Dược Thần

Dược Thần

Tên khác: Dược Thần
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Ám Ma Sư
Trạng thái: Hoàn thành


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dược Thần:

Nội Dung Dược Thần:

Truyện Dược Thần được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại TruyenNgay.Net. Hãy ghé thăm TruyenNgay.Net mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Dược Thần.


Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thánh Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân.
Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư Đặc Ân đã gặp phải một việc ngoài ý muốn trong một lần ra luyện dược. Hắn tiến vào thời không loạn lưu, trở về thời đại Linh Dược man hoang ba ngàn năm trước.
Thời đại lúc bấy giờ, Linh Dược Sư còn chưa có phát triển mạnh mẽ, so với Linh Dược Sư ở thời đại mà Kiệt Sâm đang sống thì thua kém nhiều lắm. Sau khi trọng sinh trở về thời kỳ cổ đại, Kiệt Sâm lợi dụng lực lượng của bản thân, hắn vươn lên trở thành cường giả mạnh nhất của đại lục, đột phá gông cùm xiềng xích kiếp trước của mình!

Phân cấp tu luyện:
Linh Đồ nhất giai
Linh Sĩ nhị giai
Linh Sư tam giai
Thiên Linh Sư tứ giai
Tông linh sư ngũ giai
Tôn linh sư lục giai
Hoàng Linh Sư thất giai
Đế linh sư bát giai
Thánh Linh sư Cửu giai
....

Danh sách chương

Siêu Thoát Luân Hồi(3) 05/05/2018

Siêu Thoát Luân Hồi(2) 05/05/2018

Siêu Thoát Luân Hồi(1) 05/05/2018

Hiểm Lại Càng Hiểm 05/05/2018

Biến Hóa 05/05/2018

Sinh Mệnh Chi Tuyền(2) 05/05/2018

Sinh Mệnh Chi Tuyền(1) 05/05/2018

Thần Vương Hình Chiếu 05/05/2018

Thỉnh Thần Vương (2) 05/05/2018

Thỉnh Thần Vương(1) 05/05/2018

Lực Áp Quần Hùng 05/05/2018

Nhất Kiếm Tây Lai 05/05/2018

Tứ Đại Thần Tướng(2) 05/05/2018

Tứ Đại Thần Tướng(1) 05/05/2018

Ngạc Mộng Chiểu Trạch(2) 05/05/2018

Ngạc Mộng Chiểu Trạch(1) 05/05/2018

Thánh Tộc Sở Tại 05/05/2018

Thương Khung Đại Lục(2) 05/05/2018

Thương Khung Đại Lục(1) 05/05/2018

Thần Vương Bản Chất 05/05/2018

Chân Thân Hàng Lâm(2) 05/05/2018

Chân Thân Hàng Lâm(1) 05/05/2018

Thần Vương Phân Thân(2) 05/05/2018

Thần Vương Phân Thân(1) 05/05/2018

Lôi Vẫn Thần Vương(2) 05/05/2018

Lôi Vẫn Thần Vương(1) 05/05/2018

Ra Ngoài Ý Liệu(2) 05/05/2018

Ra Ngoài Ý Liệu(1) 05/05/2018

Đáy Biển Mật Địa 05/05/2018

Nhân Vật Trọng Yếu 05/05/2018

Phong Hồi Lộ Chuyển(2) 05/05/2018

Phong Hồi Lộ Chuyển(1) 05/05/2018

Tam Đại Tộc Trưởng(2) 05/05/2018

Tam Đại Tộc Trưởng(1) 05/05/2018

Nghiêng Trời Lệch Đất(2) 05/05/2018

Nghiêng Trời Lệch Đất(1) 05/05/2018

Hết Thảy Vẫn Lạc 05/05/2018

Tam Đại Gia Tộc(2) 05/05/2018

Tam Đại Gia Tộc(1) 05/05/2018

Trắng Trợn Giết Chóc(2) 05/05/2018

Trắng Trợn Giết Chóc(1) 05/05/2018

Nháo Lớn Rồi(2) 05/05/2018

Nháo Lớn Rồi(1) 05/05/2018

Thống Lĩnh Đại Nhân 05/05/2018

Xung Đột(2) 05/05/2018

Xung Đột(1) 05/05/2018

Thánh Tộc Thần Dược 05/05/2018

Thực Lực Tăng Trưởng(2) 05/05/2018

Thực Lực Tăng Trưởng(1) 05/05/2018

Tử Tinh Thành Bảo(2) 05/05/2018

Tử Tinh Thành Bảo(1) 05/05/2018

Đến Lôi Đình Đảo 05/05/2018

Đột Phá(2) 05/05/2018

Đột Phá(1) 05/05/2018

Đại Chiến(2) 05/05/2018

Đại Chiến(1) 05/05/2018

Hiển Lộ Thực Lực 05/05/2018

Năm Đại Cường Giả(2) 05/05/2018

Năm Đại Cường Giả(1) 05/05/2018

Lửa Giận Hắc Nham Đảo 05/05/2018

Trận Pháp Hiển Uy(2) 05/05/2018

Trận Pháp Hiển Uy(1) 05/05/2018

Hắc Nham Đảo 05/05/2018

Tao Ngộ Hải Tặc(2) 05/05/2018

Tao Ngộ Hải Tặc(1) 05/05/2018

Lôi Đình Đảo 05/05/2018

Truyền Tống Trận(2) 05/05/2018

Truyền Tống Trận(1) 05/05/2018

Tối Hậu Giao Đại(2) 05/05/2018

Tối Hậu Giao Đại(1) 05/05/2018

Ngũ Đại Thần Bộc(2) 05/05/2018

Ngũ Đại Thần Bộc(1) 05/05/2018

Hiêu Trương Cuồng Ngạo 05/05/2018

Tự Thành Thế Giới(2) 05/05/2018

Tự Thành Thế Giới(1) 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần Đỉnh Phong(2) 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần Đỉnh Phong(1) 05/05/2018

Không Gian Hủy Diệt 05/05/2018

Năm Người Liên Thủ(2) 05/05/2018

Năm Người Liên Thủ(1) 05/05/2018

Chư Thần Kiếm Trận 05/05/2018

Lực Địch Nhật Diệu Thiên Thần(2) 05/05/2018

Lực Địch Nhật Diệu Thiên Thần(1) 05/05/2018

Năm Đại Cường Giả 05/05/2018

Hai Mươi Năm Khổ Tu(2) 05/05/2018

Hai Mươi Năm Khổ Tu(1) 05/05/2018

Huyết Ảnh Cuồng Đao 05/05/2018

Kiếm Trủng Mở Ra(2) 05/05/2018

Kiếm Trủng Mở Ra(1) 05/05/2018

Liên Tiếp Vẫn Lạc 05/05/2018

Quét Ngang Vô Địch 05/05/2018

Thần Vương Lộ(2) 05/05/2018

Thần Vương Lộ(1) 05/05/2018

Đạt Được Truyền Thừa 05/05/2018

Công Hiệu Chiến Thần Tháp(2) 05/05/2018

Công Hiệu Chiến Thần Tháp(1) 05/05/2018

Nguy Nan Trùng Điệp 05/05/2018

Cảm Ngộ Kiếm Ý(2) 05/05/2018

Cảm Ngộ Kiếm Ý(1) 05/05/2018

Kiếm Thần Khảo Hạch 05/05/2018

Thất Kiếm Truyền Thuyết 05/05/2018

Tranh Đoạt Kiếm Thảo(2) 05/05/2018

Tranh Đoạt Kiếm Thảo(1) 05/05/2018

Rất Có Thu Hoạch 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần(2) 05/05/2018

Nhật Diệu Thiên Thần(1) 05/05/2018

Cường Giả Tụ Tập 05/05/2018

Qua Đây Quỳ Xuống(2) 05/05/2018

Qua Đây Quỳ Xuống(1) 05/05/2018

Ám Toán Ta Thì Phải Chết(2) 05/05/2018

Ám Toán Ta Thì Phải Chết! (1) 05/05/2018

Một Quyền Đánh Bại(2) 05/05/2018

Một Quyền Đánh Bại(1) 05/05/2018

Khiêu Khích Tới Cửa 05/05/2018

Tống Cho Ngươi Một Thượng Vị Linh Thần(2) 05/05/2018

Tống Cho Ngươi Một Thượng Vị Linh Thần(1) 05/05/2018

Kiếm Thần Lệnh(2) 05/05/2018

Kiếm Thần Lệnh(1) 05/05/2018

Linh Hoang Các 05/05/2018

Yêu Cầu(2) 05/05/2018

Yêu Cầu(1) 05/05/2018

Đại Hoang Thành 05/05/2018

Tiền Bối, Cứu Ta! 05/05/2018

Cường Đạo Hắc Long Sơn(2) 05/05/2018

Cường Đạo Hắc Long Sơn(1) 05/05/2018

Man Hoang Cổ Địa(1) 05/05/2018

Tiền Vãng Thiên Thần Giới(2) 05/05/2018

Tiền Vãng Thiên Thần Giới(1) 05/05/2018

Một Đường Sinh Cơ 05/05/2018

Cầu Cứu(2) 05/05/2018

Cầu Cứu(1) 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Thổ Lộ 05/05/2018

Luyện Hóa 05/05/2018

Diệt Tuyệt Thần Phạt(2) 05/05/2018

Diệt Tuyệt Thần Phạt(1) 05/05/2018

Chiến Nguyệt Huy Thiên Thần 05/05/2018

Nguy Cơ Lại Đến 05/05/2018

Thành Tựu Dược Thần(2) 05/05/2018

Thành Tựu Dược Thần(1) 05/05/2018

Thánh Tộc Nhân 05/05/2018

Chạy Trốn 05/05/2018

Kiệt Sâm Sầu Lo(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Sầu Lo(1) 05/05/2018

Đều Làm Nô Bộc 05/05/2018

Thu Phục Đại Kế(2) 05/05/2018

Thu Phục Đại Kế(1) 05/05/2018

Cường Giả Lại Đến 05/05/2018

Hung Dũng Nhi Chí 05/05/2018

Chiến Thượng Vị Linh Thần 05/05/2018

Kịch Chiến Đột Kích 05/05/2018

Tối Hậu Ngoan Kháng(2) 05/05/2018

Tối Hậu Ngoan Kháng(1) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Nguy Cấp 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Phỉ Nhĩ Tư(2) 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Phỉ Nhĩ Tư(1) 05/05/2018

Linh Thần Cuộc Chiến(2) 05/05/2018

Linh Thần Cuộc Chiến(1) 05/05/2018

Thiên Thần Cường Giả 05/05/2018

Quy Mô Xâm Lấn 05/05/2018

Trung Vị Linh Thần 05/05/2018

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc(2) 05/05/2018

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc(1) 05/05/2018

Vị Diện Sụp Đổ(2) 05/05/2018

Vị Diện Sụp Đổ(1) 05/05/2018

Lần Lượt Thành Thần 05/05/2018

Bảy Năm Khổ Tu(2) 05/05/2018

Bảy Năm Khổ Tu(1) 05/05/2018

Thiên Hải Chiến Thần Thần Bí 05/05/2018

Vị Diện Chi Tâm 05/05/2018

Tái Nhập Linh Thú Sơn Mạch 05/05/2018

Thần Cấp Vẫn Lạc(2) 05/05/2018

Thần Cấp Vẫn Lạc(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Đáng Sợ 05/05/2018

Thực Lực Kiệt Sâm 05/05/2018

Kiệt Sâm Thành Thần(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Thành Thần(1) 05/05/2018

Sát Lục Áo Nghĩa(2) 05/05/2018

Sát Lục Áo Nghĩa(1) 05/05/2018

Thành Tựu Bán Thần 05/05/2018

Nô Dịch Đại Lục 05/05/2018

Một Chưởng Chi Uy(2) 05/05/2018

Một Chưởng Chi Uy(1) 05/05/2018

Hành Tung Bạo Lộ(2) 05/05/2018

Hành Tung Bạo Lộ(1) 05/05/2018

Lâm Vào Khốn Cảnh 05/05/2018

Ma Dược Sư(2) 05/05/2018

Ma Dược Sư(1) 05/05/2018

Người Sống Sót Duy Nhất 05/05/2018

Thiên Thần Cung Diệt(2) 05/05/2018

Thiên Thần Cung Diệt(1) 05/05/2018

Thần Cấp Hàng Lâm 05/05/2018

Bắt Đầu Tiềm Tu 05/05/2018

Phân Phối Dược Tề(2) 05/05/2018

Phân Phối Dược Tề(1) 05/05/2018

Quang Ám Bình Hành 05/05/2018

Bán Thần Chi Dược(2) 05/05/2018

Bán Thần Chi Dược(1) 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Biến Hóa 05/05/2018

Hóa Thần Đảo Biến Hóa(2) 05/05/2018

Hóa Thần Đảo Biến Hóa(1) 05/05/2018

Kế Hoạch Của Kiệt Sâm 05/05/2018

Đại Lục Chiến Tranh 05/05/2018

Áp Lực Cực Lớn(2) 05/05/2018

Áp Lực Cực Lớn(1) 05/05/2018

Long Hình Pháp Tắc 05/05/2018

Rơi Xuống Màn Che(2) 05/05/2018

Rơi Xuống Màn Che(1) 05/05/2018

Hắc Ám Long Tộc 05/05/2018

Kiệt Sâm Dương Oai 05/05/2018

Kiệt Sâm Trở Về(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Trở Về(1) 05/05/2018

Bát Phương Đến Giúp 05/05/2018

Thiêu Đốt Sinh Mệnh(2) 05/05/2018

Thiêu Đốt Sinh Mệnh(1) 05/05/2018

Sinh Tử Vây Săn 05/05/2018

Đại Lục Đồng Lòng(2) 05/05/2018

Đại Lục Đồng Lòng(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Quan. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Quan. (1) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Gặp Nguy Cơ 05/05/2018

Mệnh Vận Hóa Thân. (3) 05/05/2018

Mệnh Vận Hóa Thân. (2) 05/05/2018

Mệnh Vận Hóa Thân. (1) 05/05/2018

Một Khắc Sinh Tử 05/05/2018

Khúc Nhạc Dạo Chiến Tranh 05/05/2018

Không Có Đường Trốn 05/05/2018

Địa Ngục Nhân Gian 05/05/2018

Săn Giết Vừa Mới Bắt Đầu. (2) 05/05/2018

Săn Giết Vừa Mới Bắt Đầu. (1) 05/05/2018

Mục Tiêu Hàng Đầu 05/05/2018

Lo Lắng Bao Phủ 05/05/2018

Thay Đổi Rất Nhanh. (2) 05/05/2018

Thay Đổi Rất Nhanh. (1) 05/05/2018

Hành Động Ám Sát. (2) 05/05/2018

Hành Động Ám Sát. (1) 05/05/2018

Đại Lục Nguy Nan 05/05/2018

Hỏa Linh Châu Hiện 05/05/2018

Vạch Trần Đáp Án. (2) 05/05/2018

Vạch Trần Đáp Án. (1) 05/05/2018

Linh Hồn Huyết Chú 05/05/2018

Thần Vương Khiếp Sợ 05/05/2018

Đông Cực Thần Vương. (2) 05/05/2018

Đông Cực Thần Vương. (1) 05/05/2018

Phá Tháp. (2) 05/05/2018

Phá Tháp. (1) 05/05/2018

Vượt Tầng Thứ Tư Ngoài Ý Định 05/05/2018

Thần Hồn Chi Thuật. (2) 05/05/2018

Thần Hồn Chi Thuật. (1) 05/05/2018

Thần Luyện Chi Thuật 05/05/2018

Khảo Hạch Thân Thể. (2) 05/05/2018

Khảo Hạch Thân Thể. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Toi Mạng? 05/05/2018

Thần Vương Sơn. (2) 05/05/2018

Thần Vương Sơn. (1) 05/05/2018

Linh Thú Cấp Bán Thần 05/05/2018

Kết Quả Hẳn Phải Chết. (2) 05/05/2018

Kết Quả Hẳn Phải Chết. (1) 05/05/2018

Khu Vực Hạch Tâm 05/05/2018

Một Kiếm Chi Uy 05/05/2018

Hắc Ám Vương Long Thú. (2) 05/05/2018

Hắc Ám Vương Long Thú. (1) 05/05/2018

Chư Cường Tiến Đến 05/05/2018

Ngả Kim Sâm Vẫn Lạc. (2) 05/05/2018

Ngả Kim Sâm Vẫn Lạc. (1) 05/05/2018

Ngũ Hành Viên Mãn. (2) 05/05/2018

Ngũ Hành Viên Mãn. (1) 05/05/2018

Cơ Hội Duy Nhất 05/05/2018

Tử Thần Đoạt Xá Đại Pháp. (2) 05/05/2018

Tử Thần Đoạt Xá Đại Pháp. (1) 05/05/2018

Va Chạm Đáng Sợ 05/05/2018

Tử Thần Chi Mâu. (2) 05/05/2018

Tử Thần Chi Mâu. (1) 05/05/2018

Đại Hỗn Chiến 05/05/2018

Thiên Trụ Phun Trào. (2) 05/05/2018

Thiên Trụ Phun Trào. (1) 05/05/2018

Cảnh Báo Nguy Hiểm 05/05/2018

Cửu Đại Cường Giả 05/05/2018

Hỏa Linh Châu Triệu Hoán. (2) 05/05/2018

Hỏa Linh Châu Triệu Hoán. (1) 05/05/2018

Bị Tập Kích 05/05/2018

Quỷ Linh Vụ Khu 05/05/2018

Hỏa Diễm Thần Lực. (2) 05/05/2018

Hỏa Diễm Thần Lực. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Vô Địch 05/05/2018

Pháp Tắc Thần Liên (Dây Xích Pháp Tắc). (2) 05/05/2018

Pháp Tắc Thần Liên (Dây Xích Pháp Tắc). (1) 05/05/2018

Linh Châu Giác Tỉnh. (2) 05/05/2018

Linh Châu Giác Tỉnh. (1) 05/05/2018

Man Hoang Tộc 05/05/2018

Man Thần Huyền Cực Phủ(2) 05/05/2018

Man Thần Huyền Cực Phủ(1) 05/05/2018

Cường Địch Đột Kích 05/05/2018

Đại Lục Nguy Cơ 05/05/2018

Đánh Chết 05/05/2018

Thần Tắc Mảnh Vỡ 05/05/2018

Khu Vực Trung Ương 05/05/2018

Chậm Trễ Cứu Chữa 05/05/2018

Một Tên Cũng Không Để Lại 05/05/2018

Không Thể Ngăn Cản 05/05/2018

Hư Thần Hỏa Dung Công(2) 05/05/2018

Hư Thần Hỏa Dung Công(1) 05/05/2018

Không Cần Tranh 05/05/2018

Tự Tìm Đường Chết(2) 05/05/2018

Tự Tìm Đường Chết(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Hiển Uy(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Hiển Uy(1) 05/05/2018

Nguy Hiểm Trải Rộng(2) 05/05/2018

Nguy Hiểm Trải Rộng(1) 05/05/2018

Tam Đại Khu Vực 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Sát Thần Bố La Đặc 05/05/2018

Người Mạnh Nhất Bắc Cực Băng Nguyên 05/05/2018

Các Cường Giả Đỉnh Phong Đại Lục 05/05/2018

Linh Thú Sơn Mạch 05/05/2018

Kế Hoạch 05/05/2018

Đại Đồ Sát 05/05/2018

Thiên Nguyên Nhất Đao 05/05/2018

Cương Tát Lôi Tư Nguy Cơ 05/05/2018

Mạo Hiểm Giả Công Hội 05/05/2018

Cường Giả Thiên Thần Giới 05/05/2018

Thiên Thần Giới(2) 05/05/2018

Thiên Thần Giới(1) 05/05/2018

Phản Lão Hoàn Đồng 05/05/2018

Trở Lại Linh Dược Sư Tháp(2) 05/05/2018

Trở Lại Linh Dược Sư Tháp(1) 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Thần Điện Biến Mất 05/05/2018

Trở Về Tư Đặc Ân 05/05/2018

Lễ Vật Của Ba Tỳ Ốc Tư 05/05/2018

Hết Thảy Đều Kết Thúc(2) 05/05/2018

Hết Thảy Đều Kết Thúc(1) 05/05/2018

Đại Phát Hoành Tài 05/05/2018

Không Bị Uy Hiếp 05/05/2018

Bảo Tàng Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Liên Tục Cướp Đoạt(2) 05/05/2018

Liên Tục Cướp Đoạt(1) 05/05/2018

Hư Không Pháp Tắc 05/05/2018

Đánh Chết Đan Ni Nhĩ Tư(2) 05/05/2018

Đánh Chết Đan Ni Nhĩ Tư(1) 05/05/2018

Phá Trận 05/05/2018

Trận Đạo 800 Quyển 05/05/2018

Át Chủ Bài Cuối Cùng Của Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Kiệt Sâm Chi Uy 05/05/2018

Sát Thánh Đại Trận 05/05/2018

Cướp Đoạt Pháp Tắc(2) 05/05/2018

Cướp Đoạt Pháp Tắc(1) 05/05/2018

Diệt Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Tinh Luyện Pháp Tắc 05/05/2018

Luyện Hóa Thiên Địa(2) 05/05/2018

Luyện Hóa Thiên Địa(1) 05/05/2018

Tổ Tiên Tư Đặc Ân 05/05/2018

Lại Lần Nữa Tấn Cấp. (2) 05/05/2018

Lại Lần Nữa Tấn Cấp. (1) 05/05/2018

Triệt Để Phá Giải 05/05/2018

Chiến Thần Phụ Thể 05/05/2018

Kế Hoạch Tăng Lên Thực Lực. (2) 05/05/2018

Kế Hoạch Tăng Lên Thực Lực. (1) 05/05/2018

Cái Gọi Là Bí Mật 05/05/2018

Không Gian Chiến Thần. (2) 05/05/2018

Không Gian Chiến Thần. (1) 05/05/2018

Lo Lắng 05/05/2018

Đè Chết Hết Thảy 05/05/2018

Đột Biến Ngoài Ý Liệu 05/05/2018

Đại Nhật Tinh Bạo 05/05/2018

Chiến Thần Không Gian 05/05/2018

Cuộc Chiến Đỉnh Phong 05/05/2018

Chiến Thần Tháp Hiển Uy 05/05/2018

Nguy Cơ, Nguy Cơ! (2) 05/05/2018

Nguy Cơ, Nguy Cơ! (1) 05/05/2018

Tấn Cấp Cửu Giai. (2) 05/05/2018

Tấn Cấp Cửu Giai. (1) 05/05/2018

Song Cường Đến 05/05/2018

Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của. (2) 05/05/2018

Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của. (1) 05/05/2018

Đột Phá! 05/05/2018

Lưu Phái Mới. (2) 05/05/2018

Lưu Phái Mới. (1) 05/05/2018

Chênh Lệch Tăng Lên 05/05/2018

Liên Tiếp Phá Trận. (3) 05/05/2018

Liên Tiếp Phá Trận. (2) 05/05/2018

Liên Tiếp Phá Trận. (1) 05/05/2018

Khảo Nghiệm Trận Pháp 05/05/2018

Khôi Lỗi 05/05/2018

Chiến Thần Tháp. (2) 05/05/2018

Chiến Thần Tháp. (1) 05/05/2018

Thánh Thủy Nguyên Tố. (2) 05/05/2018

Thánh Thủy Nguyên Tố. (1) 05/05/2018

Trọng Lực Lĩnh Vực 05/05/2018

Đột Nhiên Xuất Hiện. (2) 05/05/2018

Đột Nhiên Xuất Hiện. (1) 05/05/2018

Thiên Hải Chiến Thần 05/05/2018

Di Tích Mở Ra. (2) 05/05/2018

Di Tích Mở Ra. (1) 05/05/2018

Tam Đại Thế Lực 05/05/2018

Cừu Nhân Gặp Mặt. (2) 05/05/2018

Cừu Nhân Gặp Mặt. (1) 05/05/2018

Chỗ Di Tích 05/05/2018

Không Biết Tốt Xấu. (2) 05/05/2018

Không Biết Tốt Xấu. (1) 05/05/2018

Bái Phỏng. (2) 05/05/2018

Bái Phỏng. (1) 05/05/2018

Khắp Nơi Đến Thăm 05/05/2018

Lăng Thiên Tông 05/05/2018

Lão Tổ Tông. (2) 05/05/2018

Lão Tổ Tông. (1) 05/05/2018

Khôi Phục Thực Lực. (2) 05/05/2018

Khôi Phục Thực Lực. (1) 05/05/2018

Di Tích Chiến Thần 05/05/2018

Chém Giết Vô Tình. (2) 05/05/2018

Chém Giết Vô Tình. (1) 05/05/2018

Hung Hăng Chà Đạp. (2) 05/05/2018

Hung Hăng Chà Đạp. (1) 05/05/2018

Thủ Hộ Trưởng Lão Của Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Chân Tướng Phơi Bày. (2) 05/05/2018

Chân Tướng Phơi Bày. (1) 05/05/2018

Xung Đột Thăng Cấp. (2) 05/05/2018

Xung Đột Thăng Cấp. (1) 05/05/2018

Gieo Gió Gặt Bão 05/05/2018

Tà Linh Thuật. (2) 05/05/2018

Tà Linh Thuật. (1) 05/05/2018

Đánh Lén Hèn Hạ 05/05/2018

Thần Dược Chấn Nhiếp 05/05/2018

Khí Phách Vô Song 05/05/2018

Kinh Thiên Hào Đổ 05/05/2018

Ứng Chiến 05/05/2018

Hiển Lộ Thân Phận 05/05/2018

Là Các Ngươi? 05/05/2018

Đường Chủ Dược Sư Đường. (2) 05/05/2018

Đường Chủ Dược Sư Đường. (1) 05/05/2018

Bác Trữ Gia Tộc Gặp Nguy Cơ. (2) 05/05/2018

Bác Trữ Gia Tộc Gặp Nguy Cơ. (1) 05/05/2018

Uy Áp Của Thánh Cấp 05/05/2018

Một Chiêu Diệt Sát. (1-2) 05/05/2018

Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm. (1-2) 05/05/2018

Cút Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết 05/05/2018

Đột Kích Hung Mãnh. (2) 05/05/2018

Đột Kích Hung Mãnh. (1) 05/05/2018

Thần Diệt Cốc 05/05/2018

Tiêu Chuẩn Đẳng Cấp Cao Nhất. (2) 05/05/2018

Bái Nhân Lý Hi. (2) 05/05/2018

Bái Nhân Lý Hi. (1) 05/05/2018

Không Lưu Tình Chút Nào! 05/05/2018

Lôi Đình Nhất Kích. (2) 05/05/2018

Lôi Đình Nhất Kích. (1) 05/05/2018

Thẹn Quá Hoá Giận 05/05/2018

Cạnh Tranh. (3) 05/05/2018

Cạnh Tranh. (2) 05/05/2018

Cạnh Tranh. (1) 05/05/2018

Linh Dược Các. (1-2) 05/05/2018

Cụ Phong Ma Hải 05/05/2018

Khắc Lôi Nhã Giảo Hoạt 05/05/2018

Rời Khỏi Linh Dược Sư Tháp. (1) 05/05/2018

Sinh Mệnh Chi Thủy 05/05/2018

Hoàng Hôn Của Chư Thần. (2) 05/05/2018

Hoàng Hôn Của Chư Thần. (1) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Lớn Mạnh. (2) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Lớn Mạnh. (1) 05/05/2018

Phát Dược 05/05/2018

Đột Phá Linh Dược Học. (2) 05/05/2018

Đột Phá Linh Dược Học. (1) 05/05/2018

Cách Nghĩ Điên Cuồng. (2) 05/05/2018

Cách Nghĩ Điên Cuồng. (1) 05/05/2018

Vạn Chúng Chú Mục 05/05/2018

Một Cái Thần Dược Điện Khác. (2) 05/05/2018

Một Cái Thần Dược Điện Khác. (1) 05/05/2018

Bảo Khố. (2) 05/05/2018

Bảo Khố. (1) 05/05/2018

Tân Trưởng Lão 05/05/2018

Gặp Lại Cố Nhân 05/05/2018

Một Năm Tuổi Thọ 05/05/2018

Trường Sinh Dược Tề 05/05/2018

Tánh Mạng Hấp Hối. (2) 05/05/2018

Tánh Mạng Hấp Hối. (1) 05/05/2018

Triệt Để Kết Thúc 05/05/2018

Sát Thần Bố La Đặc. (2) 05/05/2018

Sát Thần Bố La Đặc. (1) 05/05/2018

Thiếu Gia, Khắc Lôi Nhã Thích Ngươi Rồi! (2) 05/05/2018

Thiếu Gia, Khắc Lôi Nhã Thích Ngươi Rồi! (1) 05/05/2018

Tháp Chủ Già Nua 05/05/2018

Quần Hùng Tụ Họp. (2) 05/05/2018

Quần Hùng Tụ Họp. (1) 05/05/2018

Mệnh Vận Chi Hà 05/05/2018

Cuộc Chiến Thảm Thiết. (2) 05/05/2018

Cuộc Chiến Thảm Thiết. (1) 05/05/2018

Sống Chết Trước Mắt. (2) 05/05/2018

Sống Chết Trước Mắt. (1) 05/05/2018

Mẫu Tử Tương Kiến 05/05/2018

Quyết Định Của Lôi Nặc. (2) 05/05/2018

Quyết Định Của Lôi Nặc. (1) 05/05/2018

Đạo Tư Tận Thế 05/05/2018

Các Phương Vân Động 05/05/2018

Phi Ly Á 05/05/2018

Vưu Lợi Á 05/05/2018

Thiên Thần Cung 05/05/2018

Vị Kia(2) 05/05/2018

Vị Kia(1) 05/05/2018

Khiếp Sợ Đại Lục(1-2) 05/05/2018

Tạp Tắc Nỗ Tư Quyết Nhiên 05/05/2018

Không Ai Sống Sót 05/05/2018

Thiên Kiếp Diệt Sát 05/05/2018

So Đấu Dược Tề 05/05/2018

Kết Quả Giằng Co 05/05/2018

Thủ Hộ Giả Hoàng Tộc 05/05/2018

Nội Tình Đế Quốc 05/05/2018

Chuyện Cũ Năm Xưa 05/05/2018

Máu Chảy Thành Sông 05/05/2018

Huyết Tinh Giết Chóc(2) 05/05/2018

Huyết Tinh Giết Chóc(1) 05/05/2018

Khúc Nhạc Dạo Giết Chóc 05/05/2018

Quyết Định Vượt Ngoài Ý Liệu 05/05/2018

Tam Đại Thế Lực Vây Quét(2) 05/05/2018

Tam Đại Thế Lực Vây Quét(1) 05/05/2018

Thánh Địa Chấn Động(2) 05/05/2018

Thánh Địa Chấn Động(1) 05/05/2018

Triệt Để Gạt Bỏ 05/05/2018

Quân Lâm Thiên Hạ 05/05/2018

Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa(2) 05/05/2018

Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa(1) 05/05/2018

Triệt Để Tan Tác 05/05/2018

Vây Công 05/05/2018

Nhao Nhao Vẫn Lạc 05/05/2018

Lui Địch(2) 05/05/2018

Lui Địch(1) 05/05/2018

Tổ Thiên Tài Sáu Người Đăng Trường 05/05/2018

Uy Lực Một Chưởng 05/05/2018

Ta Đã Sớm Không Phải Đế Linh Sư(2) 05/05/2018

Ta Đã Sớm Không Phải Đế Linh Sư(1) 05/05/2018

Lợi Phùng Tư, Cút Ra Đây Nhận Cái Chết(2) 05/05/2018

Lợi Phùng Tư, Cút Ra Đây Nhận Cái Chết(1) 05/05/2018

Ý Định Của Lợi Phùng Tư 05/05/2018

Bỉ Tư Pháp Mỗ Kích Động 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận(1) 05/05/2018

Lạp Đạt Mạn Địch Tư(2) 05/05/2018

Lạp Đạt Mạn Địch Tư(1) 05/05/2018

Lôi Nặc Điên Cuồng 05/05/2018

Lấy Một Địch Ba(2) 05/05/2018

Lấy Một Địch Ba(1) 05/05/2018

Nguy Cơ Tiến Đến 05/05/2018

Trở Về Đại Lục 05/05/2018

Tin Tức Vi Ân(2) 05/05/2018

Tin Tức Vi Ân(1) 05/05/2018

Đế Linh Sư Bát Giai Đỉnh Phong 05/05/2018

Thác Đức Gia Tộc Nguy Cơ 05/05/2018

Cơ Ách Lạp Tư 05/05/2018

Thủy Linh Điện 05/05/2018

Ý Chí Bất Khuất 05/05/2018

Ý Định Của Mọi Người 05/05/2018

Tin Dữ Truyền Đến 05/05/2018

Kim Kiếm Trảm Hư Không 05/05/2018

Pháp Tắc Thiên Kiếp 05/05/2018

Lưu Kim Tuế Nguyệt. (2) 05/05/2018

Lưu Kim Tuế Nguyệt. (1) 05/05/2018

Quyết Định Của Kiệt Sâm. (2) 05/05/2018

Quyết Định Của Kiệt Sâm (1) 05/05/2018

Linh Châu Thần Bí 05/05/2018

Thu Hoạch Kinh Người 05/05/2018

Mộc Chi Thánh Quả 05/05/2018

Sát Thần Lâm Thế. (2) 05/05/2018

Sát Thần Lâm Thế. (1) 05/05/2018

Diệt Thần Tam Thức. (1) 05/05/2018

Quang Mạc Thần Bí 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Chấn Động. (2) 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Chấn Động. (1) 05/05/2018

Sinh Mệnh Tán Ca 05/05/2018

Cuộc Chiến Đỉnh Phong. (2) 05/05/2018

Cuộc Chiến Đỉnh Phong. (1) 05/05/2018

Bỉ Tư Pháp Mỗ Đã Đến 05/05/2018

Loài Cây Đáng Sợ 05/05/2018

Thượng Cổ Phế Tích. (2) 05/05/2018

Thượng Cổ Phế Tích. (1) 05/05/2018

Lửa Giận! Một Kích! 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Tấn Cấp. (2) 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Tấn Cấp. (1) 05/05/2018

Sinh Lộ Duy Nhất. (2) 05/05/2018

Sinh Lộ Duy Nhất. (1) 05/05/2018

Tao Ngộ 05/05/2018

Động Tĩnh Của Linh Dược Sư Tháp. (2) 05/05/2018

Động Tĩnh Của Linh Dược Sư Tháp. (1) 05/05/2018

Cơn Giận Của Yết La 05/05/2018

Tiếng Kèn Phản Kích 05/05/2018

Ai Dám Tổn Thương Bằng Hữu Của Ta 05/05/2018

Tổ Sáu Người Thiên Tài 05/05/2018

Phối Chế. (2) 05/05/2018

Phối Chế. (1) 05/05/2018

Thần Thánh Thẩm Phán. (2) 05/05/2018

Thần Thánh Thẩm Phán. (1) 05/05/2018

Vây Đánh 05/05/2018

Thay Đổi Thân Phận Con Mồi Và Thợ Săn. (2) 05/05/2018

Thay Đổi Thân Phận Con Mồi Và Thợ Săn. (1) 05/05/2018

Săn Giết 05/05/2018

Liên Thủ 05/05/2018

Kiệt Sâm Giảo Hoạt. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Giảo Hoạt. (1) 05/05/2018

Đề Mỗ Trưởng Lão Kinh Hãi 05/05/2018

Kiệt Sâm Chiến Đế Mỗ. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Chiến Đế Mỗ. (1) 05/05/2018

Hành Động Săn Giết 05/05/2018

Bắt Đầu Hạo Kiếp. (2) 05/05/2018

Bắt Đầu Hạo Kiếp. (1) 05/05/2018

Kết Thúc 05/05/2018

Tử Chiến. (2) 05/05/2018

Tử Chiến. (1) 05/05/2018

Một Chưởng Vô Địch 05/05/2018

Đa Mễ Ni Khắc 05/05/2018

Chém Giết Thảm Thiết. (2) 05/05/2018

Chém Giết Thảm Thiết. (1) 05/05/2018

Phá Trận Pháp 05/05/2018

Phản Đồ Linh Dược Sư Tháp 05/05/2018

Kịch Biến Kinh Thiên. (2) 05/05/2018

Kịch Biến Kinh Thiên. (1) 05/05/2018

Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận 05/05/2018

Đệ Nhất Thiên Tài Linh Sư Tháp. (2) 05/05/2018

Đệ Nhất Thiên Tài Linh Sư Tháp. (1) 05/05/2018

Đệ Nhất Cường Giả Đại Lục. (2) 05/05/2018

Đệ Nhất Cường Giả Đại Lục. (1) 05/05/2018

Mưu Đồ Bí Mật. (2) 05/05/2018

Mưu Đồ Bí Mật. (1) 05/05/2018

Thất Tinh Hải 05/05/2018

Thượng Cổ Linh Lực Phi Đĩnh. (2) 05/05/2018

Thượng Cổ Linh Lực Phi Đĩnh. (1) 05/05/2018

Bí Mật Tư Đặc Ân Đại Lục 05/05/2018

Người Thừa Kế. (2) 05/05/2018

Người Thừa Kế. (1) 05/05/2018

Cửu Giai Linh Dược Thánh Sư 05/05/2018

Giao Phong Số Mệnh. (2) 05/05/2018

Giao Phong Số Mệnh. (1) 05/05/2018

Tháp Chủ Triệu Kiến 05/05/2018

Kế Hoạch Cuối Cùng. (2) 05/05/2018

Kế Hoạch Cuối Cùng. (1) 05/05/2018

Rời Khỏi Dược Thần Tháp 05/05/2018

Phó Tháp Chủ. (2) 05/05/2018

Phó Tháp Chủ. (1) 05/05/2018

Kinh Thiên Động Địa 05/05/2018

Kiệt Sâm Đột Phá. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Đột Phá. (1) 05/05/2018

Xông, Xông, Xông! (2) 05/05/2018

Xông, Xông, Xông! (1) 05/05/2018

Oanh Động, Oanh Động! 05/05/2018

Dược Thần Tháp 05/05/2018

Kiệt Sâm Giật Mình 05/05/2018

Chấn Động. (2) 05/05/2018

Chấn Động. (1) 05/05/2018

Rung Động Toàn Trường 05/05/2018

Tiếp Nhận Khiêu Chiến. (2) 05/05/2018

Tiếp Nhận Khiêu Chiến. (1) 05/05/2018

Ta Muốn Khiêu Chiến Ngươi. (2) 05/05/2018

Ta Muốn Khiêu Chiến Ngươi. (1) 05/05/2018

Nhận Lấy Ban Thưởng 05/05/2018

Thực Lực Của Ai Đức Mễ Tư. (2) 05/05/2018

Thực Lực Của Ai Đức Mễ Tư. (1) 05/05/2018

Mọi Người Biến Hóa. (2) 05/05/2018

Mọi Người Biến Hóa. (1) 05/05/2018

Trở Lại Linh Dược Sư Tháp 05/05/2018

Phó Điện Chủ. (2) 05/05/2018

Phó Điện Chủ. (1) 05/05/2018

Rời Đi. (2) 05/05/2018

Rời Đi. (1) 05/05/2018

Cảm Ngộ Pháp Tắc 05/05/2018

Thân Thể Ngũ Hành. (2) 05/05/2018

Thân Thể Ngũ Hành. (1) 05/05/2018

Lôi Nặc Quyết Tâm 05/05/2018

Ngũ Hành Kết Giới. (2) 05/05/2018

Ngũ Hành Kết Giới. (1) 05/05/2018

Người Thủ Hộ Thần Điện. (2) 05/05/2018

Người Thủ Hộ Thần Điện. (1) 05/05/2018

Sinh Tử Một Đường 05/05/2018

Ban Thưởng Kinh Người. (2) 05/05/2018

Ban Thưởng Kinh Người. (1) 05/05/2018

Khảo Hạch Ban Thưởng 05/05/2018

Thiên Địa Luyện Hóa Quyết. (2) 05/05/2018

Thiên Địa Luyện Hóa Quyết. (1) 05/05/2018

Linh Dược Tinh Khí 05/05/2018

Sân Rộng Khảo Hạch. (2) 05/05/2018

Sân Rộng Khảo Hạch. (1) 05/05/2018

Tự Mình Ra Tay. (2) 05/05/2018

Tự Mình Ra Tay. (1) 05/05/2018

Đứng Đầu Tội Ác Chi Thành. (2) 05/05/2018

Đứng Đầu Tội Ác Chi Thành. (1) 05/05/2018

Điên Cuồng Phối Chế. (2) 05/05/2018

Điên Cuồng Phối Chế. (1) 05/05/2018

Lạc Khố Ân Tấn Cấp 05/05/2018

Linh Dược Định Càn Khôn. (2) 05/05/2018

Linh Dược Định Càn Khôn. (1) 05/05/2018

Lại Hiện Ra Dược Kiếp. (2) 05/05/2018

Lại Hiện Ra Dược Kiếp. (1) 05/05/2018

Mấu Chốt Thắng Bại 05/05/2018

Liên Tiếp Vẫn Lạc. (2) 05/05/2018

Liên Tiếp Vẫn Lạc. (1) 05/05/2018

Tấn Cấp, Bát Giai Đế Linh Sư! 05/05/2018

Chiến! Chiến! Chiến! (2) 05/05/2018

Chiến! Chiến! Chiến! (1) 05/05/2018

Giao Chiến Đỉnh Phong. (2) 05/05/2018

Giao Chiến Đỉnh Phong. (1) 05/05/2018

Vi Ân Đuổi Tới 05/05/2018

Thần Chi Nộ Hỏa. (1) 05/05/2018

Nguy Cấp, Nguy Cơ! 05/05/2018

Thánh Cấp Đột Kích. (2) 05/05/2018

Thánh Cấp Đột Kích. (1) 05/05/2018

Đệ Tử Khủng Bố 05/05/2018

Con Đường Bất Đồng 05/05/2018

Cát Nhĩ La Y(1) 05/05/2018

Tội Ác Thành 05/05/2018

Trùng Kích Bát Giai (2) 05/05/2018

Trùng Kích Bát Giai(1) 05/05/2018

Triển Vọng Hỗn Loạn Lĩnh 05/05/2018

Kiệt Sâm Nghi Hoặc(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Nghi Hoặc(1) 05/05/2018

Linh Cấm Thuật 05/05/2018

Chém Giết Thảm Thiết 05/05/2018

Không Thể Ngăn Cản(2) 05/05/2018

Không Thể Ngăn Cản(1) 05/05/2018

Phụ Tử Gặp Lại 05/05/2018

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc 05/05/2018

Danh Tiếng Bá Đế 05/05/2018

Lục Đại Đế Linh Sư 05/05/2018

Thế Cục Bứt Thiết 05/05/2018

Kiệt Sâm Ra Tay! 05/05/2018

Hỗn Loạn Lĩnh, Kiệt Tư! 05/05/2018

Thấy Chết Không Sờn 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận 05/05/2018

Nghiền Sát 05/05/2018

Tử Thành 05/05/2018

Lạc Khố Ân Không Phục 05/05/2018

Lôi Nặc Xuất Quan(2) 05/05/2018

Lôi Nặc Xuất Quan(1) 05/05/2018

Đấu Giá Hội Chấm Dứt 05/05/2018

Hỗn Loạn Lĩnh Nguy Nan(2) 05/05/2018

Hỗn Loạn Lĩnh Nguy Nan(1) 05/05/2018

Tràng Diện Nóng Nảy 05/05/2018

Hội Đấu Giá 05/05/2018

Bi Kịch Cách Lan Đặc(2) 05/05/2018

Bi Kịch Cách Lan Đặc(1) 05/05/2018

Cách Lan Đặc Tố Giác(2) 05/05/2018

Cách Lan Đặc Tố Giác(1) 05/05/2018

Yêu Cầu 05/05/2018

Băng Thánh Vi Ân(2) 05/05/2018

Băng Thánh Vi Ân (1) 05/05/2018

Trở Về 05/05/2018

Đại Lục Hạo Kiếp 05/05/2018

Hai Điều Kiện(2) 05/05/2018

Hai Điều Kiện(1) 05/05/2018

Thánh Uy Hàng Lâm 05/05/2018

Thế Giới Chi Kiếm Đụng Nhau 05/05/2018

Băng Chi Thế Giới 05/05/2018

Hai Đại Thiên Tài Va Chạm 05/05/2018

Kiệt Sâm Cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ 05/05/2018

Nguyên Nhân Chân Chính 05/05/2018

Đệ Nhất Thiên Tài Linh Dược Sư 05/05/2018

Bỉ Đắc Bệ Hạ 05/05/2018

Phong Tước 05/05/2018

Đề Da Lợi Á Hoàng Tử 05/05/2018

Thánh Địa Cảnh Cáo(2) 05/05/2018

Thánh Địa Cảnh Cáo(1) 05/05/2018

Hắn Rốt Cục Là Ai?(2) 05/05/2018

Hắn Rốt Cục Là Ai?(1) 05/05/2018

Ngang Nhiên Ra Tay 05/05/2018

Biến Dị Nổi Bật 05/05/2018

Đệ Nhất Hoàng Linh Sư. (2) 05/05/2018

Đệ Nhất Hoàng Linh Sư. (1) 05/05/2018

Tràng Quyết Đấu. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Ban Ân. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Ban Ân. (1) 05/05/2018

Luận Bàn 05/05/2018

Thầy Trò Gặp Lại. (2) 05/05/2018

Thầy Trò Gặp Lại. (1) 05/05/2018

Khiêu Chiến. (2) 05/05/2018

Khiêu Chiến. (1) 05/05/2018

Người Cạnh Tranh 05/05/2018

Thánh Địa Đế Quốc. (2) 05/05/2018

Thánh Địa Đế Quốc. (1) 05/05/2018

Gia Tộc Đệ Nhất. (2) 05/05/2018

Gia Tộc Đệ Nhất. (1) 05/05/2018

Gặp Lại Cố Nhân. (2) 05/05/2018

Gặp Lại Cố Nhân. (1) 05/05/2018

Rời Đi 05/05/2018

Chỉ Điểm. (2) 05/05/2018

Chỉ Điểm. (1) 05/05/2018

Phân Tích. (2) 05/05/2018

Phân Tích. (1) 05/05/2018

Nghiên Cứu Thảo Luận 05/05/2018

Bác Nhĩ Đinh Gia Tộc Tận Thế 05/05/2018

Quyết Định Của Ngả Âu Lạc Tư Thành Chủ. (2) 05/05/2018

Quyết Định Của Ngả Âu Lạc Tư Thành Chủ. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Tuyên Bố 05/05/2018

Khảo Vấn Bản Tâm. (2) 05/05/2018

Khảo Vấn Bản Tâm. (1) 05/05/2018

Mặc Tư Bản Gào Rú. (2) 05/05/2018

Mặc Tư Bản Gào Rú. (1) 05/05/2018

Ba Bộ Dụng Cụ 05/05/2018

Đánh Bạc Kinh Thiên. (2) 05/05/2018

Đánh Bạc Kinh Thiên. (1) 05/05/2018

Chuyện Này Không Công Bằng. (2) 05/05/2018

Chuyện Này Không Công Bằng. (1) 05/05/2018

Tam Khống Thánh Dược Thuật 05/05/2018

Kiệt Sâm Khẩn Trương. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Khẩn Trương. (1) 05/05/2018

Quyết Đấu Linh Dược 05/05/2018

Song Phương Tranh Phong. (2) 05/05/2018

Song Phương Tranh Phong. (1) 05/05/2018

Thỉnh Cầu 05/05/2018

Đồ Vật Không Cách Nào Cự Tuyệt. (2) 05/05/2018

Đồ Vật Không Cách Nào Cự Tuyệt. (1) 05/05/2018

Yến Hội. (2) 05/05/2018

Yến Hội. (1) 05/05/2018

Hi Mông Tư Đại Sư 05/05/2018

Nóng Nảy Kéo Dài. (2) 05/05/2018

Nóng Nảy Kéo Dài. (1) 05/05/2018

Quyết Định Của Thế Lực Lớn. (2) 05/05/2018

Quyết Định Của Thế Lực Lớn. (1) 05/05/2018

Thải Hồng Tháp Phản Kích 05/05/2018

Đại Phối Chế. (2) 05/05/2018

Đại Phối Chế. (1) 05/05/2018

Siêu Hiệu Trị Liệu Dược Tề 05/05/2018

Bác Nhĩ Đinh Gia Tộc Phản Kích. (2) 05/05/2018

Bác Nhĩ Đinh Gia Tộc Phản Kích. (1) 05/05/2018

Bát Giai Đế Cấp Băng Sương Dược Tề 05/05/2018

Chịu Không Nổi. (2) 05/05/2018

Chịu Không Nổi. (1) 05/05/2018

Tuyển Chọn Linh Dược Sư. (2) 05/05/2018

Tuyển Chọn Linh Dược Sư. (1) 05/05/2018

Tiêu Chuẩn Mới 05/05/2018

Linh Dược Sư Cần Cù Nhất. (2) 05/05/2018

Linh Dược Sư Cần Cù Nhất. (1) 05/05/2018

Người Phản Bội, Chết! 05/05/2018

Thủ Đoạn Nóng Nảy. (2) 05/05/2018

Thủ Đoạn Nóng Nảy. (1) 05/05/2018

Công Tác Phường 05/05/2018

Nói Được Thì Làm Được. (2) 05/05/2018

Nói Được Thì Làm Được. (1) 05/05/2018

Bồi Thường Trăm Ức 05/05/2018

Kiểm Tra Đo Lường. (2) 05/05/2018

Kiểm Tra Đo Lường. (1) 05/05/2018

Phối Chế Kinh Người 05/05/2018

Dược Tề Trị Liệu Kiểu Mới. (2) 05/05/2018

Dược Tề Trị Liệu Kiểu Mới. (1) 05/05/2018

Đệ Nhất Linh Dược Sư Luân Đa Hành Tỉnh 05/05/2018

Ngải Âu Lạc Tư Thành Chủ 05/05/2018

Một Chưởng Trấn Áp(2) 05/05/2018

Một Chưởng Trấn Áp(1) 05/05/2018

Sát Ý Tung Hoành 05/05/2018

Ai Là Kiệt Sâm Cút Ra Đây Cho Ta(2) 05/05/2018

Ai Là Kiệt Sâm Cút Ra Đây Cho Ta!(1) 05/05/2018

Toàn Thành Chấn Động(2) 05/05/2018

Toàn Thành Chấn Động(1) 05/05/2018

Quyền Uy Thành Lập 05/05/2018

Thu Mua Nhân Tâm 05/05/2018

Lôi Lệ Phong Hành(2) 05/05/2018

Lôi Lệ Phong Hành(1) 05/05/2018

Ra Tay Trấn Áp 05/05/2018

Tiểu Tử Này Là Ai? 05/05/2018

Xung Đột Kịch Liệt 05/05/2018

Đã Xảy Ra Chuyện(2) 05/05/2018

Đã Xảy Ra Chuyện(1) 05/05/2018

Tiền Nhiệm 05/05/2018

Luân Đa Hành Tỉnh(2) 05/05/2018

Luân Đa Hành Tỉnh(1) 05/05/2018

Gặp Nhau Khó Ly Biệt Càng Khó 05/05/2018

Kích Động Đoàn Tụ(2) 05/05/2018

Kích Động Đoàn Tụ(1) 05/05/2018

Hồi Linh Dược Thành(2) 05/05/2018

Hồi Linh Dược Thành(1) 05/05/2018

Cơ Hội Kế Thừa 05/05/2018

Địa Vị Linh Dược Sư (2) 05/05/2018

Địa Vị Linh Dược Sư(1) 05/05/2018

Ngoại Phóng Chi Địa 05/05/2018

Ta Chờ Ngươi(2) 05/05/2018

Ta Chờ Ngươi(1) 05/05/2018

Thực Lực Tăng Lên 05/05/2018

Vận Mệnh Kiệt Sâm(2) 05/05/2018

Vận Mệnh Kiệt Sâm(1) 05/05/2018

Thắng Bại Tầm Đó 05/05/2018

Kiếm Chi Thế Giới(2) 05/05/2018

Kiếm Chi Thế Giới(1) 05/05/2018

Thất Giai Cực Hạn Linh Hoàn 05/05/2018

Kinh Nhân Nghịch Chuyển(2) 05/05/2018

Kinh Nhân Nghịch Chuyển(1) 05/05/2018

Đánh Cược 05/05/2018

Quyết Đấu Ngoài Ý Muốn(2) 05/05/2018

Quyết Đấu Ngoài Ý Muốn(1) 05/05/2018

Kim Đế Tôn Kiếm(2) 05/05/2018

Kim Đế Tôn Kiếm(1) 05/05/2018

Uy Danh Hiển Hách 05/05/2018

Đánh Tới Quỳ Xuống(2) 05/05/2018

Đánh Tới Quỳ Xuống(1) 05/05/2018

Hỏa Diễm Quốc Gia 05/05/2018

Đối Chiến Ngải Trạch Lạp Tư(2) 05/05/2018

Đối Chiến Ngải Trạch Lạp Tư(1) 05/05/2018

Một Chiêu Bại Địch 05/05/2018

Thiên Ngoại Đế Hỏa Quyền 05/05/2018

Một Khắc Cuối Cùng(2) 05/05/2018

Một Khắc Cuối Cùng(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Quan(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Quan(1) 05/05/2018

Quy Tắc 05/05/2018

Linh Dược Bảng Đại Tái Bắt Đầu 05/05/2018

Chạy Trốn(2) 05/05/2018

Chạy Trốn(1) 05/05/2018

Thừa Dịp Loạn Cướp Đoạt 05/05/2018

Thổ Linh Châu(2) 05/05/2018

Thổ Linh Châu(1) 05/05/2018

Một Tháng(2) 05/05/2018

Một Tháng(1) 05/05/2018

Thì Ra Là Hắn(2) 05/05/2018

Không Ngờ Là Hắn(1) 05/05/2018

Phối Chế 05/05/2018

Kiệt Sâm Khóc Không Ra Nước Mắt(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Khóc Không Ra Nước Mắt(1) 05/05/2018

Thân Thế Lam Nguyệt Cổ Sâm 05/05/2018

Nước Mắt Lan Nguyện Cổ Sâm. (2) 05/05/2018

Nước Mắt Lan Nguyện Cổ Sâm. (1) 05/05/2018

Lam Nguyệt Cổ Sâm Tới Thăm 05/05/2018

"ầm Ầm!" (2) 05/05/2018

"ầm Ầm!" (1) 05/05/2018

Hai Ngày Hai Đêm. (2) 05/05/2018

Hai Ngày Hai Đêm. (1) 05/05/2018

Tại Sao Là Hắn? 05/05/2018

Một Đạo Linh Mang. (2) 05/05/2018

Một Đạo Linh Mang. (1) 05/05/2018

Tám Phương Đều Là Địch 05/05/2018

Tạp Tắc Nỗ Tư Khiếp Sợ 05/05/2018

Thức Tỉnh. (2) 05/05/2018

Thức Tỉnh. (1) 05/05/2018

Ân Nhân Cứu Mạng 05/05/2018

Kim Giáp Bạo Giải Thú 05/05/2018

Định Giá Cả Ngoài Ý Muốn. (2) 05/05/2018

Định Giá Cả Ngoài Ý Muốn. (1) 05/05/2018

Chín Miếng Linh Hạch Đế Cấp 05/05/2018

Đệ Nhất Linh Dược Bảng. (2) 05/05/2018

Đệ Nhất Linh Dược Bảng. (1) 05/05/2018

Âm Thanh Làm Cho Người Ta Sợ Hãi 05/05/2018

Giá Trên Trời, Trường Sinh Quả! (2) 05/05/2018

Giá Trên Trời, Trường Sinh Quả! (1) 05/05/2018

Khí Thế Không Hiểu 05/05/2018

Diêm Vương Dễ Đối Phó, Tiểu Quỷ Khó Chơi. (2) 05/05/2018

Diêm Vương Dễ Đối Phó, Tiểu Quỷ Khó Chơi. (1) 05/05/2018

Vạn Chúng Chú Mục. (2) 05/05/2018

Vạn Chúng Chú Mục. (1) 05/05/2018

Tụ Bảo Các 05/05/2018

Đạt Thành. (2) 05/05/2018

Đạt Thành. (1) 05/05/2018

Chấn Nhiếp Hạch Tâm Điện 05/05/2018

Cướp Đoạt Tất Cả. (2) 05/05/2018

Cướp Đoạt Tất Cả. (1) 05/05/2018

Quét Ngang Tất Cả 05/05/2018

Một Quyền Đánh Bại. (2) 05/05/2018

Một Quyền Đánh Bại. (1) 05/05/2018

Khiêu Khích Tới Thăm 05/05/2018

Bế Quan. (2) 05/05/2018

Bế Quan. (1) 05/05/2018

Thành Công. (2) 05/05/2018

Thành Công. (1) 05/05/2018

Hạch Tâm Điện Rung Động 05/05/2018

Cuồng Quét Điểm Tích Lũy. (2) 05/05/2018

Cuồng Quét Điểm Tích Lũy. (1) 05/05/2018

Chấn Nhiếp 05/05/2018

Bảo Địa Tuyệt Thế. (2) 05/05/2018

Bảo Địa Tuyệt Thế. (1) 05/05/2018

Nguy Cơ Tứ Phía 05/05/2018

Bạo Loạn Linh Hải. (2) 05/05/2018

Bạo Loạn Linh Hải. (1) 05/05/2018

Tu Luyện Trong Phủ Đệ 05/05/2018

Top Mười Linh Dược Bảng. (2) 05/05/2018

Top Mười Linh Dược Bảng. (1) 05/05/2018

Xích Nhật Đồng Quang. (2) 05/05/2018

Xích Nhật Đồng Quang. (1) 05/05/2018

Một Tát Đánh Bay 05/05/2018

Khi Dễ Nhân Vật Mới. (2) 05/05/2018

Khi Dễ Nhân Vật Mới. (1) 05/05/2018

Thiên Không Thành 05/05/2018

Thông Qua Khảo Hạch. (2) 05/05/2018

Thông Qua Khảo Hạch. (1) 05/05/2018

Chiến Lực Gấp Bảy Lần 05/05/2018

Cải Biến Kinh Người. (2) 05/05/2018

Cải Biến Kinh Người. (1) 05/05/2018

Huyết Mạch Quá Độ 05/05/2018

Hiệu Ứng Oanh Động. (2) 05/05/2018

Hiệu Ứng Oanh Động. (1) 05/05/2018

Đột Biến. (2) 05/05/2018

Đột Biến. (1) 05/05/2018

Làm Người Hầu Của Ngươi 05/05/2018

Quỳ Xuống Tự Tử 05/05/2018

Lại Thấy Dược Kiếp 05/05/2018

Khủng Bố Chí Hoàng Dược Tề 05/05/2018

Thiên Địa Dị Tượng Khủng Bố 05/05/2018

Linh Lực Hóa Diễm Quyết(2) 05/05/2018

Linh Lực Hóa Diễm Quyết(1) 05/05/2018

Kinh Thán Phối Chế 05/05/2018

Tâm Cơ Thật Sâu(2) 05/05/2018

Tâm Cơ Thật Sâu(1) 05/05/2018

Chấp Pháp Điện 05/05/2018

Liên Tiếp Đột Phá 05/05/2018

Hai Lựa Chọn Gian Nan. (2) 05/05/2018

Hai Lựa Chọn Gian Nan. (1) 05/05/2018

Triệt Để Trấn Áp 05/05/2018

So Đấu Dược Tề. (2) 05/05/2018

So Đấu Dược Tề. (1) 05/05/2018

Cuồng Hóa Dược Tề Thất Giai Hoàng Cấp 05/05/2018

Tấn Cấp Trung Cấp Hoàng Linh Sư. (2) 05/05/2018

Tấn Cấp Trung Cấp Hoàng Linh Sư. (1) 05/05/2018

Thế Lực Ngang Nhau 05/05/2018

Đại Chiến Kinh Thiên. (2) 05/05/2018

Đại Chiến Kinh Thiên. (1) 05/05/2018

Mạt Nhĩ Đặc La. (2) 05/05/2018

Mạt Nhĩ Đặc La. (1) 05/05/2018

Quỳ Xuống Cho Ta 05/05/2018

Hiêu Trương Phách Đạo 05/05/2018

Lăn Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết Cho Ta! (2) 05/05/2018

Lăn Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết Cho Ta! (1) 05/05/2018

Nhân Họa Đắc Phúc(2) 05/05/2018

Nhân Họa Đắc Phúc(1) 05/05/2018

Dược Thần Tháp(2) 05/05/2018

Dược Thần Tháp(1) 05/05/2018

Tất Sát Ý 05/05/2018

Quét Ngang(2) 05/05/2018

Quét Ngang(1) 05/05/2018

Lấy Một Địch Bảy 05/05/2018

Tạp Đức La Tư Thật Đáng Buồn(2) 05/05/2018

Tạp Đức La Tư Thật Đáng Buồn(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Kinh Sợ 05/05/2018

Tình Thế Ngược Chuyển 05/05/2018

Có Địch Đột Kích 05/05/2018

Thiên Phú Bí Pháp 05/05/2018

Thời Khắc Nguy Cấp 05/05/2018

Kinh Giác Bạo Long 05/05/2018

Gấp Ba Chiến Lực 05/05/2018

Cô Đọng Pháp Tắc, Diệt Thần Sát Quyết! 05/05/2018

Gia Hỏa Này Là Ai? 05/05/2018

Thiên Địa Dược Kiếp 05/05/2018

Cửu Cung Ngự Linh Trận 05/05/2018

Chạy Ra Sinh Thiên 05/05/2018

Không Tịch Cốc(1) 05/05/2018

Song Sát(1) 05/05/2018

Đại Phát Thần Uy 05/05/2018

Nguy Cơ Hàng Lâm(1) 05/05/2018

Sơ Đấu Tốc Độ 05/05/2018

Tiểu Đội Năm Người(1) 05/05/2018

Bí Cảnh Thí Luyện(1) 05/05/2018

Lựa Chọn Khó Khăn 05/05/2018

Viêm Cực Kim Địa Quyết 05/05/2018

Đệ Tử Hạch Tâm 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp Chấn Động 05/05/2018

Lôi Địch Tư Thổ Huyết 05/05/2018

Cái Này, Không Có Khả Năng 05/05/2018

Một Lần Nguy Cơ 05/05/2018

Chấn Động, Lại Là 50 Vạn! 05/05/2018

Đỉnh Phong Quyết Đấu 05/05/2018

Kiệt Sâm Đang Làm Gì Thế? 05/05/2018

50 Vạn Điểm Tích Lũy, Đổ Linh Dược Học! 05/05/2018

Bị Âm Rồi(1) 05/05/2018

Điểm Tích Lũy Lớn(1) 05/05/2018

Đánh Bạc Điểm Tích Lũy 05/05/2018

Khiêu Khích(1) 05/05/2018

Ngũ Hành Luân Hồi Dược Tề(1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Khiếp Sợ 05/05/2018

Thật Là Một Tên Biến Thái 05/05/2018

Phá Kỷ Lục(2) 05/05/2018

Hóa Linh Trì(2) 05/05/2018

Điều Kiện Của Đệ Tử Hạch Tâm 05/05/2018

Linh Dược Thành 05/05/2018

Linh Dược Sư Tháp 05/05/2018

Ly Biệt. (2) 05/05/2018

Ly Biệt. (1) 05/05/2018

Tư Lí Lan Tạp May Mắn. (2) 05/05/2018

Tư Lí Lan Tạp May Mắn. (1) 05/05/2018

Uy Hiếp 05/05/2018

Tấn Cấp Trong Oanh Động. (2) 05/05/2018

Tấn Cấp Trong Oanh Động. (1) 05/05/2018

Hỏa Long Chân Khí 05/05/2018

Triệu Hoán Khó Hiểu. (2) 05/05/2018

Triệu Hoán Khó Hiểu. (1) 05/05/2018

Chí Tôn Thạch Viên 05/05/2018

Ngũ Hành Đạo Quả. (2) 05/05/2018

Ngũ Hành Đạo Quả. (1) 05/05/2018

Thiên Địa Dị Tượng, Khai Quật Thần Vật 05/05/2018

Thánh Tinh. (2) 05/05/2018

Thánh Tinh. (1) 05/05/2018

Tinh Thần Thuật 05/05/2018

Phi Vũ Thạch. (2) 05/05/2018

Phi Vũ Thạch. (1) 05/05/2018

Có Dám Đánh Bạc Một Lần 05/05/2018

Linh Lung Tử Nguyên Tinh. (2) 05/05/2018

Linh Lung Tử Nguyên Tinh. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Thủ. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Thủ. (1) 05/05/2018

Điểm Thạch Thành Tinh Thủ 05/05/2018

Cực Phẩm Tử Tinh. (2) 05/05/2018

Cực Phẩm Tử Tinh. (1) 05/05/2018

Ta Bồi Ngươi Chơi Đùa 05/05/2018

Đổ Tinh Phường. (2) 05/05/2018

Đổ Tinh Phường. (1) 05/05/2018

Lục Giai Đỉnh Phong. (2) 05/05/2018

Lục Giai Đỉnh Phong. (1) 05/05/2018

Chúng Ta Buông Tha. (2) 05/05/2018

Chúng Ta Buông Tha. (1) 05/05/2018

Lựa Chọn Vận Mệnh 05/05/2018

Thế Cục Đại Lục. (2) 05/05/2018

Thế Cục Đại Lục. (1) 05/05/2018

Giành Được Quán Quân 05/05/2018

Một Chiêu Định Thắng Thua. (2) 05/05/2018

Một Chiêu Định Thắng Thua. (1) 05/05/2018

Bắt Đầu Chung Kết 05/05/2018

Oanh Động. (2) 05/05/2018

Muốn Sống Không Được, Muốn Chết Không Xong. (2) 05/05/2018

Phế Thể 05/05/2018

Muốn Sống Không Được, Muốn Chết Không Xong. (1) 05/05/2018

Chà Đạp Đơn Phương 05/05/2018

Ngươi Chính Là Khắc Bối Lạc Tư ? 05/05/2018

Kết Cục Ngoài Ý Muốn. (2) 05/05/2018

Kết Cục Ngoài Ý Muốn. (1) 05/05/2018

Quyết Đấu Đỉnh Phong. (2) 05/05/2018

Quyết Đấu Đỉnh Phong. (1) 05/05/2018

Cận Đại Luyện Kim Học Chi Phụ 05/05/2018

Đại Sinh Mệnh Chuyển Hóa Trận. (2) 05/05/2018

Đại Sinh Mệnh Chuyển Hóa Trận. (1) 05/05/2018

Ta Có Biện Pháp 05/05/2018

Khó Khăn Nặng Nề. (2) 05/05/2018

Khó Khăn Nặng Nề. (1) 05/05/2018

Thiết Mộc Chân Lâm Nguy 05/05/2018

Kiệt Sâm Đại Sư, Thỉnh Thu Ta Làm Đồ Đệ 05/05/2018

Kiệt Sâm Giảng Giải. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Giảng Giải. (1) 05/05/2018

Sơ Hở Của Trận Đồ. (2) 05/05/2018

Sơ Hở Của Trận Đồ. (1) 05/05/2018

Phong Chi Tuyệt Sát 05/05/2018

Dong Thánh. (2) 05/05/2018

Dong Thánh. (1) 05/05/2018

Kim Ám Chàng Kích 05/05/2018

Lai Ngang Nạp Đa Khủng Bố. (2) 05/05/2018

Lai Ngang Nạp Đa Khủng Bố. (1,2) 05/05/2018

Trùng Hợp Như Thế Nào 05/05/2018

Thân Thể Bát Giai Đỉnh Phong. (2) 05/05/2018

Thân Thể Bát Giai Đỉnh Phong. (1) 05/05/2018

Thiên Lôi Luyện Thể 05/05/2018

Lôi Thần Phụ Thân 05/05/2018

Lôi Thần Thác Nhĩ 05/05/2018

Quả Nhiên Là Lăn Xuống 05/05/2018

Trận Đầu Của Kiệt Sâm 05/05/2018

Khai Mạc Thi Đấu Lôi Đài 05/05/2018

Đẳng Cấp Đệ Tử 05/05/2018

Danh Tiếng Yêu Nghiệt 05/05/2018

Thí Luyện Quy Tắc 05/05/2018

Bỗng Nhiên Nổi Tiếng, Thí Luyện Đệ Nhất 05/05/2018

Hất Giai Hoàng Cấp Tử Viêm Long Sư Thú 05/05/2018

Thí Luyện Giả Duy Nhất Còn Lại(2) 05/05/2018

Duy Nhất Tầng Thứ Tư 05/05/2018

Ngoài Ý Muốn 05/05/2018

Mọi Người Kinh Ngạc 05/05/2018

Cảm Ngộ Thân Pháp 05/05/2018

Thú Triều(1) 05/05/2018

Huyễn Linh Giới, Thí Luyện Không Gian 05/05/2018

Cuộc Thi Đối Chiến Đã Đến(1) 05/05/2018

Trưởng Lão Linh Dược Sư Tháp 05/05/2018

Thiên Tài Đã Hao Hết Tiềm Lực(1,2) 05/05/2018

Cửu Giai Cấp Thấp Thánh Linh Sư 05/05/2018

Lợi Phùng Tư 05/05/2018

Linh Đấu Thành 05/05/2018

Tấn Cấp Cao Cấp Tôn Linh Sư 05/05/2018

Thiên Cổ Lưu Danh 05/05/2018

Tây Bắc Chấn Động 05/05/2018

Linh Dược Học Đại Sư Kiệt Xuất Nhất Linh Thần Lịch [1] 05/05/2018

Khiếp Sợ Toàn Trường 05/05/2018

Làm Thí Nghiệm 05/05/2018

Ba Loại Dược Tề 05/05/2018

Thất Giai Linh Dược Hoàng Sư 05/05/2018

Yến Hội (1) 05/05/2018

Đấu Vòng Loại Chấm Dứt (1) 05/05/2018

Có Quy Tắc Này Sao? 05/05/2018

Lôi Nặc Xuất Hiện (1) 05/05/2018

Một Chiêu Cuối Cùng 05/05/2018

Kim Chi Nhu Pháp Tắc (1) 05/05/2018

A Đức Kim Tư, Ngươi Đây Là Muốn Chết (1) 05/05/2018

Hoàng Cấp Dung Kim Dược Tề Thất Giai 05/05/2018

Bắt Đầu Vòng Đấu Loại (2) 05/05/2018

Bắt Đầu Vòng Đấu Loại (1) 05/05/2018

Đế Lâm Khuyên Bảo 05/05/2018

Âm Mưu Của Long Ba Đức (2) 05/05/2018

Âm Mưu Của Long Ba Đức. (1) 05/05/2018

Tấn Cấp Lục Giai Trung Cấp Tôn Linh Sư 05/05/2018

Cường Giả Song Tháp Giật Mình. (2) 05/05/2018

Cường Giả Song Tháp Giật Mình. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm, Ta Muốn Ngươi Chết 05/05/2018

Cùng Chung Mối Thù (2) 05/05/2018

Cùng Chung Mối Thù (1) 05/05/2018

Tứ Phương Chấn Động (2) 05/05/2018

Tứ Phương Chấn Động (1) 05/05/2018

Quét Ngang (2) 05/05/2018

Quét Ngang. (1) 05/05/2018

Thực Xin Lỗi, Thiếu Gia! (2) 05/05/2018

Thực Xin Lỗi, Thiếu Gia! (1) 05/05/2018

Viêm Liệt Hỏa 05/05/2018

Giờ Phút Này Là Tận Thế Của Ngươi(2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Bị Uy Hiếp! 05/05/2018

Tin Tức Của Khắc Lôi Nhã(1) 05/05/2018

Thời Khắc Bay Lên 05/05/2018

Không Cách Nào Hấp Thu Lục Giai Linh Tâm(1) 05/05/2018

Thứ Tự Tăng Vọt 05/05/2018

Lấy Một Địch Năm(1) 05/05/2018

Vượt Mọi Chông Gai, Lĩnh Ngộ Cảm Động(1) 05/05/2018

Tuyển Bạt Thi Đấu Bắt Đầu 05/05/2018

Nhóm Thiên Tài Tinh Anh Tây Bắc 05/05/2018

Các Nước Tây Bắc Quật Khởi 05/05/2018

Lâm Đăng Vẫn Lạc 05/05/2018

Trung Cấp Đế Linh Sư Thì Như Thế Nào 05/05/2018

Trung Cấp Đế Linh Sư Đánh Lén 05/05/2018

Tây Bắc Tụ Tập 05/05/2018

Cái Này...không Có Khả Năng 05/05/2018

Áo Tạp Tác Không Hiểu Biết 05/05/2018

Thi Đấu Tuyển Bạt Tinh Anh Đại Lục 05/05/2018

Niềm Vui Ngoài Ý Muốn 05/05/2018

Huyết Mạch Tăng Lên 05/05/2018

Phá Giải Hộp Ngọc 05/05/2018

Bá Đế Lôi Nặc(1) 05/05/2018

Linh Hồn Thiêu Đốt! 05/05/2018

Nhất Chiêu Oanh Sát(1) 05/05/2018

Muốn Mạng Ngươi 05/05/2018

Không Cách Nào Tha Thứ(1) 05/05/2018

Lấy Được Bảo 05/05/2018

Cửu Giai Xích Long Tinh(1) 05/05/2018

Bảo Vật Của Thác Đức Gia Tộc 05/05/2018

Thánh Quang Dược Tề 05/05/2018

Khó Khăn Trùng Điệp 05/05/2018

Cấm Linh Bách Phong(1-2) 05/05/2018

Lôi Đình Tức Giận(1) 05/05/2018

Tao Ngộ Ám Sát 05/05/2018

Quyết Sách Của Đạo Tư Gia Tộc 05/05/2018

Các Lộ Phản Ứng 05/05/2018

Toàn Thành Chấn Động 05/05/2018

Tấn Cấp Thất Giai Hoàng Linh Sư 05/05/2018

Mạt Sâm Tư Khiếp Sợ 05/05/2018

Ngươi Muốn Chết! 05/05/2018

Rung Động, Một Chưởng Nghiền Áp(1) 05/05/2018

La Tư Phúc Ra Tay! 05/05/2018

Bọn Hắn Dám Đến, Cho Bọn Hắn Có Đến Mà Không Có Về(1) 05/05/2018

Lời Cầu Nguyện Của Lai Sâm Đặc Cùng Lôi Áo(1) 05/05/2018

Cả Hai Cha Con Đều Là Yêu Nghiệt 05/05/2018

Phụ Tử Gặp Lại(1,2) 05/05/2018

Hổ Huyết Linh Sư, Hoàng Tử Cảm Kích(1) 05/05/2018

Tấn Thăng Tôn Linh Sư Lục Giai Đê Cấp 05/05/2018

Trùng Kích Lục Giai Tôn Linh Sư. (2) 05/05/2018

Trùng Kích Lục Giai Tôn Linh Sư. (1) 05/05/2018

Huyết Mạch Thức Tỉnh Dược Tề 05/05/2018

Hỗn Loạn Chi Lĩnh Kinh Người Biến Hóa (2) 05/05/2018

Hỗn Loạn Chi Lĩnh Kinh Người Biến Hóa. (1) 05/05/2018

Thực Lực Khủng Bố Của Lôi Nặc (2) 05/05/2018

Thực Lực Khủng Bố Của Lôi Nặc (1) 05/05/2018

Dung Dịch Thải Hồng. (2) 05/05/2018

Dung Dịch Thải Hồng. (1) 05/05/2018

Bát Giai Đế Cấp Linh Hạch 05/05/2018

Huyết Mạch Gia Tộc. (2) 05/05/2018

Huyết Mạch Gia Tộc. (1) 05/05/2018

Hoàng Tử Đề Da Lợi Á Thỉnh Cầu. (3) 05/05/2018

Hoàng Tử Đề Da Lợi Á Thỉnh Cầu. (2) 05/05/2018

Hoàng Tử Đề Da Lợi Á Thỉnh Cầu. (1) 05/05/2018

Lửa Nóng Mạc Lý Gia Tộc. (1) 05/05/2018

Một Đám Linh Dược Đại Sư Biết Điều Nghe Giảng 05/05/2018

Kinh Khủng, Lên Cấp Trung Cấp Đế Linh Sư. (2) 05/05/2018

Kinh Khủng, Lên Cấp Trung Cấp Đế Linh Sư. (1) 05/05/2018

Cường Đại, Khiếp Sợ Toàn Trường. (2) 05/05/2018

Cường Đại, Khiếp Sợ Toàn Trường. (1) 05/05/2018

A Lỗ Địch Ba Đại Nhân, Ngươi Có Thể Thử Linh Dược Tề Của Ta Một Chút. (2) 05/05/2018

A Lỗ Địch Ba Đại Nhân, Ngươi Có Thể Thử Linh Dược Tề Của Ta Một Chút. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Tức Giận. (1) 05/05/2018

A Lỗ Địch Ba Hộc Máu 05/05/2018

Ta Cũng Cần Một Lời Giải Thích. (2) 05/05/2018

Ta Cũng Cần Một Lời Giải Thích. (1) 05/05/2018

Phản Phệ Dược Tề 05/05/2018

Ca Đốn Kiêu Ngạo. (2) 05/05/2018

Ca Đốn Kiêu Ngạo. (1) 05/05/2018

Lễ Vật Của Gia Tộc Mạc Lý (2) 05/05/2018

Lễ Vật Của Gia Tộc Mạc Lý (1) 05/05/2018

Dang Thiên Tài 05/05/2018

Hoàng Tử Không Có Thiên Phú (2) 05/05/2018

Hoàng Tử Không Có Thiên Phú (1) 05/05/2018

Bị Ngăn Đón Ở Bên Ngoài 05/05/2018

Xin Hỏi Thiệp Mời Của Các Ngươi Đâu ? (2) 05/05/2018

Xin Hỏi Thiệp Mời Của Các Ngươi Đâu ? (1) 05/05/2018

Cuối Cùng Là Linh Dược Tề Gì?? (2) 05/05/2018

Cuối Cùng Là Linh Dược Tề Gì?? (1) 05/05/2018

Linh Hoàng Dược Tề. (2) 05/05/2018

Linh Hoàng Dược Tề. (1) 05/05/2018

Dám Tới Xích Nhĩ Hành Tỉnh Ta Giương Oai, Thật Là Muốn Chết 05/05/2018

Kiệt Sâm Phản Kích. (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm Phản Kích. (1) 05/05/2018

Ai Là Kiệt Tư, Lăn Ra Đây Cho Ta. (2) 05/05/2018

Ai Là Kiệt Tư, Lăn Ra Đây Cho Ta. (1) 05/05/2018

Lạc Khố Ân Lột Xác 05/05/2018

Toa Lạp Ba Oa. (2) 05/05/2018

Toa Lạp Ba Oa. (1) 05/05/2018

Mộc Linh Trì. (2) 05/05/2018

Mộc Linh Trì. (1) 05/05/2018

Một Kiếm Một Người. (2) 05/05/2018

Một Kiếm Một Người. (1) 05/05/2018

Thần Chi Nộ Hỏa. (2) 05/05/2018

Thần Chi Nộ Hỏa (1) 05/05/2018

Linh Dược Tề Triển Lãm Hội (2) 05/05/2018

Linh Dược Tề Triển Lãm Hội (1) 05/05/2018

Đại Chiến Kinh Niên (2) 05/05/2018

Đại Chiến Kinh Niên (1) 05/05/2018

Ai Dám Động Đến Đồ Nhi Của Ta 05/05/2018

So Đấu Dược Tế (2) 05/05/2018

So Đấu Dược Tế (1) 05/05/2018

Trận Chiến Mở Màn Của Lạc Khô Ân (2) 05/05/2018

Trận Chiến Mở Màn Của Lạc Khô Ân (1) 05/05/2018

Quyết Chiến Sinh (2) 05/05/2018

Quyết Chiến Sinh Tử (1) 05/05/2018

Ta - Kiệt Sâm Đã Về Rồi (2) 05/05/2018

Ta - Kiệt Sâm Đã Về Rồi (1) 05/05/2018

Nguy Cơ Của Mạc Lý Gia Tộc (2) 05/05/2018

Nguy Cơ Của Mạc Lý Gia Tộc. (1) 05/05/2018

Linh Trì Bí Cảnh Sụp Đổ 05/05/2018

Mộc Linh Châu. (2) 05/05/2018

Mộc Linh Châu. (1) 05/05/2018

Rọng Kiếm Vô Phong, Đại Xảo Vô Công 05/05/2018

Rèn Luyện Kiếm Pháp, Thực Lực Tăng Mạnh. (2) 05/05/2018

Rèn Luyện Kiếm Pháp, Thực Lực Tăng Mạnh. (1) 05/05/2018

Đột Phá! Tấn Cấp Ngũ Giai Tông Linh Sư. (2) 05/05/2018

Đột Phá! Tấn Cấp Ngũ Giai Tông Linh Sư. (1) 05/05/2018

Nguy Cơ Trùng Trùng. (2) 05/05/2018

Nguy Cơ Trùng Trùng. (1) 05/05/2018

Huyết Uyên Tinh Phách. (2) 05/05/2018

Huyết Uyên Tinh Phách. (1) 05/05/2018

Xích Nhĩ Hành Tĩnh Đệ Nhất Thiên Tài 05/05/2018

Kiệt Tư Ta Chắc Chắc Sẽ Lấy Cái Đầu Trên Cổ Ngươi! (2) 05/05/2018

Kiệt Tư Ta Chắc Chắc Sẽ Lấy Cái Đầu Trên Cổ Ngươi! (1) 05/05/2018

Tộc Trưởng, Chính Tiểu Tử Này Giết Chết Lạp Tắc Đức Trưởng Lão 05/05/2018

Khoa Ân Hi Nhĩ 05/05/2018

Xuất Phát, Linh Trì Bí Cảnh! 05/05/2018

Ngươi Đã Chết Rồi! 05/05/2018

Một Kích Mạnh Nhất 05/05/2018

Kiệt Sâm Xuất Hiện 05/05/2018

Thi Đấu Linh Dược Sư 05/05/2018

Thi Đấu Gia Tộc 05/05/2018

Lễ Ra Mắt Của Kiệt Sâm 05/05/2018

Đồ Đệ Thứ Hai Của Kiệt Sâm 05/05/2018

Mộc Linh Thân Thể 05/05/2018

Phép Phối Chế Dung Hợp, Hỏa Liệu Dược Tề 05/05/2018

Cầm Kính Lúp Soi Mấy Bọt Khí 05/05/2018

Trùng Hợp, Cái Này Nhất Định Là Trùng Hợp! 05/05/2018

Linh Dược Sư Chân Chính 05/05/2018

Ực...đây Là Phối Chế Cái Gì? 05/05/2018

Lấy Đồ Vật Của Thuật Sư Luyện Kim Ra Phối Chế 05/05/2018

Muốn Cho Hắn Tấn Cấp Linh Dược Tông Sư Cao Cấp, Thật Đơn Giản! 05/05/2018

Lạc Cơ Gia Tộc Trả Đũa 05/05/2018

Thiên Hồng Thành 05/05/2018

Lạc Khố Ân Sùng Bái 05/05/2018

Kiệt Sâm Ra Tay, Một Kiếm 05/05/2018

Nơi Sản Sinh Huyết Uyên Tinh 05/05/2018

Kiệt Sâm Trở Thành Cao Thủ Thần Bí 05/05/2018

Nguy Cơ Một Khắc 05/05/2018

Sơn Cốc Bị Tập Kích 05/05/2018

Kiệt Sâm Thức Tỉnh 05/05/2018

Linh Thể Dược Tề 05/05/2018

Dị Lực Tương Dung, Tự Nghĩ Ra Tuyệt Chiêu 05/05/2018

Lạc Khố Ân 05/05/2018

Tái Luân Đế Quốc, Ta Kiệt Sâm Đến Rồi! 05/05/2018

Huyết Uyên Tinh 05/05/2018

Khiếp Sợ, Thăng Liền Hai Cấp! 05/05/2018

Tập Thể Tấn Cấp, Kinh Thiên Động Địa 05/05/2018

Năm Danh Ngạch (1) 05/05/2018

Phát Dược Đại Hội, Khiếp Sợ Mọi Người 05/05/2018

Linh Tôn Dược Tề Có Được Tinh Thần (1) 05/05/2018

Thời Khắc Tín Niệm, Sinh Tử Bất Khuất (1) 05/05/2018

Tìm Đột Phá Trong Phối Chế 05/05/2018

Ân Cứu Mạng Suốt Đời Khó Quên (1) 05/05/2018

Thải Hồng Tinh Tủy 05/05/2018

Kiểm Kê Chiến Lợi Phẩm Của Tám Đại Gia Tộc (1,2) 05/05/2018

Oanh Động Hỗn Loạn Lĩnh (1) 05/05/2018

Thái Sâm Lo Lắng 05/05/2018

Cư Lí Gia Tộc Không Thức Thời 05/05/2018

Hiệp Hội Linh Dược Sư 05/05/2018

Tấn Cấp Thất Giai Cao Cấp Hoàng Linh Sư 05/05/2018

Quyết Tâm Của Khắc Lôi Nhã 05/05/2018

Kiệt Sâm Đột Phá 05/05/2018

Cảm Ngộ Dược Tề 05/05/2018

U Hồn Thảo 05/05/2018

Thần Phục, Thần Phục! 05/05/2018

Tứ Đại Hoàng Linh Sư, Toàn Diệt! 05/05/2018

Một Kích Trí Mạng 05/05/2018

Kiệt Sâm Đuổi Tới 05/05/2018

Lấy Mạng Đổi Mạng 05/05/2018

Văn Sâm Đặc Vẫn Lạc! 05/05/2018

Đại Chiến Tứ Đại Hoàng Linh Sư 05/05/2018

Giết Chóc, Giết Chóc, Máu Chảy Thành Sông! 05/05/2018

Nước Mắt Lôi Nặc 05/05/2018

Đái Mỗ Lặc, Văn Sâm Đặc, Hai Người Các Ngươi Cút Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết Cho Ta! 05/05/2018

Tin Dữ Truyền Đến, Lôi Nặc Phẫn Nộ! 05/05/2018

Tứ Giai Linh Hoàn - Nguyên Tố Kết Giới! 05/05/2018

Lôi Nặc Tái Xuất 05/05/2018

Máu Chảy Hỗn Loạn Chi Lĩnh 05/05/2018

Kim Linh Châu 05/05/2018

Cửu Giai Thánh Dược. (2) 05/05/2018

Cửu Giai Thánh Dược. (1) 05/05/2018

Thần Dược Điện 05/05/2018

Định Luật A Phục Gia Đức La. (2) 05/05/2018

Định Luật A Phục Gia Đức La. (1) 05/05/2018

Triệu Hoán Sâu Trong Cầu Thang 05/05/2018

Hành Hung Thất Giai Trung Cấp Hoàng Linh Sư. (2) 05/05/2018

Hành Hung Thất Giai Trung Cấp Hoàng Linh Sư. (1) 05/05/2018

Kiệt Tư Đại Sư, Cho Tại Hạ Mượn Nhẫn Không Gian Trên Người Ngươi 05/05/2018

Cấm Linh Lĩnh Vực. (2) 05/05/2018

Cấm Linh Lĩnh Vực. (1) 05/05/2018

Nói Thật, Nói Dối? 05/05/2018

Dược Tề Hóa Thạch. (2) 05/05/2018

Dược Tề Hóa Thạch. (1) 05/05/2018

Thời Khắc Sinh Tử 05/05/2018

Nạp Địch Mẫu Truyền Thừa. (2) 05/05/2018

Nạp Địch Mẫu Truyền Thừa. (1) 05/05/2018

Lôi Nặc Biến Mất 05/05/2018

Sinh Tử Một Đường. (2) 05/05/2018

Sinh Tử Một Đường. (1) 05/05/2018

Sinh Tử Ảo Cảnh 05/05/2018

Cửu Linh Tụ Khí Trận 05/05/2018

Vẫn Lạc, Vẫn Lạc! 05/05/2018

Bát Giai Đế Cấp Linh Thú - Kim Giác Cự Thú! 05/05/2018

Máu Nhuộm Vân Vụ Chiểu Trạch 05/05/2018

Ưng Nhãn Sư Thứu 05/05/2018

Xuất Phát, Tử Vong Mê Cung! 05/05/2018

Cửu Đại Thế Lực 05/05/2018

Đỉnh Phong Dược Tề 05/05/2018

Bi Kịch Ni Khắc Tùng 05/05/2018

Bội Lôi Gia Tộc, Ngươi Muốn Chết! 05/05/2018

Đái Mỗ Lặc Hung Hăng 05/05/2018

Linh Thần Bảo Tàng 05/05/2018

Tiền Đồ Quang Minh 05/05/2018

Tay Cụt Mọc Lại, Tấn Cấp Trung Cấp Hoàng Linh Sư 05/05/2018

Có Người Vui Mừng, Có Người Buồn 05/05/2018

Kinh Thiên Động Địa, Hoàng Cấp Dược Tề! 05/05/2018

Cường Đại, Hoạt Lực Dược Tề! 05/05/2018

Kiệt Sâm Bành Trướng Chiến Ý 05/05/2018

Chuyện Lớn Rồi 05/05/2018

Toàn Trường Điên Cuồng 05/05/2018

Vị Tộc Trưởng Này, Chúng Ta Tỷ Thí Phối Chế, Như Thế Nào? 05/05/2018

Vân Vụ Linh Quả Xuất Hiện 05/05/2018

Bát Đại Thế Lực Bí Mật Thương Nghị 05/05/2018

Chấn Động, Phá Hoàng Dược Tề! 05/05/2018

Linh Dược Tề Xuất Thế, Chấn Động! 05/05/2018

Điên Cuồng Phối Chế 05/05/2018

Chuyển Linh Dược Tề 05/05/2018

Người Nào, Dám Can Đảm Đến Bội Lôi Gia Tộc Ta Nhìn Trộm! 05/05/2018

Đánh Lén Ban Đêm 05/05/2018

Thân Phận Bạo Lộ 05/05/2018

Thu Hoạch Cực Lớn 05/05/2018

Điên Cuồng Đoạt Tập. (2) 05/05/2018

Điên Cuồng Đoạt Tập. (1) 05/05/2018

Đệ Nhất Linh Dược Sư Trong Ngàn Năm Qua 05/05/2018

Thiếu Niên Thần Bí Phối Chế Hoàn Mỹ. (2) 05/05/2018

Thiếu Niên Thần Bí Phối Chế Hoàn Mỹ. (1) 05/05/2018

Sóng Ngầm Bắt Đầu Khởi Động. (2) 05/05/2018

Sóng Ngầm Bắt Đầu Khởi Động. (1) 05/05/2018

Tiêu Vương, Trung Tâm Giao Dịch Oanh Động! (2) 05/05/2018

Tiêu Vương, Trung Tâm Giao Dịch Oanh Động! (1) 05/05/2018

Lôi Nặc Bạo Lộ 05/05/2018

Hỗn Loạn Chi Thành. (2) 05/05/2018

Hỗn Loạn Chi Thành. (1) 05/05/2018

Tẩy Mao Phạt Tủy, Siêu Việt Lịch Sử! 05/05/2018

Tấn Cấp Thiên Linh Sư. (2) 05/05/2018

Tấn Cấp Thiên Linh Sư. (1) 05/05/2018

Phục Dụng. (2) 05/05/2018

Phục Dụng. (1) 05/05/2018

Chủ Nhân 05/05/2018

Dược Tề Cực Hạn. (2) 05/05/2018

Dược Tề Cực Hạn. (1) 05/05/2018

Linh Thần Quyết Quỷ Dị. (2) 05/05/2018

Linh Thần Quyết Quỷ Dị. (1) 05/05/2018

Lôi Nặc Gào Thét 05/05/2018

Trung Cấp Tôn Linh Sư, Rất Lợi Hại Sao? (2) 05/05/2018

Trung Cấp Tôn Linh Sư, Rất Lợi Hại Sao? (1) 05/05/2018

Nhận Hai Vị Làm Chủ 05/05/2018

Lập Tức Cút, Nếu Không, Chết! (2) 05/05/2018

Lập Tức Cút, Nếu Không, Chết! (1) 05/05/2018

Vị Đại Sư Này, Xin Dừng Bước! (2) 05/05/2018

Vị Đại Sư Này, Xin Dừng Bước! (1) 05/05/2018

Ngươi Cũng Xứng Được Xưng Là Đại Sư? 05/05/2018

Thuốc Dẫn. (2) 05/05/2018

Thuốc Dẫn. (1) 05/05/2018

Cái Này, Khó Có Thể Tin! (2) 05/05/2018

Cái Này, Khó Có Thể Tin! (1) 05/05/2018

Người Gia Nhập Không Nghe Lời 05/05/2018

Gặp Trên Đường Đi. (2) 05/05/2018

Gặp Trên Đường Đi. (1) 05/05/2018

Lên Đường, Hỗn Loạn Chi Lĩnh 05/05/2018

Thương Nghị. (2) 05/05/2018

Thương Nghị. (1) 05/05/2018

Song Tháp Tam Thành Tứ Đế Quốc. (2) 05/05/2018

Song Tháp Tam Thành Tứ Đế Quốc. (1) 05/05/2018

Điên Cuồng Giết Chóc. (2) 05/05/2018

Điên Cuồng Giết Chóc. (1) 05/05/2018

Ước Định Mười Năm. (2) 05/05/2018

Ước Định Mười Năm. (1) 05/05/2018

Thiên Địa Dị Tượng, Linh Dược Ra! 05/05/2018

Chiến Đấu Kinh Thiên Và Phối Chế. (2) 05/05/2018

Chiến Đấu Kinh Thiên Và Phối Chế. (1) 05/05/2018

Vi Ân Tới 05/05/2018

Ý Chí Quyết Tử! (2) 05/05/2018

Ý Chí Quyết Tử! (1) 05/05/2018

Tuỳ Ngươi Xử Trí! (2) 05/05/2018

Tuỳ Ngươi Xử Trí! (1) 05/05/2018

Lôi Nặc, Lăn Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết! (2) 05/05/2018

Lôi Nặc, Lăn Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết! (1) 05/05/2018

Quỷ Dị Huyền Thiết Trọng Kiếm 05/05/2018

Phượng Diễm Tam Trọng Lãng! (2) 05/05/2018

Phượng Diễm Tam Trọng Lãng! (1) 05/05/2018

Chiến Đấu! Nhiệt Huyết Sôi Trào! 05/05/2018

Kiệt Sâm? Trùng Tên? (2) 05/05/2018

Kiệt Sâm? Trùng Tên? (1) 05/05/2018

Nguy Hiểm. (2) 05/05/2018

Nguy Hiểm. (1) 05/05/2018

Con Đường Cường Giả 05/05/2018

Dám Đụng Đến Ta Huynh Đệ Người, Chết! (2) 05/05/2018

Dám Đụng Đến Ta Huynh Đệ Người, Chết! (1) 05/05/2018

Trên Đường Đi Gặp Bất Bình 05/05/2018

Niết Bàn Trọng Sinh. (2) 05/05/2018

Niết Bàn Trọng Sinh. (1) 05/05/2018

Linh Tâm Bất Tử Hỏa Phượng (2) 05/05/2018

Linh Tâm Bất Tử Hỏa Phượng (1) 05/05/2018

Lôi Nặc, Tử Kỳ Của Ngươi Đã Đến! (2) 05/05/2018

Lôi Nặc, Tử Kỳ Của Ngươi Đã Đến! (1) 05/05/2018

Phi Hành Linh Kỹ Thiểm Lôi Chi Dực 05/05/2018

Hiện Trường Cuồng Nhiệt. (2) 05/05/2018

Hiện Trường Cuồng Nhiệt. (1) 05/05/2018

Công Hiệu Thí Nghiệm. (2) 05/05/2018

Công Hiệu Thí Nghiệm. (1) 05/05/2018

Hi Vọng Trở Lại Đỉnh Phong 05/05/2018

Nhặt Được Đại Tiện Nghi. (2) 05/05/2018

Nhặt Được Đại Tiện Nghi. (1) 05/05/2018

Phong Ấn Linh Tâm. (2) 05/05/2018

Phong Ấn Linh Tâm. (1) 05/05/2018

Giao Dịch Hội Bắt Đầu 05/05/2018

Lập Uy. (2) 05/05/2018

Lập Uy. (1) 05/05/2018

Mạt Lạp Khắc Sám Hối. (2) 05/05/2018

Mạt Lạp Khắc Sám Hối. (1) 05/05/2018

Một Chiêu Trấn Áp 05/05/2018

Vi Ân Sính Uy. (2) 05/05/2018

Vi Ân Sính Uy. (1) 05/05/2018

Không Hề Nhượng Bộ Chút Nào 05/05/2018

Mạt Lạp Khắc, Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (2) 05/05/2018

Mạt Lạp Khắc, Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (1) 05/05/2018

Mưa To Đột Kích. (2) 05/05/2018

Mưa To Đột Kích. (1) 05/05/2018

Vi Ân Tức Giận 05/05/2018

Ngân Nhãn Ma Nữ. (2) 05/05/2018

Ngân Nhãn Ma Nữ. (1) 05/05/2018

Thoái Nhượng 05/05/2018

Xung Đột. (2) 05/05/2018

Xung Đột. (1) 05/05/2018

Tấn Cấp Trung Cấp Linh Sư 05/05/2018

Giao Dịch Khiến Thế Nhân Đố Kỵ 05/05/2018

Lĩnh Thưởng. (2) 05/05/2018

Lĩnh Thưởng. (1) 05/05/2018

Đại Hội Kết Thúc! 05/05/2018

Quán Quân Không Ai Ngờ Đến 05/05/2018

Bạo Viêm Dược Tề. (2) 05/05/2018

Bạo Viêm Dược Tề. (1) 05/05/2018

Thời Gian Cuối Cùng. (2) 05/05/2018

Thời Gian Cuối Cùng. (1) 05/05/2018

Kiệt Sâm Này, Trận Chung Kết Lại Nói Chuyện Phiếm 05/05/2018

Một Hồi Cuối Cùng. (2) 05/05/2018

Một Hồi Cuối Cùng. (1) 05/05/2018

Nhanh, Mau Mang Đáp Án Của Kiệt Sâm Đến! (2) 05/05/2018

Nhanh, Mau Mang Đáp Án Của Kiệt Sâm Đến! (1) 05/05/2018

Trận Thứ Ba, Khảo Hạch Tài Liệu Học. 05/05/2018

Nhất Định Là Khảo Thí Khí Hư Rồi. (2) 05/05/2018

Nhất Định Là Khảo Thí Khí Hư Rồi. (1) 05/05/2018

Cảm Xúc Của Linh Nguyên Tố. (2) 05/05/2018

Cảm Xúc Của Linh Nguyên Tố. (1) 05/05/2018

Trận Tỷ Thí Thứ Hai, Bắt Đầu! 05/05/2018

Xưa Nay Chưa Từng Có, Sáu Quan Toàn Bộ Phá Bạo! (2) 05/05/2018

Xưa Nay Chưa Từng Có, Sáu Quan Toàn Bộ Phá Bạo! (1) 05/05/2018

Tuyệt Thế Thiên Tài, Rung Động Toàn Trường 05/05/2018

Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (2) 05/05/2018

Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (1) 05/05/2018

Trắc Nghiệm, Chân Lý Của Linh Dược 05/05/2018

Nhất Giai Đê Cấp Linh Dược Đồ? (2) 05/05/2018

Nhất Giai Đê Cấp Linh Dược Đồ? (1) 05/05/2018

Lĩnh Đội Sao Lại Là Một Tiểu Hài Tử? (2) 05/05/2018

Lĩnh Đội Sao Lại Là Một Tiểu Hài Tử? (1) 05/05/2018

Đại Hội Bắt Đầu 05/05/2018

Áo Cổ Tư Đô 05/05/2018

Nguy Cơ 05/05/2018

Ngả Lệ Ti Công Chúa 05/05/2018

Xuất Phát, Linh Dược Sư Đại Hội 05/05/2018

Bát Giai Đế Linh Sư 05/05/2018

Linh Hồn Thủ Hộ Chi Lực 05/05/2018

Hào Quang Hi Vọng. (2) 05/05/2018

Hào Quang Hi Vọng. (1) 05/05/2018

Ta Cái Gì Cũng Không Thấy. 05/05/2018

Lạp Đế Căn Gia Tộc Bi Kịch 05/05/2018

Vui Quá Hóa Buồn 05/05/2018

Điên Cuồng. (2) 05/05/2018

Điên Cuồng. (1) 05/05/2018

Đấu Giá 05/05/2018

Nhất Định Là Ngươi Hoa Mắt 05/05/2018

Hồn Ấn Chi Thạch 05/05/2018

Quang Minh Chi Kiếm 05/05/2018

Lễ Vật Của Lỗ Đạo Phu Đại Sư. 05/05/2018

Người Nọ Là Ai? 05/05/2018

Không Gian Giới Chỉ. 05/05/2018

Đại Vương Tử Tặng Lễ. 05/05/2018

Mưu Đồ Bí Mật 05/05/2018

Kiềm Chế Bi Thương 05/05/2018

Bệ Hạ, Người Phải Làm Chủ Thay Ta A! 05/05/2018

Tổ Chức Ám Dạ 05/05/2018

Quyết Tâm Của Tư La Đặc. (2) 05/05/2018

Quyết Tâm Của Tư La Đặc. (1) 05/05/2018

Tương Tích Tỉnh Táo 05/05/2018

Đệ Nhất Cao Thủ 05/05/2018

Hoàng Linh Sư? Không Thể Nào! 05/05/2018

Sát Thần 05/05/2018

La Tỷ Ni Áo 05/05/2018

Đế Lâm 05/05/2018

Lai Sâm Đặc Nổi Giận 05/05/2018

Tìm Lời Giải Thích 05/05/2018

Đánh Đòn Phủ Đầu 05/05/2018

Đại Náo 05/05/2018

Là Thiên Cũng Xuyên 05/05/2018

Hắn Có Là Thiên Thì Ta Cũng Giết! 05/05/2018

Van Ngươi Đừng Giết Ta! (2) 05/05/2018

Van Ngươi Đừng Giết Ta! (1) 05/05/2018

Cho Ngươi Một Bạt Tai 05/05/2018

Lôi Nặc Phẫn Nộ 05/05/2018

Khắc Nhĩ Phỉ Đức Càn Quấy 05/05/2018

Lại Gặp Mặt 05/05/2018

Cơ Lạp 05/05/2018

Nha Môn. (2) 05/05/2018

Nha Môn. (1) 05/05/2018

Bài Trừ Tinh Thần Công Kích 05/05/2018

Tông Linh Sư 05/05/2018

Ám Sát 05/05/2018

Bố Mặc Đại Sư 05/05/2018

Yên Cơ Khiếp Sợ 05/05/2018

Quyết Định Của Lôi Nặc 05/05/2018

Cao Thủ Phương Nào 05/05/2018

Lực Lượng Cổ Quái 05/05/2018

Gian Nan Tiến Lên 05/05/2018

Cải Tạo Kinh Mạch. (2) 05/05/2018

Cải Tạo Kinh Mạch. (1) 05/05/2018

Lôi Nặc Khiếp Sợ 05/05/2018

Người Của Ta Các Ngươi Đừng Động Vào 05/05/2018

Tấn Cấp Cao Cấp Linh Sĩ 05/05/2018

Khắc Lôi Nhã 05/05/2018

Hai Thị Nữ 05/05/2018

Chuẩn Bị 05/05/2018

Chọn Thị Nữ. (2) 05/05/2018

Chọn Thị Nữ. (1) 05/05/2018

Vương Quốc Áy Náy. (2) 05/05/2018

Vương Quốc Áy Náy. (1) 05/05/2018

Theo Nhau Mà Đến 05/05/2018

Chúc Mừng Ngươi 05/05/2018

Đại Hội Tông Tộc. (2) 05/05/2018

Đại Hội Tông Tộc. (1) 05/05/2018

Chuyện Cũ 05/05/2018

Đế Linh Sư Bị Phong Ấn. (2) 05/05/2018

Đế Linh Sư Bị Phong Ấn. (1) 05/05/2018

Người Trung Niên Cô Đơn 05/05/2018

Phiền Muộn Bên Trong 05/05/2018

Tứ Vương Tử Điện Hạ. (2) 05/05/2018

Tứ Vương Tử Điện Hạ. (1) 05/05/2018

Trao Đổi. 05/05/2018

Lai Sâm Đặc Quyết Đoán. (2) 05/05/2018

Lai Sâm Đặc Quyết Đoán. (1) 05/05/2018

Dược Tề Thần Thánh 05/05/2018

Tử Vong Trớ Chú. (2) 05/05/2018

Tử Vong Trớ Chú. (1) 05/05/2018

Quốc Vương Lai Sâm Đặc. 05/05/2018

Lỗ Đạo Phu Khiếp Sợ. (2) 05/05/2018

Lỗ Đạo Phu Khiếp Sợ. (1) 05/05/2018

Tình Cờ Gặp Lại. 05/05/2018

Oan Gia Ngõ Hẹp. (2) 05/05/2018

Oan Gia Ngõ Hẹp. (1) 05/05/2018

Gặp Lại Yên Cơ. 05/05/2018

Bí Kỹ Gia Tộc. (2) 05/05/2018

Bí Kỹ Gia Tộc. (1) 05/05/2018

Đại Vương Tử. (2) 05/05/2018

Đại Vương Tử. (1) 05/05/2018

Thông Qua Khảo Hạch 05/05/2018

Hồng Liên Phần Thiên. (2) 05/05/2018

Hồng Liên Phần Thiên. (1) 05/05/2018

Gấp 10 Lần Trọng Lực. 05/05/2018

Khảo Hạch. (2) 05/05/2018

Khảo Hạch. (1) 05/05/2018

La Tư Đặc. (2) 05/05/2018

La Tư Đặc. (1) 05/05/2018

Đạo Tư Gia Tộc 05/05/2018

Một Kích Trí Mạng. (2) 05/05/2018

Một Kích Trí Mạng. (1) 05/05/2018

Kim Hoàn Ngân Mãng. (2) 05/05/2018

Kim Hoàn Ngân Mãng. (1) 05/05/2018

Tấn Giai Linh Sĩ 05/05/2018

Hoàn Tất! (2) 05/05/2018

Hoàn Tất! (1) 05/05/2018

Đã Chết. (2) 05/05/2018

Đã Chết. (1) 05/05/2018

Năm Miếng Linh Hoàn 05/05/2018

Linh Quả Thành Thục. (2) 05/05/2018

Linh Quả Thành Thục. (1) 05/05/2018

Linh Quả Bại Lộ. (2) 05/05/2018

Linh Quả Bại Lộ. (1) 05/05/2018

Thống Lĩnh Đặc Ba Đặc 05/05/2018

U Văn Tuyết Báo. (2) 05/05/2018

U Văn Tuyết Báo. (1) 05/05/2018

Tiến Nhập Sơn Lâm 05/05/2018

Quyết Định Cùa Kiệt Sâm. (2) 05/05/2018

Quyết Định Cùa Kiệt Sâm. (1) 05/05/2018

Kiếm Quang 05/05/2018

Linh Quả Cuồng Bạo. (2) 05/05/2018

Linh Quả Cuồng Bạo. (1) 05/05/2018

Một Kích Tất Sát 05/05/2018

Linh Thú Tập Kích. (2) 05/05/2018

Linh Thú Tập Kích. (1) 05/05/2018

Đồng Hành 05/05/2018

Trọng Lực Không Gian. (2) 05/05/2018

Trọng Lực Không Gian. (1) 05/05/2018

50 Lần Trọng Lực! (2) 05/05/2018

50 Lần Trọng Lực! (1) 05/05/2018

Giao Dịch! 05/05/2018

Gia Tộc Áo Lợi Phất. (2) 05/05/2018

Gia Tộc Áo Lợi Phất. (1) 05/05/2018

Ba Đốn! (2) 05/05/2018

Ba Đốn! (1) 05/05/2018

Lửa Giận! (2) 05/05/2018

Lửa Giận! (1) 05/05/2018

Thành Chủ Tác Nạp Tư! 05/05/2018

Mời! (2) 05/05/2018

Mời! (1) 05/05/2018

Tinh Không Bí Ngân 05/05/2018

Thiếu Niên Kia Là? (2) 05/05/2018

Thiếu Niên Kia Là? (1) 05/05/2018

Bình Yên Rời Đi! (2) 05/05/2018

Bình Yên Rời Đi! (1) 05/05/2018

Đánh Chết Cơ Vạn 05/05/2018

Tấn Cấp Linh Đồ Cao Cấp 05/05/2018

Phản Săn Giết! (2) 05/05/2018

Phản Săn Giết! (1) 05/05/2018

Truy Kích 05/05/2018

Chặn Giết 05/05/2018

Quyết Tâm Của Kiệt Sâm 05/05/2018

Gia Tộc Thác Đức (2) 05/05/2018

Gia Tộc Thác Đức (1) 05/05/2018

Huyết Mạch Châm! 05/05/2018

Bi Kịch Của Thác Tư (2) 05/05/2018

Bi Kịch Của Thác Tư. (1) 05/05/2018

Mọi Người Giật Mình 05/05/2018

Thác Tư Nổi Giận 05/05/2018

Quy Tắc Mạo Hiểm Giả 05/05/2018

Đội Mạo Hiểm Cuồng Lang (Hạ) 05/05/2018

Đội Mạo Hiểm Cuồng Lang (Thượng) 05/05/2018

Kiệt Sâm Phẫn Nộ 05/05/2018

Lão Lôi Nặc Bị Thương 05/05/2018

Đệ Nhất Linh Hoàn (Hạ) 05/05/2018

Đệ Nhất Linh Hoàn (Thượng) 05/05/2018

Hấp Thu Linh Tâm 05/05/2018

Huyễn Yêu Sợ Hãi 05/05/2018

Thiết Bối Địa Long (Hạ) 05/05/2018

Thiết Bối Địa Long (Trung) 05/05/2018

Thiết Bối Địa Long (Thượng) 05/05/2018

Sơn Lâm Đáng Sợ 05/05/2018

Sơn Lâm Quái Dị 05/05/2018

Săn Bắt Linh Hoàn 05/05/2018

Hạng Mục Giám Định 05/05/2018

Giám Định Thính Linh Sư Công Hội 05/05/2018

Linh Sư Công Hội Phiền Muộn 05/05/2018

Xử Lý Hậu Sự 05/05/2018

Tấn Cấp Một Giai 05/05/2018

Nam Nhân, Phải Nhẫn Nhịn 05/05/2018

Tử Tước Tư Đế Nhĩ Nhĩ Không May 05/05/2018

Lửa Giận Của Bỉ Tư Pháp Mỗ Và Tát Cáp 05/05/2018

Ai Đến Cầu Xin Cũng Vô Dụng 05/05/2018

Bị Dùng Hình, Thật Tốt (Hạ) 05/05/2018

Bị Dùng Hình, Thật Tốt (Thượng) 05/05/2018

Tử Tước Tư Đế Nhĩ (Hạ) 05/05/2018

Tử Tước Tư Đế Nhĩ (Thượng) 05/05/2018

Tứ Phương Chấn Động 05/05/2018

Quản Sự Linh Sư Công Hội 05/05/2018

Cùng Chiến Đấu 05/05/2018

Một Đòn Liều Mạng 05/05/2018

Chiến Đấu 05/05/2018

Oan Gia Ngõ Hẹp 05/05/2018

Trị Liệu Hương Diễm (Hạ) 05/05/2018

Trị Liệu Hương Diễm (Thượng) 05/05/2018

Ta Có Thể Trị Liệu 05/05/2018

Quản Gia Thành Chủ 05/05/2018

Tấn Cấp Cấp Tám (Hạ) 05/05/2018

Tấn Cấp Cấp Tám (Thượng) 05/05/2018

Quái Thai! 05/05/2018

Thật Sảng! 05/05/2018

Đàm Giới! 05/05/2018

Gặp Người Quen 05/05/2018

Phòng Cạnh Kỹ (Hạ) 05/05/2018

Phòng Cạnh Kỹ (Thượng) 05/05/2018

Trọng Lực Huấn Luyện 05/05/2018

Trọng Lực Thùy Sức 05/05/2018

Hàn Tinh, Thiết Tinh 05/05/2018

Dạy Bảo Tiếu Ba 05/05/2018

Lâm Đạt Khiếp Sợ 05/05/2018

Bài Danh Đệ Nhất Tinh Anh Đường 05/05/2018

Ngũ Liên Kích! (Hạ) 05/05/2018

Ngũ Liên Kích! (Thượng) 05/05/2018

Cút Ra Ngoài 05/05/2018

Tinh Anh Đường 05/05/2018

Tiếu Ba Xấu Hổ 05/05/2018

Tranh Đoạt 05/05/2018

Hiền Giả Thạch 05/05/2018

Đấu Giá Hội 05/05/2018

K.s Đại Sư 05/05/2018

Giám Bảo 05/05/2018

Hồi Linh Dược Tề 05/05/2018

Củng Cố 05/05/2018

Đột Phá Cấp Bẩy 05/05/2018

Một Chiêu 05/05/2018

Nam Tước Cáp Duy 05/05/2018

Linh Thần Quyết 05/05/2018

Quyết Đấu. 05/05/2018

Xung Đột (Hạ) 05/05/2018

Xung Đột (Thượng) 05/05/2018

Tu Luyện! 05/05/2018

Khiêm Tốn! 05/05/2018

Thì Ra Là Thế! 05/05/2018

Thời Khắc Nguy Cơ 05/05/2018

Linh Hoàn 05/05/2018

Linh Dịch Trúc Thể (Hạ) 05/05/2018

Linh Dịch Trúc Thể (Thượng) 05/05/2018

Thiên Tâm Hoàng Quả (Hạ) 05/05/2018

Thiên Tâm Hoàng Quả (Thượng) 05/05/2018

Khắc Lai Nhân Tức Giận 05/05/2018

Khảo Hạch (Hạ) 05/05/2018

Khảo Hạch (Thượng) 05/05/2018

Tát Cáp Hội Trưởng 05/05/2018

Tiến Hành Theo Chất Lượng 05/05/2018

Trùng Kích Lục Cấp 05/05/2018

Mục Tiêu Mới (Hạ) 05/05/2018

Mục Tiêu Mới (Thượng) 05/05/2018

Kỹ Thuật Lưu 05/05/2018

Linh Dược Sư Công Hội 05/05/2018

Thủ Pháp Thần Kỳ 05/05/2018

Dung Dịch Hoả Nguyên Tố Trụ Cột 05/05/2018

Phế Vật (Hạ) 05/05/2018

Phế Vật (Thượng) 05/05/2018

Kiệt Sâm Đại Sư (Hạ) 05/05/2018

Kiệt Sâm Đại Sư (Trung) 05/05/2018

Kiệt Sâm Đại Sư (Thượng) 05/05/2018