Dược Thần

Dược Thần

Tên khác: Dược Thần
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Ám Ma Sư
Trạng thái: Hoàn thành


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dược Thần:

Nội Dung Dược Thần:

Truyện Dược Thần được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại TruyenNgay.Net. Hãy ghé thăm TruyenNgay.Net mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Dược Thần.


Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thánh Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân.
Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư Đặc Ân đã gặp phải một việc ngoài ý muốn trong một lần ra luyện dược. Hắn tiến vào thời không loạn lưu, trở về thời đại Linh Dược man hoang ba ngàn năm trước.
Thời đại lúc bấy giờ, Linh Dược Sư còn chưa có phát triển mạnh mẽ, so với Linh Dược Sư ở thời đại mà Kiệt Sâm đang sống thì thua kém nhiều lắm. Sau khi trọng sinh trở về thời kỳ cổ đại, Kiệt Sâm lợi dụng lực lượng của bản thân, hắn vươn lên trở thành cường giả mạnh nhất của đại lục, đột phá gông cùm xiềng xích kiếp trước của mình!

Phân cấp tu luyện:
Linh Đồ nhất giai
Linh Sĩ nhị giai
Linh Sư tam giai
Thiên Linh Sư tứ giai
Tông linh sư ngũ giai
Tôn linh sư lục giai
Hoàng Linh Sư thất giai
Đế linh sư bát giai
Thánh Linh sư Cửu giai
....

Danh sách chương

Siêu Thoát Luân Hồi(3) 05/05/2018

Siêu Thoát Luân Hồi(2) 05/05/2018

Siêu Thoát Luân Hồi(1) 05/05/2018

Hiểm Lại Càng Hiểm 05/05/2018

Biến Hóa 05/05/2018

Sinh Mệnh Chi Tuyền(2) 05/05/2018

Sinh Mệnh Chi Tuyền(1) 05/05/2018

Thần Vương Hình Chiếu 05/05/2018

Thỉnh Thần Vương (2) 05/05/2018

Thỉnh Thần Vương(1) 05/05/2018

Lực Áp Quần Hùng 05/05/2018

Nhất Kiếm Tây Lai 05/05/2018

Tứ Đại Thần Tướng(2) 05/05/2018

Tứ Đại Thần Tướng(1) 05/05/2018

Ngạc Mộng Chiểu Trạch(2) 05/05/2018

Ngạc Mộng Chiểu Trạch(1) 05/05/2018

Thánh Tộc Sở Tại 05/05/2018

Thương Khung Đại Lục(2) 05/05/2018

Thương Khung Đại Lục(1) 05/05/2018

Thần Vương Bản Chất 05/05/2018

Chân Thân Hàng Lâm(2) 05/05/2018

Chân Thân Hàng Lâm(1) 05/05/2018

Thần Vương Phân Thân(2) 05/05/2018

Thần Vương Phân Thân(1) 05/05/2018

Lôi Vẫn Thần Vương(2) 05/05/2018

Lôi Vẫn Thần Vương(1) 05/05/2018

Ra Ngoài Ý Liệu(2) 05/05/2018

Ra Ngoài Ý Liệu(1) 05/05/2018

Đáy Biển Mật Địa 05/05/2018

Nhân Vật Trọng Yếu 05/05/2018

Phong Hồi Lộ Chuyển(2) 05/05/2018

Phong Hồi Lộ Chuyển(1) 05/05/2018

Tam Đại Tộc Trưởng(2) 05/05/2018

Tam Đại Tộc Trưởng(1) 05/05/2018

Nghiêng Trời Lệch Đất(2) 05/05/2018

Nghiêng Trời Lệch Đất(1) 05/05/2018

Hết Thảy Vẫn Lạc 05/05/2018

Tam Đại Gia Tộc(2) 05/05/2018

Tam Đại Gia Tộc(1) 05/05/2018

Trắng Trợn Giết Chóc(2) 05/05/2018

Trắng Trợn Giết Chóc(1) 05/05/2018

Nháo Lớn Rồi(2) 05/05/2018

Nháo Lớn Rồi(1) 05/05/2018

Thống Lĩnh Đại Nhân 05/05/2018

Xung Đột(2) 05/05/2018

Xung Đột(1) 05/05/2018

Thánh Tộc Thần Dược 05/05/2018

Thực Lực Tăng Trưởng(2) 05/05/2018

Thực Lực Tăng Trưởng(1) 05/05/2018

Tử Tinh Thành Bảo(2) 05/05/2018

Tử Tinh Thành Bảo(1) 05/05/2018

Đến Lôi Đình Đảo 05/05/2018

Đột Phá(2) 05/05/2018

Đột Phá(1) 05/05/2018

Đại Chiến(2) 05/05/2018

Đại Chiến(1) 05/05/2018

Hiển Lộ Thực Lực 05/05/2018

Năm Đại Cường Giả(2) 05/05/2018

Năm Đại Cường Giả(1) 05/05/2018

Lửa Giận Hắc Nham Đảo 05/05/2018

Trận Pháp Hiển Uy(2) 05/05/2018

Trận Pháp Hiển Uy(1) 05/05/2018

Hắc Nham Đảo 05/05/2018

Tao Ngộ Hải Tặc(2) 05/05/2018

Tao Ngộ Hải Tặc(1) 05/05/2018

Lôi Đình Đảo 05/05/2018

Truyền Tống Trận(2) 05/05/2018

Truyền Tống Trận(1) 05/05/2018

Tối Hậu Giao Đại(2) 05/05/2018

Tối Hậu Giao Đại(1) 05/05/2018

Ngũ Đại Thần Bộc(2) 05/05/2018

Ngũ Đại Thần Bộc(1) 05/05/2018

Hiêu Trương Cuồng Ngạo 05/05/2018

Tự Thành Thế Giới(2) 05/05/2018

Tự Thành Thế Giới(1) 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần Đỉnh Phong(2) 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần Đỉnh Phong(1) 05/05/2018

Không Gian Hủy Diệt 05/05/2018

Năm Người Liên Thủ(2) 05/05/2018

Năm Người Liên Thủ(1) 05/05/2018

Chư Thần Kiếm Trận 05/05/2018

Lực Địch Nhật Diệu Thiên Thần(2) 05/05/2018

Lực Địch Nhật Diệu Thiên Thần(1) 05/05/2018

Năm Đại Cường Giả 05/05/2018

Hai Mươi Năm Khổ Tu(2) 05/05/2018

Hai Mươi Năm Khổ Tu(1) 05/05/2018

Huyết Ảnh Cuồng Đao 05/05/2018

Kiếm Trủng Mở Ra(2) 05/05/2018

Kiếm Trủng Mở Ra(1) 05/05/2018

Liên Tiếp Vẫn Lạc 05/05/2018

Quét Ngang Vô Địch 05/05/2018

Thần Vương Lộ(2) 05/05/2018

Thần Vương Lộ(1) 05/05/2018

Đạt Được Truyền Thừa 05/05/2018

Công Hiệu Chiến Thần Tháp(2) 05/05/2018

Công Hiệu Chiến Thần Tháp(1) 05/05/2018

Nguy Nan Trùng Điệp 05/05/2018

Cảm Ngộ Kiếm Ý(2) 05/05/2018

Cảm Ngộ Kiếm Ý(1) 05/05/2018

Kiếm Thần Khảo Hạch 05/05/2018

Thất Kiếm Truyền Thuyết 05/05/2018

Tranh Đoạt Kiếm Thảo(2) 05/05/2018

Tranh Đoạt Kiếm Thảo(1) 05/05/2018

Rất Có Thu Hoạch 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần(2) 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần(1) 05/05/2018

Cường Giả Tụ Tập 05/05/2018

Qua Đây Quỳ Xuống(2) 05/05/2018

Qua Đây Quỳ Xuống(1) 05/05/2018

Ám Toán Ta Thì Phải Chết(2) 05/05/2018

Ám Toán Ta Thì Phải Chết! (1) 05/05/2018

Một Quyền Đánh Bại(2) 05/05/2018

Một Quyền Đánh Bại(1) 05/05/2018

Khiêu Khích Tới Cửa 05/05/2018

Tống Cho Ngươi Một Thượng Vị Linh Thần(2) 05/05/2018

Tống Cho Ngươi Một Thượng Vị Linh Thần(1) 05/05/2018

Kiếm Thần Lệnh(2) 05/05/2018

Kiếm Thần Lệnh(1) 05/05/2018

Linh Hoang Các 05/05/2018

Yêu Cầu(2) 05/05/2018

Yêu Cầu(1) 05/05/2018

Đại Hoang Thành 05/05/2018

Tiền Bối, Cứu Ta! 05/05/2018

Cường Đạo Hắc Long Sơn(2) 05/05/2018

Cường Đạo Hắc Long Sơn(1) 05/05/2018

Man Hoang Cổ Địa(1) 05/05/2018

Tiền Vãng Thiên Thần Giới(2) 05/05/2018

Tiền Vãng Thiên Thần Giới(1) 05/05/2018

Một Đường Sinh Cơ 05/05/2018

Cầu Cứu(2) 05/05/2018

Cầu Cứu(1) 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Thổ Lộ 05/05/2018

Luyện Hóa 05/05/2018

Diệt Tuyệt Thần Phạt(2) 05/05/2018

Diệt Tuyệt Thần Phạt(1) 05/05/2018

Chiến Nguyệt Huy Thiên Thần 05/05/2018

Nguy Cơ Lại Đến 05/05/2018

Thành Tựu Dược Thần(2) 05/05/2018

Thành Tựu Dược Thần(1) 05/05/2018

Thánh Tộc Nhân 05/05/2018

Chạy Trốn 05/05/2018

Kiệt Sâm Sầu Lo(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Sầu Lo(1) 05/05/2018

Đều Làm Nô Bộc 05/05/2018

Thu Phục Đại Kế(2) 05/05/2018

Thu Phục Đại Kế(1) 05/05/2018

Cường Giả Lại Đến 05/05/2018

Hung Dũng Nhi Chí 05/05/2018

Chiến Thượng Vị Linh Thần 05/05/2018

Kịch Chiến Đột Kích 05/05/2018

Tối Hậu Ngoan Kháng(2) 05/05/2018

Tối Hậu Ngoan Kháng(1) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Nguy Cấp 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Phỉ Nhĩ Tư(2) 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Phỉ Nhĩ Tư(1) 05/05/2018

Linh Thần Cuộc Chiến(2) 05/05/2018

Linh Thần Cuộc Chiến(1) 05/05/2018

Thiên Thần Cường Giả 05/05/2018

Quy Mô Xâm Lấn 05/05/2018

Trung Vị Linh Thần 05/05/2018

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc(2) 05/05/2018

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc(1) 05/05/2018

Vị Diện Sụp Đổ(2) 05/05/2018

Vị Diện Sụp Đổ(1) 05/05/2018

Lần Lượt Thành Thần 05/05/2018

Bảy Năm Khổ Tu(2) 05/05/2018

Bảy Năm Khổ Tu(1) 05/05/2018

Thiên Hải Chiến Thần Thần Bí 05/05/2018

Vị Diện Chi Tâm 05/05/2018

Tái Nhập Linh Thú Sơn Mạch 05/05/2018

Thần Cấp Vẫn Lạc(2) 05/05/2018

Thần Cấp Vẫn Lạc(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Đáng Sợ 05/05/2018

Thực Lực Kiệt Sâm 05/05/2018

Kiệt Sâm Thành Thần(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Thành Thần(1) 05/05/2018

Sát Lục Áo Nghĩa(2) 05/05/2018

Sát Lục Áo Nghĩa(1) 05/05/2018

Thành Tựu Bán Thần 05/05/2018

Nô Dịch Đại Lục 05/05/2018

Một Chưởng Chi Uy(2) 05/05/2018

Một Chưởng Chi Uy(1) 05/05/2018

Hành Tung Bạo Lộ(2) 05/05/2018

Hành Tung Bạo Lộ(1) 05/05/2018

Lâm Vào Khốn Cảnh 05/05/2018

Ma Dược Sư(2) 05/05/2018

Ma Dược Sư(1) 05/05/2018

Người Sống Sót Duy Nhất 05/05/2018

Thiên Thần Cung Diệt(2) 05/05/2018

Thiên Thần Cung Diệt(1) 05/05/2018

Thần Cấp Hàng Lâm 05/05/2018

Bắt Đầu Tiềm Tu 05/05/2018

Phân Phối Dược Tề(2) 05/05/2018

Phân Phối Dược Tề(1) 05/05/2018

Quang Ám Bình Hành 05/05/2018

Bán Thần Chi Dược(2) 05/05/2018

Bán Thần Chi Dược(1) 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Biến Hóa 05/05/2018

Hóa Thần Đảo Biến Hóa(2) 05/05/2018

Hóa Thần Đảo Biến Hóa(1) 05/05/2018

Kế Hoạch Của Kiệt Sâm 05/05/2018

Đại Lục Chiến Tranh 05/05/2018

Áp Lực Cực Lớn(2) 05/05/2018

Áp Lực Cực Lớn(1) 05/05/2018

Long Hình Pháp Tắc 05/05/2018

Rơi Xuống Màn Che(2) 05/05/2018

Rơi Xuống Màn Che(1) 05/05/2018

Hắc Ám Long Tộc 05/05/2018

Kiệt Sâm Dương Oai 05/05/2018

Kiệt Sâm Trở Về(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Trở Về(1) 05/05/2018

Bát Phương Đến Giúp 05/05/2018

Thiêu Đốt Sinh Mệnh(2) 05/05/2018

Thiêu Đốt Sinh Mệnh(1) 05/05/2018

Sinh Tử Vây Săn 05/05/2018

Đại Lục Đồng Lòng(2) 05/05/2018

Đại Lục Đồng Lòng(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Quan. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Quan. (1) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Gặp Nguy Cơ 05/05/2018

Mệnh Vận Hóa Thân. (3) 05/05/2018

Mệnh Vận Hóa Thân. (2) 05/05/2018

Mệnh Vận Hóa Thân. (1) 05/05/2018

Một Khắc Sinh Tử 05/05/2018

Khúc Nhạc Dạo Chiến Tranh 05/05/2018

Không Có Đường Trốn 05/05/2018

Địa Ngục Nhân Gian 05/05/2018

Săn Giết Vừa Mới Bắt Đầu. (2) 05/05/2018

Săn Giết Vừa Mới Bắt Đầu. (1) 05/05/2018

Mục Tiêu Hàng Đầu 05/05/2018

Lo Lắng Bao Phủ 05/05/2018

Thay Đổi Rất Nhanh. (2) 05/05/2018

Thay Đổi Rất Nhanh. (1) 05/05/2018

Hành Động Ám Sát. (2) 05/05/2018

Hành Động Ám Sát. (1) 05/05/2018

Đại Lục Nguy Nan 05/05/2018

Hỏa Linh Châu Hiện 05/05/2018

Vạch Trần Đáp Án. (2) 05/05/2018

Vạch Trần Đáp Án. (1) 05/05/2018

Linh Hồn Huyết Chú 05/05/2018

Thần Vương Khiếp Sợ 05/05/2018

Đông Cực Thần Vương. (2) 05/05/2018

Đông Cực Thần Vương. (1) 05/05/2018

Phá Tháp. (2) 05/05/2018

Phá Tháp. (1) 05/05/2018

Vượt Tầng Thứ Tư Ngoài Ý Định 05/05/2018

Thần Hồn Chi Thuật. (2) 05/05/2018

Thần Hồn Chi Thuật. (1) 05/05/2018

Thần Luyện Chi Thuật 05/05/2018

Khảo Hạch Thân Thể. (2) 05/05/2018

Khảo Hạch Thân Thể. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Toi Mạng? 05/05/2018

Thần Vương Sơn. (2) 05/05/2018

Thần Vương Sơn. (1) 05/05/2018

Linh Thú Cấp Bán Thần 05/05/2018

Kết Quả Hẳn Phải Chết. (2) 05/05/2018

Kết Quả Hẳn Phải Chết. (1) 05/05/2018

Khu Vực Hạch Tâm 05/05/2018

Một Kiếm Chi Uy 05/05/2018

Hắc Ám Vương Long Thú. (2) 05/05/2018

Hắc Ám Vương Long Thú. (1) 05/05/2018

Chư Cường Tiến Đến 05/05/2018

Ngả Kim Sâm Vẫn Lạc. (2) 05/05/2018

Ngả Kim Sâm Vẫn Lạc. (1) 05/05/2018

Ngũ Hành Viên Mãn. (2) 05/05/2018

Ngũ Hành Viên Mãn. (1) 05/05/2018

Cơ Hội Duy Nhất 05/05/2018

Tử Thần Đoạt Xá Đại Pháp. (2) 05/05/2018

Tử Thần Đoạt Xá Đại Pháp. (1) 05/05/2018

Va Chạm Đáng Sợ 05/05/2018

Tử Thần Chi Mâu. (2) 05/05/2018

Tử Thần Chi Mâu. (1) 05/05/2018

Đại Hỗn Chiến 05/05/2018

Thiên Trụ Phun Trào. (2) 05/05/2018

Thiên Trụ Phun Trào. (1) 05/05/2018

Cảnh Báo Nguy Hiểm 05/05/2018

Cửu Đại Cường Giả 05/05/2018

Hỏa Linh Châu Triệu Hoán. (2) 05/05/2018

Hỏa Linh Châu Triệu Hoán. (1) 05/05/2018

Bị Tập Kích 05/05/2018

Quỷ Linh Vụ Khu 05/05/2018

Hỏa Diễm Thần Lực. (2) 05/05/2018

Hỏa Diễm Thần Lực. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Vô Địch 05/05/2018

Pháp Tắc Thần Liên (Dây Xích Pháp Tắc). (2) 05/05/2018

Pháp Tắc Thần Liên (Dây Xích Pháp Tắc). (1) 05/05/2018

Linh Châu Giác Tỉnh. (2) 05/05/2018

Linh Châu Giác Tỉnh. (1) 05/05/2018

Man Hoang Tộc 05/05/2018

Man Thần Huyền Cực Phủ(2) 05/05/2018

Man Thần Huyền Cực Phủ(1) 05/05/2018

Cường Địch Đột Kích 05/05/2018

Đại Lục Nguy Cơ 05/05/2018

Đánh Chết 05/05/2018

Thần Tắc Mảnh Vỡ 05/05/2018

Khu Vực Trung Ương 05/05/2018

Chậm Trễ Cứu Chữa 05/05/2018

Một Tên Cũng Không Để Lại 05/05/2018

Không Thể Ngăn Cản 05/05/2018

Hư Thần Hỏa Dung Công(2) 05/05/2018

Hư Thần Hỏa Dung Công(1) 05/05/2018

Không Cần Tranh 05/05/2018

Tự Tìm Đường Chết(2) 05/05/2018

Tự Tìm Đường Chết(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Hiển Uy(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Hiển Uy(1) 05/05/2018

Nguy Hiểm Trải Rộng(2) 05/05/2018

Nguy Hiểm Trải Rộng(1) 05/05/2018

Tam Đại Khu Vực 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Sát Thần Bố La Đặc 05/05/2018

Người Mạnh Nhất Bắc Cực Băng Nguyên 05/05/2018

Các Cường Giả Đỉnh Phong Đại Lục 05/05/2018

Linh Thú Sơn Mạch 05/05/2018

Kế Hoạch 05/05/2018

Đại Đồ Sát 05/05/2018

Thiên Nguyên Nhất Đao 05/05/2018

Cương Tát Lôi Tư Nguy Cơ 05/05/2018

Mạo Hiểm Giả Công Hội 05/05/2018

Cường Giả Thiên Thần Giới 05/05/2018

Thiên Thần Giới(2) 05/05/2018

Thiên Thần Giới(1) 05/05/2018

Phản Lão Hoàn Đồng 05/05/2018

Trở Lại Linh Dược Sư Tháp(2) 05/05/2018

Trở Lại Linh Dược Sư Tháp(1) 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Thần Điện Biến Mất 05/05/2018

Trở Về Tư Đặc Ân 05/05/2018

Lễ Vật Của Ba Tỳ Ốc Tư 05/05/2018

Hết Thảy Đều Kết Thúc(2) 05/05/2018

Hết Thảy Đều Kết Thúc(1) 05/05/2018

Đại Phát Hoành Tài 05/05/2018

Không Bị Uy Hiếp 05/05/2018

Bảo Tàng Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Liên Tục Cướp Đoạt(2) 05/05/2018

Liên Tục Cướp Đoạt(1) 05/05/2018

Hư Không Pháp Tắc 05/05/2018

Đánh Chết Đan Ni Nhĩ Tư(2) 05/05/2018

Đánh Chết Đan Ni Nhĩ Tư(1) 05/05/2018

Phá Trận 05/05/2018

Trận Đạo 800 Quyển 05/05/2018

Át Chủ Bài Cuối Cùng Của Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Kiệt Sâm Chi Uy 05/05/2018

Sát Thánh Đại Trận 05/05/2018

Cướp Đoạt Pháp Tắc(2) 05/05/2018

Cướp Đoạt Pháp Tắc(1) 05/05/2018

Diệt Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Tinh Luyện Pháp Tắc 05/05/2018

Luyện Hóa Thiên Địa(2) 05/05/2018

Luyện Hóa Thiên Địa(1) 05/05/2018

Tổ Tiên Tư Đặc Ân 05/05/2018

Lại Lần Nữa Tấn Cấp. (2) 05/05/2018

Lại Lần Nữa Tấn Cấp. (1) 05/05/2018

Triệt Để Phá Giải 05/05/2018

Chiến Thần Phụ Thể 05/05/2018

Kế Hoạch Tăng Lên Thực Lực. (2) 05/05/2018

Kế Hoạch Tăng Lên Thực Lực. (1) 05/05/2018

Cái Gọi Là Bí Mật 05/05/2018

Không Gian Chiến Thần. (2) 05/05/2018

Không Gian Chiến Thần. (1) 05/05/2018

Lo Lắng 05/05/2018

Đè Chết Hết Thảy 05/05/2018

Đột Biến Ngoài Ý Liệu 05/05/2018

Đại Nhật Tinh Bạo 05/05/2018

Chiến Thần Không Gian 05/05/2018

Cuộc Chiến Đỉnh Phong 05/05/2018

Chiến Thần Tháp Hiển Uy 05/05/2018

Nguy Cơ, Nguy Cơ! (2) 05/05/2018

Nguy Cơ, Nguy Cơ! (1) 05/05/2018

Tấn Cấp Cửu Giai. (2) 05/05/2018

Tấn Cấp Cửu Giai. (1) 05/05/2018

Song Cường Đến 05/05/2018

Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của. (2) 05/05/2018

Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của. (1) 05/05/2018

Đột Phá! 05/05/2018

Lưu Phái Mới. (2) 05/05/2018

Lưu Phái Mới. (1) 05/05/2018

Chênh Lệch Tăng Lên 05/05/2018

Liên Tiếp Phá Trận. (3) 05/05/2018

Liên Tiếp Phá Trận. (2) 05/05/2018

Liên Tiếp Phá Trận. (1) 05/05/2018

Khảo Nghiệm Trận Pháp 05/05/2018

Khôi Lỗi 05/05/2018

Chiến Thần Tháp. (2) 05/05/2018

Chiến Thần Tháp. (1) 05/05/2018

Thánh Thủy Nguyên Tố. (2) 05/05/2018

Thánh Thủy Nguyên Tố. (1) 05/05/2018

Trọng Lực Lĩnh Vực 05/05/2018

Đột Nhiên Xuất Hiện. (2) 05/05/2018

Đột Nhiên Xuất Hiện. (1) 05/05/2018

Thiên Hải Chiến Thần 05/05/2018

Di Tích Mở Ra. (2) 05/05/2018

Di Tích Mở Ra. (1) 05/05/2018

Tam Đại Thế Lực 05/05/2018

Cừu Nhân Gặp Mặt. (2) 05/05/2018

Cừu Nhân Gặp Mặt. (1) 05/05/2018

Chỗ Di Tích 05/05/2018

Không Biết Tốt Xấu. (2) 05/05/2018

Không Biết Tốt Xấu. (1) 05/05/2018

Bái Phỏng. (2) 05/05/2018

Bái Phỏng. (1) 05/05/2018

Khắp Nơi Đến Thăm 05/05/2018

Lăng Thiên Tông 05/05/2018

Lão Tổ Tông. (2) 05/05/2018

Lão Tổ Tông. (1) 05/05/2018

Khôi Phục Thực Lực. (2) 05/05/2018

Khôi Phục Thực Lực. (1) 05/05/2018

Di Tích Chiến Thần 05/05/2018

Chém Giết Vô Tình. (2) 05/05/2018

Chém Giết Vô Tình. (1) 05/05/2018

Hung Hăng Chà Đạp. (2) 05/05/2018

Hung Hăng Chà Đạp. (1) 05/05/2018

Thủ Hộ Trưởng Lão Của Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Chân Tướng Phơi Bày. (2) 05/05/2018

Chân Tướng Phơi Bày. (1) 05/05/2018

Xung Đột Thăng Cấp. (2) 05/05/2018

Xung Đột Thăng Cấp. (1) 05/05/2018

Gieo Gió Gặt Bão 05/05/2018

Tà Linh Thuật. (2) 05/05/2018

Tà Linh Thuật. (1) 05/05/2018

Đánh Lén Hèn Hạ 05/05/2018

Thần Dược Chấn Nhiếp 05/05/2018

Khí Phách Vô Song 05/05/2018

Kinh Thiên Hào Đổ 05/05/2018

Ứng Chiến 05/05/2018

Hiển Lộ Thân Phận 05/05/2018

Là Các Ngươi? 05/05/2018

Đường Chủ Dược Sư Đường. (2) 05/05/2018

Đường Chủ Dược Sư Đường. (1) 05/05/2018

Bác Trữ Gia Tộc Gặp Nguy Cơ. (2) 05/05/2018

Bác Trữ Gia Tộc Gặp Nguy Cơ. (1) 05/05/2018

Uy Áp Của Thánh Cấp 05/05/2018

Một Chiêu Diệt Sát. (1-2) 05/05/2018

Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm. (1-2) 05/05/2018

Cút Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết 05/05/2018

Đột Kích Hung Mãnh. (2) 05/05/2018

Đột Kích Hung Mãnh. (1) 05/05/2018

Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Tiêu Chuẩn Đẳng Cấp Cao Nhất. (2) 05/05/2018

Bái Nhân Lý Hi. (2) 05/05/2018

Bái Nhân Lý Hi. (1) 05/05/2018

Không Lưu Tình Chút Nào! 05/05/2018

Lôi Đình Nhất Kích. (2) 05/05/2018

Lôi Đình Nhất Kích. (1) 05/05/2018

Thẹn Quá Hoá Giận 05/05/2018

Cạnh Tranh. (3) 05/05/2018

Cạnh Tranh. (2) 05/05/2018

Cạnh Tranh. (1) 05/05/2018

Linh Dược Các. (1-2) 05/05/2018

Cụ Phong Ma Hải 05/05/2018

Khắc Lôi Nhã Giảo Hoạt 05/05/2018

Rời Khỏi Linh Dược Sư Tháp. (1) 05/05/2018

Sinh Mệnh Chi Thủy 05/05/2018

Hoàng Hôn Của Chư Thần. (2) 05/05/2018

Hoàng Hôn Của Chư Thần. (1) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Lớn Mạnh. (2) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Lớn Mạnh. (1) 05/05/2018

Phát Dược 05/05/2018

Đột Phá Linh Dược Học. (2) 05/05/2018

Đột Phá Linh Dược Học. (1) 05/05/2018

Cách Nghĩ Điên Cuồng. (2) 05/05/2018

Cách Nghĩ Điên Cuồng. (1) 05/05/2018

Vạn Chúng Chú Mục 05/05/2018

Một Cái Thần Dược Điện Khác. (2) 05/05/2018

Một Cái Thần Dược Điện Khác. (1) 05/05/2018

Bảo Khố. (2) 05/05/2018

Bảo Khố. (1) 05/05/2018

Tân Trưởng Lão 05/05/2018

Gặp Lại Cố Nhân 05/05/2018

Một Năm Tuổi Thọ 05/05/2018

Trường Sinh Dược Tề 05/05/2018

Tánh Mạng Hấp Hối. (2) 05/05/2018

Tánh Mạng Hấp Hối. (1) 05/05/2018

Triệt Để Kết Thúc 05/05/2018

Sát Thần Bố La Đặc. (2) 05/05/2018

Sát Thần Bố La Đặc. (1) 05/05/2018

Thiếu Gia, Khắc Lôi Nhã Thích Ngươi Rồi! (2) 05/05/2018

Thiếu Gia, Khắc Lôi Nhã Thích Ngươi Rồi! (1) 05/05/2018

Tháp Chủ Già Nua 05/05/2018

Quần Hùng Tụ Họp. (2) 05/05/2018

Quần Hùng Tụ Họp. (1) 05/05/2018

Mệnh Vận Chi Hà 05/05/2018

Cuộc Chiến Thảm Thiết. (2) 05/05/2018

Cuộc Chiến Thảm Thiết. (1) 05/05/2018

Sống Chết Trước Mắt. (2) 05/05/2018

Sống Chết Trước Mắt. (1) 05/05/2018

Mẫu Tử Tương Kiến 05/05/2018

Quyết Định Của Lôi Nặc. (2) 05/05/2018

Quyết Định Của Lôi Nặc. (1) 05/05/2018

Đạo Tư Tận Thế 05/05/2018

Các Phương Vân Động 05/05/2018

Phi Ly Á 05/05/2018

Vưu Lợi Á 05/05/2018

Thiên Thần Cung 05/05/2018

Vị Kia(2) 05/05/2018

Vị Kia(1) 05/05/2018

Khiếp Sợ Đại Lục(1-2) 05/05/2018

Tạp Tắc Nỗ Tư Quyết Nhiên 05/05/2018

Không Ai Sống Sót 05/05/2018

Thiên Kiếp Diệt Sát 05/05/2018

So Đấu Dược Tề 05/05/2018

Kết Quả Giằng Co 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Hoàng Tộc 05/05/2018

Nội Tình Đế Quốc 05/05/2018

Chuyện Cũ Năm Xưa 05/05/2018

Máu Chảy Thành Sông 05/05/2018

Huyết Tinh Giết Chóc(2) 05/05/2018

Huyết Tinh Giết Chóc(1) 05/05/2018

Khúc Nhạc Dạo Giết Chóc 05/05/2018

Quyết Định Vượt Ngoài Ý Liệu 05/05/2018

Tam Đại Thế Lực Vây Quét(2) 05/05/2018

Tam Đại Thế Lực Vây Quét(1) 05/05/2018

Thánh Địa Chấn Động(2) 05/05/2018

Thánh Địa Chấn Động(1) 05/05/2018

Triệt Để Gạt Bỏ 05/05/2018

Quân Lâm Thiên Hạ 05/05/2018

Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa(2) 05/05/2018

Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa(1) 05/05/2018

Triệt Để Tan Tác 05/05/2018

Vây Công 05/05/2018

Nhao Nhao Vẫn Lạc 05/05/2018

Lui Địch(2) 05/05/2018

Lui Địch(1) 05/05/2018

Tổ Thiên Tài Sáu Người Đăng Trường 05/05/2018

Uy Lực Một Chưởng 05/05/2018

Ta Đã Sớm Không Phải Đế Linh Sư(2) 05/05/2018

Ta Đã Sớm Không Phải Đế Linh Sư(1) 05/05/2018

Lợi Phùng Tư, Cút Ra Đây Nhận Cái Chết(2) 05/05/2018

Lợi Phùng Tư, Cút Ra Đây Nhận Cái Chết(1) 05/05/2018

Ý Định Của Lợi Phùng Tư 05/05/2018

Bỉ Tư Pháp Mỗ Kích Động 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận(1) 05/05/2018

Lạp Đạt Mạn Địch Tư(2) 05/05/2018

Lạp Đạt Mạn Địch Tư(1) 05/05/2018

Lôi Nặc Điên Cuồng 05/05/2018

Lấy Một Địch Ba(2) 05/05/2018

Lấy Một Địch Ba(1) 05/05/2018

Nguy Cơ Tiến Đến 05/05/2018

Trở Về Đại Lục 05/05/2018

Tin Tức Vi Ân(2) 05/05/2018

Tin Tức Vi Ân(1) 05/05/2018

Đế Linh Sư Bát Giai Đỉnh Phong 05/05/2018

Thác Đức Gia Tộc Nguy Cơ 05/05/2018

Cơ Ách Lạp Tư 05/05/2018

Thủy Linh Điện 05/05/2018

Ý Chí Bất Khuất 05/05/2018

Ý Định Của Mọi Người 05/05/2018

Tin Dữ Truyền Đến 05/05/2018

Kim Kiếm Trảm Hư Không 05/05/2018

Pháp Tắc Thiên Kiếp 05/05/2018

Lưu Kim Tuế Nguyệt. (2) 05/05/2018

Lưu Kim Tuế Nguyệt. (1) 05/05/2018

Quyết Định Của Kiệt Sâm. (2) 05/05/2018

Quyết Định Của Kiệt Sâm (1) 05/05/2018

Linh Châu Thần Bí 05/05/2018

Thu Hoạch Kinh Người 05/05/2018

Mộc Chi Thánh Quả 05/05/2018

Sát Thần Lâm Thế. (2) 05/05/2018

Sát Thần Lâm Thế. (1) 05/05/2018

Diệt Thần Tam Thức. (1) 05/05/2018

Quang Mạc Thần Bí 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Chấn Động. (2) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Chấn Động. (1) 05/05/2018

Sinh Mệnh Tán Ca 05/05/2018

Cuộc Chiến Đỉnh Phong. (2) 05/05/2018

Cuộc Chiến Đỉnh Phong. (1) 05/05/2018

Bỉ Tư Pháp Mỗ Đã Đến 05/05/2018

Loài Cây Đáng Sợ 05/05/2018

Thượng Cổ Phế Tích. (2) 05/05/2018

Thượng Cổ Phế Tích. (1) 05/05/2018

Lửa Giận! Một Kích! 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Tấn Cấp. (2) 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Tấn Cấp. (1) 05/05/2018

Sinh Lộ Duy Nhất. (2) 05/05/2018

Sinh Lộ Duy Nhất. (1) 05/05/2018

Tao Ngộ 05/05/2018

Động Tĩnh Của Linh Dược Sư Tháp. (2) 05/05/2018

Động Tĩnh Của Linh Dược Sư Tháp. (1) 05/05/2018

Cơn Giận Của Yết La 05/05/2018

Tiếng Kèn Phản Kích 05/05/2018

Ai Dám Tổn Thương Bằng Hữu Của Ta 05/05/2018

Tổ Sáu Người Thiên Tài 05/05/2018

Phối Chế. (2) 05/05/2018

Phối Chế. (1) 05/05/2018

Thần Thánh Thẩm Phán. (2) 05/05/2018

Thần Thánh Thẩm Phán. (1) 05/05/2018

Vây Đánh 05/05/2018

Thay Đổi Thân Phận Con Mồi Và Thợ Săn. (2) 05/05/2018

Thay Đổi Thân Phận Con Mồi Và Thợ Săn. (1) 05/05/2018

Săn Giết 05/05/2018

Liên Thủ 05/05/2018

Kiệt Sâm Giảo Hoạt. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Giảo Hoạt. (1) 05/05/2018

Đề Mỗ Trưởng Lão Kinh Hãi 05/05/2018

Kiệt Sâm Chiến Đế Mỗ. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Chiến Đế Mỗ. (1) 05/05/2018

Hành Động Săn Giết 05/05/2018

Bắt Đầu Hạo Kiếp. (2) 05/05/2018

Bắt Đầu Hạo Kiếp. (1) 05/05/2018

Kết Thúc 05/05/2018

Tử Chiến. (2) 05/05/2018

Tử Chiến. (1) 05/05/2018

Một Chưởng Vô Địch 05/05/2018

Đa Mễ Ni Khắc 05/05/2018

Chém Giết Thảm Thiết. (2) 05/05/2018

Chém Giết Thảm Thiết. (1) 05/05/2018

Phá Trận Pháp 05/05/2018

Phản Đồ Linh Dược Sư Tháp 05/05/2018

Kịch Biến Kinh Thiên. (2) 05/05/2018

Kịch Biến Kinh Thiên. (1) 05/05/2018

Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận 05/05/2018

Đệ Nhất Thiên Tài Linh Sư Tháp. (2) 05/05/2018

Đệ Nhất Thiên Tài Linh Sư Tháp. (1) 05/05/2018

Đệ Nhất Cường Giả Đại Lục. (2) 05/05/2018

Đệ Nhất Cường Giả Đại Lục. (1) 05/05/2018

Mưu Đồ Bí Mật. (2) 05/05/2018

Mưu Đồ Bí Mật. (1) 05/05/2018

Thất Tinh Hải 05/05/2018

Thượng Cổ Linh Lực Phi Đĩnh. (2) 05/05/2018

Thượng Cổ Linh Lực Phi Đĩnh. (1) 05/05/2018

Bí Mật Tư Đặc Ân Đại Lục 05/05/2018

Người Thừa Kế. (2) 05/05/2018

Người Thừa Kế. (1) 05/05/2018

Cửu Giai Linh Dược Thánh Sư 05/05/2018

Giao Phong Số Mệnh. (2) 05/05/2018

Giao Phong Số Mệnh. (1) 05/05/2018

Tháp Chủ Triệu Kiến 05/05/2018

Kế Hoạch Cuối Cùng. (2) 05/05/2018

Kế Hoạch Cuối Cùng. (1) 05/05/2018

Rời Khỏi Dược Thần Tháp 05/05/2018

Phó Tháp Chủ. (2) 05/05/2018

Phó Tháp Chủ. (1) 05/05/2018

Kinh Thiên Động Địa 05/05/2018

Kiệt Sâm Đột Phá. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Đột Phá. (1) 05/05/2018

Xông, Xông, Xông! (2) 05/05/2018

Xông, Xông, Xông! (1) 05/05/2018

Oanh Động, Oanh Động! 05/05/2018

Dược Thần Tháp 05/05/2018

Kiệt Sâm Giật Mình 05/05/2018

Chấn Động. (2) 05/05/2018

Chấn Động. (1) 05/05/2018

Rung Động Toàn Trường 05/05/2018

Tiếp Nhận Khiêu Chiến. (2) 05/05/2018

Tiếp Nhận Khiêu Chiến. (1) 05/05/2018

Ta Muốn Khiêu Chiến Ngươi. (2) 05/05/2018

Ta Muốn Khiêu Chiến Ngươi. (1) 05/05/2018

Nhận Lấy Ban Thưởng 05/05/2018

Thực Lực Của Ai Đức Mễ Tư. (2) 05/05/2018

Thực Lực Của Ai Đức Mễ Tư. (1) 05/05/2018

Mọi Người Biến Hóa. (2) 05/05/2018

Mọi Người Biến Hóa. (1) 05/05/2018

Trở Lại Linh Dược Sư Tháp 05/05/2018

Phó Điện Chủ. (2) 05/05/2018

Phó Điện Chủ. (1) 05/05/2018

Rời Đi. (2) 05/05/2018

Rời Đi. (1) 05/05/2018

Cảm Ngộ Pháp Tắc 05/05/2018

Thân Thể Ngũ Hành. (2) 05/05/2018

Thân Thể Ngũ Hành. (1) 05/05/2018

Lôi Nặc Quyết Tâm 05/05/2018

Ngũ Hành Kết Giới. (2) 05/05/2018

Ngũ Hành Kết Giới. (1) 05/05/2018

Người Thủ Hộ Thần Điện. (2) 05/05/2018

Người Thủ Hộ Thần Điện. (1) 05/05/2018

Sinh Tử Một Đường 05/05/2018

Ban Thưởng Kinh Người. (2) 05/05/2018

Ban Thưởng Kinh Người. (1) 05/05/2018

Khảo Hạch Ban Thưởng 05/05/2018

Thiên Địa Luyện Hóa Quyết. (2) 05/05/2018

Thiên Địa Luyện Hóa Quyết. (1) 05/05/2018

Linh Dược Tinh Khí 05/05/2018

Sân Rộng Khảo Hạch. (2) 05/05/2018

Sân Rộng Khảo Hạch. (1) 05/05/2018

Tự Mình Ra Tay. (2) 05/05/2018

Tự Mình Ra Tay. (1) 05/05/2018

Đứng Đầu Tội Ác Chi Thành. (2) 05/05/2018

Đứng Đầu Tội Ác Chi Thành. (1) 05/05/2018

Điên Cuồng Phối Chế. (2) 05/05/2018

Điên Cuồng Phối Chế. (1) 05/05/2018

Lạc Khố Ân Tấn Cấp 05/05/2018

Linh Dược Định Càn Khôn. (2) 05/05/2018

Linh Dược Định Càn Khôn. (1) 05/05/2018

Lại Hiện Ra Dược Kiếp. (2) 05/05/2018

Lại Hiện Ra Dược Kiếp. (1) 05/05/2018

Mấu Chốt Thắng Bại 05/05/2018

Liên Tiếp Vẫn Lạc. (2) 05/05/2018

Liên Tiếp Vẫn Lạc. (1) 05/05/2018

Tấn Cấp, Bát Giai Đế Linh Sư! 05/05/2018

Chiến! Chiến! Chiến! (2) 05/05/2018

Chiến! Chiến! Chiến! (1) 05/05/2018

Giao Chiến Đỉnh Phong. (2) 05/05/2018

Giao Chiến Đỉnh Phong. (1) 05/05/2018

Vi Ân Đuổi Tới 05/05/2018

Thần Chi Nộ Hỏa. (1) 05/05/2018

Nguy Cấp, Nguy Cơ! 05/05/2018

Thánh Cấp Đột Kích. (2) 05/05/2018

Thánh Cấp Đột Kích. (1) 05/05/2018

Đệ Tử Khủng Bố 05/05/2018

Con Đường Bất Đồng 05/05/2018

Cát Nhĩ La Y(1) 05/05/2018

Tội Ác Thành 05/05/2018

Trùng Kích Bát Giai (2) 05/05/2018

Trùng Kích Bát Giai(1) 05/05/2018

Triển Vọng Hỗn Loạn Lĩnh 05/05/2018

Kiệt Sâm Nghi Hoặc(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Nghi Hoặc(1) 05/05/2018

Linh Cấm Thuật 05/05/2018

Chém Giết Thảm Thiết 05/05/2018

Không Thể Ngăn Cản(2) 05/05/2018

Không Thể Ngăn Cản(1) 05/05/2018

Phụ Tử Gặp Lại 05/05/2018

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc 05/05/2018

Danh Tiếng Bá Đế 05/05/2018

Lục Đại Đế Linh Sư 05/05/2018

Thế Cục Bứt Thiết 05/05/2018

Kiệt Sâm Ra Tay! 05/05/2018

Hỗn Loạn Lĩnh, Kiệt Tư! 05/05/2018

Thấy Chết Không Sờn 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận 05/05/2018

Nghiền Sát 05/05/2018

Tử Thành 05/05/2018

Lạc Khố Ân Không Phục 05/05/2018

Lôi Nặc Xuất Quan(2) 05/05/2018

Lôi Nặc Xuất Quan(1) 05/05/2018

Đấu Giá Hội Chấm Dứt 05/05/2018

Hỗn Loạn Lĩnh Nguy Nan(2) 05/05/2018

Hỗn Loạn Lĩnh Nguy Nan(1) 05/05/2018

Tràng Diện Nóng Nảy 05/05/2018

Hội Đấu Giá 05/05/2018

Bi Kịch Cách Lan Đặc(2) 05/05/2018

Bi Kịch Cách Lan Đặc(1) 05/05/2018

Cách Lan Đặc Tố Giác(2) 05/05/2018

Cách Lan Đặc Tố Giác(1) 05/05/2018

Yêu Cầu 05/05/2018

Băng Thánh Vi Ân(2) 05/05/2018

Băng Thánh Vi Ân (1) 05/05/2018

Trở Về 05/05/2018

Đại Lục Hạo Kiếp 05/05/2018

Hai Điều Kiện(2) 05/05/2018

Hai Điều Kiện(1) 05/05/2018

Thánh Uy Hàng Lâm 05/05/2018

Thế Giới Chi Kiếm Đụng Nhau 05/05/2018

Băng Chi Thế Giới 05/05/2018

Hai Đại Thiên Tài Va Chạm 05/05/2018

Kiệt Sâm Cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ 05/05/2018

Nguyên Nhân Chân Chính 05/05/2018

Đệ Nhất Thiên Tài Linh Dược Sư 05/05/2018

Bỉ Đắc Bệ Hạ 05/05/2018

Phong Tước 05/05/2018

Đề Da Lợi Á Hoàng Tử 05/05/2018

Thánh Địa Cảnh Cáo(2) 05/05/2018

Thánh Địa Cảnh Cáo(1) 05/05/2018

Hắn Rốt Cục Là Ai?(2) 05/05/2018

Hắn Rốt Cục Là Ai?(1) 05/05/2018

Ngang Nhiên Ra Tay 05/05/2018

Biến Dị Nổi Bật 05/05/2018

Đệ Nhất Hoàng Linh Sư. (2) 05/05/2018

Đệ Nhất Hoàng Linh Sư. (1) 05/05/2018

Tràng Quyết Đấu. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Ban Ân. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Ban Ân. (1) 05/05/2018

Luận Bàn 05/05/2018

Thầy Trò Gặp Lại. (2) 05/05/2018

Thầy Trò Gặp Lại. (1) 05/05/2018

Khiêu Chiến. (2) 05/05/2018

Khiêu Chiến. (1) 05/05/2018

Người Cạnh Tranh 05/05/2018

Thánh Địa Đế Quốc. (2) 05/05/2018

Thánh Địa Đế Quốc. (1) 05/05/2018

Gia Tộc Đệ Nhất. (2) 05/05/2018

Gia Tộc Đệ Nhất. (1) 05/05/2018

Gặp Lại Cố Nhân. (2) 05/05/2018

Gặp Lại Cố Nhân. (1) 05/05/2018

Rời Đi 05/05/2018

Chỉ Điểm. (2) 05/05/2018

Chỉ Điểm. (1) 05/05/2018

Phân Tích. (2) 05/05/2018

Phân Tích. (1) 05/05/2018

Nghiên Cứu Thảo Luận 05/05/2018

Bác Nhĩ Đinh Gia Tộc Tận Thế 05/05/2018

Quyết Định Của Ngả Âu Lạc Tư Thành Chủ. (2) 05/05/2018

Quyết Định Của Ngả Âu Lạc Tư Thành Chủ. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Tuyên Bố 05/05/2018

Khảo Vấn Bản Tâm. (2) 05/05/2018

Khảo Vấn Bản Tâm. (1) 05/05/2018

Mặc Tư Bản Gào Rú. (2) 05/05/2018

Mặc Tư Bản Gào Rú. (1) 05/05/2018

Ba Bộ Dụng Cụ 05/05/2018

Đánh Bạc Kinh Thiên. (2) 05/05/2018

Đánh Bạc Kinh Thiên. (1) 05/05/2018

Chuyện Này Không Công Bằng. (2) 05/05/2018

Chuyện Này Không Công Bằng. (1) 05/05/2018

Tam Khống Thánh Dược Thuật 05/05/2018

Kiệt Sâm Khẩn Trương. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Khẩn Trương. (1) 05/05/2018

Quyết Đấu Linh Dược 05/05/2018

Song Phương Tranh Phong. (2) 05/05/2018