Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Tên khác: Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Thể loại: Ngôn Tình , Xuyên Không , Dị Giới , Huyền Huyễn
Tác giả: Tiêu Thất Gia
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi:

Nội Dung Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi:

Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại TruyenNgay.Net. Hãy ghé thăm TruyenNgay.Net mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi.


Mộ Như Nguyệt, thân mang tuyệt học về y học Trung Hoa, vì kẻ thù hãm hại mà xuyên đến đại lục Thần Vũ, biến thành vị tiểu thư vô dụng nhà họ Mộ bị người thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Một đạo chỉ hôn được ban ra từ Kim Loan điện, nàng bình thản tiếp chỉ, từ nay gả cho Quỷ vương gia nổi tiếng của Tử Nguyệt quốc. Người đời đều cho Quỷ Vương này là người ngu dốt lại xấu như quỷ, nào ai ngờ hắn là người thâm tàng bất lộ? Mọi người đều cười nhạo rằng phế sài* kết đôi với kẻ đần chính là tuyệt phối, lại chẳng biết nàng chính người tài có một không hai xưa nay chưa từng có.

Mộ Như Nguyệt nhìn nam nhân tuấn mỹ giống như thần đứng che trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dạ Vô Trần, ngươi lại dám gạt ta, dáng vẻ bây giờ của ngươi giống kẻ ngu sao?"

Quỷ Vương cười cười, cưng chiều ôm nàng vào lòng: "Khi ở bên cạnh nàng, ta cam nguyện làm một kẻ đần mặc nàng sai khiến."

Danh sách chương

Một Nhà Đoàn Tụ (18) 06/06/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (17) 06/06/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (16) 06/06/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (15) 06/06/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (14) 06/06/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (13) 04/06/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (12) 04/06/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (11) 04/06/2018

Huyết Nhi (11) 01/06/2018

Huyết Nhi (10) 01/06/2018

Huyết Nhi (9) 27/05/2018

Huyết Nhi (8) 27/05/2018

Huyết Nhi (7) 27/05/2018

Huyết Nhi (6) 27/05/2018

Huyết Nhi (5) 27/05/2018

Huyết Nhi (4) 23/05/2018

Huyết Nhi (3) 23/05/2018

Huyết Nhi (2) 23/05/2018

Huyết Nhi (1) 23/05/2018

Hồn Phi Phách Tán (6) 23/05/2018

Hồn Phi Phách Tán (5) 23/05/2018

Hồn Phi Phách Tán (4) 23/05/2018

Hồn Phi Phách Tán (3) 23/05/2018

Hồn Phi Phách Tán (2) 23/05/2018

Hồn Phi Phách Tán (1) 23/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (9) 23/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (8) 23/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (7) 23/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (6) 23/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (5) 19/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (4) 19/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (3) 19/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (2) 19/05/2018

Cuộc Chiến Ma Thú (1) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (12) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (11) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (10) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (9) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (8) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (7) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (6) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (5) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (4) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (3) 19/05/2018

Cửa Địa Ngục (2) 08/05/2018

Cửa Địa Ngục (1) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (15) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (14) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (13) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (12) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (11) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (10) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (9) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (8) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (7) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (6) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (5) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (4) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (3) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (2) 08/05/2018

Kết Cục Của Trúc Ngư Nhi (1) 08/05/2018

Lão Tổ Tông (7) 08/05/2018

Lão Tổ Tông (6) 08/05/2018

Lão Tổ Tông (5) 08/05/2018

Lão Tổ Tông (4) 08/05/2018

Lão Tổ Tông (3) 08/05/2018

Lão Tổ Tông (2) 08/05/2018

Lão Tổ Tông (1) 08/05/2018

Đối Chiến, Vô Vong (2) 08/05/2018

Đối Chiến, Vô Vong (1) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (10) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (9) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (8) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (7) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (6) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (5) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (4) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (3) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (2) 08/05/2018

Đi Tức Mặc Gia (1) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (10) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (9) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (8) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (7) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (6) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (5) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (4) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (3) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (2) 08/05/2018

Tức Mặc Nhất Chết (1) 08/05/2018

Thu Phục Con Rối (5) 08/05/2018

Thu Phục Con Rối (4) 08/05/2018

Thu Phục Con Rối (3) 08/05/2018

Thu Phục Con Rối (2) 08/05/2018

Thu Phục Con Rối (1) 08/05/2018

Di Tích Tổ Tiên (7) 08/05/2018

Di Tích Tổ Tiên (6) 08/05/2018

Di Tích Tổ Tiên (5) 08/05/2018

Di Tích Tổ Tiên (4) 08/05/2018

Di Tích Tổ Tiên (3) 08/05/2018

Di Tích Tổ Tiên (2) 08/05/2018

Di Tích Tổ Tiên (1) 08/05/2018

Tức Mặc Gia (5) 08/05/2018

Tức Mặc Gia (4) 08/05/2018

Tức Mặc Gia (3) 08/05/2018

Tức Mặc Gia (2) 08/05/2018

Tức Mặc Gia (1) 08/05/2018

Giao Nhân Tộc (6) 08/05/2018

Giao Nhân Tộc (5) 08/05/2018

Giao Nhân Tộc (4) 08/05/2018

Giao Nhân Tộc (3) 08/05/2018

Giao Nhân Tộc (2) 08/05/2018

Giao Nhân Tộc (1) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (8) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (7) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (6) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (5) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (4) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (3) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (2) 08/05/2018

Vô Vong Thức Tỉnh (1) 08/05/2018

Không Phải Là Địa Ngục Thôi Sao (6) 08/05/2018

Không Phải Là Địa Ngục Thôi Sao (5) 08/05/2018

Không Phải Là Địa Ngục Thôi Sao (4) 08/05/2018

Không Phải Là Địa Ngục Thôi Sao (3) 08/05/2018

Không Phải Là Địa Ngục Thôi Sao (1) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (14) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (13) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (12) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (11) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (10) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (9) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (8) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (7) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (6) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (5) 08/05/2018

Long Hiện Thân (4) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (3) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (2) 08/05/2018

Ma Long Hiện Thân (1) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (9) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (8) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (7) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (6) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (5) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (4) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (3) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (2) 08/05/2018

Trở Lại Ma Thành (1) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (10) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (9) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (8) 08/05/2018

Ừng Ma Giới (7) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (6) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (5) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (4) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (3) 08/05/2018

Rừng Ma Giới (2) 08/05/2018

Vưu Hi Và Đỗ Phỉ Phỉ (3) 08/05/2018

Vưu Hi Và Đỗ Phỉ Phỉ (2) 08/05/2018

Vưu Hi Và Đỗ Phỉ Phỉ (1) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Thế (8) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Thế (7) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Sắc (6) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Sắc (5) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Sắc (4) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Sắc (3) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Sắc (2) 08/05/2018

Nam Nhân Tuyệt Sắc (1) 08/05/2018

Hội Đấu Giá, Khiêu Khích (7) 08/05/2018

Hội Đấu Giá, Khiêu Khích (6) 08/05/2018

Hội Đấu Giá, Khiêu Khích (5) 08/05/2018

Hội Đấu Giá, Khiêu Khích (4) 08/05/2018

Hội Đấu Giá, Khiêu Khích (3) 08/05/2018

Hội Đấu Giá, Khiêu Khích (2) 08/05/2018

Hội Đấu Giá, Khiêu Khích (1) 08/05/2018

Đột Phá (14) 08/05/2018

Đột Phá (13) 08/05/2018

Đột Phá (12) 08/05/2018

Đột Phá (11) 08/05/2018

Đột Phá (10) 08/05/2018

Đột Phá (9) 08/05/2018

Đột Phá (8) 08/05/2018

Đột Phá (7) 08/05/2018

Đột Phá (6) 08/05/2018

Đột Phá (5) 08/05/2018

Đột Phá (4) 08/05/2018

Đột Phá (1) 08/05/2018

Đột Phá (3) 08/05/2018

Đột Phá (2) 08/05/2018

Ma Giới (13) 08/05/2018

Ma Giới (12) 08/05/2018

Ma Giới (11) 08/05/2018

Ma Giới (10) 08/05/2018

Ma Giới (9) 08/05/2018

Ma Giới (8) 08/05/2018

Ma Giới (7) 08/05/2018

Ma Giới (6) 08/05/2018

Ma Giới (5) 08/05/2018

Ma Giới (4) 08/05/2018

Ma Giới (3) 08/05/2018

Ma Giới (2) 08/05/2018

Ma Giới (1) 08/05/2018

Lăn Tới Gặp Ta (2) 08/05/2018

Lăn Tới Gặp Ta (1) 08/05/2018

Gặp Lại Bạn Cũ (3) 08/05/2018

Gặp Lại Bạn Cũ (2) 08/05/2018

Gặp Lại Bạn Cũ (1) 08/05/2018

Nàng Là Nữ Nhi Của Hắn (3) 08/05/2018

Nàng Là Nữ Nhi Của Hắn (2) 08/05/2018

Nàng Là Nữ Nhi Của Hắn (1) 08/05/2018

Ai Mới Là Phản Đồ (5) 08/05/2018

Ai Mới Là Phản Đồ (4) 08/05/2018

Ai Mới Là Phản Đồ (3) 08/05/2018

Ai Mới Là Phản Đồ (2) 08/05/2018

Ai Mới Là Phản Đồ (1) 08/05/2018

Vu Oan Hãm Hại (5) 08/05/2018

Vu Oan Hãm Hại (4) 08/05/2018

Vu Oan Hãm Hại (3) 08/05/2018

Vu Oan Hãm Hại (2) 08/05/2018

Vu Oan Hãm Hại (1) 08/05/2018

Tính Sổ (15) 08/05/2018

Tính Sổ (14) 08/05/2018

Tính Sổ (13) 08/05/2018

Tính Sổ (12) 08/05/2018

Tính Sổ (11) 08/05/2018

Tính Sổ (10) 08/05/2018

Tính Sổ (9) 08/05/2018

Tính Sổ (8) 08/05/2018

Tính Sổ (7) 08/05/2018

Tính Sổ (6) 08/05/2018

Tính Sổ (5) 08/05/2018

Tính Sổ (4) 08/05/2018

Tính Sổ (3) 08/05/2018

Tính Sổ (2) 08/05/2018

Tính Sổ (1) 08/05/2018

Phủ Quận Chủ Xảy Ra Chuyện (5) 08/05/2018

Phủ Quận Chủ Xảy Ra Chuyện (4) 08/05/2018

Phủ Quận Chủ Xảy Ra Chuyện (3) 08/05/2018

Phủ Quận Chủ Xảy Ra Chuyện (2) 08/05/2018

Phủ Quận Chủ Xảy Ra Chuyện (1) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Giận (4) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Giận (3) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Giận (2) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Giận (1) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (15) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (14) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (13) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (12) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (11) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (10) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (9) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (8) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (7) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (6) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (5) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (4) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (3) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (2) 08/05/2018

Thần Vương Cao Cấp (1) 08/05/2018

Viện Trưởng Đại Nhân (3) 08/05/2018

Viện Trưởng Đại Nhân (2) 08/05/2018

Viện Trưởng Đại Nhân (1) 08/05/2018

Giết Sạch Tất Cả (4) 08/05/2018

Giết Sạch Tất Cả (3) 08/05/2018

Giết Sạch Tất Cả (2) 08/05/2018

Giết Sạch Tất Cả (1) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (15) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (14) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (13) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (12) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (11) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (10) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (9) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (8) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (7) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (6) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (5) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (4) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (3) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (2) 08/05/2018

Thư Mời Của Tôn Giả Áo Xám (1) 08/05/2018

Lăng Thiên Hối Hận (4) 08/05/2018

Lăng Thiên Hối Hận (3) 08/05/2018

Lăng Thiên Hối Hận (2) 08/05/2018

Lăng Thiên Hối Hận (1) 08/05/2018

Gặp Nạn (15) 08/05/2018

Gặp Nạn (14) 08/05/2018

Gặp Nạn (13) 08/05/2018

Gặp Nạn (12) 08/05/2018

Gặp Nạn (11) 08/05/2018

Gặp Nạn (10) 08/05/2018

Gặp Nạn (9) 08/05/2018

Gặp Nạn (8) 08/05/2018

Gặp Nạn (7) 08/05/2018

Gặp Nạn (6) 08/05/2018

Gặp Nạn (5) 08/05/2018

Gặp Nạn (4) 08/05/2018

Gặp Nạn (3) 08/05/2018

Gặp Nạn (2) 08/05/2018

Gặp Nạn (1) 08/05/2018

Mới Vào Lăng Mộ, Nguy Cơ (7) 08/05/2018

Mới Vào Lăng Mộ, Nguy Cơ (6) 08/05/2018

Mới Vào Lăng Mộ, Nguy Cơ (5) 08/05/2018

Mới Vào Lăng Mộ, Nguy Cơ (4) 08/05/2018

Mới Vào Lăng Mộ, Nguy Cơ (3) 08/05/2018

Mới Vào Lăng Mộ, Nguy Cơ (2) 08/05/2018

Mới Vào Lăng Mộ, Nguy Cơ (1) 08/05/2018

Thọc Gậy Bánh Xe (5) 08/05/2018

Thọc Gậy Bánh Xe (4) 08/05/2018

Thọc Gậy Bánh Xe (3) 08/05/2018

Thọc Gậy Bánh Xe (2) 08/05/2018

Thọc Gậy Bánh Xe (1) 08/05/2018

Lần Nữa Đột Phá (6) 08/05/2018

Lần Nữa Đột Phá (5) 08/05/2018

Lần Nữa Đột Phá (4) 08/05/2018

Lần Nữa Đột Phá (3) 08/05/2018

Lần Nữa Đột Phá (2) 08/05/2018

Lần Nữa Đột Phá (1) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (10) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (9) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (8) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (7) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (6) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (5) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (4) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (3) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (2) 08/05/2018

Hội Đấu Giá Đan Dược (1) 08/05/2018

Hỏa Phượng Trở Về (5) 08/05/2018

Hỏa Phượng Trở Về (4) 08/05/2018

Hỏa Phượng Trở Về (3) 08/05/2018

Hỏa Phượng Trở Về (2) 08/05/2018

Hỏa Phượng Trở Về (1) 08/05/2018

Đất Phong (7) 08/05/2018

Đất Phong (6) 08/05/2018

Đất Phong (5) 08/05/2018

Đất Phong (4) 08/05/2018

Đất Phong (3) 08/05/2018

Đất Phong (2) 08/05/2018

Đất Phong (1) 08/05/2018

Khiêu Chiến (6) 08/05/2018

Tiểu Hoàng Nhi Rời Đi (6) 08/05/2018

Tiểu Hoàng Nhi Rời Đi (5) 08/05/2018

Tiểu Hoàng Nhi Rời Đi (4) 08/05/2018

Tiểu Hoàng Nhi Rời Đi (3) 08/05/2018

Tiểu Hoàng Nhi Rời Đi (2) 08/05/2018

Tiểu Hoàng Nhi Rời Đi (1) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (8) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (7) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (6) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (5) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (4) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (3) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (2) 08/05/2018

Khiếp Sợ! (1) 08/05/2018

Hãm Hại (6) 08/05/2018

Hãm Hại (5) 08/05/2018

Hãm Hại (4) 08/05/2018

Hãm Hại (3) 08/05/2018

Hãm Hại (2) 08/05/2018

Hãm Hại (1) 08/05/2018

Thần Tướng Trung Cấp (7) 08/05/2018

Thần Tướng Trung Cấp (6) 08/05/2018

Thần Tướng Trung Cấp (5) 08/05/2018

Thần Tướng Trung Cấp (4) 08/05/2018

Thần Tướng Trung Cấp (3) 08/05/2018

Thần Tướng Trung Cấp (2) 08/05/2018

Thần Tướng Trung Cấp (1) 08/05/2018

Báo Danh, Khảo Thí Nhập Học (7) 08/05/2018

Báo Danh, Khảo Thí Nhập Học (6) 08/05/2018

Báo Danh, Khảo Thí Nhập Học (5) 08/05/2018

Báo Danh, Khảo Thí Nhập Học (4) 08/05/2018

Báo Danh, Khảo Thí Nhập Học (3) 08/05/2018

Báo Danh, Khảo Thí Nhập Học (2) 08/05/2018

Báo Danh, Khảo Thí Nhập Học (1) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (8) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (7) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (6) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (5) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (4) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (3) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (2) 08/05/2018

Thu Hoạch Lớn (1) 08/05/2018

Trứng Ma Thú (6) 08/05/2018

Trứng Ma Thú (5) 08/05/2018

Trứng Ma Thú (4) 08/05/2018

Trứng Ma Thú (3) 08/05/2018

Trứng Ma Thú (2) 08/05/2018

Trứng Ma Thú (1) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (8) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (7) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (6) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (5) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (4) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (3) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (2) 08/05/2018

Kết Thúc, Bắt Đầu (1) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (10) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (9) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (8) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (7) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (6) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (5) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (4) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (3) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (2) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân (1) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bắc Quân Xuất Hiện (6) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bắc Quân Xuất Hiện (5) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bắc Quân Xuất Hiện (4) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bắc Quân Xuất Hiện (3) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bắc Quân Xuất Hiện (2) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bắc Quân Xuất Hiện (1) 08/05/2018

Chương 1057 08/05/2018

Rời Đi, Trở Về (5) 08/05/2018

Rời Đi, Trở Về (4) 08/05/2018

Rời Đi, Trở Về (3) 08/05/2018

Rời Đi, Trở Về (2) 08/05/2018

Rời Đi, Trở Về (1) 08/05/2018

Đột Phá Vô Thượng (5) 08/05/2018

Đột Phá Vô Thượng (4) 08/05/2018

Đột Phá Vô Thượng (3) 08/05/2018

Đột Phá Vô Thượng (2) 08/05/2018

Đột Phá Vô Thượng (1) 08/05/2018

Biển Lửa Luyện Ngục, Phượng Kinh Thiên (7) 08/05/2018

Biển Lửa Luyện Ngục, Phượng Kinh Thiên (6) 08/05/2018

Biển Lửa Luyện Ngục, Phượng Kinh Thiên (5) 08/05/2018

Biển Lửa Luyện Ngục, Phượng Kinh Thiên (4) 08/05/2018

Biển Lửa Luyện Ngục, Phượng Kinh Thiên (3) 08/05/2018

Biển Lửa Luyện Ngục, Phượng Kinh Thiên (2) 08/05/2018

Biển Lửa Luyện Ngục, Phượng Kinh Thiên (1) 08/05/2018

Đan Thư? (7) 08/05/2018

Đan Thư? (6) 08/05/2018

Đan Thư? (5) 08/05/2018

Đan Thư? (4) 08/05/2018

Đan Thư? (3) 08/05/2018

Đan Thư? (2) 08/05/2018

Đan Thư? (1) 08/05/2018

Thu Người Hầu Mới (6) 08/05/2018

Thu Người Hầu Mới (5) 08/05/2018

Thu Người Hầu Mới (4) 08/05/2018

Thu Người Hầu Mới (3) 08/05/2018

Thu Người Hầu Mới (2) 08/05/2018

Thu Người Hầu Mới (1) 08/05/2018

Gánh Nặng? Khiếp Sợ! (6) 08/05/2018

Gánh Nặng? Khiếp Sợ! (5) 08/05/2018

Gánh Nặng? Khiếp Sợ! (4) 08/05/2018

Gánh Nặng? Khiếp Sợ! (3) 08/05/2018

Gánh Nặng? Khiếp Sợ! (2) 08/05/2018

Gánh Nặng? Khiếp Sợ! (1) 08/05/2018

Cửa Luyện Ngục (5) 08/05/2018

Cửa Luyện Ngục (4) 08/05/2018

Cửa Luyện Ngục (3) 08/05/2018

Cửa Luyện Ngục (2) 08/05/2018

Cửa Luyện Ngục (1) 08/05/2018

Tề Tụ Một Đường (7) 08/05/2018

Tề Tụ Một Đường (6) 08/05/2018

Tề Tụ Một Đường (5) 08/05/2018

Tề Tụ Một Đường (4) 08/05/2018

Tề Tụ Một Đường (3) 08/05/2018

Tề Tụ Một Đường (2) 08/05/2018

Tề Tụ Một Đường (1) 08/05/2018

Gặp Nhau (6) 08/05/2018

Gặp Nhau (5) 08/05/2018

Gặp Nhau (4) 08/05/2018

Gặp Nhau (3) 08/05/2018

Gặp Nhau (2) 08/05/2018

Gặp Nhau (1) 08/05/2018

Tử Thiên Cảnh Gặp Nguy (3) 08/05/2018

Tử Thiên Cảnh Gặp Nguy (2) 08/05/2018

Tử Thiên Cảnh Gặp Nguy (1) 08/05/2018

Người Yêu Nàng Nhất Là Hắn (6) 08/05/2018

Người Yêu Nàng Nhất Là Hắn (5) 08/05/2018

Người Yêu Nàng Nhất Là Hắn (4) 08/05/2018

Người Yêu Nàng Nhất Là Hắn (3) 08/05/2018

Người Yêu Nàng Nhất Là Hắn (2) 08/05/2018

Người Yêu Nàng Nhất Là Hắn (1) 08/05/2018

Đan Dược Đỉnh Thiên Giai (6) 08/05/2018

Đan Dược Đỉnh Thiên Giai (5) 08/05/2018

Đan Dược Đỉnh Thiên Giai (4) 08/05/2018

Đan Dược Đỉnh Thiên Giai (3) 08/05/2018

Đan Dược Đỉnh Thiên Giai (2) 08/05/2018

Đan Dược Đỉnh Thiên Giai (1) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Linh Nguyên (7) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Linh Nguyên (6) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Linh Nguyên (5) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Linh Nguyên (4) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Linh Nguyên (3) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Linh Nguyên (2) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Linh Nguyên (1) 08/05/2018

Trở Về (8) 08/05/2018

Trở Về (7) 08/05/2018

Trở Về (6) 08/05/2018

Trở Về (5) 08/05/2018

Trở Về (4) 08/05/2018

Trở Về (3) 08/05/2018

Trở Về (2) 08/05/2018

Trở Về (1) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (10) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (9) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (8) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (7) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (6) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (5) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (4) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (3) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (2) 08/05/2018

Một Nhà Đoàn Tụ (1) 08/05/2018

Chương 959 08/05/2018

Đi Hạ Gia (8) 08/05/2018

Đi Hạ Gia (7) 08/05/2018

Đi Hạ Gia (6) 08/05/2018

Đi Hạ Gia (5) 08/05/2018

Đi Hạ Gia (4) 08/05/2018

Đi Hạ Gia (3) 08/05/2018

Đi Hạ Gia (2) 08/05/2018

Đi Hạ Gia (1) 08/05/2018

Ngươi Là Mộ Như Nguyệt (7) 08/05/2018

Ngươi Là Mộ Như Nguyệt (6) 08/05/2018

Ngươi Là Mộ Như Nguyệt (5) 08/05/2018

Ngươi Là Mộ Như Nguyệt (4) 08/05/2018

Ngươi Là Mộ Như Nguyệt (3) 08/05/2018

Ngươi Là Mộ Như Nguyệt (2) 08/05/2018

Ngươi Là Mộ Như Nguyệt (1) 08/05/2018

Hiểu Lầm (9) 08/05/2018

Hiểu Lầm (8) 08/05/2018

Hiểu Lầm (7) 08/05/2018

Hiểu Lầm (6) 08/05/2018

Hiểu Lầm (5) 08/05/2018

Hiểu Lầm (4) 08/05/2018

Hiểu Lầm (3) 08/05/2018

Hiểu Lầm (2) 08/05/2018

Hiểu Lầm (1) 08/05/2018

Các Thế Lực Lớn Tới Cửa (8) 08/05/2018

Các Thế Lực Lớn Tới Cửa (7) 08/05/2018

Các Thế Lực Lớn Tới Cửa (6) 08/05/2018

Các Thế Lực Lớn Tới Cửa (5) 08/05/2018

Các Thế Lực Lớn Tới Cửa (4) 08/05/2018

Các Thế Lực Lớn Tới Cửa (3) 08/05/2018

Không Biết Nhìn Người (5) 08/05/2018

Không Biết Nhìn Người (4) 08/05/2018

Không Biết Nhìn Người (3) 08/05/2018

Không Biết Nhìn Người (2) 08/05/2018

Không Biết Nhìn Người (1) 08/05/2018

Trung Hoa, Mộ Gia Gặp Nguy (5) 08/05/2018

Trung Hoa, Mộ Gia Gặp Nguy (4) 08/05/2018

Trung Hoa, Mộ Gia Gặp Nguy (3) 08/05/2018

Trung Hoa, Mộ Gia Gặp Nguy (2) 08/05/2018

Trung Hoa, Mộ Gia Gặp Nguy (1) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Si Tình (4) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Si Tình (3) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Si Tình (2) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Si Tình (1) 08/05/2018

Bắc Quân Đau (6) 08/05/2018

Bắc Quân Đau (5) 08/05/2018

Bắc Quân Đau (4) 08/05/2018

Bắc Quân Đau (3) 08/05/2018

Bắc Quân Đau (2) 08/05/2018

Bắc Quân Đau (1) 08/05/2018

Hậu Quả Khi Phản Bội (2) 08/05/2018

Hậu Quả Khi Phản Bội (1) 08/05/2018

Gặp Lại Bắc Quân (6) 08/05/2018

Gặp Lại Bắc Quân (5) 08/05/2018

Gặp Lại Bắc Quân (4) 08/05/2018

Gặp Lại Bắc Quân (3) 08/05/2018

Gặp Lại Bắc Quân (2) 08/05/2018

Gặp Lại Bắc Quân (1) 08/05/2018

Huynh Đệ Tranh Chấp (6) 08/05/2018

Huynh Đệ Tranh Chấp (5) 08/05/2018

Huynh Đệ Tranh Chấp (4) 08/05/2018

Huynh Đệ Tranh Chấp (3) 08/05/2018

Huynh Đệ Tranh Chấp (2) 08/05/2018

Huynh Đệ Tranh Chấp (1) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Chân Nguyên (7) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Chân Nguyên (6) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Chân Nguyên (5) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Chân Nguyên (4) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Chân Nguyên (3) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Chân Nguyên (2) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Chân Nguyên (1) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (8) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (7) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (6) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (5) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (4) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (3) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (2) 08/05/2018

Vạch Trần Thân Phận (1) 08/05/2018

Khiếu Nguyệt Và Tiểu Bạch Mất Tích (7) 08/05/2018

Khiếu Nguyệt Và Tiểu Bạch Mất Tích (6) 08/05/2018

Khiếu Nguyệt Và Tiểu Bạch Mất Tích (5) 08/05/2018

Khiếu Nguyệt Và Tiểu Bạch Mất Tích (4) 08/05/2018

Khiếu Nguyệt Và Tiểu Bạch Mất Tích (3) 08/05/2018

Khiếu Nguyệt Và Tiểu Bạch Mất Tích (2) 08/05/2018

Khiếu Nguyệt Và Tiểu Bạch Mất Tích (1) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (9) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (8) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (7) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (6) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (4) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (3) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (2) 08/05/2018

Người Thân Gặp Nhau (1) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (8) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (7) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (6) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (5) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (4) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (3) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (2) 08/05/2018

Kết Thúc, Rời Đi (1) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (14) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (13) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (12) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (11) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (10) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (9) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (8) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (7) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (6) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (5) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (4) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (3) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (2) 08/05/2018

Thiên Giai Trung Cấp, Phu Thê Gặp Nhau (1) 08/05/2018

Tỷ Thí Tinh Thần Lực (7) 08/05/2018

Tỷ Thí Tinh Thần Lực (6) 08/05/2018

Tỷ Thí Tinh Thần Lực (4) 08/05/2018

Tỷ Thí Tinh Thần Lực (3) 08/05/2018

Tỷ Thí Tinh Thần Lực (2) 08/05/2018

Tỷ Thí Tinh Thần Lực (1) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (10) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (9) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (8) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (7) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (6) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (5) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (4) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (3) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (2) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xuất Hiện (1) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (10) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (9) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (8) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (7) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (6) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (5) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (4) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (3) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (2) 08/05/2018

Một Kiếm Kinh Người (1) 08/05/2018

Ước Chiến (9) 08/05/2018

Ước Chiến (8) 08/05/2018

Ước Chiến (7) 08/05/2018

Ước Chiến (6) 08/05/2018

Ước Chiến (5) 08/05/2018

Ước Chiến (4) 08/05/2018

Ước Chiến (3) 08/05/2018

Ước Chiến (2) 08/05/2018

Ước Chiến (1) 08/05/2018

Thân Thể Của Thư Ninh (4) 08/05/2018

Thân Thể Của Thư Ninh (3) 08/05/2018

Thân Thể Của Thư Ninh (2) 08/05/2018

Thân Thể Của Thư Ninh (1) 08/05/2018

Ám Dạ Chi Sâm (5) 08/05/2018

Ám Dạ Chi Sâm (4) 08/05/2018

Ám Dạ Chi Sâm (3) 08/05/2018

Ám Dạ Chi Sâm (2) 08/05/2018

Ám Dạ Chi Sâm (1) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (10) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (9) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (8) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (7) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (6) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (5) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (4) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (3) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (2) 08/05/2018

Tiểu Đội Phế Vật (1) 08/05/2018

Thắng Lợi (8) 08/05/2018

Thắng Lợi (7) 08/05/2018

Thắng Lợi (6) 08/05/2018

Thắng Lợi (5) 08/05/2018

Thắng Lợi (4) 08/05/2018

Thắng Lợi (3) 08/05/2018

Thắng Lợi (2) 08/05/2018

Thắng Lợi (1) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (9) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (8) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (7) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (6) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (5) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (4) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (3) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (2) 08/05/2018

Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa (1) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (11) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (10) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (9) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (8) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (7) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (6) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (5) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (4) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (3) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (2) 08/05/2018

Huynh Đệ Gặp Nhau Không Quen Biết (1) 08/05/2018

Thân Thế Thánh Nguyệt Phu Nhân (5) 08/05/2018

Thân Thế Thánh Nguyệt Phu Nhân (4) 08/05/2018

Thân Thế Thánh Nguyệt Phu Nhân (3) 08/05/2018

Thân Thế Thánh Nguyệt Phu Nhân (2) 08/05/2018

Thân Thế Thánh Nguyệt Phu Nhân (1) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (16) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (15) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (14) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (13) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (12) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (11) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (10) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (9) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (8) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (7) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (6) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (5) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (4) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (3) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (2) 08/05/2018

Tử Phượng Chết, Hồn Phi Phách Tán (1) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (8) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (7) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (6) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (5) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (4) 08/05/2018

Ngàn Năm Tình Thâm (6) 08/05/2018

Ngàn Năm Tình Thâm (5) 08/05/2018

Ngàn Năm Tình Thâm (4) 08/05/2018

Ngàn Năm Tình Thâm (3) 08/05/2018

Ngàn Năm Tình Thâm (2) 08/05/2018

Ngàn Năm Tình Thâm (1) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (11) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (10) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (9) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (8) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (7) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (6) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (5) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (4) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (3) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (2) 08/05/2018

Nguy Cơ, Bạch Trạch (1) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (8) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (7) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (6) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (5) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (4) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (3) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (2) 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu, Đan Tháp Bị Khinh Bỉ (1) 08/05/2018

Cứu Trị (11) 08/05/2018

Cứu Trị (10) 08/05/2018

Cứu Trị (9) 08/05/2018

Cứu Trị (8) 08/05/2018

Cứu Trị (7) 08/05/2018

Cứu Trị (6) 08/05/2018

Cứu Trị (5) 08/05/2018

Cứu Trị (4) 08/05/2018

Cứu Trị (3) 08/05/2018

Cứu Trị (2) 08/05/2018

Cứu Trị (1) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (17) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (16) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (15) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (14) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (13) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (12) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (11) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (10) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (9) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (8) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (7) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (6) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (5) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (4) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (3) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (2) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh Nguy Cơ (1) 08/05/2018

Rời Đi (6) 08/05/2018

Rời Đi (5) 08/05/2018

Rời Đi (4) 08/05/2018

Rời Đi (3) 08/05/2018

Rời Đi (2) 08/05/2018

Rời Đi (1) 08/05/2018

Gặp Lại (6) 08/05/2018

Gặp Lại (5) 08/05/2018

Gặp Lại (4) 08/05/2018

Gặp Lại (3) 08/05/2018

Gặp Lại (2) 08/05/2018

Gặp Lại (1) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (11) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (10) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (9) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (8) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (7) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (6) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (5) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (4) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (3) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (2) 08/05/2018

Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp (1) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (9) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (8) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (7) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (6) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (5) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (4) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (3) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (2) 08/05/2018

Đột Phá Cảnh Giới Địa Nguyên (1) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (10) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (9) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (8) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (7) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (6) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (5) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (4) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (3) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (2) 08/05/2018

Đưa Nữ Nhân Cho Dạ Vô Trần (1) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (10) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (9) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (8) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (7) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (6) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (5) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (4) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người? (3) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người (2) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Xấu Không Thể Gặp Người (1) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (10) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (9) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (8) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (7) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (6) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (5) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (4) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (3) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (2) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất (1) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (13) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (12) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (11) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (10) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (9) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (8) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (7) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (6) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (5) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (4) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (3) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (2) 08/05/2018

Xuất Phát Đến Âu Dương Gia (1) 08/05/2018

Tử Nhược Cô Cô (5) 08/05/2018

Tử Nhược Cô Cô (4) 08/05/2018

Tử Nhược Cô Cô (3) 08/05/2018

Tử Nhược Cô Cô (2) 08/05/2018

Tử Nhược Cô Cô (1) 08/05/2018

Sao Nàng Không Lau Giúp Ta (5) 08/05/2018

Sao Nàng Không Lau Giúp Ta (4) 08/05/2018

Sao Nàng Không Lau Giúp Ta (3) 08/05/2018

Sao Nàng Không Lau Giúp Ta (2) 08/05/2018

Sao Nàng Không Lau Giúp Ta (1) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Ghen (6) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Ghen (5) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Ghen (4) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Ghen (3) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Ghen (2) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Ghen (1) 08/05/2018

Khế Ước Sinh Tử, Đồng Sinh Công Tử (5) 08/05/2018

Khế Ước Sinh Tử, Đồng Sinh Công Tử (4) 08/05/2018

Khế Ước Sinh Tử, Đồng Sinh Công Tử (3) 08/05/2018

Khế Ước Sinh Tử, Đồng Sinh Công Tử (2) 08/05/2018

Khế Ước Sinh Tử, Đồng Sinh Công Tử (1) 08/05/2018

Quỷ Vương Trở Về (6) 08/05/2018

Quỷ Vương Trở Về (5) 08/05/2018

Quỷ Vương Trở Về (4) 08/05/2018

Quỷ Vương Trở Về (3) 08/05/2018

Quỷ Vương Trở Về (2) 08/05/2018

Quỷ Vương Trở Về (1) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Vô Sỉ (6) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Vô Sỉ (5) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Vô Sỉ (4) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Vô Sỉ (3) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Vô Sỉ (2) 08/05/2018

Đông Phương Tuấn Vô Sỉ (1) 08/05/2018

Quỷ Vương Dạ Vô Trần (6) 08/05/2018

Quỷ Vương Dạ Vô Trần (5) 08/05/2018

Quỷ Vương Dạ Vô Trần (4) 08/05/2018

Quỷ Vương Dạ Vô Trần (3) 08/05/2018

Quỷ Vương Dạ Vô Trần (2) 08/05/2018

Quỷ Vương Dạ Vô Trần (1) 08/05/2018

Âu Dương Gia Đến Xin Giúp Đỡ (6) 08/05/2018

Âu Dương Gia Đến Xin Giúp Đỡ (5) 08/05/2018

Âu Dương Gia Đến Xin Giúp Đỡ (4) 08/05/2018

Âu Dương Gia Đến Xin Giúp Đỡ (3) 08/05/2018

Âu Dương Gia Đến Xin Giúp Đỡ (2) 08/05/2018

Âu Dương Gia Đến Xin Giúp Đỡ (1) 08/05/2018

Yến Hội Phong Ba (4) 08/05/2018

Yến Hội Phong Ba (3) 08/05/2018

Yến Hội Phong Ba (2) 08/05/2018

Yến Hội Phong Ba (1) 08/05/2018

Tiểu Thụ Mỹ Thiếu Niên Mặc Khê (3) 08/05/2018

Tiểu Thụ Mỹ Thiếu Niên Mặc Khê (2) 08/05/2018

Tiểu Thụ Mỹ Thiếu Niên Mặc Khê (1) 08/05/2018

Dịch Thiếu Thần Ôn Nhuận Như Ngọc (6) 08/05/2018

Dịch Thiếu Thần Ôn Nhuận Như Ngọc (5) 08/05/2018

Dịch Thiếu Thần Ôn Nhuận Như Ngọc (4) 08/05/2018

Dịch Thiếu Thần Ôn Nhuận Như Ngọc (3) 08/05/2018

Dịch Thiếu Thần Ôn Nhuận Như Ngọc (2) 08/05/2018

Dịch Thiếu Thần Ôn Nhuận Như Ngọc (1) 08/05/2018

Truy Tìm Bước Chân Ngươi (5) 08/05/2018

Truy Tìm Bước Chân Ngươi (4) 08/05/2018

Truy Tìm Bước Chân Ngươi (3) 08/05/2018

Ruy Tìm Bước Chân Ngươi (2) 08/05/2018

Truy Tìm Bước Chân Ngươi (1) 08/05/2018

Cường Địch Tới Cửa (5) 08/05/2018

Cường Địch Tới Cửa (4) 08/05/2018

Cường Địch Tới Cửa (3) 08/05/2018

Cường Địch Tới Cửa (2) 08/05/2018

Cường Địch Tới Cửa (1) 08/05/2018

Đại Hội Tiên Y (5) 08/05/2018

Đại Hội Tiên Y (4) 08/05/2018

Đại Hội Tiên Y (3) 08/05/2018

Đại Hội Tiên Y (2) 08/05/2018

Đại Hội Tiên Y (1) 08/05/2018

Trở Lại Trung Châu (5) 08/05/2018

Trở Lại Trung Châu (4) 08/05/2018

Trở Lại Trung Châu (3) 08/05/2018

Trở Lại Trung Châu (2) 08/05/2018

Trở Lại Trung Châu (1) 08/05/2018

Thẳng Thắn (10) 08/05/2018

Thẳng Thắn (9) 08/05/2018

Thẳng Thắn (8) 08/05/2018

Thẳng Thắn (7) 08/05/2018

Thẳng Thắn (6) 08/05/2018

Thẳng Thắn (5) 08/05/2018

Thẳng Thắn (4) 08/05/2018

Thẳng Thắn (3) 08/05/2018

Thẳng Thắn (2) 08/05/2018

Thẳng Thắn (1) 08/05/2018

Trở Về Thánh Cảnh (3) 08/05/2018

Trở Về Thánh Cảnh (2) 08/05/2018

Trở Về Thánh Cảnh (1) 08/05/2018

Một Nhà Ba Người (4.4) 08/05/2018

Một Nhà Ba Người (4.3) 08/05/2018

Một Nhà Ba Người (4.2) 08/05/2018

Một Nhà Ba Người (4) 08/05/2018

Một Nhà Ba Người (3) 08/05/2018

Một Nhà Ba Người (2) 08/05/2018

Một Nhà Ba Người (1) 08/05/2018

Mẫu Tử Nhận Nhau (6) 08/05/2018

Mẫu Tử Nhận Nhau (5) 08/05/2018

Mẫu Tử Nhận Nhau (4) 08/05/2018

Mẫu Tử Nhận Nhau (3) 08/05/2018

Mẫu Tử Nhận Nhau (2) 08/05/2018

Mẫu Tử Nhận Nhau (1) 08/05/2018

Uy Hiếp (5) 08/05/2018

Uy Hiếp (4) 08/05/2018

Uy Hiếp (3) 08/05/2018

Uy Hiếp (2) 08/05/2018

Uy Hiếp (1) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (10) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (9) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (8) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (7) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (6) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (5) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (4) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (3) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (2) 08/05/2018

Âm Mưu Bại Lộ (1) 08/05/2018

Âm Mưu Của Tiêu Gia (4) 08/05/2018

Âm Mưu Của Tiêu Gia (3) 08/05/2018

Âm Mưu Của Tiêu Gia (2) 08/05/2018

Âm Mưu Của Tiêu Gia (1) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh (5) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh (4) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh (3) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh (2) 08/05/2018

Tiêu Phong Và Diêu Vân Thanh (1) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (8) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (7) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (6) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (5) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (4) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (3) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (2) 08/05/2018

Bước Đầu Xây Dựng Thế Lực (1) 08/05/2018

Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp (6) 08/05/2018

Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp (5) 08/05/2018

Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp (4) 08/05/2018

Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp (3) 08/05/2018

Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp (2) 08/05/2018

Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp (1) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (9) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (8) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (7) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (6) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (5) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (4) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (3) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (2) 08/05/2018

Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi (1) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (9) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (8) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (6) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (5) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (4) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (3) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (2) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Lại (1) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú Cao Cấp (6) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú Cao Cấp (5) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú Cao Cấp (4) 08/05/2018

Đột Phá Bẩm Sinh Cao Cấp (3) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú Cao Cấp (2) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú Cao Cấp (1) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (8) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (7) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (6) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (5) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (4) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (3) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (2) 08/05/2018

Ai Mới Là Nguyệt Tôn Chân Chính? (1) 08/05/2018

Bức Hôn (4) 08/05/2018

Bức Hôn (3) 08/05/2018

Bức Hôn (2) 08/05/2018

Bức Hôn (1) 08/05/2018

Lam Nguyệt Đê Tiện Vô Sỉ (6) 08/05/2018

Lam Nguyệt Đê Tiện Vô Sỉ (5) 08/05/2018

Lam Nguyệt Đê Tiện Vô Sỉ (4) 08/05/2018

Lam Nguyệt Vô Sỉ Đê Tiện (3) 08/05/2018

Lam Nguyệt Đê Tiện Vô Sỉ (2) 08/05/2018

Lam Nguyệt Đê Tiện Vô Sỉ (1) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (8) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (7) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (6) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (5) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (4) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (3) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (2) 08/05/2018

Phượng Kinh Thiên Biến Hóa (1) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (8) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (7) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (6) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (5) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (4) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (3) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (2) 08/05/2018

Đột Phá Đan Dược Sư Phàm Giai Sơ Cấp (1) 08/05/2018

Không Muốn Chết Sẽ Không Phải Chết (3) 08/05/2018

Không Muốn Chết Sẽ Không Phải Chết (2) 08/05/2018

Không Muốn Chết Sẽ Không Phải Chết (1) 08/05/2018

Ai Là Thiên Tài? Ai Là Phế Vật? (5) 08/05/2018

Ai Là Thiên Tài? Ai Là Phế Vật? (4) 08/05/2018

Ai Là Thiên Tài? Ai Là Phế Vật? (3) 08/05/2018

Ai Là Thiên Tài? Ai Là Phế Vật? (2) 08/05/2018

Ai Là Thiên Tài? Ai Là Phế Vật? (1) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (8) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (7) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (6) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (5) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (4) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (3) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (2) 08/05/2018

Nam Nhân Của Ta, Ai Dám Đoạt? (1) 08/05/2018

Kết Cục Của Tiểu Tam (5) 08/05/2018

Kết Cục Của Tiểu Tam (4) 08/05/2018

Kết Cục Của Tiểu Tam (3) 08/05/2018

Kết Cục Của Tiểu Tam (2) 08/05/2018

Kết Cục Của Tiểu Tam (1) 08/05/2018

Chúng Ta Sinh Đứa Con Trai Đi (4) 08/05/2018

Chúng Ta Sinh Đứa Con Trai Đi (3) 08/05/2018

Chúng Ta Sinh Đứa Con Trai Đi (2) 08/05/2018

Chúng Ta Sinh Đứa Con Trai Đi (1) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (10) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (9) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (8) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (7) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (6) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (5) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (4) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (3) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (2) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Trở Về (1) 08/05/2018

Công Đạo? Công Đạo Gì? (2) 08/05/2018

Công Đạo? Công Đạo Gì? (1) 08/05/2018

Viện Trưởng Khiếp Sợ (6) 08/05/2018

Viện Trưởng Khiếp Sợ (5) 08/05/2018

Viện Trưởng Khiếp Sợ (4) 08/05/2018

Viện Trưởng Khiếp Sợ (3) 08/05/2018

Viện Trưởng Khiếp Sợ (2) 08/05/2018

Viện Trưởng Khiếp Sợ (1) 08/05/2018

Viêm Tẫn Khí Phách Trở Về (2) 08/05/2018

Viêm Tẫn Khí Phách Trở Về (1) 08/05/2018

Bọn Họ Khi Dễ Ta (2) 08/05/2018

Bọn Họ Đều Khi Dễ Ta (1) 08/05/2018

Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta (3) 08/05/2018

Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta (2) 08/05/2018

Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta (1) 08/05/2018

Thu Phục Thần Thú, Bế Quan Nửa Năm (4) 08/05/2018

Thu Phục Thần Thú, Bế Quan Nửa Năm (3) 08/05/2018

Thu Phục Thần Thú, Bế Quan Nửa Năm (2) 08/05/2018

Thu Phục Thần Thú, Bế Quan Nửa Năm (1) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (10) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (9) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (8) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (7) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (6) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (5) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (4) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (3) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (2) 08/05/2018

Tin Tức Của Dạ Vô Trần (1) 08/05/2018

Miệng Nàng Tương Đối Tiện (3) 08/05/2018

Miệng Nàng Tương Đối Tiện (2) 08/05/2018

Miệng Nàng Tương Đối Tiện (1) 08/05/2018

Triệu Khuynh Tuyết Ghen Ghét (3) 08/05/2018

Triệu Khuynh Tuyết Ghen Ghét (2) 08/05/2018

Triệu Khuynh Tuyết Ghen Ghét (1) 08/05/2018

Mẫu Thân! Mẫu Thân? (3) 08/05/2018

Mẫu Thân! Mẫu Thân? (2) 08/05/2018

Mẫu Thân! Mẫu Thân? (1) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (9) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (8) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (7) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (6) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (5) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (4) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (3) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (2) 08/05/2018

Học Phủ Khảo Hạch (1) 08/05/2018

Ta Là Lôi Phong (3) 08/05/2018

Ta Là Lôi Phong (2) 08/05/2018

Ta Là Lôi Phong (1) 08/05/2018

Truyền Thừa (6) 08/05/2018

Truyền Thừa (5) 08/05/2018

Truyền Thừa (4) 08/05/2018

Truyền Thừa (3) 08/05/2018

Truyền Thừa (2) 08/05/2018

Truyền Thừa (1) 08/05/2018

Vạn Người Một Lòng (3) 08/05/2018

Vạn Người Một Lòng (2) 08/05/2018

Vạn Người Một Lòng (1) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (3) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (2) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt Trở Về (1) 08/05/2018

Tiêu Gia Nguy Cơ (4) 08/05/2018

Tiêu Gia Nguy Cơ (3) 08/05/2018

Tiêu Gia Nguy Cơ (2) 08/05/2018

Tiêu Gia Nguy Cơ (1) 08/05/2018

Một Đời Một Kiếp Không Rời Không Bỏ (2) 08/05/2018

Một Đời Một Kiếp Không Rời Không Bỏ (1) 08/05/2018

Lão Tổ Phượng Gia (3) 08/05/2018

Lão Tổ Phượng Gia (2) 08/05/2018

Lão Tổ Phượng Gia (1) 08/05/2018

Thiên Phú Cùng Thiên Phú Quyết Đấu (3) 08/05/2018

Thiên Phú Cùng Thiên Phú Quyết Đấu (2) 08/05/2018

Thiên Phú Cùng Thiên Phú Quyết Đấu (1) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (10) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (9) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (8) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (7) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (6) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (5) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (4) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (3) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (2) 08/05/2018

Đột Phá Thiên Phú (1) 08/05/2018

Người Đứng Đầu Phượng Gia (5) 08/05/2018

Người Đứng Đầu Phượng Gia (4) 08/05/2018

Người Đứng Đầu Phượng Gia (3) 08/05/2018

Người Đứng Đầu Phượng Gia (2) 08/05/2018

Người Đứng Đầu Phượng Gia (1) 08/05/2018

Phong Ba Nổi Lên (7) 08/05/2018

Phong Ba Nổi Lên (6) 08/05/2018

Phong Ba Nổi Lên (5) 08/05/2018

Phong Ba Nổi Lên (4) 08/05/2018

Phong Ba Nổi Lên (3) 08/05/2018

Phong Ba Nổi Lên (2) 08/05/2018

Phong Ba Nổi Lên (1) 08/05/2018

Đêm Động Phòng Hoa Chúc (4) 08/05/2018

Đêm Động Phòng Hoa Chúc (3) 08/05/2018

Đêm Động Phòng Hoa Chúc (2) 08/05/2018

Đêm Động Phòng Hoa Chúc (1) 08/05/2018

Đại Hôn, Tứ Phương Đến Dự (5) 08/05/2018

Đại Hôn, Tứ Phương Đến Dự (4) 08/05/2018

Đại Hôn, Tứ Phương Đến Dự (3) 08/05/2018

Đại Hôn, Tứ Phương Tới Dự (2) 08/05/2018

Đại Hôn, Tứ Phương Tới Dự (1) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Nhau, Về Nhà (5) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Nhau, Về Nhà (4) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Nhau, Về Nhà (3) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Nhau, Về Nhà (2) 08/05/2018

Huynh Muội Gặp Nhau, Về Nhà (1) 08/05/2018

Không Thể Đoán Trước Tương Lai (5) 08/05/2018

Không Thể Đoán Trước Tương Lai (4) 08/05/2018

Không Thể Đoán Trước Tương Lai (3) 08/05/2018

Không Thể Đoán Trước Tương Lai (2) 08/05/2018

Không Thể Đoán Trước Tương Lai (1) 08/05/2018

Ta Có Thể Chữa Bệnh Cho Hắn (5) 08/05/2018

Ta Có Thể Chữa Bệnh Cho Hắn (4) 08/05/2018

Ta Có Thể Chữa Bệnh Cho Hắn (3) 08/05/2018

Ta Có Thể Chữa Bệnh Cho Hắn (2) 08/05/2018

Ta Có Thể Chữa Bệnh Cho Hắn (1) 08/05/2018

Đan Dược Sư Đỉnh Địa Đan (5) 08/05/2018

Đan Dược Sư Đỉnh Địa Giai (4) 08/05/2018

Đan Dược Sư Đỉnh Địa Giai (3) 08/05/2018

Đan Dược Sư Đỉnh Địa Giai (2) 08/05/2018

Đan Dược Sư Đỉnh Địa Giai (1) 08/05/2018

Đại Hội Dược Tông (5) 08/05/2018

Đại Hội Dược Tông (4) 08/05/2018

Đại Hội Dược Tông (3) 08/05/2018

Đại Hội Dược Tông (2) 08/05/2018

Đại Hội Dược Tông (1) 08/05/2018

Hắn Là Nam Nhân Của Ta (5) 08/05/2018

Hắn Là Nam Nhân Của Ta (4) 08/05/2018

Hắn Là Nam Nhân Của Ta (3) 08/05/2018

Hắn Là Nam Nhân Của Ta (2) 08/05/2018

Hắn Là Nam Nhân Của Ta (1) 08/05/2018

Đàn Ngân Lang (3) 08/05/2018

Đàn Ngân Lang (2) 08/05/2018

Đàn Ngân Lang (1) 08/05/2018

Rung Động Khác Thường (2) 08/05/2018

Rung Động Khác Thường (1) 08/05/2018

Ngươi Là Vô Trần, Đúng Không? (5) 08/05/2018

Ngươi Là Vô Trần, Đúng Không? (4) 08/05/2018

Ngươi Là Vô Trần, Đúng Không? (3) 08/05/2018

Ngươi Là Vô Trần, Đúng Không? (2) 08/05/2018

Ngươi Là Vô Trần, Đúng Không? (1) 08/05/2018

Tình Địch Sau Màn (5) 08/05/2018

Tình Địch Sau Màn (4) 08/05/2018

Tình Địch Sau Màn (3) 08/05/2018

Tình Địch Sau Màn (2) 08/05/2018

Tình Địch Sau Màn (1) 08/05/2018

Ca Ca Mất Tích (3) 08/05/2018

Ca Ca Mất Tích (2) 08/05/2018

Ca Ca Mất Tích (1) 08/05/2018

Khảo Nghiệm Huyết Mạch (3) 08/05/2018

Khảo Nghiệm Huyết Mạch (2) 08/05/2018

Khảo Nghiệm Huyết Mạch (1) 08/05/2018

Ngươi Rốt Cuộc Là Ai (6) 08/05/2018

Ngươi Rốt Cuộc Là Ai (5) 08/05/2018

Ngươi Rốt Cuộc Là Ai (4) 08/05/2018

Ngươi Rốt Cuộc Là Ai (3) 08/05/2018

Ngươi Rốt Cuộc Là Ai (2) 08/05/2018

Ngươi Rốt Cuộc Là Ai (1) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt, Nữ Nhân Của Ta (3) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt, Nữ Nhân Của Ta (2) 08/05/2018

Mộ Như Nguyệt, Nữ Nhân Của Ta (1) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (11) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (10) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (9) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (8) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (7) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (6) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (5) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (4) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (3) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (2) 08/05/2018

Nhận Tổ Quy Tông (1) 08/05/2018

Một Đôi Mắt Tím Khiến Người Ta Kinh Diễm (3) 08/05/2018

Một Đôi Mắt Tím Khiến Người Ta Kinh Diễm (2) 08/05/2018

Một Đôi Mắt Tím Khiến Người Ta Kinh Diễm (1) 08/05/2018

Ta Thành Quỷ Cũng Không Tha Cho Ngươi (2) 08/05/2018

Ta Thành Quỷ Cũng Không Tha Cho Ngươi (1) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (8) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (7) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (6) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (5) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (4) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (3) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (2) 08/05/2018

Mẹ Con Nhận Nhau (1) 08/05/2018

Môn Chủ Thánh Nữ Môn (2) 08/05/2018

Môn Chủ Thánh Nữ Môn (1) 08/05/2018

Lão Nhân Không Biết Xấu Hổ (3) 08/05/2018

Lão Nhân Không Biết Xấu Hổ (2) 08/05/2018

Lão Nhân Không Biết Xấu Hổ (1) 08/05/2018

Khiêu Chiến (5) 08/05/2018

Khiêu Chiến (4) 08/05/2018

Khiêu Chiến (3) 08/05/2018

Khiêu Chiến (2) 08/05/2018

Khiêu Chiến (1) 08/05/2018

Cao Cấp Địa Đan (4) 08/05/2018

Cao Cấp Địa Đan (3) 08/05/2018

Cao Cấp Địa Đan (2) 08/05/2018

Cao Cấp Đại Đan (1) 08/05/2018

Tiêu Mẫn Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (2) 08/05/2018

Tiêu Mẫn Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (1) 08/05/2018

Nữ Nhân Khuynh Tâm Quỷ Vương (5) 08/05/2018

Nữ Nhân Khuynh Tâm Quỷ Vương (4) 08/05/2018

Nữ Nhân Khuynh Tâm Quỷ Vương (3) 08/05/2018

Nữ Nhân Khuynh Tâm Quỷ Vương (2) 08/05/2018

Nữ Nhân Khuynh Tâm Quỷ Vương (1) 08/05/2018

Người Của Tiêu Gia, Thánh Cảnh (2) 08/05/2018

Người Của Tiêu Gia, Thánh Cảnh (1) 08/05/2018

Kết Cục Bi Thảm Của Mộ Y Tuyết (3) 08/05/2018

Kết Cục Bi Thảm Của Mộ Y Tuyết (2) 08/05/2018

Kết Cục Bi Thảm Của Mộ Y Tuyết (1) 08/05/2018

Mộ Gia Vô Sỉ Tới Cửa (2) 08/05/2018

Mộ Gia Vô Sỉ Tới Cửa (1) 08/05/2018

Chúng Ta Thành Thân Đi (3) 08/05/2018

Chúng Ta Thành Thân Đi (2) 08/05/2018

Chúng Ta Thành Thân Đi (1) 08/05/2018

Lửa Giận Của Dạ Vô Trần (3) 08/05/2018

Lửa Giận Của Dạ Vô Trần (2) 08/05/2018

Lửa Giận Của Dạ Vô Trần (1) 08/05/2018

Âm Mưu Của Điệp Y (2) 08/05/2018

Âm Mưu Của Điệp Y (1) 08/05/2018

Dạ Vô Trần Ôn Nhu, Mộ Như Nguyệt Động Tâm 08/05/2018

Cả Đời Chỉ Làm Ấm Giường Cho Một Mình Ngươi 08/05/2018

Ta Chờ Ngươi Cho Ta Một Lời Giải Thích 08/05/2018

Tử Nguyệt Hoàng Hối Hận 08/05/2018

Cường Giả Thánh Nữ Môn Chết 08/05/2018

Hắn Không Phải Ngốc Tử? 08/05/2018

Quỷ Vương Mới Là Người Che Giấu Sâu Nhất 08/05/2018

Cường Giả Thánh Nữ Môn 08/05/2018

Làm Nam Nhân, Nên Bảo Hộ Nữ Nhân Của Mình 08/05/2018

Trở Về Phượng Thành, Bệ Hạ Truyền Triệu 08/05/2018

Thánh Nguyệt Phu Nhân Kinh Hỉ (2) 08/05/2018

Thánh Nguyệt Phu Nhân Kinh Hỉ (1) 08/05/2018

Tỷ Muội Mộ Gia Bi Thảm 08/05/2018

Thầy Trò Gặp Nhau 08/05/2018

Dạ Vô Trần Tức Giận, Nhục Nhã Đối Thủ 08/05/2018

Sư Phụ Của Lăng Dạ, Dạ Vô Trần Ra Tay 08/05/2018

Hoàn Toàn Hỏng 08/05/2018

Ngươi Không Phải Đối Thủ Của Ta 08/05/2018

Ta Không Thích Nấp Sau Lưng Người Khác 08/05/2018

Ta Không Muốn Trốn Trong Chỗ Tối Nữa 08/05/2018

Gặp Người Tựa Như Đã Từng Quen Biết (6) 08/05/2018

Gặp Người Tựa Như Đã Từng Quen Biết (5) 08/05/2018

Gặp Người Tựa Như Đã Từng Quen Biết (4) 08/05/2018

Gặp Người Tựa Như Đã Từng Quen Biết (3) 08/05/2018

Gặp Người Tựa Như Đã Từng Quen Biết (2) 08/05/2018

Gặp Người Tựa Như Đã Từng Quen Biết (1) 08/05/2018

Có Dám Kiêu Ngạo Một Chút Hay Không 08/05/2018

Đột Phá 08/05/2018

Dạ Vô Trần Phúc Hắc 08/05/2018

Ngốc Tử Kia Có Gì Tốt (2) 08/05/2018

Ngốc Tử Kia Có Gì Tốt (1) 08/05/2018

Lần Nữa Tranh Tài (4) 08/05/2018

Lần Nữa Tranh Tài (3) 08/05/2018

Lần Nữa Tranh Tài (2) 08/05/2018

Lần Nữa Tranh Tài (1) 08/05/2018

Nam Nhân Hắc Bào Thần Bí 08/05/2018

Nàng Tuyệt Đối Không Phải Người 08/05/2018

So Đấu Tinh Thần Lực 08/05/2018

Thế Giới Này Thật Huyền Huyễn (3) 08/05/2018

Thế Giới Này Thật Huyền Huyễn (2) 08/05/2018

Thế Giới Này Thật Huyền Huyễn (1) 08/05/2018

Đan Hội 08/05/2018

Thánh Nguyệt Phu Nhân (4) 08/05/2018

Thánh Nguyệt Phu Nhân (3) 08/05/2018

Thánh Nguyệt Phu Nhân (2) 08/05/2018

Thánh Nguyệt Phu Nhân (1) 08/05/2018

Yêu Nghiệt Phượng Kinh Thiên (5) 08/05/2018

Yêu Nghiệt Phượng Kinh Thiên (4) 08/05/2018

Yêu Nghiệt Phượng Kinh Thiên (3) 08/05/2018

Yêu Nghiệt Phượng Kinh Thiên (2) 08/05/2018

Yêu Nghiệt Phượng Kinh Thiên (1) 08/05/2018

Thiệp Mời Tham Dự Đan Hội (2) 08/05/2018

Thiệp Mời Tham Dự Đan Hội (1) 08/05/2018

Ngươi Không Phải Người Có Thể Xứng Với Nàng 08/05/2018

Kế Hoạch Của Dạ Thiên Phong 08/05/2018

Ái Muội (2) 08/05/2018

Ái Muội (1) 08/05/2018

Tẩy Tủy Đan (2) 08/05/2018

Tẩy Tủy Đan (1) 08/05/2018

Nhã Quý Phi Uyên Ương Mệnh Khổ (3) 08/05/2018

Nhã Quý Phi Uyên Ương Mệnh Khổ (2) 08/05/2018

Nhã Quý Phi Uyên Ương Mệnh Khổ (1) 08/05/2018

Tra Nam Dạ Thiên Phong 08/05/2018

Đau Không Thể Hô Hấp 08/05/2018

Tự Làm Tự Chịu 08/05/2018

Vô Ngu Đại Sư Tức Giận 08/05/2018

Thiên Nguyên Tìm Tới Cửa 08/05/2018

Có Phải Kiếp Trước Chúng Ta Đã Nhận Thức Nhau Hay Không? 08/05/2018

Hứa Hẹn Một Đời Một Kiếp 08/05/2018

Mộ Y Tuyết Thê Thảm 08/05/2018

Mộ Y Tuyết Bị Đánh 08/05/2018

Khất Cái Từ Đâu Tới 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (8) 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (7) 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (6) 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (5) 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (4) 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (3) 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (2) 08/05/2018

Tình Tố Ám Sinh (1) 08/05/2018

Một Mình Địch Hết (5) 08/05/2018

Một Mình Địch Hết (4) 08/05/2018

Một Mình Địch Hết (3) 08/05/2018

Một Mình Địch Hết (2) 08/05/2018

Một Mình Địch Hết (1) 08/05/2018

Võ Giả Cấp Bốn 08/05/2018

Sư Phụ, Ta Không Có Chỗ Nào Để Đi 08/05/2018

Phi Quân Không Gả 08/05/2018

Quyết Liệt (3) 08/05/2018

Quyết Liệt (2) 08/05/2018

Quyết Liệt (1) 08/05/2018

Mộ Đình Nhi Thân Bại Danh Liệt (2) 08/05/2018

Mộ Đình Nhi Thân Bại Danh Liệt (1) 08/05/2018

Thu Phục 08/05/2018

Võ Giả Cấp Ba 08/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu 08/05/2018

Nương Tử, Ta Nhớ Ngươi 08/05/2018

Trước Đại Hội 08/05/2018

Vô Ngu Đại Sư Bênh Vực Người Mình 08/05/2018

Bái Sư (3) 08/05/2018

Bái Sư (2) 08/05/2018

Bái Sư (1) 08/05/2018

Vô Ngu Đại Sư Khiếp Sợ 08/05/2018

Lần Đầu Chế Dược 08/05/2018

Mộ Tình Kinh Hỉ 08/05/2018

Chất Nhi Ngoan, Kêu Một Tiếng Thím Đi 08/05/2018

Tình Yêu Là Ích Kỷ 08/05/2018

Thanh Nguyên Đan 08/05/2018

Cảnh Vương Thế Tử Tức Giận 08/05/2018

Dược Liệu Trăm Năm 08/05/2018

Ngốc Tử Và Phế Vật 08/05/2018

Ngươi, Ta Ngại Bẩn 08/05/2018

Phong Ba Tứ Hôn (2) 08/05/2018

Phong Ba Tứ Hôn (1) 08/05/2018

Hoàng Đế Triệu Kiến 08/05/2018

Lấy Khí Dưỡng Dược 08/05/2018

Thủ Tịch Đan Dược Sư Của Thanh Vân Môn 08/05/2018

Thiên Tài Tuyệt Thế 08/05/2018

Khảo Nghiệm Thiên Phú 08/05/2018

Ngốc Tử Này Không Đơn Giản 08/05/2018

Ngốc Thật Hay Giả Vờ 08/05/2018

Mỹ Nam Từ Trên Trời Giáng Xuống 08/05/2018

Khế Ước Chủ Tớ 08/05/2018

Đan Thư - Vật Báu Ước Mong Của Đan Dược Sư 08/05/2018

Đại Lục Thần Vũ 08/05/2018

Ý Định 08/05/2018

Linh Hồn Đến Từ Trung Hoa 08/05/2018

Bọn Họ Mới Là Người Một Nhà 08/05/2018

Phế Vật 08/05/2018