhu Tình Tự Thủy. (1) 10/05/2018

Số Một. 10/05/2018

Tông Môn Thi Đấu. (2) 10/05/2018

Tông Môn Thi Đấu. (1) 10/05/2018

Từ Ngàn Dặm Xa Xôi Tới. 10/05/2018

Biến Hóa Mô Phỏng. 10/05/2018

Công Pháp Lôi Hệ. (2) 10/05/2018

Công Pháp Lôi Hệ. (1) 10/05/2018

Hợp Tác. 10/05/2018

Thái Bạc Kim Chỉ. (2) 10/05/2018

Thái Bạc Kim Chỉ. (1) 10/05/2018

Vô Kế Khả Thi. (2) 10/05/2018

Vô Kế Khả Thi. (1) 10/05/2018

Tiểu Đồng Bọn Tới Đông Đủ. 10/05/2018

Truy Tung. (2) 10/05/2018

Truy Tung. (1) 10/05/2018

Bảo Tàng. 10/05/2018

Lui Địch. 10/05/2018

Dư Nghiệt. (2) 10/05/2018

Dư Nghiệt. (1) 10/05/2018

Ngồi Xuống. 10/05/2018

Luyện Chế Lại Một Lần. (2) 10/05/2018

Luyện Chế Lại Một Lần. (1) 10/05/2018

Bức Ngươi Ra Tay. 10/05/2018

Phong Ba. (2) 10/05/2018

Phong Ba. (1) 10/05/2018

Phong Ấn Tu Vị. 10/05/2018

Trong Vòng Ba Ngày. (2) 10/05/2018

Trong Vòng Ba Ngày. (1) 10/05/2018

Nguyện Đánh Bạc Chịu Thua. 10/05/2018

Đùa Nghịch Lừa Dối. (2) 10/05/2018

Đùa Nghịch Lừa Dối. (1) 10/05/2018

Ứng Chiến. 10/05/2018

Nhớ Lại. (2) 10/05/2018

Nhớ Lại. (1) 10/05/2018

Tâm Hoảng Ý Loạn. 10/05/2018

Không Đúng. (2) 10/05/2018

Không Đúng. (1) 10/05/2018

Đánh Bạc Đầu Người. 10/05/2018

Người Một Nhà. (2) 10/05/2018

Người Một Nhà. (1) 10/05/2018

Mạc Đại Sư. 10/05/2018

Nói Chuyện Với Nhau. (2) 10/05/2018

Nói Chuyện Với Nhau. (1) 10/05/2018

Cẩn Huyên. 10/05/2018

Dâng Hương Thử Trà. (2) 10/05/2018

Dâng Hương Thử Trà. (1) 10/05/2018

Tử Vân Thương Hội. (2) 10/05/2018

Tử Vân Thương Hội. (1) 10/05/2018

Phương Hướng Mới. 10/05/2018

Thành Nam Hỏa. (2) 10/05/2018

Thành Nam Hỏa. (1) 10/05/2018

Đần Độn Vô Vị. 10/05/2018

Phúc Lợi Tốt. (2) 10/05/2018

Phúc Lợi Tốt. (1) 10/05/2018

Lưu Tinh Vẫn Thạch. 10/05/2018

Trấn Áp Ma Khí. (2) 10/05/2018

Trấn Áp Ma Khí. (1) 10/05/2018

Vượt Qua Tinh Không. 10/05/2018

Thu Phục Mọi Người. (2) 10/05/2018

Thu Phục Mọi Người. (1) 10/05/2018

Cổ Thần Chiến Tràng. 10/05/2018

Xảy Ra Chuyện Lớn. (2) 10/05/2018

Xảy Ra Chuyện Lớn. (1) 10/05/2018

Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết. (2) 10/05/2018

Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết. (1) 10/05/2018

Cổ Tháp. 10/05/2018

Thu Được Lợi Ích. (2) 10/05/2018

Thu Được Lợi Ích. (1) 10/05/2018

Cát Vàng Đầy Trời. (2) 10/05/2018

Cát Vàng Đầy Trời. (1) 10/05/2018

Trùng Quan. 10/05/2018

Ngạc Ngư. (2) 10/05/2018

Ngạc Ngư. (1) 10/05/2018

Thu. (2) 10/05/2018

Thu. (1) 10/05/2018

Thái Cổ Cương Phong. 10/05/2018

Chuẩn Bị. (2) 10/05/2018

Chuẩn Bị. (1) 10/05/2018

Quy Tắc Phong Ấn. (2) 10/05/2018

Quy Tắc Phong Ấn. (1) 10/05/2018

Di Tích Viễn Cổ. 10/05/2018

Hàn Âm Sơn Vô Tội. (2) 10/05/2018

Hàn Âm Sơn Vô Tội. (1) 10/05/2018

Tinh Quang Luyện Hồn Thuật. (2) 10/05/2018

Tinh Quang Luyện Hồn Thuật. (1) 10/05/2018

Lần Sau Gặp Lại. 10/05/2018

Pho Tượng. (2) 10/05/2018

Pho Tượng. (1) 10/05/2018

Bán Mặt Mũi. (2) 10/05/2018

Bán Mặt Mũi. (1) 10/05/2018

Tiến Vào Thái Cổ Chi Địa. 10/05/2018

Bất Hủ Thần Quyền. (2) 10/05/2018

Bất Hủ Thần Quyền. (1) 10/05/2018

Bất Phế Giang Hà Vạn Cổ Lưu. (2) 10/05/2018

Bất Phế Giang Hà Vạn Cổ Lưu. (1) 10/05/2018

Nhân Sinh Như Vụ Cũng Như Mộng. 10/05/2018

Tinh Nguyên Thần Thụ. (2) 10/05/2018

Tinh Nguyên Thần Thụ. (1) 10/05/2018

Cướp Đoạt Huyền Khí. (2) 10/05/2018

Cướp Đoạt Huyền Khí. (1) 10/05/2018

Thái Cực Phong Thiên Ấn. 10/05/2018

Diệp Nam Thiên. (2) 10/05/2018

Diệp Nam Thiên. (1) 10/05/2018

Kết Giới Nứt Vỡ. (2) 10/05/2018

Kết Giới Nứt Vỡ. (1) 10/05/2018

Tịch Diệt Chi Lực. 10/05/2018

Bất Diệt Kim Thân. (2) 10/05/2018

Bất Diệt Kim Thân. (1) 10/05/2018

Thiên Mệnh Sở Quy. (2) 10/05/2018

Thiên Mệnh Sở Quy. (1) 10/05/2018

Minh Vương Ấn. 10/05/2018

Thế Giới Màu Trắng. (2) 10/05/2018

Thế Giới Màu Trắng. (1) 10/05/2018

Huyền Khí Đối Nghịch. (2) 10/05/2018

Huyền Khí Đối Nghịch. (1) 10/05/2018

Khí Uẩn Trấn Áp. 10/05/2018

Kết Cấu Vạn Vật. (2) 10/05/2018

Kết Cấu Vạn Vật. (1) 10/05/2018

Không Gian Phong Ấn. 10/05/2018

Toàn Bộ Đến Đông Đủ. (2) 10/05/2018

Toàn Bộ Đến Đông Đủ. (1) 10/05/2018

Đại Họa Lâm Đầu. (2) 10/05/2018

Đại Họa Lâm Đầu. (1) 10/05/2018

Phong Ấp Ra Tay. 10/05/2018

Liên Thủ Ngự Nhân. (2) 10/05/2018

Liên Thủ Ngự Nhân. (1) 10/05/2018

Thủy Hỏa Vị Tể. (2) 10/05/2018

Thủy Hỏa Vị Tể. (1) 10/05/2018

Liều Trí Lực. 10/05/2018

Thiên Địa Kỳ Cục. (2) 10/05/2018

Thiên Địa Kỳ Cục. (1) 10/05/2018

Húc Nhau. 10/05/2018

Không Gian Kỳ Dị. (2) 10/05/2018

Không Gian Kỳ Dị. (1) 10/05/2018

Trắng Trợn Rút Hồn. (2) 10/05/2018

Trắng Trợn Rút Hồn. (1) 10/05/2018

Gặp Lại Đường Kiếp. 10/05/2018

Tầm Hồn Chi Thuật. (2) 10/05/2018

Tầm Hồn Chi Thuật. (1) 10/05/2018

Ngưng Tụ Đế Khí. (2) 10/05/2018

Ngưng Tụ Đế Khí. (1) 10/05/2018

Thu Chi Ai Thương. 10/05/2018

Bất Lão Sơn. (2) 10/05/2018

Bất Lão Sơn. (1) 10/05/2018

Phá Trận. 10/05/2018

Hư Nhãn. (2) 10/05/2018

Hư Nhãn. (1) 10/05/2018

Uy Hiếp. (2) 10/05/2018

Uy Hiếp. (1) 10/05/2018

Hạ Lực Lượng. 10/05/2018

Kết Giới Bốn Mùa. (2) 10/05/2018

Kết Giới Bốn Mùa. (1) 10/05/2018

Vũ Đế Gặp Gỡ. (2) 10/05/2018

Vũ Đế Gặp Gỡ. (1) 10/05/2018

Xuân Chi Nhịp Điệu. 10/05/2018

Thủy Nguyệt Kính Hoa. (2) 10/05/2018

Thủy Nguyệt Kính Hoa. (1) 10/05/2018

Hồn Nô. 10/05/2018

Mỗi Người Đi Một Ngả. (2) 10/05/2018

Mỗi Người Đi Một Ngả. (1) 10/05/2018

Luyện Hóa Dược Lực. (2) 10/05/2018

Luyện Hóa Dược Lực. (1) 10/05/2018

Giao Dịch. 10/05/2018

Luân Phiên Biến Hóa. (2) 10/05/2018

Luân Phiên Biến Hóa. (1) 10/05/2018

Di Hoạ Vô Cùng. (2) 10/05/2018

Di Hoạ Vô Cùng. (1) 10/05/2018

Lôi Kiếp. 10/05/2018

Hạo Thiên Kiếm Quyết. (2) 10/05/2018

Hạo Thiên Kiếm Quyết. (1) 10/05/2018

Vũ Ra Tay. 10/05/2018

Sứ Mệnh. (2) 10/05/2018

Sứ Mệnh. (1) 10/05/2018

Phân Phối Nhiệm Vụ. (2) 10/05/2018

Phân Phối Nhiệm Vụ. (1) 10/05/2018

Thu Phục. 10/05/2018

Bằng Hữu. (2) 10/05/2018

Bằng Hữu. (1) 10/05/2018

Thất Sát Phong Ấn. 10/05/2018

Máu Nhân Yêu . (2) 10/05/2018

Máu Nhân Yêu . (1) 10/05/2018

Đan Tâm Chiến Giáp. 10/05/2018

Cảm Ngộ Thiên Địa. (2) 10/05/2018

Cảm Ngộ Thiên Địa. (1) 10/05/2018

Không Thể Lạc Quan. (2) 10/05/2018

Không Thể Lạc Quan. (1) 10/05/2018

Linh Thử Điên Cuồng. 10/05/2018

Phệ Hồn Tộc. (2) 10/05/2018

Phệ Hồn Tộc. (1) 10/05/2018

Sản Sinh Phân Kỳ. (2) 10/05/2018

Sản Sinh Phân Kỳ. (1) 10/05/2018

Tìm Về Chuyện Cũ. 10/05/2018

Trục Chính Vỡ Vụn. (2) 10/05/2018

Trục Chính Vỡ Vụn. (1) 10/05/2018

Diệt Thế Thần Lôi. 10/05/2018

Thân Hóa Lôi Đình. (2) 10/05/2018

Thân Hóa Lôi Đình. (1) 10/05/2018

Cố Nhân Vạn Năm Trước. (2) 10/05/2018

Cố Nhân Vạn Năm Trước. (1) 10/05/2018

U Minh Hài Cốt. 10/05/2018

Thánh Kỹ. (2) 10/05/2018

Thánh Kỹ. (1) 10/05/2018

Tiểu Thanh. 10/05/2018

Nghe Trộm. (2) 10/05/2018

Nghe Trộm. (1) 10/05/2018

Cò Kè Mặc Cả. (2) 10/05/2018

Cò Kè Mặc Cả. (1) 10/05/2018

Đại Biểu Ca. 10/05/2018

Ăn Sạch Của Ngươi! (2) 10/05/2018

Ăn Sạch Của Ngươi! (1) 10/05/2018

Thiên Nhất Các. (2) 10/05/2018

Thiên Nhất Các. (1) 10/05/2018

Hạm Hủy Người Cầm. 10/05/2018

Lại Đá Vào Tấm Sắt. (2) 10/05/2018

Lại Đá Vào Tấm Sắt. (1) 10/05/2018

Phát Hiện Khủng Bố. 10/05/2018

Khắc Tinh Chiến Hạm. (2) 10/05/2018

Khắc Tinh Chiến Hạm. (1) 10/05/2018

Vũ Tôn Quyết Đấu 10/05/2018

Thi Thể Vũ Tôn. (2) 10/05/2018

Thi Thể Vũ Tôn. (1) 10/05/2018

Vô. (2) 10/05/2018

Vô. (1) 10/05/2018

Đường Tắt. 10/05/2018

Toàn Bộ Biến Mất. (2) 10/05/2018

Toàn Bộ Biến Mất. (1) 10/05/2018

Chân Thành Hợp Tác. 10/05/2018

Chương 635 10/05/2018

Chương 634 10/05/2018

Linh Hồn Dung Hợp. (2) 10/05/2018

Linh Hồn Dung Hợp. (1) 10/05/2018

Hồn Chiến Kỹ Pháp. 10/05/2018

Luyện Chế Thạch Thú. (2) 10/05/2018

Luyện Chế Thạch Thú. (1) 10/05/2018

Tử Thanh Nhị Khí. 10/05/2018

Hậu Nhân Của Tuyệt Thế Vũ Đế. (2) 10/05/2018

Hậu Nhân Của Tuyệt Thế Vũ Đế. (1) 10/05/2018

Ba Vị Vũ Hoàng. (2) 10/05/2018

Ba Vị Vũ Hoàng. (1) 10/05/2018

Vũ Văn Cao. 10/05/2018

Nhân Yêu. (2) 10/05/2018

Nhân Yêu. (1) 10/05/2018

Chương Ngư Nhân. (Người Bạch Tuộc) (2) 10/05/2018

Chương Ngư Nhân. (Người Bạch Tuộc) (1) 10/05/2018

Thần Thể Dung Hợp. (2) 10/05/2018

Thần Thể Dung Hợp. (1) 10/05/2018

Thân Phận Của Vũ Tiên Sinh. 10/05/2018

Toàn Thân Trở Ra. (2) 10/05/2018

Toàn Thân Trở Ra. (1) 10/05/2018

Cửu Dương Thần Thể. (2) 10/05/2018

Cửu Dương Thần Thể. (1) 10/05/2018

Giao Chút Tiền Liền Có Thể. 10/05/2018

Mộc Vô Tiến Giai. (2) 10/05/2018

Mộc Vô Tiến Giai. (1) 10/05/2018

Gặp Lại Vũ Tiên Sinh. (2) 10/05/2018

Gặp Lại Vũ Tiên Sinh. (1) 10/05/2018

Đại Hư Không Trảm. (2) 10/05/2018

Đại Hư Không Trảm. (1) 10/05/2018

Chu Tước Đao. (2) 10/05/2018

Chu Tước Đao. (1) 10/05/2018

Thảo Phạt Tứ Cực Môn. 10/05/2018

Toàn Bộ Thần Phục. (2) 10/05/2018

Toàn Bộ Thần Phục. (1) 10/05/2018

Có Khí Khái. (2) 10/05/2018

Có Khí Khái. (1) 10/05/2018

Đều Là Kẻ Điên. (2) 10/05/2018

Đều Là Kẻ Điên. (1) 10/05/2018

Vũ Tôn Đối Nghịch. 10/05/2018

Một Kiếm Diệt Sát. (2) 10/05/2018

Một Kiếm Diệt Sát. (1) 10/05/2018

Khắp Nơi Chống Lại. (2) 10/05/2018

Khắp Nơi Chống Lại. (1) 10/05/2018

Phân Chia Lại Lợi Ích Lần Nữa. 10/05/2018

Đại Hội Dong Binh. (2) 10/05/2018

Đại Hội Dong Binh. (1) 10/05/2018

Tin Tức Về Thuyền Thược. (2) 10/05/2018

Tin Tức Về Thuyền Thược. (1) 10/05/2018

Thân Phận Bạo Lộ. 10/05/2018

Đại Yêu Phục Sinh. (2) 10/05/2018

Đại Yêu Phục Sinh. (1) 10/05/2018

Toàn Bộ Thất Bại. 10/05/2018

Áp Chế Khắp Nơi. (2) 10/05/2018

Áp Chế Khắp Nơi. (1) 10/05/2018

Vũ Tiên Sinh. (2) 10/05/2018

Vũ Tiên Sinh. (1) 10/05/2018

Đại Trận Tế Tự. 10/05/2018

Thông Đạo Lòng Đất. (2) 10/05/2018

Thông Đạo Lòng Đất. (1) 10/05/2018

Dong Binh Đoàn Khô Lâu. (2) 10/05/2018

Dong Binh Đoàn Khô Lâu. (1) 10/05/2018

Dị Tượng Của Lạc Vân Thường. 10/05/2018

Định Phong. (2) 10/05/2018

Định Phong. (1) 10/05/2018

Quy Củ Của Ta Chính Là Quy Củ. 10/05/2018

Thiếu Chút Nữa Gây Ra Đại Họa. (2) 10/05/2018

Thiếu Chút Nữa Gây Ra Đại Họa. (1) 10/05/2018

Thỉnh Đại Sư Nhận Lấy Một Quỳ Của Ta. (2) 10/05/2018

Thỉnh Đại Sư Nhận Lấy Một Quỳ Của Ta. (1) 10/05/2018

Thuật Thần. 10/05/2018

Đội Phó Chu Tường. (2) 10/05/2018

Đội Phó Chu Tường. (1) 10/05/2018

Đội Thứ Tám. (2) 10/05/2018

Đội Thứ Tám. (1) 10/05/2018

Ý Chí Bất Khuất. 10/05/2018

Hải Bắc Phi. (2) 10/05/2018

Hải Bắc Phi. (1) 10/05/2018

An Toàn. (2) 10/05/2018

An Toàn. (1) 10/05/2018

Tiếp Ứng Đã Tới. 10/05/2018

Lập Tức Đánh Chết. (2) 10/05/2018

Lập Tức Đánh Chết. (1) 10/05/2018

Tức Giận. 10/05/2018

Khinh Ca Lâm Địa. (2) 10/05/2018

Khinh Ca Lâm Địa. (1) 10/05/2018

Tinh Thần Công Kích. 10/05/2018

Lâm Vào Vũng Bùn. (2) 10/05/2018

Lâm Vào Vũng Bùn. (1) 10/05/2018

Hấp Thu Tinh Lực. 10/05/2018

Thông Linh Bí Pháp. (2) 10/05/2018

Thông Linh Bí Pháp. (1) 10/05/2018

Phá Vòng Vây. 10/05/2018

Thực Yêu Huyết. (2) 10/05/2018

Thực Yêu Huyết. (1) 10/05/2018

Ngũ Hành Phệ Linh Thử. 10/05/2018

Thể Yếu. (2) 10/05/2018

Thể Yếu. (1) 10/05/2018

Truyền Tống Vượt Qua Vực. 10/05/2018

Minh Nguyệt Thần Thể. (2) 10/05/2018

Minh Nguyệt Thần Thể. (1) 10/05/2018

Thu Sổ Sách. (2) 10/05/2018

Thu Sổ Sách. (1) 10/05/2018

Cung Chủ Tử Thần Cung. 10/05/2018

Một Khúc Nháy Mắt. 10/05/2018

Thần Khống Vũ Đế. (2) 10/05/2018

Thần Khống Vũ Đế. (1) 10/05/2018

Phong Hào Vũ Đế. 10/05/2018

Bảy Đạo Phòng Ngự. (2) 10/05/2018

Bảy Đạo Phòng Ngự. (1) 10/05/2018

Vũ Đế Hàng Lâm. 10/05/2018

Mưa Gió Sắp Tới. (2) 10/05/2018

Mưa Gió Sắp Tới. (1) 10/05/2018

Hoàng Triêu Chung. 10/05/2018

Tề Phong. (2) 10/05/2018

Tề Phong. (1) 10/05/2018

Tin Tức Xấu. 10/05/2018

Không Gian Ý Thức Của Mộng Vũ. (2) 10/05/2018

Không Gian Ý Thức Của Mộng Vũ. (1) 10/05/2018

Trấn Áp Vũ Hoàng. 10/05/2018

Sụp Đổ. (2) 10/05/2018

Sụp Đổ. (1) 10/05/2018

Vòng Xoáy. 10/05/2018

Thần Niệm Vũ Đế. (2) 10/05/2018

Thần Niệm Vũ Đế. (1) 10/05/2018

Bát Giai Cổ Linh Phù. 10/05/2018

Đế Già. (2) 10/05/2018

Đế Già. (1) 10/05/2018

Khôi Phục Thần Trí. 10/05/2018

Liên Thủ Trấn Áp. 10/05/2018

Ma Ảnh. (2) 10/05/2018

Ma Ảnh. (1) 10/05/2018

Tất Cà Bằng Vào Thủ Đoạn. 10/05/2018

Cửu Giai Huyền Khí. (2) 10/05/2018

Cửu Giai Huyền Khí. (1) 10/05/2018

Kim Quang Thử. 10/05/2018

Công Kích Tâm Linh. (2) 10/05/2018

Công Kích Tâm Linh. (1) 10/05/2018

Lăng Tiêu Bảo Điện. 10/05/2018

Ảnh Trong Nước. (2) 10/05/2018

Ảnh Trong Nước. (1) 10/05/2018

Thần Dịch Lực. 10/05/2018

Kiếm Quyết Trảm Yêu. (2) 10/05/2018

Kiếm Quyết Trảm Yêu. (1) 10/05/2018

Đại Đào Vong. 10/05/2018

Kiếm Linh. (2) 10/05/2018

Kiếm Linh. (1) 10/05/2018

Thần Cung Chi Môn. 10/05/2018

Đập Nát Đũng Quần. (2) 10/05/2018

Đập Nát Đũng Quần. (1) 10/05/2018

Đường Nguyên. (2) 10/05/2018

Đường Nguyên. (1) 10/05/2018

Tu Di Thần Cung. 10/05/2018

Thông Đạo Thần Bí. (2) 10/05/2018

Thông Đạo Thần Bí. (1) 10/05/2018

Thạch Chi Tâm. 10/05/2018

Bị Ép Liên Thủ. (2) 10/05/2018

Bị Ép Liên Thủ. (1) 10/05/2018

Dễ Dàng Đạt Được. 10/05/2018

Thất Túc Đạo Quả. (2) 10/05/2018

Thất Túc Đạo Quả. (1) 10/05/2018

Chạy Trốn. 10/05/2018

Thạch Thú Tiến Giai. (2) 10/05/2018

Thạch Thú Tiến Giai. (1) 10/05/2018

Tiểu Yêu Màu Xanh. 10/05/2018

Tiểu Hạo Thiên Kính. (2) 10/05/2018

Tiểu Hạo Thiên Kính. (1) 10/05/2018

Đi Vào Toàn Bộ. 10/05/2018

Thủy Lạc Yên Ra Tay. (2) 10/05/2018

Thủy Lạc Yên Ra Tay. (1) 10/05/2018

Khiêu Vũ. 10/05/2018

Ai Bảo Ngươi Đi Vào Trước? (2) 10/05/2018

Ai Bảo Ngươi Đi Vào Trước? (1) 10/05/2018

Địa, Thủy, Hỏa, Phong. 10/05/2018

Rút Một Hồn Một Phách Ra. (2) 10/05/2018

Rút Một Hồn Một Phách Ra. (1) 10/05/2018

Tổ Hợp Huyền Khí. (2) 10/05/2018

Tổ Hợp Huyền Khí. (1) 10/05/2018

Đấu Giá Bắt Đầu. 10/05/2018

Giết Người Lập Uy. (2) 10/05/2018

Giết Người Lập Uy. (1) 10/05/2018

Cửu Cung Vô Trần Trận. 10/05/2018

Là Đứng Thứ Ba. (2) 10/05/2018

Là Đứng Thứ Ba. (1) 10/05/2018

Cừu Hận Chuyển Di Đại Pháp. (2) 10/05/2018

Cừu Hận Chuyển Di Đại Pháp. (1) 10/05/2018

Ba Đại Thương Hội. 10/05/2018

Chôn Kiếm. (2) 10/05/2018

Chôn Kiếm. (1) 10/05/2018

Mở Ra. 10/05/2018

Rút Long Huyết. (2) 10/05/2018

Rút Long Huyết. (1) 10/05/2018

Một Chiêu Kinh Thiên. 10/05/2018

Thiên Phú Thần Thông. 10/05/2018

Long Chi Huyết Mạch. (2) 10/05/2018

Long Chi Huyết Mạch. (1) 10/05/2018

Chân Long Bí Pháp. 10/05/2018

La Thanh Vân. (2) 10/05/2018

La Thanh Vân. (1) 10/05/2018

Dùng Trận Phá Trận. 10/05/2018

Vũ Chi Kết Giới. (2) 10/05/2018

Vũ Chi Kết Giới. (1) 10/05/2018

Chiến Thắng Dễ Dàng. 10/05/2018

Vây Công. (2) 10/05/2018

Vây Công. (1) 10/05/2018

Tương Sinh Tương Diễn. (2) 10/05/2018

Tương Sinh Tương Diễn. (1) 10/05/2018

Cướp Đoạt. 10/05/2018

Thủ Nhật. (2) 10/05/2018

Thủ Nhật. (1) 10/05/2018

Lăn Xuống Đi. 10/05/2018

Xuất Kỳ Bất Ý. (2) 10/05/2018

Xuất Kỳ Bất Ý. (1) 10/05/2018

Quỳnh Hoa Đảo. 10/05/2018

Hỏa Chi Vực Giới. (2) 10/05/2018

Hỏa Chi Vực Giới. (1) 10/05/2018

Tử Bi. 10/05/2018

Tiên Thiên Nguyên Đan. (2) 10/05/2018

Tiên Thiên Nguyên Đan. (1) 10/05/2018

Mượn Hồn Lực. (2) 10/05/2018

Mượn Hồn Lực. (1) 10/05/2018

Đúng Là Cố Nhân. 10/05/2018

Bát Kỳ Luyện Tâm Thủ. (2) 10/05/2018

Bát Kỳ Luyện Tâm Thủ. (1) 10/05/2018

Phi Hoa Lạc Tuyết Thập Nhị Thức. 10/05/2018

Đánh Bạc. (2) 10/05/2018

Đánh Bạc. (1) 10/05/2018

Huy Chương Tứ Giai. (2) 10/05/2018

Huy Chương Tứ Giai. (1) 10/05/2018

Nhạc Cửu Lâm. 10/05/2018

Thu Hoạch Lớn. (2) 10/05/2018

Thu Hoạch Lớn. (1) 10/05/2018

Không Giỏi Nói Chuyện. 10/05/2018

Phất Tay Trấn Áp. 10/05/2018

Thiên Địa Ấn. (2) 10/05/2018

Thiên Địa Ấn. (1) 10/05/2018

Ngô Câu Sương Tuyết Minh. 10/05/2018

Thể Thuật. (2) 10/05/2018

Thể Thuật. (1) 10/05/2018

Lại Trấn Lột. 10/05/2018

Phát Điên. 10/05/2018

Chấn Nhiếp Toàn Trường. (2) 10/05/2018

Chấn Nhiếp Toàn Trường. (1) 10/05/2018

Các Phương Đặt Cược. (2) 10/05/2018

Các Phương Đặt Cược. (1) 10/05/2018

Trận Cá Cược. 10/05/2018

Mộng Bạch Đột Phá . 10/05/2018

Tu Luyện Xa Xỉ. (2) 10/05/2018

Tu Luyện Xa Xỉ. (1) 10/05/2018

Ly Gián Hạng Bét. 10/05/2018

Dễ Dàng Ly Gián. (2) 10/05/2018

Dễ Dàng Ly Gián. (1) 10/05/2018

Lật Lọng. 10/05/2018

Chiến Hạm Hiển Hiện. (2) 10/05/2018

Chiến Hạm Hiển Hiện. (1) 10/05/2018

Thử Độc. 10/05/2018

Khiêu Khích Chu Gia. (2) 10/05/2018

Khiêu Khích Chu Gia. (1) 10/05/2018

Nhiệm Vụ. 10/05/2018

Lôi Phong Thương Hội. 10/05/2018

Trở Về Thanh Hải Trấn. (2) 10/05/2018

Trở Về Thanh Hải Trấn. (1) 10/05/2018

Đơn Độc Đấu Với Tề Chân Tử. 10/05/2018

Kẻ Thù Gặp Lại. (2) 10/05/2018

Kẻ Thù Gặp Lại. (1) 10/05/2018

Đại Giới Thần Quyết 10/05/2018

Nguyên Khí Nhiều Như Biển 10/05/2018

Bắt Chẹt 10/05/2018

Vô Thượng Cung Linh Mạch 10/05/2018

Tu Di Sơn 10/05/2018

Luận Trà 10/05/2018

Mộng Bạch Biến Dị 10/05/2018

Tinh Luyện Dưỡng Hồn Mộc 10/05/2018

Giết Chết Huỳnh Dương Hỏa 10/05/2018

Ức Chế Lửa 10/05/2018

Giết Một Người Của Ta, Diệt Toàn Tộc Của Ngươi 2 10/05/2018

Giết Một Người Của Ta, Diệt Toàn Tộc Ngươi 10/05/2018

Huỳnh Dương Hỏa 10/05/2018

Thuận Lợi Thành Công 10/05/2018

Bàn Nhược Ma Âm 10/05/2018

Chí Cường Bá Thể 10/05/2018

Mưu Đồ 10/05/2018

Trở Lại Thanh Hải Trấn 10/05/2018

Tinh Trần Phấn Sắc 10/05/2018

Ly Biệt 10/05/2018

Cái Chết Của Thiết Phẩm 10/05/2018

Tuần Hải Dạ Xoa 10/05/2018

Quy Nhữ Vu Hỏa 10/05/2018

Sinh Nhữ Vu Thủy 10/05/2018

Thụ Linh 10/05/2018

Đạt Mông 10/05/2018

Tam Hợp Quỷ Nhãn Phong Ấn 10/05/2018

Chỗ Trống 10/05/2018

Chất Lỏng Thần Thụ 10/05/2018

Côn Ngô Thần Thụ 10/05/2018

Khống Hỏa Chi Thuật 10/05/2018

Lai Lịch Ế Sanh Tộc 10/05/2018

Giao Dịch 2 10/05/2018

Hỏa Ngư Tộc 10/05/2018

Thải Hồng Sương Mù. 10/05/2018

Thoát Thân 10/05/2018

Nảy Sinh Bất Ngờ 10/05/2018

Số Lượn Nhượng Lại 10/05/2018

Đỉnh Thu Tử Giao 10/05/2018

Cứu Giúp 10/05/2018

Thất Tinh Diệu Nhật Trận 10/05/2018

Dẫn Giao 10/05/2018

Ra Biển 10/05/2018

Mã Văn Địch 10/05/2018

Sinh Ý Trăm Vạn 10/05/2018

Thanh Hải Trấn 10/05/2018

Chia Đôi 10/05/2018

Hải 10/05/2018

Đoàn Việt 10/05/2018

Tiếp Thục Truyền Khóa 10/05/2018

Nổ Tung 10/05/2018

Truyền Khóa Đại Hội 10/05/2018

Vô Hạn Chế Cung Cấp. 10/05/2018

Chu Gia 10/05/2018

Khắp Nơi Suy Đoán 10/05/2018

Tác Phẩm Nghệ Thuật 10/05/2018

Lôi Ngục Tỏa Ra 10/05/2018

Rút Đi 10/05/2018

Lôi Oanh 10/05/2018

Hắn Như Mạnh Khỏe, Chính Là Trời Nắng 10/05/2018

Hãm Hại 10/05/2018

Gặp Lại Cố Nhân 10/05/2018

Vô Thượng Cung 10/05/2018

Thức Tỉnh 10/05/2018

Toàn Lực Cứu Trị 10/05/2018

Tiêu Khinh Vương Đột Phá 10/05/2018

Phượng Hoàng Bóng Mờ 10/05/2018

Đại Chiến Vũ Tông 10/05/2018

Cường Địch 10/05/2018

Thiệp Mời 10/05/2018

Không Thiền Tông 10/05/2018

Kinh Sợ Lập Uy 10/05/2018

Võ Sư Đỉnh Cao 10/05/2018

Phá Liền Cấp Ba 10/05/2018

Cửu Khiếu Phá Ách Đan 10/05/2018

Liên Thủ Luyện Chế 10/05/2018

Thành Viên Trọng Yếu 10/05/2018

Tiền Đa Đa 10/05/2018

Đan Tháp 10/05/2018

Thuật Luyện Sư Đến 10/05/2018

Chạy Trốn 10/05/2018

Chiêu Hiền Nạp Sĩ 10/05/2018

Đỉnh Luyện Xà Yêu 10/05/2018

Hóa Xà 10/05/2018

Hổ Gầm Chấn Động Núi Rừng 10/05/2018

Mượn Đỉnh 10/05/2018

Chiêu Mộ Nhân Tài 10/05/2018

Một Phương Trận Khí 10/05/2018

Đồ Vật Cấp Bảy 10/05/2018

Ba Chiếc Thẻ Ngọc 10/05/2018

Ngũ Hành Đỉnh 10/05/2018

Buổi Đấu Giá 10/05/2018

Hổ Nha Kiếm 10/05/2018

Ba Toàn Trận Pháp 10/05/2018

Giao Dịch 10/05/2018

Quy Cũ Như Sắt 10/05/2018

Vạn Bảo Lâu 10/05/2018

Toàn Bộ Giết Chết 10/05/2018

Đinh Linh Nhi 10/05/2018

Xung Đột 10/05/2018

Linh Quả 10/05/2018

Viêm Vũ Thành 10/05/2018

Kiếm Phôi 10/05/2018

Thu Thập Vật Liệu 10/05/2018

Bói Toán 10/05/2018

Kết Thúc 10/05/2018

Chu Công Tử 10/05/2018

Tranh Vẽ 10/05/2018

Ngụy Cấp Bốn 10/05/2018

Lôi Kiếp? 10/05/2018

Hỏa Chi Nhạc Chương 10/05/2018

Bạo Đan 10/05/2018

Tỷ Thí 10/05/2018

Vân Tiêu Đại Sư 2 10/05/2018

Vân Tiêu Đại Sư 1 10/05/2018

Nhanh Quay Ngược Trở Lại Mà Xuống 10/05/2018

Thời Khắc Trọng Yếu 10/05/2018

Đại Quân Hồi Triều 2 10/05/2018

Đại Quân Hồi Triều 1 10/05/2018

Niết Bàn 10/05/2018

Phượng Hoàng Chân Hỏa. (2) 10/05/2018

Phượng Hoàng Chân Hỏa. (1) 10/05/2018

Thế Giới Ý Thức 10/05/2018

Thượng Cổ Trận Pháp 10/05/2018

Câu Bán Khó Bỏ 10/05/2018

Hai Tên Vũ Vương 10/05/2018

Ngự Thú Sư 10/05/2018

A Tị Thi Trùng 10/05/2018

Dị Tượng 10/05/2018

Cửu Dương Chân Pháp 10/05/2018

Chỗ Khả Nghi 10/05/2018

Một Đường Phát Tài 10/05/2018

Suy Đoán Kinh Người 10/05/2018

Hợp Nhất Quân Đoàn 10/05/2018

Đại Phong Vân Chưởng 10/05/2018

Sát Thần Nhất Chỉ 10/05/2018

Chém Giết 10/05/2018

Sư Kim Sư Quân Đoàn 10/05/2018

Hảo Hảo Nói Chuyện 10/05/2018

Phổ Dương Thành 10/05/2018

Sát Khí Quyết 10/05/2018

Yêu Nguyệt 10/05/2018

Thiên Dữ Thiên Huyễn 10/05/2018

Quân Lệnh Trạng 10/05/2018

Đại Quân Xuất Chinh 10/05/2018

Vũ Vương Oai 10/05/2018

Vũ Vương Trở Về 10/05/2018

Cuộc Chiến Lập Uy 10/05/2018

Báo Danh 10/05/2018

Tưới Sống Tức Chết 10/05/2018

Vương Pháp 10/05/2018

Ta Chính Là Đến Giết Người 10/05/2018

Linh Hồn Hiển Ảnh 10/05/2018

Trị Liệu Hàn Độc 10/05/2018

Giả Nhân Nghĩa Vương Bát Đản 10/05/2018

Thủ Đoạn Phích Lịch 10/05/2018

Hạo Nhiên Chính Khí 10/05/2018

Đối Sách 10/05/2018

Ba Người 10/05/2018

Tần Nguyệt Vương Phủ 10/05/2018

Chặt Đứt Cánh Tay 10/05/2018

Huyền Binh Cấp Ba 10/05/2018

Bạo Nguyên Đan Bản Tăng Cường 10/05/2018

Kế Mông Đột Phá 10/05/2018

Bế Quan Tu Luyện 10/05/2018

Tần Dương Xao Động 10/05/2018

Bài Thơ Hoa Đào 10/05/2018

Tại Sao Không Gọi Ta Sớm Hơn Một Chút 10/05/2018

Giới Thần Bi 10/05/2018

Không Gian Giới Tử 10/05/2018

Vương Quốc Bài Vị Chiến 10/05/2018

Cấp Ba Tiểu Thuật Luyện Sư 10/05/2018

Lý Thuần Dương 10/05/2018

Thu Phục 10/05/2018

Đào Hoa Kiếm Ý 10/05/2018

Bị Đâm 10/05/2018

Nhất Tịch Trường Đàm 10/05/2018

Tinh Thần Thác Loạn 10/05/2018

Đan Dược Có Độc 10/05/2018

Một Khúc Quảng Lăng Bách Hoa Nở 10/05/2018

Hồng Nhan Vì Ai Múa Một Khúc 10/05/2018

Người Yêu Của Lạc Vân Thường 10/05/2018

Trứng Yêu Thú 10/05/2018

Số Hiệu 8527 10/05/2018

Hoàng Cung Thịnh Yến 10/05/2018

Hắc Y Nhân 10/05/2018

Lê Thúc 10/05/2018

Sâu Không Lường Được 10/05/2018

Thiết Kiếm Ngăm Đen 10/05/2018

Đồng Thời Luyện Chế 10/05/2018

Vân Tiêu Đại Sư 10/05/2018

Thu Đồ Đệ 10/05/2018

Thiên Địa Độc Thân 10/05/2018

Sắp Nổi Gió To 10/05/2018

Kim Châm Trích Huyệt 10/05/2018

Thái Giám Cũng Điên Cuồng 10/05/2018

Bị Tra Tấn 10/05/2018

Cùng Tiên Lên Long Gia 2 10/05/2018

Cùng Tiến Lên Long Gia 10/05/2018

Trương Thanh Phàm Tức Giận 10/05/2018

Bị Bắt 10/05/2018

Trấn Quốc Thần Vệ 10/05/2018

Huyền Binh 10/05/2018

Bái Sư 10/05/2018

Nhất Cấp Thuật Luyện Sư 10/05/2018

Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương 10/05/2018

Phù Sinh Ấn 2 10/05/2018

Phù Sinh Ấn (1) 10/05/2018

Thiên Địa Tư Thế. 10/05/2018

Tinh Luyện. (2) 10/05/2018

Tinh Luyện. (1) 10/05/2018

Luyện Đan. (2) 10/05/2018

Luyện Đan. (1) 10/05/2018

Chiến Thư. 10/05/2018

Khảo Bình Trắc Thí (2) 10/05/2018

Khảo Bình Trắc Thí (1) 10/05/2018

Lạc Vân Thường Lên Cấp (2) 10/05/2018

Lạc Vân Thường Lên Cấp (1) 10/05/2018

Thân Bại Danh Liệt (2) 10/05/2018

Thân Bại Danh Liệt (1) 10/05/2018

Kẻ Trộm Nội Y 10/05/2018

Chương 22 10/05/2018

Tiểu Phong Lâm (1) 10/05/2018

Năm Đạo Mạch Luân 10/05/2018

Mở Ra Kinh Mạch (2) 10/05/2018

Mở Ra Kinh Mạch (1) 10/05/2018

Làm Nô Bộc Của Ta (2) 10/05/2018

Làm Nô Bộc Của Ta (1) 10/05/2018

Gọi Ngươi Tinh Tướng 10/05/2018

Mãi Mãi Không Có Đường Tắt (2) 10/05/2018

Mãi Mãi Không Có Đường Tắt (1) 10/05/2018

Chương 12 10/05/2018

Con Đường Cường Giả (1) 10/05/2018

Bá Thiên Luyện Thể Quyết 10/05/2018

Từng Cái Bạo Điểu (2) 10/05/2018

Từng Cái Bạo Điểu (1) 10/05/2018

Chương 7 10/05/2018

Cửa Trường Học (1) 10/05/2018

Công Hội Thuật Luyện Sư (2) 10/05/2018

Công Hội Thuật Luyện Sư (1) 10/05/2018

Trên Lớp Học 10/05/2018

Thức Tỉnh (2) 10/05/2018

Thức Tỉnh (1) 10/05/2018