Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk

Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk

Tên khác: Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk
Thể loại: Ngôn Tình
Tác giả: Công Tử Diễn
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk:

Nội Dung Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk:

Truyện Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại TruyenNgay.Net. Hãy ghé thăm TruyenNgay.Net mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk.


Trước khi cưới, người khiến cô sợ nhất chính là Thẩm Lương Xuyên.

Sau khi cưới, cô lại càng phát hiện ra những mặt đáng sợ khác của Thẩm Lương Xuyên.

Đêm hôm đó, cô vốn nghĩ rằng giữa hai người họ là hôn nhân đạt thành hiệp nghị lại không ngờ Thẩm Lương Xuyên không mặc quần áo.

"Anh, anh muốn làm gì?" "Làm chuyện nên làm." "..." 

Trên web đều nói, ảnh đế Thẩm Lương Xuyên là nam thần cấm dục, Kiều Luyến bày tỏ, vậy người mỗi đêm nằm ở bên người cô là ai?? Cuối cùng chịu đến khi hết hiệp nghị, Kiều Luyến bộc phát: "Em muốn ly hôn! Em muốn xoay người!" Thẩm Lương Xuyên ôm cô xoay người: "Ý của em là em ở trên anh ở dưới? Cũng không phải là không thể được..." "..."

Danh sách chương

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (8) 06/06/2018

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (7) 05/06/2018

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (6) 04/06/2018

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (5) 02/06/2018

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (4) 01/06/2018

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (3) 01/06/2018

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (2) 01/06/2018

Vội Vàng Gặp Mặt Không Kịp Chuẩn Bị (1) 01/06/2018

Đến Pk! (6) 01/06/2018

Đến Pk! (5) 01/06/2018

Đến Pk! (4) 25/05/2018

Đến Pk! (3) 25/05/2018

Đến Pk! (2) 24/05/2018

Đến Pk! (1) 24/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (10) 23/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (9) 21/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (8) 21/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (7) 21/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (6) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (5) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (4) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (3) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (2) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Đến Rồi! (1) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (14) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (13) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (12) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (11) 19/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Quật Khởi! (10) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (9) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (8) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (7) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (6) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (5) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (4) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Quật Khởi! (3) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (2) 09/05/2018

Thẩm Ảnh Đế Nổi Dậy! (1) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (30) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (29) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (28) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng!! (27) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (26) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (25) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (24) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (23) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng!! (22) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (21) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng!! (20) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng!! (19) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (18) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (17) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (16) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (15) 09/05/2018

Gương Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (14) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (13) 09/05/2018

Mai Phượng Chân Diện Mục!! (12) 09/05/2018

Mai Phượng!! (11) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng!! (10) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (9) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (8) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (7) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng!! (6) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (5) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (4) 09/05/2018

Gương Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (3) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (2) 09/05/2018

Bộ Mặt Thật Của Mai Phượng! ! (1) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (10) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (9) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (8) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (7) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (6) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (5) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (4) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (3) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (2) 09/05/2018

Tiểu Kiều, Em Ở Chỗ Nào? (1) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (20) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (19) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (18) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (17) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (16) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (15) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (14) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (13) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (12) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (11) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (10) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (9) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (8) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (7) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (6) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (5) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (4) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (3) 09/05/2018

Không Phải Nàng.. (2) 09/05/2018

Không Phải Cô.. (1) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (29) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (28) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước ! (27) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (26) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (25) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (24) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (23) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (22) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (21) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (20) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (19) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (18) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (17) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (16) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (15) 09/05/2018

Cao Trào! Tám Năm Trước Chân Tướng! (14) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (13) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (12) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (11) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (10) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước ! (9) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (8) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (7) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (6) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước ! (5) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước ! (4) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (3) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (2) 09/05/2018

Cao Trào! Chân Tướng Tám Năm Trước! (1) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (16) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (15) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (14) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (13) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (12) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (11) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (10) 09/05/2018

Hải Nam Chi Hành (9) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (8) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (7) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (6) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (5) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (4) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (3) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (2) 09/05/2018

Chuyến Đi Hải Nam (1) 09/05/2018

Đây Là Thuốc Ngủ! (4) 09/05/2018

Đây Là Thuốc Ngủ! (3) 09/05/2018

Đây Là Thuốc Ngủ! (2) 09/05/2018

Đây Là Thuốc Ngủ! (1) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (14) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (13) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (12) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (11) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (10) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (9) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (8) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (7) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (6) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (5) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (4) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (3) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (2) 09/05/2018

Hôn Lễ! ! (1) 09/05/2018

Người Kia, Là Ai? (4) 09/05/2018

Người Kia, Là Ai? (3) 09/05/2018

Người Kia, Là Ai? (2) 09/05/2018

Người Kia, Là Ai? (1) 09/05/2018

Là Ai Quay Video? (8) 09/05/2018

Là Ai Quay Video? (7) 09/05/2018

Là Ai Quay Video? (6) 09/05/2018

Là Ai Quay Video? (5) 09/05/2018

Là Ai Quay Video? (4) 09/05/2018

Là Ai Quay Video? (3) 09/05/2018

Là Ai Ghi Chép Ngắm Video? (2) 09/05/2018

Là Ai Ghi Chép Ngắm Video? (1) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (30) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (29) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (28) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (27) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (26) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (25) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (24) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (23) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (22) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (21) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (20) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (19) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (18) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (17) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (16) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (15) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (14) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (13) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (12) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (11) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (10) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (9) 09/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (8) 08/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (7) 08/05/2018

Anh Như Hình Với Bóng (6) 08/05/2018

Anh Như Hình Với Bóng (5) 08/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (4) 08/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (3) 08/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (2) 08/05/2018

Anh Như Bóng Với Hình (1) 08/05/2018

Hắn Là Mạc Vô Tâm (10) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (9) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (8) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (7) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (6) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (5) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (4) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (3) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (2) 08/05/2018

Anh Ta Là Mạc Vô Tâm (1) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (20) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (19) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (18) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (17) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (16) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (15) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (14) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (13) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (12) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (11) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (10) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (9) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (8) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (7) 08/05/2018

Người Đàn Ông Trong Bia Mộ (6) 08/05/2018