Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Tên khác: Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Thể loại: Ngôn Tình
Tác giả: Dragons
Trạng thái: Hoàn thành


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh:

Nội Dung Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh:

Truyện Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại TruyenNgay.Net. Hãy ghé thăm TruyenNgay.Net mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh.


Một siêu phẩm với mô típ hoàn toàn mới, mang đến những điểm nổi bật cho dòng truyện ngôn tình sủng, tác phẩm Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh của tác giả Dragons nói về Choi Ae Young tỏ vẻ, em gái hệ thống ngươi! Đại gia cúc khang linh ngươi! Quyết đoán lựa chọn bg!
Bị bức bách, nhân sinh mệt! Thấy! Không! Yêu!
Nữ chủ ngọc lâu xuân ngu xuẩn châm chọc thăng cấp x nam chủ thiên tài yêu nghiệt phấn đấu. 

Danh sách chương

Chương 88 05/05/2018

Chương 87 05/05/2018

Chương 86 05/05/2018

Chương 85 05/05/2018

Chương 84 05/05/2018

Chương 83 05/05/2018

Chương 82 05/05/2018

Chương 81 05/05/2018

Chương 80 05/05/2018

Chương 79 05/05/2018

Chương 78 05/05/2018

Chương 77 05/05/2018

Chương 76 05/05/2018

Chương 75 05/05/2018

Chương 74 05/05/2018

Chương 73 05/05/2018

Chương 72 05/05/2018

Chương 71 05/05/2018

Chương 70 05/05/2018

Chương 69 05/05/2018

Chương 68 05/05/2018

Chương 67 05/05/2018

Chương 66 05/05/2018

Chương 65 05/05/2018

Chương 64 05/05/2018

Chương 63 05/05/2018

Chương 62 05/05/2018

Chương 61 05/05/2018

Chương 60 05/05/2018

Chương 59 05/05/2018

Chương 58 05/05/2018

Chương 57 05/05/2018

Chương 56 05/05/2018

Chương 55 05/05/2018

Chương 54 05/05/2018

Chương 53 05/05/2018

Chương 52 05/05/2018

Chương 51 05/05/2018

Chương 50 05/05/2018

Chương 49 05/05/2018

Chương 48 05/05/2018

Chương 47 05/05/2018

Chương 46 05/05/2018

Chương 45 05/05/2018

Chương 44 05/05/2018

Chương 43 05/05/2018

Chương 42 05/05/2018

Chương 41 05/05/2018

Ngoại Truyện Hệ Thống Quân Tặng 05/05/2018

Chương 39 05/05/2018

Chương 38 05/05/2018

Chương 37 05/05/2018

Chương 36 05/05/2018

Chương 35 05/05/2018

Chương 34 05/05/2018

Chương 33 05/05/2018

Chương 32 05/05/2018

Chương 31 05/05/2018

Chương 30 05/05/2018

Chương 29 05/05/2018

Chương 28 05/05/2018

Chương 27 05/05/2018

Chương 26 05/05/2018

Chương 25 05/05/2018

Chương 24 05/05/2018

Chương 23 05/05/2018

Chương 22 05/05/2018

Chương 21 05/05/2018

Chương 20 05/05/2018

Chương 19 05/05/2018

Chương 18 05/05/2018

Chương 17 05/05/2018

Chương 16 05/05/2018

Chương 15 05/05/2018

Chương 14 05/05/2018

Chương 13 05/05/2018

Chương 12 05/05/2018

Chương 11 05/05/2018

Chương 10 05/05/2018

Chương 9 05/05/2018

Chương 8 05/05/2018

Chương 7 05/05/2018

Chương 6 05/05/2018

Chương 5 05/05/2018

Chương 4 05/05/2018

Chương 3 05/05/2018

Chương 2 05/05/2018

Chương 1 05/05/2018