Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Tên khác: Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
Thể loại: Ngôn Tình , Xuyên Không , Huyền Huyễn
Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn
Trạng thái: Hoàn thành


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm:

Nội Dung Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm:

Truyện Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại TruyenNgay.Net. Hãy ghé thăm TruyenNgay.Net mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm.


Nhân giới Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm có một Thiên Diễn sơn, trên núi có một Vực Đoạn hồn, bên bờ có một đống đất nhỏ, trên đống đất có một gốc cây xanh bình thường, dưới tàng cây có một gốc... Linh chi.
Mới vừa có được một chút thần thức, vừa khô, vừa quắt, lại là một linh chi nhát gan. Mỗi ngày khi nhìn thấy người đều nhắm mắt lại mà mặc niệm: Đừng bắt ta hầm canh, đừng bắt ta về hầm canh...

Truyện kể rằng một lần đó tiểu linh chi đã trở thành trò cười cho các linh vật khác ở Vực Đoạn hồn, mãi cho đến một ngày, một luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giúp nàng lược bớt năm trăm năm đạo hạnh mà trưởng thành ngay lập tức, hoá thành một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn nà, bị người ôm lấy.

Danh sách chương

Đại Kết Cục 3 05/05/2018

Đại Kết Cục 2 05/05/2018

Đại Kết Cục 1 05/05/2018

Tiểu Kết Cục 05/05/2018

Chương 70 05/05/2018

Chương 69 05/05/2018

Chương 68 05/05/2018

Chương 67 05/05/2018

Chương 66 05/05/2018

Chương 65 05/05/2018

Chương 64 05/05/2018

Chương 63 05/05/2018

Chương 62 05/05/2018

Chương 61 05/05/2018

Chương 60 05/05/2018

Chương 59 05/05/2018

Chương 58 05/05/2018

Chương 57 05/05/2018

Chương 56 05/05/2018

Chương 55 05/05/2018

Chương 54 05/05/2018

Chương 53 05/05/2018

Chương 52 05/05/2018

Chương 51 05/05/2018

Chương 50 05/05/2018

Chương 49 05/05/2018

Chương 48 05/05/2018

Chương 47 05/05/2018

Chương 46 05/05/2018

Chương 45 05/05/2018

Chương 44 05/05/2018

Chương 43 05/05/2018

Chương 42 05/05/2018

Chương 41 05/05/2018

Chương 40 05/05/2018

Chương 39 05/05/2018

Chương 38 05/05/2018

Chương 37 05/05/2018

Chương 36 05/05/2018

Chương 35 05/05/2018

Chương 34 05/05/2018

Chương 33 05/05/2018

Chương 32 05/05/2018

Chương 31 05/05/2018

Chương 30 05/05/2018

Chương 29 05/05/2018

Chương 28 05/05/2018

Chương 27 05/05/2018

Chương 26 05/05/2018

Chương 25 05/05/2018

Chương 24 05/05/2018

Chương 23 05/05/2018

Chương 22 05/05/2018

Chương 21 05/05/2018

Chương 20 05/05/2018

Chương 19 05/05/2018

Chương 18 05/05/2018

Chương 17 05/05/2018

Chương 16 05/05/2018

Chương 15 05/05/2018

Chương 14 05/05/2018

Chương 13 05/05/2018

Chương 12 05/05/2018

Chương 11 05/05/2018

Chương 10 05/05/2018

Chương 9 05/05/2018

Chương 8 05/05/2018

Chương 7 05/05/2018

Chương 6 05/05/2018

Chương 5 05/05/2018

Chương 4 05/05/2018

Chương 3 05/05/2018

Chương 2 05/05/2018

Chương 1 05/05/2018